Page 11

»Perustulo ei ole huuhaata.» Vihreiden Osmo Soininvaara, soininvaara.fi, 12.4.2012

»Täytyy tunnustaa, että olin itsekin pitkään perustulon kannalla. Osmo Soininvaaran ja Ville Niinistön kirjoitus asiasta Helsingin Sanomiin vuosia sitten vakuutti aluksi, kunnes ymmärsin taloutta opiskellessani, että malli on katastrofi.» Kokoomusnuorten Saul Schuback, saul.puheenvuoro.uusisuomi.fi, 26.11.2011

re alismi

ntoja

ulosta i k k i i t i r k

»Jos perustuloa kaupitellaan nautintoa lisäävillä argumenteilla vain länsimaalaisille ihmisille tai ahkeruuteen perustuvalla vastikkeellisella tulolla, ei sen vaatiminen ole enää mielekästä. Perustulo on erotettava kansalaisuudesta myös ekologisesti kestävän maailman vuoksi.» Vasemmistonuorten Heidi Auvinen, massitmassoille.net 19.3.2012

»En ole aivan varma, että perustulo yksin kesää tekisi. Mutta siitä olen varma, että labourismin aikakausi on päättynyt. Sosiaalivakuutuksesta ei tule enää koskaan kattavaa vakituisen kokoaikatyön takaavaa järjestelyä. Työn luonne on pysyvästi muuttunut. Pysyvästä on tullut tilapäistä, yhteisöllisestä yksilöllistä, sosiaalisesta kilpailullista ja vuorovaikutteisesta manipuloivaa. Omasta mielestäni perustulo on yksi keino rajoittaa työn laadun eroosiota palkkajakauman alapäässä. Mutta ammattiylpeyden ja yhteisöllisyyden draiveriksi se ei yksin riitä.»

»Jos perustulo aiotaan joskus toteuttaa, sen edistämiseksi tarvitaan laajapohjainen poliittinen koalitio. Periaatteessa tällaisen koalition mahdollisuudet näyttävät hyviltä, koska perustulo saa kannatusta yli puoluerajojen. Vihreiden ja Vasemmistoliiton lisäksi Keskusta on perinteisesti ollut taipuvainen kannattamaan perustuloa. Kokoomus tuskin on ihan lähiaikoina kirjaamassa perustuloa puolueohjelmiinsa, mutta puolueesta löytyy Lasse Männistön lisäksi muitakin perustulon tai negatiivisen tuloveron kannattajia. Eniten epäluuloa perustulo on herättänyt ammattiyhdistysliikkeessä ja demareissa, mutta viime aikoina myös demareiden piiristä on kuulunut perustulolle varovaisen myötämielisiä signaaleita. Lisäksi perustuloa ajamaan on Suomeen viime vuonna perustettu puoluerajat ylittävä BIEN -verkosto osana kansainvälistä Basic Income Earth Networkia. Onko perustulo siis jo ihan kulman takana? Entä miltä tämä kaikki näyttää vasemmistolaisen perustulon kannattajan näkökulmasta?» Tutkija Johanna Perkiö, massitmassoille.net, 20.2.2012

»Kun Saksassa arvioitiin mikrosimuloinnin avulla kristillisdemokraattisen puolueen (CDU) perustulomallin vaikutuksia, olivat tulokset yllättäviä. Kustannusneutraaliksi tasapainotettu malli vähensi työllisyyttä ja tehtyjä työtunteja. Miesten työn tarjonta kasvoi hieman, mutta naisten työn tarjonta väheni huomattavasti. Negatiivinen vaikutus naisten työllisyyteen oli yllättävän suuri, kun ottaa huomioon, että samalla luovuttiin puolisoiden yhteisverotuksesta, joka kannustaa yhden tulonsaajan perhemalliin. Vaikka perustulo paransi työllistymisen kannustimia, oli tulovaikutus niin suuri, että varsinkin lapsiperheissä yhä useampi nainen jäi kotiin. Näin perustuloehdotus vahvisti perinteistä mieselättäjämallia.» Tutkija Olli Kärkkäinen, Aviisi 03/2012

SAK:n ekonomisti Erkki Laukkanen massitmassoille.net 14.5.2012

11 LIBERO

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...