Page 2

RJ

I ÄK

US

T OI

POLITIIKAN AMPUTOINTIA ISTUIMME HELMIKUUSSA iltaa Ro-

Vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti Perustettu vuonna 1987 • Kultti ry:n jäsen • Kustantaja: Libero ry. • Päätoimittaja: niko peltokangas • Ulkoasu ja taitto: pirjo hakonen • Osoite: Viherniemenkatu 5 A, 00530 Helsinki Puhelin: (09) 7747 4264 faksi: (09) 7747 4270 • Sähköposti: TOIMITUS@vasemmistonuoret.fi • Kotisivu: www.liberolehti.fi • ISSN 0783–6198 painopaikka: waasa graphics, Vaasa • Painettu ympäristöystävälliselle paperille ympäristöystävällisessä painossa. Tilaushinta 20 €, tukitilaus 50 €.

vaniemellä. Ilmeisesti tunnelma oli niin kiva, että Youtube-kimaraan

valittiin vastapainoksi palestiinalaisen kansalaisjärjestön, B’tselemin,

kuvaamia videoita.

Videoilla palestiinalaislapset ja

-aikuiset kulkevat verkkoaitojen ym-

Amnesty International raportoi

helmikuussa maan ihmisoikeustilanteesta. Sen mukaan mielenosoitusten järjestäminen on käytännössä

kriminalisoitu, ihmisoikeusaktivis-

teja ja toimittajia uhkaillaan ja ahdistellaan, ja riippumattomat tiedo-

tusvälineet ovat jatkuvan kieltouhan

päröimillä kaduilla. Aidat – myös ka-

alla.

israelilaisnaapurit tykkäävät heitellä

listä laulukilpailua täysin poli-

dun yläpuolella – ovat tarpeen, sillä

kiviä ja muuta tavaraa heidän pääl-

leen. Nestemäiset aineet tietysti livahtavat verkonsilmästä helpommin.

Tämä on yksityiskohta palestiina-

laisten ahdingosta Israelin miehit-

Jos joku pitääkin kansainvä-

tiikan ulkopuolisena tapahtumana, on Azerbaidžan kunnostautunut

kansalaisvapauksien halveksijana

Euroviisujenkin yhteydessä. Kolme vuotta sitten uutisoitiin, kuin-

tämillä alueilla. Yksityiskohdaksi

ka maan poliisi kuulusteli useita

hättelyä, sillä elävät kuvat elävistä

kilpailuissa naapurimaa Armenian

sen hädän, jota muutaman tunnin

tämä antoi syyn epäillä kansalaista

kutsuminen ei ole kuitenkaan väihmisistä konkretisoivat inhimilli-

lentomatkan päässä koetaan.

Lentomatka on vielä lyhyempi Val-

azerbaidžanilaisia, jotka äänestivät

kappaletta. Viranomaisten mielestä

sesta turvallisuusuhasta.

Israelkin muuten osallistuu Euro-

viisuihin.

esillä Suomessakin, sillä jääkiekon

Ehkä diktaattorin mm-kisat ja kont-

si vuodeksi Valko-Venäjän pääkau-

tain hyvää. Ehkä Youtube-iltamis-

pan viimeinen diktatuuri on ollut

MM-kisakone lentää Helsingistä enpunkiin Minskiin. Matkaa on vä-

hemmän kuin Rovaniemelle.

Urheilu on politiikkaa, ainakin

diktaattorille, joka on sekä maan-

sa olympiakomitean puheenjohta-

rollivaltion viisut saavat aikaan jo-

sa katsotaan pian Valko-Venäjältä

ja Azerbaidžanista muitakin kuin

kaupallisten kisaorganisaatioiden tuottamia videoita.

ja että oppositiota vainoava ja vasta-

***

Kisojen järjestäminen Valko-Venä-

Tämä on ensimmäinen Liberon nu-

noita tapoja päästä seuraamaan

mainitaan. Sain Eliisalta puolival-

ehdokkaitaan vangitseva presidentti.

jällä on Aleksander Lukašenkan ai-

MM-kiekkoa, sillä hän on matkus-

mero, jonka päätoimittajaksi minut

miin lehden, mutta seison mielel-

tuskiellossa lähes kaikkiin muihin

läni jokaisen sanan takana. Tämän

Politiikan amputoiminen normaa-

kuntavaaleja ilmestyvässä nume-

kiekkomaihin.

lista elämästä on ollut muutenkin

muodissa tänä keväänä. Euroviisu-

ja lauletaan nimittäin totalitaarise-

s . 14

epäisänmaallisuudesta ja mahdolli-

ko-Venäjälle. Tänä keväänä Euroo-

na pidetyssä Azerbaidžanissa.

02 LIBERO

NIKO PELTOKANGAS

numeron teemasivut varasimme

Palestiinalle. Seuraavassa, ennen rossa puhutaan lapsista.

NIKO PELTOKANGAS PÄÄTOIMITTAJA

ALKUPALAT

04 06 08 10 13 14

Chilessä protestoidaan elämisen perusedellytysten puolesta. Kohta koululainenkin tietää, että seksi on kivaa. Kreikassa tapahtuu muutakin kuin pankkikriisi. Vasemmistonuoret teki perustulosta koko kansan puheenaiheen. Abortista saa nyt syyllistämisvapaata tietoa. Naiset saavat osallistua nyt kauneuskisoihinkin.

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...