Page 13

aborttitietoa

ilman moralisointia AKTIIVIT HALUAVAT KUNNIOITTAA ASIALLISEN TIEDON SIVUSTOLLA NAISEN OIKEUTTA TURVALLISEEN ABORTTIIN.

teksti Niko Peltokangas

EI SYYLLISTÄMISTÄ eikä moralisointia,

jaamalla kokemusperäiseen tai tie-

tikokemuksista. Toiveena on saada jul-

ton viesti. Abortti ei ole välttämättä

sivustolle koottu informaatio on kerät-

loppuun mennessä.

kiteytyy Asiallista tietoa abortista -sivustraumaattinen kokemus, ja jos onkin, ei trauma parane naista syyllistämällä.

Idea sivustosta kylvettiin viime kesä-

nä, kun poliitikot intoutuivat keskustelemaan abortista julkisuudessa ja aiheesta ilmestyi väitöskirjakin.

teelliseen tietoon. Salmen mukaan

ty lääketieteellisistä verkkojulkaisuis-

esitetään vaatimuksia aborttioikeu-

teineen. Lääkäri on lukenut lääketie-

raskaana oleville. Veera Aaltosen mu-

tai tieteellisistä artikkeleista lähdeviitteelliset osiot ennen julkaisemista.

»Psykologi Viveka Kauranen, joka on

kirjoittanut kirjan abortin psyykkisis-

tilainsäädännöstä. Itse nettisivu-

ja kehui sivuja kovasti. Kauranen myös

ja aloimme ideoida Millan, Eliisan ja Veeran kanssa marraskuussa miespoliittisen keskusteluillan jälkeen. Olim-

me kaikki todella tympääntyneitä sii-

palautetta ei ole juuri tullut.

Sivuilla on kolme abortin kokeneen

Alatalo epäilee vähäisen markkinoinkertomusten määrään.

väksi, että haluaisi lakiin kirjattavak-

si lääkärille mahdollisuuden kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä uskonnolliseen vakaumukseen ve-

doten. Tätä ei tule sallia, sillä lääkäriä

velvoittaa ammatillinen lääkärinvala.» Aborttia ei Aaltosen mielestä tehdä

huvikseen, joten päätös ei voi olla lää-

hankalaa, jos elämä on mennyt eteen-

vustoammekin isomman haloon asi-

ta abortista kertominen voi olla myös

tavasti yhdeltä sivustolta.

päin eikä aiheeseen enää palata.»

vuston tekijät ovat varmistuneet no-

kiristämisestä. Esimerkiksi sisämi-

»Ehkä kauan sitten tapahtunees-

naisten haukkumisen tappajiksi. Asial-

Oman tietonsa asiallisuudesta si-

»Ilmassa on ollut pitkään oikeiston

nisteri Päivi Räsänen on tehnyt tiettä-

noo Milla Pyykkönen. Muuta suoraa

nin lisäksi itse aiheen vaikuttaneen

lista tietoa puolestaan ei löytynyt kat-

nostaakin aktiivisia naisia.

ehdotti ideoita projektin jatkolle,» sa-

ta,» kertoo Anna Salmi.

provosoivat kuvat kuolleista sikiöistä ja

kaan asiaan liittyvä lainsäädäntö kiin-

puolelta halua aborttilainsäädännön

naisen itse kertomaa tarinaa. Eliisa

Asiattomaksi tiedoksi hän mainitsee

den takaamisesta kaikille ei-toivotusti

tä vaikutuksista, otti meihin yhteyttä

hen, että abortista netissä oleva tieto

on joko todella asiatonta tai hajanais-

Tiedon jakamisen lisäksi sivuilla

ta, viranomaisten ylläpitämiltä sivuilta

»Järjestimme piknikin, jossa keskus-

teltiin abortista ja nykyisestä abort-

kaistua parikymmentä tarinaa vuoden

Julkistuksen jälkeen ylläpitäjät sai-

vat nopeasti kaksi uutta tarinaa abort-

kärin. »Nostamme varmasti vielä siasta, jos naisen omaa päätäntävaltaa kehostaan ja elämästään poljetaan tällä tavalla alas.»

Asiallista tietoa abortista -sivusto on julkaistu osoitteessa

http://aborttitieto. wordpress.com

Sivusto julkaisee asiallisen tiedon lisäksi abortin kokeneiden naisten tarinoita.

13 LIBERO

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...