Page 44

VASEMMISTONUORET

VAALITAISTOON

VAPAA TILA EDELLÄ VAPAAN TILAN PUOLESTA KAMPPAILEVA MINIKAMPANJA JOHDATTELEE VASEMMISTONUORET KUNTAVAALEIHIN. teksti Niko Peltokangas

»ASIATON OLESKELU SALLITTU!» julis-

taa Vasemmistonuorten minikampan-

ja, joka kannustaa nuoria ottamaan tänä kesänä tilan haltuun. Kampanja polkaistiin käyntiin 20. toukokuuta järjestetyn kevätseminaarin yhteydessä, kun vasemmistonuoret valtasivat kadun Turun keskustassa.

Kampanjajulistus muistuttaa, että

julkista tilaa on pyritty rajoittamaan

ja kaupallistamaan yhä enemmän vii-

me vuosien aikana. Kontrolli on muuttunut myös yhä väkivaltaisemmaksi,

kun vartijoiden toimivaltaa ja määrää on lisätty.

Eniten tilan rajoittaminen vaikeut-

taa nuorten arkea. Nuoria häädetään

ostareilta ja asemilta »teinikarkottimilla» ja vartijoiden voimin.

semmistonuorten kymmenestä vaali-

liittiset päätökset vaikuttavat suoraan

VASEMMISTONUORTEN VAALITEESIT:

sia tiloja pitää olla mahdollista käyttää

sen päämääriin tuleekin kuulua lähi-

1. Avoimia asukaskokouksia ja suoraa

vän rahoituksen turvaaminen julkisille

2. Loppu työsuhteiden ketjuttamisil-

Aidosti julkinen tila on myös yksi Vateesistä syksyn kuntavaaleissa. Julkikansalaistoiminnan sekä kulttuurin ja

liikunnan harrastamiseen, myös iltaaikaan, teeseissä linjataan. Epäkaupallista tilaa kaivataan sekä ilmoittelua että oleskelua varten.

»Kunnanvaltuustoissa tehdyt po-

kuntalaisten arkeen. Kuntauudistuk-

demokratian vahvistaminen ja riittäpalveluille», puheenjohtaja Li Andesson korostaa.

Kunnan oman toiminnan täytyy myös

Teesit hahmottelevat ihannekun-

olla kunnossa. Vasemmistonuorten

vaikuttaa elinympäristöönsä, toimia

merkkiä reilujen työehtojen sovelta-

nan, jossa jokaisella on mahdollisuus yhteisöllisesti sekä kehittää ja toteut-

taa itseään. Vasemmistonuoret painottaa kaikkien kuntalaisten perusturvasta huolehtimista sekä oikeutta

terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin, kulttuuriin ja laadukkaaseen koulutukseen.

44 LIBERO

mielestä kuntien tulee näyttää esimisessa. Palvelut tulee jatkossakin to-

teuttaa pääosin kunnan omana työnä.

Kuntia kannustetaan myös asettamaan omat päästövähennystavoitteensa.

Vasemmistonuorten kuntavaalisivusto avautuu toukokuun aikana osoitteessa vasemmistonuoret.fi/kuntavaalit2012

demokratiaa

le, palkat kuntoon ja demokratiaa työpaikoille

3. Palvelut omana työnä ja kaikkien saataville

4. Kaikilla oikeus hoitoon

5. Koulutuksen tulee lisätä tasa-arvoa

6. Asuntotakuulla koti jokaiselle ja tyhjät tilat käyttöön

7. Päästövähennystavoitteilla kohti hiilineutraaliutta

8. Maksuton ja toimiva joukkoliikenne 9. Tietoa ja kulttuuria kansalle

10. Ei enää pelkoa ja perhesurmia

Libero 2/2012  
Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...