Page 35

vaikka kansalaistottelemattomuus olikin täysin väkivallaton.

»Kaikki kansalaistottelemattomuu-

teen osallistuneet olivat sitoutuneet väkivallattomuuteen ja poliisi tiesi tämän. Vaikka pamppuja ei käytetty, jostain syystä poliisi oli altis käyttämään

pippurisumutteita ja poliisikoiria. Mei-

dät otettiin kiinni aivan Naton pääma-

jan kupeesta, ja kun tajusimme tiemme päättyneen, nojauduimme aitaa

vasten odottamaan kiinniottoa. Poliisi halusi kuitenkin vielä korostaa valta-

asemaansa ja saimme pippurisumut-

teesta. Olimme putkassa vajaat kuusi tuntia eikä toimistamme ole tulossa

minkäänlaisia jälkiseuraamuksia Bel-

gian lainsäädännön mukaan. Samaistuttava seura ja letkeä ilmapiiri tekivät

reissusta todella mukavan muistella,» Erno kertoo.

35 LIBERO

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...