Page 34

kadulla kävellessä, pakotettiin riisuu-

muiden länsimaiden poliittisten int-

Meitä oli kerääntynyt pellolle ehkä pa-

putkaan, josta ei ollut pääsyä vessaan.

tumisella haluttiin lisäksi vastustaa

päätöksen lähteä yhdessä juoksemaan

tumaan virkavallan edessä ja laitettiin

Mielenosoitusmatka Belgiaan arve-

lutti aluksi, koska paikallisen poliisin toiminta oli ollut niin aggressiivista ja härskiä.»

sotilasliiton roolia esimerkiksi Afganistanin miehityksessä.

POLIISI KAASUTTAA TAAS

Tapahtumapäivänä aktivistit pyrki-

Belgian poliisi oli tehnyt kaikkensa,

alueelle, joka sijaitsee Brysselin kau-

le. Paikalle oli tuotu viidensadan polii-

vät tunkeutumaan Naton päämajan pungin laidalla. Tunkeutumisen tar-

koituksena oli hankkia tietoa Naton sotavalmisteluista ja kyseenalaistaa Yhdysvaltojen ydinaseiden säilyttäminen Euroopassa.

etteivät aktivistit pääsisi Naton alueelsin lisäksi paljon poliisikoiria ja -hevosia sekä vesitykkejä. Päämaja-aluetta

ympäröi poliisien rivistö, ja viereisellä Belgian armeijan tontilla oli satoja so-

risataa aktivistia ennen kuin teimme

kohti aitaa, läpi poliisirivistöjen. Kiipesimme yhden piikkilanka-aidan ylit-

se ja jatkoimme matkaa läpi toisen pel-

lon Nato-aidan luokse. Emme kyenneet kiipeämään kuitenkaan sen ylitse, sillä poliisi käytti kyynelkaasua meitä

vastaan. Onneksi poliisit eivät onnis-

tuneet kohdistamaan kaasua meihin, vaan lähinnä sumuttivat omiensa päälle», Heidi nauraa.

Varsinaiselle Nato-alueelle onnistui

tilaita antamassa apuaan virkavallalle.

pääsemään kaksikymmentä aktivistia.

myös otettiin kantaa siihen, että Na-

Esson pihaan, josta juoksimme pel-

jalta, sillä yli 500 henkilön kiinniot-

nen viime vuoden aikana puolustuslii-

ti Natoa. Ei kestänyt kauankaan, kun

Kansalaistottelemattomuudella

ton rooli on muuttunut parinkymme-

tosta aktiiviseksi sotatoimijaksi, joka taistelee maailmalla Yhdysvaltojen ja 34 LIBERO

ressien takia. Symbolisella tunkeu-

»Meidät jätettiin bussilla läheisen

lolle ja lähdimme kävelemään kohpoliisihelikopteri pyöri yllämme ja ym-

pärillemme alkoi kerääntyä poliiseja.

Poliisit tarvitsivat apua Belgian armei-

taminen vaati paljon resursseja. Pää-

asiassa poliisit kohtelivat aktivisteja hyvin eikä pamppuja juurikaan käytetty. Ylilyöntejä kuitenkin tapahtui

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...