Page 10

AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

»Vasemmistolainen perustulovaatimus on ainoastaan sellainen, joka määrittelee uudelleen sen, mikä on ihmisten minimitoimeentulo ja sen järjestämisen lähtökohdat. Se haastaa nykyisen tulonjakopolitiikan, joka sallii rikkaiden rikastumisen ja köyhien elämisen minitoimeentulolla, joka vie heiltä edellytykset täysvaltaiseen yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Vasemmistolainen perustulo on vaatimus uudenlaisesta työnjaosta ja työmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamisesta. Perustulo takaa jokaiselle oikeuden elämäntilanteesta riippumatta päättää käyttääkö aikaansa opiskeluun, työssäkäyntiin, vapaa-ehtoistyöhön, vapaa-aikaan vai yrittämiseen.» Vasemmistonuorten Li Andersson, massitmassoille.net 24.11.2011

Tampereen ylioppilaslehti Aviisissa 6/2012 puolueet vastaavat lehden kysymyksiin sosiaaliturvajärjestelmän muuttamisesta enemmän perustulon suuntaan. Perustulon kannalle asettuvat keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto, kun taas vastaan ovat SDP, RKP ja kristillisdemokraatit. Kokoomuksella ja perussuomalaisilla ei ole selkeää kantaa asiaan.

mallit

http://fi.wikipedia.org/wiki/Perustulo

10 LIBERO

Kokoomusopiskelijoiden Teemu Myllärinen ja Eero Haapalehto kokoomusopiskelijat.fi 9.5.2012

poimi

perust

summ a Wikipedian keräämän historian mukaan vihreiden vuonna 2007 ehdottamassa mallissa perustulo olisi 440 euroa kuussa. Sittemmin summaa on tarkastettu minimietuuksia nostamisen vuoksi 600 euroon. Vasemmistoliiton perusturvan ja -tulon työryhmän mallissa perustulo olisi 620 euroa ja sen päälle voisi hakea syyperustaista perusturvaa 130 euron edestä. Vihreiden mallissa asumistuki ja ansiosidonnaisia tukia säilyisi ja tulot olisivat verottomia käytännössä 1100 euroon saakka. Vasemmistoliiton mallissa kaikkea perustulon ylittävää tuloa verotettaisiin progressiivisesti ja esimerkiksi asumistukea ja lapsilisiä maksettaisiin yhä.

»Kokoomuksessa tunnustetaan se tosiasia, että Suomen verotus pohjautuu tulevaisuudessakin progressioon. Perustulo olisi kokoomuslaisin tapa järjestää verotuksen progressio. Perustulo olisi se malli joka vastaa epäsäännöllisen työn, pätkätyön ja toimeentulon haasteisiin. Perustulo vapauttaa yksilön työhön, pois sosiaaliturvan tuloloukuista.»

KANSALAISPALKASTA ELI PERUSTULOSTA ELI SARJAKUVATAITEILIJA PERTTI JARLAN SANOIN LOISENELÄKKEESTÄ ON PUHUTTU TALVELLA JA KEVÄÄLLÄ TAAS ENEMMÄN KUIN AIKOIHIN. KESKUSTELUA ON KIIHDYTTÄNYT MYÖS MASSIT MASSOILLE -KAMPANJA. koonnut Niko Peltokangas

Perustulosta on olemassa erilaisia malleja, joissa tulon suuruus, sen rahoitustapa ja suhde muuhun sosiaaliturvaan vaihtelevat. Useimmissa Suomessa esillä olleissa malleissa perustulolla korvattaisiin nykyisen perusturvan vähimmäisetuudet ja se toteutettaisiin siten, ettei se heikentäisi pieni- tai keskituloisten asemaa.

»Jos mä saisin vaikka tuhat euroo perustuloo, niin mä voisin ehkä asuu vähän isommassa asunnossa, mikä olis huomattavasti mukavampaa kuin se kymmenen neliöö.»

BIEN Finland Suomen perustuloverkosto, http://perustulo.org/

Henkilö Vasemmistonuorten kampanjavideolla http://massitmassoille.net/

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...