Page 1

Čtenář Listů se ptá:

březen 2012

/

čÍSLO 3

/

ROčNÍK VII.

25 175 odběratelů

Politika

Kšefty Radima Ziky aneb Z cizího krev neteče

Staňte se fanoušky!

Lidé demonstrovali před libereckou radnicí Na výletě

Sněhové sochy v polských Krkonoších

Mi ss las Lib ujt er e e p cké dív ro l ku sv is t y ! o

Společnost


2

březen 2012

31 . B¢EZNA 2012 OD 14.00 DO 17.00 HODIN DxTSKÉ DOPRAVNÍ H¢IŠTx LIBEREC

BEN CRISTOVAO X-DANCE | biketrial show Martina ŠimĔnka psovodi | autogramiáda Bílí Tygāi Liberec V rámci Týdne bezpečnosti se konají workshopy DOPRAVNÍ VÝCHOVA V RODINĚ pro rodiče s dětmi na téma bezpečnost v silničním provozu a první pomoc. Workshopy se konají 2. – 6. 4. 2012 od 14.00 do 16.00 hodin. ÚČAST ZDARMA

www.bezpecnenasilnicich.cz

Akce se koná pod záštitou MARTINA SEPPA, námČstka hejtmana Libereckého kraje a MILUŠE BITTNEROVÉ, tváĜe dopravy Libereckého kraje


3

březen 2012

ÍŁhÄ?ÄžĆŒƉůLJŜ͊͞ĆŽĹ&#x;ĹŹÄ„ĆŽĹ?ÄšĹ?ēƽž>Ĺ?Ä?ÄžĆŒÄžÄ?ŏljĹŹĆŒÄ‚ĹŠ „Uber plyn!“ je nĂĄzev kampanÄ›, kterou LibereckĂ˝ kraj spustil zaÄ?ĂĄtkem bĹ™ezna. KampaĹˆ reaguje z pohledu dopravnĂ­ bezpeÄ?nosti na dlouhodobÄ› nejzĂĄvaĹžnÄ›jĹĄĂ­ problĂŠm - nepĹ™iměřenou rychlost. Uber plyn! nenĂ­ kampanĂ­, kterĂĄ E\E\ODQRYi/LEHUHFNĂŤNUDMVHSĹ‘L jejĂ­ realizaci inspiroval u Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR), VSROHĂżQRVWL NWHUi WXWR NDPSDĹ‚ v minulĂ˝ch letech realizovala v SRN pod nĂĄzvem „Runter vom Gas. /LEHUHFNĂŤNUDMSĹ‘HEtUiXUĂżLWpSUYN\ NDPSDQÄ›DW\DGDSWXMHQDSURVWĹ‘HGt LBC kraje. Na realizaci a vyhodQRFRYiQtNDPSDQÄ›EXGRXGRKOtĂŚHW RGERUQtFL]QÄ›PHFNpKR'95 Ă…2G NDPSDQÄ› VL VOLEXMHPH ĂŚH YĂŤUD]QÄ› VQtĂŚt SRĂżW\ GRSUDYQtFK QHKRG D RYOLYQt SĹ‘tVWXS Ĺ‘LGLÿţ N RGSRYÄ›GQRVWL ]D YRODQWHP .DPSDĹ‚ je naplĂĄnovĂĄna na tento rok s tĂ­m, ĂŚH QD MHMt SRNUDĂżRYiQt D UR]YtMHQt Y SĹ‘täWtFK OHWHFK EXGHPH KOHGDW SURVWĹ‘HGN\´GRGiYi6HSS/LEHUHFNĂŤNUDM]DNDPSDĹ‚YOHWRäQtPURFH utratĂ­ 3 miliĂłny korun. 6WDWLVWLN\ SRXND]XMt QD VNXWHĂżQRVW ĂŚHSUiYÄ›QHSĹ‘LPěőHQiU\FKORVW]SĹŁVREXMH QHMYtFH VPUWHOQĂŤFK ]UDQÄ›Qt

D WR QHMHQ Y /%& NUDML DOH Y FHOp Ăž5 9 OHWHFK  ]HPĹ‘HOR QD VLOQLFtFK Y /%& NUDML  RVRE ] WRKR QHSĹ‘LPěőHQi U\FKORVW ]SĹŁVRELOD YtFH QHĂŚ   VPUWHOQĂŤFK ]UDQÄ›Qt

Liberecký kraj s partnery realizuje őDGX DNFt ]DPěőHQÍFK QD EH]SHÿQRVW Y VLOQLÿQtP SURYR]X 1DSőtNODG NXU]\ EH]SHÿQp Mt]G\ SUR PODGpőLGLÿHQD$XWRGURPXY6RVQRYpGRNWHUÍFKVHPRKRX]iMHPFL

KURZ BEZPEÄŒNÉ

BydlĂ­te v LibereckĂŠm kraji a jste Ä?erstvĂ˝m drĹžitelem Ĺ™idiÄ?skĂŠho prĹŻkazu nebo mladĹĄĂ­ tĹ™iceti let? Potom nevĂĄhejte a pĹ™ihlaĹĄte se nynĂ­ na kurz bezpeÄ?nĂŠ jĂ­zdy na autodromu v SosnovĂŠ.

JĂ?ZDY!

VĂ­ce informacĂ­ a registrace na: www.bezpecnenasilnicich.cz www.kurzybezpecnejizdy.cz

VYZKOUĹ Ă?TE SI:

RIZIKOVÉ FAKTORY Ĺ˜EĹ ENĂ? SMYKU BRZDNÉ DRĂ HY VYHĂ?BACĂ? MANÉVR MNOHO DALĹ Ă?HO

SőLKOiVLW MLÌ Q\Qt D WDNp SRGSRUXMH GRSUDYQtKőLäWěYNUDML1D'ěWVNpP GRSUDYQtP KőLäWL Y /LEHUFL VWDUWXMH VH]yQDMLÌYVRERWXYHKRG velkou akcí s bohatým programem. (JD)

nĂĄ cena

JedineÄ?

200 KÄ?


4březen 2012

Ministerstvo školství získalo partnera, o kterého se školy mohou opřít

DUM je již zažitá zkratka pro digitální učební materiály, které jsou školy v rámci projektu EU peníze školám povinny vytvářet, zveřejňovat a archivovat. Školy sice v projektu dostaly povinnost veřejně sdílet své vytvořené digitální učební materiály (DUMy), pro většinu škol je ale obtížné tuto povinnost seriózně splnit. Existují řešení jako ukládání materiálů jednotlivých škol na izolovaná, těžko dohledatelná samostatná úložiště, tím by se však popřel hlavní smysl povinnosti sdílet – vzájemné sdílení materiálů mezi všemi školami se snadným přístupem k úžasným materiálům, vytvořeným v rámci projektu šikovnou paní učitelkou v nejzapadlejší příhraniční vísce. V  České republice je cca 47 % základních škol tzv. malotřídek. Zejména pro ty je projekt DUMy.cz určen. „Nevím, jak jinak by mohli pedagogové efektivně nabídnout své digitální učební materiály svým kolegům z ČR a splnit tak podmínku udržitelnosti vyplývající z projektu EU PES“, říká RNDr. Robert Gamba odborný garant projektu. Portál pomáhá všem školám se splněním povinnosti sdílet a  archivovat. Zároveň umožňuje vzájemnou výměnu odborníky ověřených materiálů, které učitelé na web vkládají. Rozšiřují se tak možnosti pro zkvalitnění výuky prostřednictvím efektivního systému sdílení s  důrazem na trvale udržitelné hodnoty. Učitelé vytvořené kvalitní materiály mohou nabídnout ostatním pedagogům a zároveň se mohou inspirovat a ušetřit si práci s tvorbou

učebních materiálů, které už na web vložil někdo jiný. Velkým přínosem portálu je skutečnost, že veškeré materiály jsou před zveřejněním našimi odborníky kontrolovány. DUMy.cz je nezávislý portál, na kterém je možné ukládat a sdílet učební materiály vytvořené v  libovolné SW aplikaci, svou činnost oficiálně zahajuje dne 15. 3. 2012. Celkové náklady na vznik portálu, jeho hosting, správu a schvalování digitálních učebních materiálů jsou cca 2,5 milionu Kč/1 rok. Na správě a  provozu portálu www.dumy.cz se podílí 15 vysokoškolsky kvalifikovaných lidí, většina z  nich jsou pedagogičtí pracovníci. V  prvních dvou měsících roku 2012 bylo o  vzniku portálu telefonicky informováno cca 200 škol, většina z nich se aktivně zapojila do projektu a zaslala téměř 10.000 digi-

tálních učebních materiálů. Věříme, že v roce 2012 bude na portále DUMy.cz uloženo více jak 30.000 „DUMů“. Za vznikem portálu DUMy.cz stojí společnost BOXED, s.r.o. za finanční podpory svých hlavních partnerů Microsoft, Hewlett-Packard, Panasonic, BenQ a  Sony. Společnost BOXED, s.r.o. je jedním z  největších dodavatelů ICT do školství a  vybavila ICT technologiemi již 1 600 základních a  středních škol v  České republice. „V  segmentu školství se pohybujeme dlouho, detailně známe potřeby škol a  umíme jim nabídnout komplexní řešení. Nejsme jen pouhým dodavatelem zboží a  v  tom je naše přidaná hodnota“,

upřesňuje Luděk Heinz, ředitel společnosti BOXED, s.r.o. Strategie firmy je jednoznačně zacílena na školství a tímto směrem se chce BOXED, s.r.o. ubírat i  do budoucna. Společnost je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT pro vzdělávání pedagogických pracovníků a  pro školy každoročně pořádá bezplatné semináře o  možnostech využití ICT ve vzdělávání. S  možnostmi vyplývajícími z projektu DUMy.cz i s dalšími aktuálními tématy ve školství partneři portálu DUMy.cz podrobně seznámí všechny zájemce na jarní šňůře konferencí ICT ve Škole 2012, které se konají v  rozmezí 27. 3. – 26. 4. 2012 v krajských městech České republiky. (lm)


březen 20125

Sněhové sochy v Krkonoších

Foto: Liberecké listy

Jaro je v plné síle a vzpomínky na zimu budou celkem příjemné, byla vyjma pár týdnů, mírná. A když sníh napadl, lidé si ho patřičně užili. Třeba na polské straně Krkonoš ve Sklářské Porubě, kde se konal další ročník sněhového sochání. Na konci ledna se sjeli účastníci polského šampionátu amatérského sochařství ze sněhu „Śniegolepy 2012“. Hlavním námětem akce, po loňském tématu „Duch hor“, byly letos zimní sporty. Sněhové sochy

vznikaly podle podle vlastních projektů jednotlivých družstev. Večer byla sněhová díla nasvícena barevnými LED světly. Mimořádnou podívanou návštěvníci Poruby zažili na závěr dne, kdy byla připravena laserová show. Nejkrásnější sněhová socha letošních „Śniegolepów“ byla krasobruslařka (prostřední foto). O prvenství bojovalo šest týmů. Na tvorbu sochy ze sněhové kostky o straně velké 1,5 metru měly pět hodin. (jac)


6březen 2012

Radim Zika na Pozemkovém fondu předvádí, jak by vedl Liberecký kraj

Podle průzkumu by volby v kraji vyhrála ODS Podle lednového průzkumu agentury Sanep by krajské volby v celé České republice vyhrála ČSSD. S jedinou výjimkou - v Libereckém kraji by zvítězila ODS. Liberec, z dob nedávno minulých severočeská bašta ODS, potvrzuje svou pověst. Jenže, za dva měsíce se vše trochu změnilo. ba prezidenta, tedy Přemysl Sobotka má jen malou šanci stát se prezidentem - mezi lidmi se netěší přílišné oblibě - a také vypluly na povrch finanční machinace Pozemkového fondu pod vedením dřívějšího kandidáta ODS na hejtmana Radima Ziky. Ten byl v minulém volebním období zástupcem hejtmana, konvertujícího k Věcem veřejným, Petra Skokana. Kdyby v roce 2008 vyhrála krajské volby ODS, byl by dnes Radim Zika bezpochyby hejtmanem.

Jaroslav Čížek

Podle průzkumu by se do krajského zastupitelstva dostala též TOP 09 a Věci veřejné. ODS by získala 24,1 %, ČSSD 23,9 %, komunisté 15,7 %, jistě by výrazně uspěli i Půtovi Starostové. Dnes je ale kredit véčkařů ten tam, podpora TOP 09 také klesá. Zajímavý bude tedy souboj občanských a sociálních demokratů. Liberecké listy již v  listopadu loňského roku psaly, že ODS trpí personální krizí. Ale podobně je na tom i ČSSD, jejichž relativně oblíbený hejtman Eichler oznámil, že v  nadcházejících krajských volbách svůj post obhajovat nebude a  zaměří se na Senát.

Sobotka prezidentem asi nebude Proti podzimnímu stavu se v ODS také dost změnilo. Jednak byla mezitím schválena přímá vol-

Jaký by byl Zika hejtmanem?

Radim Zika při zahájení předvolební kampaně do krajského zastupitelstva. Ze stejné akce je fotografie na titulní straně, kde je s tehdejším hejtmanem Petrem Skokanem.

A jak by hejtman Zika Liberecký kraj vedl? Zřejmě zcela v duchu liberecké ODS, tedy tak, jak to nyní ukazuje národu při vedení Pozemkového fondu. Předseda ODS v  Libereckém kraji byl v  roce 2010 po neúspěšných krajských volbách uklizen na ředitelský post Pozemkového fondu. Podobně jako neúspěšný primátor Jiří Kittner později na post ekonomického náměstka Krajské nemocnice v Liberci. Tito dva přátelé, představitelé ODS v  Liberci, a po posledních krajských a komunálních volbách neúspěšní politici, nejenže dostali výnosné trafiky, ale přihrávají si dál kšefty. Kdyby kšefty, oni si přihrávají peníze z  veřejných rozpočtů, tedy z  peněz, které stát vybere na daních od občanů.


březen 2012

Eva Bartoňová

Naše peníze pro jejich kamarády Jiří Kittner uzavřel s Pozemkovým fondem smlouvu o  poradenství na 30 000 měsíčně. Kolik z celkové roční částky 360 000 Kč Kittner fondu fakturoval, je otázkou. Podle exprimátora nic. Poté, co dostal výnosné místo v  nemocnici, neměl čas. Dalším Zikovým kamarádem a členem ODS, který ale má smlouvu na 720 tisíc Kč ročně, je Petr Židek. Pode agenturních zpráv byl Židek v  roce 2009 odejit z  policejního prezidia po vyšetřování kauzy úplatků při projektu modernizace policejních služeben. Mimochodem, nebyl za něco podobného (za uplácení při zadávání zakázek) odsouzen dřívější liberecký policejní šéf Miroslav Dvořák? Že by náhoda? Vyšetřování se nevyhýbá ani Jiřímu Kittnerovi, který byl vloni

obviněn protikorupční policií za zneužití pravomoci veřejného činitele i za porušování povinností při správě cizího majetku, když měl město Liberec připravit o 18 milionů korun. Milionový přítel Jeden z  posledních majstrštiků šéfa Pozemkového fondu Radima Ziky, člena výkonné rady ODS, jsou smlouvy uzavřené s  milenkou hokejového kouče Aloise Hadamczika, 22letou slečnou Lucií Placzkovou a  její matkou. Šéfovi fondu měly radit v ekonomických otázkách. Krásná milenka reprezentačního trenéra, středoškolačka bez jakékoliv

praxe Lucie, má s fondem uzavřenou smlouvu na 270 000 korun ročně, její matka Stanislava Placzková si účtovala 84 500 korun. Zika nedávno přiznal, že zaměstnat mladou Placzkovou byla chyba … Ale co by pro přítele trenéra neudělal! Dobře se znají, hrají spolu hokej (sport, který členové ODS rádi podporují) a Hadamczik ještě k tomu Pozemkovému fondu pronajímá v  Ostravě dům za neuvěřitelné nájemné 275 000 Kč měsíčně! Smlouva byla uzavřena na 2 roky za celkových 6,6 milionu korun. Vraťme se do Liberce. Bývalý náměstek hejtmana, pozdější kandidát na hejtmana za ODS a  nynější šéf Pozemkového fondu Radim Zika přihrává státní peníze svým kamarádům a  spolustraníkům. A  choval by se tak zřejmě i jako hejtman. Jak by teď asi dopadl předvolební průzkum?7

Bartoňová a její stotisícový plat by si mohly pohoršit Za ODS bude na prvním místě krajské kandidátky náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová, kterou strana v  roce 2004 odstavila. Teď, v  době, kdy se představitelé liberecké ODS kompromitují jeden za druhým, se jim hodí. Zajímavé je, že by v  případě volebního úspěchu šla s  platem dolů. Patří totiž mezi vyvolené a  je nejoblíbenější náměstkyní odstoupivšího ministra školství Josefa Dobeše (VV). Měsíčné plat Evy Bartoňové dle serveru lidovky. cz je přes milion korun ročně (83 510 Kč, po zvýšení údajně 110 000 Kč), a  na odměnách si loni odnesla dalších 310 000 Kč.


8březen 2012

Internetové stránky mohou stát až 6 400 000 korun!!

Listy upozornily na zmetek! Euroregion Nisa začal opravovat paskvil www.euroregiononline.eu Kritická analýza internetového rozcestníku www.euroregiononline.eu, kterou jsme otiskli v minulém vydání Listů, způsobila podle našich informací v kancelářích Euroregionu Nisa mírné pozdvižení. Jednatel Euroregionu Nisa Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. ihned zareagoval a obsah i struktura portálu se začala po zveřejnění článku v Libereckých listech měnit. Jaroslav Čížek

Zmizely například nesmyslné odkazy na pražské autobazary, začaly se objevovat zprávy z Čech v  polštině pro polské návštěvníky a  podobně. Část z  toho, co jsme kritizovali nejvíce, byla napravena. Hlavním sdělením Jaroslava Zámečníka byla informace o tom, že portál je v testovací fázi, údaje jsou neúplné a práce není dokončena. V testovací fázi Návštěvník stránek si to sice mohl před měsícem myslet, protože narazil na spoustu nedoděl-

ků, ovšem zřejmé to vůbec nebylo. Chyběla jakákoliv informace o tom, že stránky jsou ve výstavbě. Je možné se domnívat, že nebýt kritiky Listů, projekt by se dopředu příliš neposunul nebo by na stránkách www.euroregi-ononline.eu zůstaly nesmyslné informace. Naše hlavní otázka byla na strukturu financování a  objem peněz, které do projektu jdou. Na to nám po třech týdnech odpověděl ředitel Energetické agentury Trojzemí o.p.s. Ing. Vladimír Pachl. Tato agentura je za tvorbu internetového rozcestníku odpovědná.

Proč vznikl web www.euroregi-ononline.eu? Tyto webové stránky jsou jedna z aktivit projektu s  názvem „Co nového u  sousedů“. Projektem „Co nového u  sousedů“ chceme přinášet informace o dění a zajímavostech z druhé strany hranice (z DE a opačně i z CZ). Jaká je specifikace a  funkčnost webu? Zájemci na webu najdou: Aktuality, Archiv zpráv (v  PDF), Databázi kontaktů, Internetový rozcestník, Doporučené informační portály, Odběr aktualit, RSS kanály. Pro další období

plánujeme doplňování dalších modulů (např. tipy na výlet, kalendář akcí apod.), průběžnou editaci údajů, dat a podobně. Jaké jsou vynaložené náklady na tyto stránky? K 15. lednu 2012 bylo na webové stránky vynaloženo 7 800 eur (195 000 Kč). Jaké jsou plánované náklady na údržbu webu? Disponibilní částka je variabilní podle potřeby, maximálně však limitována celkovými náklady projektu „Co nového u sousedů“, tj. cca 256 000 eur (6 400 000 Kč)


březen 2012do března 2014. Financován je podíl na nákladech koordinátora projektu do února 2014 (administrace webu, redakční práce), překlady CZ-DE a DE-CZ, monitoring médií v CZ/DE/PL, změny, inovace apod. - podle požadavků, ohlasů, doporučení. Projekt není dodávaný vnější stranou, převážná část výdajů jsou interní náklady společnosti Trojzemí, o.p.s.. Pouze některé služby jsou dodávány externě. Dosud byly provedeny 2 zadávací řízení s  výzvou k předložení nabídky: a) ZŘ - monitoring médií a  redakční úprava zpráv po dobu 33 měsíců; k podání vyzvány 3 subjekty (Annopress IT, a. s., Newton Media, a. s.; InRegio, o. s.). Nejnižší cenu nabídl uchazeč InRegio, o. s. 700 000 korun. b) ZŘ - překlady a tlumočení po dobu 33 měsíců; k podání nabídky vyzváni 3 překladatelé (pan Kazdera, pan Kumpfe, pan Dietrich). Nejnižší cenu nabídl uchazeč p. Kazdera 500 000 Kč.

Nahoře je titulní strana www.euroregiononline.eu v současné podobě. Dole pak úvod informačního webu www.liberecky-kraj.cz. Oba portály jsou dotované nebo placené z peněz Evropské unie.

Z uvedených odpovědí vyplývá, že informační portál euroregionu může teoreticky stát téměř 6,5 milionu korun. Otázky visící ve vzduchu jsou dvě. Jestli by za takové peníze nebylo možné vytvořit něco užitečnějšího a pak - co bude po roce 2014? Bude se dále Trojzemí o stránky starat, aktualizovat je i bez dotací? Podle našeho názoru je tento projekt vyhazováním veřejných (evropských) peněz. Při nejmenším by si stránky zasloužily alespoň atraktivní grafiku. Náklady jsou obrovské, efektivita diskutabilní. Třeba proto, že podobný informační portál rozjel v roce 2006 Liberecký kraj na www.liberecky-kraj.cz, jehož úroveň je diametrálně kvalitnější. Pravda, tento portál nenabízí informace z trojzemí, ale jen z Libereckého kraje a  je zaměřen především na pozvánky, zato ve čtyřech jazycích. I tento projekt je dotován Evropskou unií.

9


10březen 2012

LIBERECKÉ LISTY mediálním partnerem

Bambiriáda 2012 – propojení světa dětí a těch „dříve narozených“ Nadšení i zkušenost – pod tímto mottem se letos v květnu uskuteční Bambiriáda 2012. Známá celorepubliková akce, pořádaná Českou radou dětí a  mládeže (ČRDM) již počtrnácté, chce mj. přispět k  propojení světa dětí a těch „dříve narozených“ – neboli seniorů. Bambiriádu bude možné navštívit v  Liberci 25. a 26. května.

Bambiriádu v Liberci zahájí umění na radnici Stejně jako minulý rok i  letos jsme navázali spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Studenti fakulty Přírodovědně – humanitní a pedagogické budou svá díla vystavovat v  budově nového magistrátu Statutárního města Liberec. Zahajovací vernisáž proběhne 1. května a  výstava následně potrvá po celý měsíc.   V  rámci doprovodného programu Bambiriády proběhne v sobotu 26. května od 16 hod. již druhý ročník taneční soutěže v  break dance jeden na jednoho KILL THE FLOOR vol. II. Liberec se tak opět může těšit na absolutní elitu z Čech a Polska tohoto specifického tanečního stylu. Na tanečníky bude čekat opět hvězdná porota či speciálně upravené pódium ve stylu arény.

Co se bude dít v Pavlovicích? Liberecký pořadatel Bambiriády, Rada dětí a  mládeže Libereckého kraje, pro letošní rok připravila hned dvě pořadatelská místa. Z  předchozího ročníku jsme si již na Bambi areál v  samotném srdci města pod Ještědem zvykli. Novinkou je proto pořádání Bambiriády v areálu autokempu v Liberci – Pavlovicích. Zde se bude prezentovat

Liberecká krajská organiazce Pionýra a Asociace turistických oddílů TOM. Vedle základních informacích o těchto organizacích se můžete těšit např. na lanovou dráhu, skákání v  pytli, střelbu z  luku či naučnou stezku. Relaxovat budete moci v postaveném teepee či si zkusit na čas nasekat nebo nařezat dřevo. Program v Pavlovicích „pojede“ po oba dny jako před radnicí - tedy v  pátek a  v  sobotu 25.–26. kvtěna v čase 9.00 - 17.00 hod. Hlavním cílem Bambiriády zůstává i  nadále prezentace činnosti rozmanitých dětských organizací a spolků. Snahu o hravou a nevtíravou podporu mezigeneračního dialogu a  pochopení lze chápat jako příspěvek ČRDM k debatě na toto společenské téma. Ostatně, letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a  mezigenerační solidarity. Nastolené téma úzce souvisí i s dobrovolnictvím, na jehož principu dětská a mládežnická sdružení, zastřešovaná ČRDM, programově fungují. Podle projektové manažerky Blanky Liškové budou čtrnáctý ročník Bambiriády provázet i dvě celostátní soutěže. První je fotografická a volně navazuje na úspěšný loňský debut, připravený ve spolupráci s  dětským serverem Alík.cz a  se serverem Rajče.net. Podstatou druhé soutěže, nazvané „Kouzlo starých časů“, je sbírání pamětnických příběhů. „S  myšlenkou soutěže oslovíme učitele a vedoucí dětských oddílů i samotné děti. Výherci se budou moci těšit na zajímavé zážitkové ceny,“ nastínila Blanka Lišková. O přípravách a průběhu Bambiriády 2012 se lze dovídat z  webu www.bambiriada.cz  (r)


březen 2012Demonstrace Demonstrace svolaná Holešovskou výzvou na 15. března našla odezvu ve všech větších městech ČR. V Liberci se na náměstí E. Beneše sešlo zhruba 500 lidí. Nikdo je neorganizoval, nikdo neřečnil, nebylo pódium ani zvukotechnika. Možná proto bylo shromáždění opravdovější. Vlastně, první spontánní od listopadu 1989. Loni na jaře se sice před radnicí opakovaně sešly tisíce lidí, ale to byla okamžitá reakce na sesazení Jana Korytáře a Změny pro Liberec z vedení města podpořená jejich příznivci. Letošní setkání nespokojených občanů proběhlo v  klidu. Lidé vyjádřili své obavy o budoucnost. Nelíbí se jim nápady jako placené vzdělání, lži politiků a  jejich zlodějsko-mafiánské chování, nepromyšlené reformy, které jsou pro někoho a podobně. Lidé pískali, křičeli a  cinkali klíči směrem k  radnici. Několik demonstrantů dokonce vniklo bočním vchodem do radnice, ale po chvíli odešli. Zajímavé bylo, že informace o  demonstracích 15. března celostátní on-line média vesměs bojkotovala. V podvečerním zpravodajství TV nebylo nic, ve večerním pak zmínka na ČT. Nova se probudila až při nočních zprávách, internetové servery až když se demonstranti rozcházeli domů. (jac)

11


12březen 2012
B ýk 21. 4. - 21. 5. Lev 23. 7. - 23. 8. Budete se nejspíš muDo práce chodíte rádi, set přihlásit do nějastala se vám v poslední době drukého profesního kursu, jsou na vás hým domovem, myslíte na ni hodbřezen stále více2012 kladeny odpovědnější ně srdcem. Neuvažujete v negativúkoly. Certifikát je sice jenom paních dimenzích, pouze pozitivně pír, ale někteří lidé papíry tohoto budujete dílo, které má být nadčasové. Přicházejí další nabídky, klidruhu vidí rádi. Ostatně i pro vás enti, obchodníci, firma za vašeho by tohle mohla být dobrá zkušepřispění vzrůstá. Je to až tak nádnost, která by vám dopomohla k herné, že máte obavu, aby se něco vyšší funkci. I když budete hodně Vážení po si, vyluštění křížov- nepokazilo. Výherce z minulého vysoko,čtenáři, nemyslete že už umíte ky zašlete tajenku a vaše jméno čísla: létat. 24. 8.kalendáře - 23. 9. pomocí SMS na číslo 900 06 06 Panna Výherce za 22. 5. - 21.6. I správné kdybystevyluštění najednou vBlíženci tomto tvaru: křížovky Opět se přesvědčíte, měli přerušit práce na LISTY KR jmeno vylustena tajenka. z minulého čísla Listů je: jak není příliš všemposkytuje: důvěřovašem projektu, nebuďte smutní. Cena je 6 Kčdobré vč. DPH. SMS servis Štípek,fáze, během které vat. Zase přijde pod pás, zklaJePavel to dočasná Erika a.s., Na Příkopěrána 9 - 11, Praha 1, 110 00. majitel telefonního mání. pro Nejvíc vás na tom zabolí, že máte doplnit jen několik dílčích Cena vítěze: vás zklame člověk, od kterého byskroků. Už brzy zase čísla 723 774 132.pojedete ve Jeden vylosovaný výherce te to čekali snad nejméně. Raději si svém tempu. Rozhodně se nebojte, obdrží originální kalendář už předem udělejte kolem sebe že byste zůstali bez prostředků. BOHEMIA WERBUNG. mantinely, obrannou zeď, k sobě Nedupejte a nechtějte hned mít pouštějte jenom ty, kdo si váží vavšechno zase na stole. I tohle zpoší důvěry. malení je důležité.

Murphyho zákon:

Štír 24. 10. - 22. 11. Jste na počátku nové životní etapy, našli jste konečně pevný bod, kolem kterého se můžete pohybovat. Ale příliš daleko se nepouštějte, protože až tak zase plavat neumíte. Pracujte na věcech, kterým rozumíte, nic dalšího nechtějte dosáhnout. Vaše šance se znásobí, až se letu před rénadřízeným y jsou v ba projevíte v tom moment klamě Někte jako v re itésvětle. lež dů správném stejněKŘÍŽOVKA ListůStřelec 23. 11. - 21. 12. V práci byste mohli prožívat podobné poci-ty, jako když žena porodí své první dítě. Je to naprosto nepopsatelný pocit, absolutní štěstí, které jste dosud nezažili. Podařilo se vám něco, o čem jste dosud mohli maximálně jen snít. Pro spisovatele by to mohla být první kniha, pro skladatele dokončení nového CD.

2012

Vodnář 21. 1. - 19. 2. To, na čem jste začali pracovat v minulých týdnech, pokračuje. Vypadá to, jako byste po  chopili svou životní náplň, své13 poslání. Každý na vás vidí, jak jste nyní šťastní, jen kvetete. Daří se vám, na co jen sáhnete. Víte, že nic jiného byste nyní začínat neměli a ani nebudete. Tohle je ta nejlepší cesta, po které jdete. Ryby 20. 2. - 20. 3.Také chcete Neodpočinete si, vypa- mít dá to, že budete muset stále něco vždy čerstvé řešit. Úkoly se na vás nabalují, jsou náročné, ale vám vyhovují, LIBERECKÉ LISTY protože je zvládáte. Měli byste sáhnout po odborné publikaci, potřevebujete své e-mailové si doplnit vzdělání nebo dohledat důležitý údaj. Naštěstí to schránce? nebude dlouho trvat. Máte mož-

-

vepřo těstov olivov špená

Vepřov Medajlo Špenát Krátce Panenk a zapeč

LA F

nost dostat se na vyšší pozici ve firPosílejte své požadavky mě.

erbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz g.cz www g.cz mia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe www mia-w mia-w erbung.cz erbung.cz erbung.cz www.bohe www.bohe .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz g.cz www g.cz www g.cz www g.cz mia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe www www www mia-w mia-w mia-w mia-w g.cz erbung.cz erbung.cz erbung.cz erbung.cz www.bohe www.bohe www.bohe www.bohe mia-werbun erbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz www www www www www.bohe mia-w g.cz erbung.cz erbung.cz erbung.cz erbung.cz erbung.cz www.bohe www.bohe www.bohe www.bohe www.bohe mia-werbun erbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz www.bohe mia-w g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www .bohe .bohe .bohe .bohe .bohe erbun erbun erbun erbun erbun erbung.cz www www www www www www.bohe .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz .bohemia-w mia-werbung.cz g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www mia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohe mia-w mia-w mia-w mia-w mia-w mia-w g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www mia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe www.bohe mia-w mia-w mia-w mia-w mia-w mia-w g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www .bohe .bohe .bohe .bohe .bohe .bohe erbun erbun erbun erbun erbun www mia-w mia-w mia-w mia-w mia-w g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www g.cz www www.bohe mia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun www.bohe www www www www mia-w mia-w mia-w mia-w g.cz g.cz g.cz g.cz www.bohe mia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun www.bohe mia-w mia-w mia-w g.cz www g.cz www g.cz www www.bohe mia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun www.bohe mia-w mia-w g.cz www g.cz www www.bohe mia-werbun erbung.cz www.bohe .bohemia-werbun www.bohe mia-w g.cz www www.bohe mia-werbun www.bohe

(najdete v tajence)

na zařazení do adresáře na redakce@liberecke-listy.cz

KŘÍŽOVKA Listů

Mur

(celý v taj

Váže křížovky celou a ši adres toušova

Na mob Na čís SMS v LISTY K

Cena je 6 K Erika a.s., N

Cena p Jede obdrží Centra herce místě.

Výherc Výhe bylonu křížovk tů: Jaro 515/1

Výhru ce srpna dříve vole

O

Přehled všech výherců najdete na www.LibereckeL

Nevíte, jestli jste vyhráli v našich soutěžích? Přehled všech výherců najdete na www.libereckelisty.cz


<

14březen 2012

Vaše INZERCE Byty

ném místě. Zahrada je v mírném svahu

funkční, jako nový, pouze 990 Kč., pův.

ní, 290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342

➤ Velmi pěkná dieselová Almera 81

➤ Prodám byt 1+1 v obci Hejnice, okr.

oplocena jedna strana je nutná opravit,

cena 5 500 Kč. T.: 608 803 172.

476.

KW, r.v. 2000 v modré metalíze, najeto

Liberec, v osobním vlastnictví, o výměře

na zahradě je starší chatka na nářadí,

➤ Prodám pásovou brusku Bosch PB-

165t.km. Dovoz německo, po TK a ME

36m,

různé stromky, keře, ohniště je zde mož-

S7A, momentálně nefunkční - poškoze-

na čistopise TP.Výbava dálkový funkční

ná kotva, pro někoho kdo si ji umí opra-

centrál,4x el. okna,el. zrcátka,ABS,4x

➤ Hvězdářský dalekohled - teleskop

vit. Cena 890 Kč. Tel.: 737 486 429.

airbag,TZ,integrovaný

pro začínající, kompletní souprava včet-

➤ Prodám traverzy ička, 20 cm, délka

čisťounký interiér, spotřeba do 6l nafty.

v

zachovalém

stavu,

cena 260 000 Kč. Tel. 608 250 008, mail: vinete@seznam.cz. ➤ Prodám byt 2+1 ve zděném bytovém

Prodej - různé

nost připojení elek. Tel.: 772 213 943

Elektronika prodej

RMG,nekuřák,

ně hledáčku, kompasu, stativu, nový v

5,8 m, málo používané. Modrá barva.

Cena 62 000 Kč. Tel.: 608 404 799.

m2, v Turnově Výšinka. Klid a pěkný vý-

➤ Mobil Nokia 6070, fotoaparát/kame-

orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu

Cena 2 500,- Kč/kus. Tel. 777 154

➤ Prodám textilní brašny Iron Horse,

hled - byt je světlý a čistý. Balkon, sklep,

ra, MP3, FM rádio aj. funkce, s nabíječ-

zaslat i na dobírku. T: 604 961 269.

614.

používané na jedné moto-dovolené.

koupelna s oknem, satelit, venkovní ža-

kou, výborný stav, jen 800 Kč. I na do-

➤ Prodám krosové kolo Author Airline.

➤ Prodám sběratelské modely několi-

Brašny jsou vhodné pro motocykly ces-

luzie. K okamžitému nastěhování. Cena

bírku. Tel.: 604 961 269.

Kolo je v dobrém stavu - používané,

ka různých pistolí a revolverů, měř.

tovní nebo chopper,mají pevné připevňo-

dohodou. Tel. 602 24 20 95, přímý pro-

➤ Prodám USB modem 3G - Huawei

pravidelně v servisované v autorizova-

1:2,5 , staré i současné, výborný stav,

vací popruhy, nepromokavou pláštěn-

dej- bez RK.

E160 (komplet balení s usb kabelem).

ném servise. Rám velikosti 22‘. Přední

cena 150 Kč/ks. Zašlu i na dobírku.

kou, rozměr 45x26x24cm, objem 2x

➤ Koupíme byt 4+1 nebo polovinu ba-

Mobilní internet v notebooku, stolním

odpružená vidlice Manitou Luxe. Kolo

Tel.: 733 211 952.

29L, materiál 95% Polyamid.J edna

ráku. Jen dobrý stav, pro mladou rodi-

PC, domácí i kancelářské síti. Připojení

osazeno Shimano Deore LX. Brzdy véč-

➤ Ultrazvuková čistička, úplně nová,

brašna má ze spodu malou dírku od

nu. Nejlépe na okraji Liberce, Pavlovice,

i přes USB router (lan/wlan) jako sdíle-

ka. Pedály nášlapné jednostranné - jed-

dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle,

hlavičky šroubu. Tel.: 777 150 385.

Ruprechtice, Růžodol. Cena max 1,5

né mobilní připojení k internetu. Pomo-

na strana SPD, druhá normální pedál.

zubní protézy, hodinky aj. drobné před-

➤ JAWA „New Pionýr“,objem 48 ccm,

milionu. Nebo dlouhodobý pronájem.

hu s instalací. Tel.: 603 216 355.

Prodám včetně podsedlové brašny. Tel.:

měty, velmi jednoduchá obsluha, český

4takt,výkon 2,6 kW, r.v. 2006, 1. maji-

Tel.: 602 455 161.

➤ Prodám mobilní telefon Nokia 3310,

737 265 009.

návod, cena 490 Kč. I na dobírku. Tel.:

tel,najeto 2.300 km, provedena in-

málo používaný, s nabíječkou,

➤ Prodám terénní vůz řízený rádiem s

604 961 269.

spekční prohlídka vč. seřízení ventilů a

domě, 2. patro, OV, celková výměra 64

ve

www.Czech-Store.cz - zajímavé věci za zajímavé ceny 100 % stavu, jednoduché ovládání, vel-

dvoukanálovým řízením. Vysoce odolné

➤ Prodám pračku Whirpool AWE8529

výměny motor. oleje, vč. TP, servisní

ká písmena – vhodný pro seniory, jen

terenní auta řady „Off roades“ od NIK-

(stáří půl roku). Pračka je úplně jako

knížky, návodu k obsluze a sedadla

➤ Prodej zahrady v osobním vlastnic-

500 Kč. I na dobírku. Tel : 731342476

KO jsou vyrobeny z kvalitního materiálu

nová. 6. smysl. Důvod prodeje: stěhová-

„sólo“, velice solidní stav, cena 13.500

tvím s předkupním právem PFČR, v

➤ Grafická karta Geforce 7600gs 256

a kola mají vyrobeny z gumy. Auto dosa-

ní do bytu, kde je již vestavěná pračka.

Kč. Tel.: 602 433 408.

klidné části Liberce - Františkově. Na

mb AGP8x. Karta je málo pouzívaná vy-

huje slušné maximální rychlosti 6,5

8 let záruka. Původní cena 12 000 Kč.

➤ Prodám sadu zimních pneumatik s

pozemku zavedeno 230 V, přípojka pit-

padá jako nová (větráček čistý bez hlu-

km/h. Pouze odzkoušen jinak nevyuží-

Moje cena: 6 000 Kč. Tel.: 733 391

ráfky, 85% vzorek, o rozměru 175/70 R

né vody s vlastním vodoměrem. Cena

ku) karta se musí napájet klasickým

ván. Preferuji osobní odběr. Tel.: 606

323.

13 na Daewoo. tel. 606/435 455.

350.000 Kč. Tel.: 608 174 217.

kabelem od zdroje. V Liberci a v Chrudi-

351 556.

➤ Skládací režisérskou židli s náp. Direc-

➤ Prodám ELEKTRONICKÝ TACHOME-

➤ Prodám zahradní chatku s pozem-

mi předám osobně. Cena 500 Kč. Tel.:

➤ Lyžářský komplet – bunda, kalhoty

tor. Nesehnatelné! Tel.: 602 455 161.

TR na RENAULTA LAGUNU 1.8 r.v.1997

kem 365 m2 v osobním vlastnictví v za-

774 809 852.

– Schöffel Protector málo nošený jako

➤ Prodám PC stůl THEODOR. Barva

a další díly, limuzína!!! Stav: 14 let

hrátkářské kolonii v Liberci-Starých

➤ Prodám krásný mobil Nokia 6070,

nový; bez vad na kráse velikost: D54

ořech/s bílou. Š.135,v.73,h.90cm. Ce-

osazené. Všechny úchyty, kabelové pří-

Pavlovicích. Klidné a slunné místo, krás-

mnoho funkcí, stříbrný, fotoaparát/ka-

(XXL, výška postavy: 180-185 cm) mate-

na 1 800Kč. Možno i křeslo 1 000Kč.

vody O.K. Tel.: 731 382 672.

né prostředí, dobře dostupné i MHD.

mera, MP3, FM rádio, internet, email, s

riál: 12 % nylon, 88 % polyamid, vodní

Při koupi obou věcí je celková cena

Cena 320 tis. Kč, tel.:724 278 187.

nabíječkou, v perf. stavu, jen 800 Kč. I

sloupec: 20 000, bezpečnostní vycpáv-

2 500 Kč. Tel.: 773 253 291.

➤ Pronajmu dlouhodobě garáž v Liber-

na dobírku. Tel.: 604 961 269.

ky proti pádu (Inteligent molecules) -

ci 6, Rochlicích za tenis.kurty, v ul. Pio-

➤ Stolní počítačová sestava. Intel

bunda i kalhoty. Volejte na tel.: 777

nýrů. Garáž je zděná, řadová, el. proud.

Pentium DUO Core E6550 2,33 GHz.

292 148.

Cena 1000 Kč měsíčně. Tel. 737 905

Paměť 2021 MB, HDD 160 GB, grafika

688.

Nemovitosti

Zvířata

Koupě - různé

➤ Prodám štěňátka civavy dlouhosrsté

➤ Prodám psací stroj zn. Continen-

➤ Koupím dětskou sedačku na kolo -

týdnu stará, odcervena a očkována, již

NVidia GeForce 8600 GTS 512 MB. V

tal

samonosnou dozadu. V dobrém stavu.

k odběru. Jeden pejsek je bílé barvy a

➤ Pronajmu garáž v Liberci na Králově

setu klávesnice a myš značky Genius,

Chemnitz cena dohodou inf. na tel.

Liberec. Tel.: 724 806 806.

druhý světle hnědý. Cena pejsek 5

Háji v ulici Aloisina výšina u domu č.p.

monitor značky LG Flatron F900P 17“.

602 852 523.

➤ SMS: koupim zvonici plechovy stro-

000kc, zlata fenecka 6 000kc. Více in-

447/13 – cca 300 m od Centrumu.

Cena 8 000 Kč. Tel.: 776 644 795.

➤ Prodám dveře plastové vchodové,

mecek, i jednotlive casti, vanocni ozdo-

formací na tel. čísle.

Volná ihned. Cena Kč 950,- / měsíc.

➤ Mobilní telefon Sony Ericsson k700i

bílé a zlatý dub. Dále zahradní chatku,

by, betlem. Tel.: 603 410 736.

Kontakt GSM 603 811 466.

- bluetooth, infraport, Java, GPRS,E-

bránu, branku a pletivo. Vše nové z ne-

➤ SMS: koupim LP gramodesky rock,

➤ Prodám zahradu 522 m2 u České Lí-

-mail, výměnný kryt, diktafon, fotoapa-

uskutečněné stavby. Levně. Přivezu. Tel:

beat, jazz,nase i zahranicni, neposkoze-

py. Na okraji obce na klidném a slun-

rát/kamera, rádio, nabíječka, plně

777 106 709.

ne. Tel.: 607 979 183.

➤ Detektor kovů a elektrického vedení,

➤ Staré pohlednice všech námětů do

➤ Poptávám brigádu, či výpomoc na

jednoduchá lokalizace starých instalací

roku 1950. Odznaky, bankovky, mince,

každé úterý (celý den), nebo ve všední

při renovacích a přestavbách, nový v

mapy, legitimace, plakáty, diplomy, pla-

dny od 16-ti hod. Tel.: 737 486 429.

orig. bal., jen 390 Kč. Zašlu i na dobír-

kety, známky. Větší sbírku známek nebo

ku. Tel.: 604 961 269.

celou pozůstalost. Provedu odhad va-

➤ Prodám chatu zahradní patrovou,

šich sbírek. Tel.: 603 598 334, LBC.

výrobce Wanderer Werke A.G.

bez PP oba rodiče s PP Štěňátka jsou 7

Práce ➤ www.pracedomu.info

Různé ➤ ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ HANAR

vhodná k rekreaci i k bydlení. Nová ne-

Provádím veškeré dámské a pánské

postavená. Cena 64.000 Kč. Bez po-

Auta prodej

zemku, k postavení na Vaši zahradě! Dále zahradní bránu, branku a pletivo.

krejčovské služby, opravy a úpravy oděvů, nabízím bohatý výběr látek ze vzor-

Nové. Dopravu zajistím. Tel: 773 504

➤ Prodám Renault Scenic r. v. 1997,

níků. Více na www.hanar.cz

221.

1,6 8V. Nová baterie, nové dva díly výfu-

Hana Rydlová

➤ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,

ku, dvě strešní okna. STK do 08.12.

odolné proti slunci i mrazu, ze silnější

Koroze prahů. Auto je pojízdné, ale vyža-

městnané, důchodce, ženy na mateřské

plast. hmoty, univerz. použití na stavbě,

duje drobnější upravy. Tel.: 602 115

dovolené. Žádné poplatky předem. Seri-

zahradě apod., úplně nové v orig. bale-

960.

ózní jednání. Tel. 739 810 352.

tel. 724 174 830

Nabízíme finanční půjčky pro za-


bĹ&#x2122;ezen 2012

pĂĄtek 17. Ä?ervence 2009

HOROSKOP ListĹŻ od 17. 7. HOROSKOP ListĹŻBeran 21. 3. - 20.4. Projekt, na kterĂŠm jste pracovali, se ukĂĄĹže jako perfektnÄ&#x203A; zpracovanĂ˝. DozvĂ­te se, jak jste splnili vĹĄechna oÄ?ekĂĄvĂĄnĂ­, kterĂĄ do vĂĄs firma vklĂĄdala. OvĹĄem pĹ&#x2122;ipravte se na dalĹĄĂ­ stejnÄ&#x203A; nĂĄroÄ?nĂŠ Ăşkoly. DokĂĄzali jste, Ĺže na to mĂĄte. Ale na druhou stranu se budete muset pĹ&#x2122;ipravit na otevĹ&#x2122;enĂ˝ boj s kolegy, kteĹ&#x2122;Ă­ v tom vidĂ­ jenom vaĹĄi protekci.Rak 22. 6. - 22. 7. BuÄ?te opatrnĂ­ na kaĹždĂŠ slovo, kterĂŠ v prĂĄci pronesete. Nejste na dobrĂŠ vlnÄ&#x203A;, ne kaĹždĂ˝ rozumĂ­ tomu, o co vĂĄm jde. RadÄ&#x203A;ji svĂŠ nĂĄzory moc neprosazujte, poÄ?kejte pĂĄr dnĂ­, aĹž bude pĹ&#x2122;Ă­znivÄ&#x203A;jĹĄĂ­ situace. HlavnÄ&#x203A; byste si mÄ&#x203A;li dĂĄvat pozor na vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ch shromĂĄĹždÄ&#x203A;nĂ­ch, napĹ&#x2122;Ă­klad na poradĂĄch. SednÄ&#x203A;te si nÄ&#x203A;kam stranou a tvaĹ&#x2122;te se, Ĺže vĂĄm nenĂ­ dobĹ&#x2122;e.

B Ă˝k 21. 4. - 21. 5. BĂ˝k Budete se nejspĂ­ĹĄ muset pĹ&#x2122;ihlĂĄsit do nÄ&#x203A;jakĂŠho profesnĂ­ho kursu, jsou na vĂĄs stĂĄle vĂ­ce kladeny odpovÄ&#x203A;dnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ăşkoly. CertifikĂĄt je sice jenom papĂ­r, ale nÄ&#x203A;kteĹ&#x2122;Ă­ lidĂŠ papĂ­ry tohoto druhu vidĂ­ rĂĄdi. OstatnÄ&#x203A; i pro vĂĄs by tohle mohla bĂ˝t dobrĂĄ zkuĹĄenost, kterĂĄ by vĂĄm dopomohla k vyĹĄĹĄĂ­ funkci. I kdyĹž budete hodnÄ&#x203A; vysoko, nemyslete si, Ĺže uĹž umĂ­te lĂŠtat.

Lev 23. 7. - 23. 8. Do prĂĄce chodĂ­te rĂĄdi, stala se vĂĄm v poslednĂ­ dobÄ&#x203A; druhĂ˝m domovem, myslĂ­te na ni hodnÄ&#x203A; srdcem. NeuvaĹžujete v negativnĂ­ch dimenzĂ­ch, pouze pozitivnÄ&#x203A; budujete dĂ­lo, kterĂŠ mĂĄ bĂ˝t nadÄ?asovĂŠ. PĹ&#x2122;ichĂĄzejĂ­ dalĹĄĂ­ nabĂ­dky, klienti, obchodnĂ­ci, firma za vaĹĄeho pĹ&#x2122;ispÄ&#x203A;nĂ­ vzrĹŻstĂĄ. Je to aĹž tak nĂĄdhernĂŠ, Ĺže mĂĄte obavu, aby se nÄ&#x203A;co nepokazilo.Panna 24. 8. - 23. 9. I kdybyste najednou mÄ&#x203A;li pĹ&#x2122;eruĹĄit prĂĄce na vaĹĄem projektu, nebuÄ?te smutnĂ­. Je to doÄ?asnĂĄ fĂĄze, bÄ&#x203A;hem kterĂŠ mĂĄte doplnit jen nÄ&#x203A;kolik dĂ­lÄ?Ă­ch krokĹŻ. UĹž brzy zase pojedete ve svĂŠm tempu. RozhodnÄ&#x203A; se nebojte, Ĺže byste zĹŻstali bez prostĹ&#x2122;edkĹŻ. Nedupejte a nechtÄ&#x203A;jte hned mĂ­t vĹĄechno zase na stole. I tohle zpomalenĂ­ je dĹŻleĹžitĂŠ.BlĂ­Ĺženci 22. 5. - 21.6. OpÄ&#x203A;t se pĹ&#x2122;esvÄ&#x203A;dÄ?Ă­te, jak nenĂ­ dobrĂŠ pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ vĹĄem dĹŻvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ovat. Zase pĹ&#x2122;ijde rĂĄna pod pĂĄs, zklamĂĄnĂ­. NejvĂ­c vĂĄs na tom zabolĂ­, Ĺže vĂĄs zklame Ä?lovÄ&#x203A;k, od kterĂŠho byste to Ä?ekali snad nejmĂŠnÄ&#x203A;. RadÄ&#x203A;ji si uĹž pĹ&#x2122;edem udÄ&#x203A;lejte kolem sebe mantinely, obrannou zeÄ?, k sobÄ&#x203A; pouĹĄtÄ&#x203A;jte jenom ty, kdo si våŞí vaĹĄĂ­ dĹŻvÄ&#x203A;ry.

VĂĄhy 24. 9. - 23. 10. PĹ&#x2122;enesli jste se pĹ&#x2122;es fĂĄzi, kdy nebylo moĹžnĂŠ udÄ&#x203A;lat ani jedinĂ˝ krok. Z vaĹĄeho hlediska to bylo nekoneÄ?nĂŠ. NynĂ­ je uĹž ale vĹĄechno jinak. ZmÄ&#x203A;na, ke kterĂŠ jste se odhodlali, byla dobrĂĄ. NynĂ­ nastĂĄvĂĄ Ä?as vaĹĄĂ­ skliznÄ&#x203A;. UĹž dĂĄvno jste ze sebe dĂĄvali nejvĂ­c, ale nic se vĂĄm nevracelo. VaĹĄe pole je plnĂŠ kvalitnĂ­ch zlatĂ˝ch klasĹŻ.

Ĺ tĂ­r 24. 10. - 22. 11. Jste na poÄ?ĂĄtku novĂŠ ĹživotnĂ­ etapy, naĹĄli jste koneÄ?nÄ&#x203A; pevnĂ˝ bod, kolem kterĂŠho se mĹŻĹžete pohybovat. Ale pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ daleko se nepouĹĄtÄ&#x203A;jte, protoĹže aĹž tak zase plavat neumĂ­te. Pracujte na vÄ&#x203A;cech, kterĂ˝m rozumĂ­te, nic dalĹĄĂ­ho nechtÄ&#x203A;jte dosĂĄhnout. VaĹĄe ĹĄance se znĂĄsobĂ­, aĹž se pĹ&#x2122;ed nadĹ&#x2122;Ă­zenĂ˝m projevĂ­te v tom sprĂĄvnĂŠm svÄ&#x203A;tle.StĹ&#x2122;elec 23. 11. - 21. 12. V prĂĄci byste mohli proŞívat podobnĂŠ poci-ty, jako kdyĹž Ĺžena porodĂ­ svĂŠ prvnĂ­ dĂ­tÄ&#x203A;. Je to naprosto nepopsatelnĂ˝ pocit, absolutnĂ­ ĹĄtÄ&#x203A;stĂ­, kterĂŠ jste dosud nezaĹžili. PodaĹ&#x2122;ilo se vĂĄm nÄ&#x203A;co, o Ä?em jste dosud mohli maximĂĄlnÄ&#x203A; jen snĂ­t. Pro spisovatele by to mohla bĂ˝t prvnĂ­ kniha, pro skladatele dokonÄ?enĂ­ novĂŠho CD.

Kozoroh 22. 12. - 20.1. BlĂ­zkĂĄ kolegynÄ&#x203A;, s ktem rou jste v poslednĂ­ch mÄ&#x203A;sĂ­cĂ­ch spolupracovali, se rozhodne odejĂ­t z firmy. NemĂĄ smysl ji v tom pĹ&#x2122;emlouvat, vidĂ­ svoji dalĹĄĂ­ cestu jinde. Budete se s tĂ­m muset vyrovnat. VaĹĄe pozice nenĂ­ nijak otĹ&#x2122;esena. MoĹžnĂĄ byste mohli dostat jinĂŠ prostory nebo aspoĹ&#x2C6; nĂĄstÄ&#x203A;nku. Ani novĂ˝ blok nenĂ­ marnĂ˝.

VodnĂĄĹ&#x2122; 21. 1. - 19. 2. To, na Ä?em jste zaÄ?ali pracovat v minulĂ˝ch tĂ˝dnech, pokraÄ?uje. VypadĂĄ to, jako byste pochopili svou ĹživotnĂ­ nĂĄplĹ&#x2C6;, svĂŠ poslĂĄnĂ­. KaĹždĂ˝ na vĂĄs vidĂ­, jak jste nynĂ­ ĹĄĹĽastnĂ­, jen kvetete. DaĹ&#x2122;Ă­ se vĂĄm, na co jen sĂĄhnete. VĂ­te, Ĺže nic jinĂŠho byste nynĂ­ zaÄ?Ă­nat nemÄ&#x203A;li a ani nebudete. Tohle je ta nejlepĹĄĂ­ cesta, po kterĂŠ jdete.Ryby 20. 2. - 20. 3. NeodpoÄ?inete si, vypadĂĄ to, Ĺže budete muset stĂĄle nÄ&#x203A;co Ĺ&#x2122;eĹĄit. Ă&#x161;koly se na vĂĄs nabalujĂ­, jsou nĂĄroÄ?nĂŠ, ale vĂĄm vyhovujĂ­, protoĹže je zvlĂĄdĂĄte. MÄ&#x203A;li byste sĂĄhnout po odbornĂŠ publikaci, potĹ&#x2122;ebujete si doplnit vzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­ nebo dohledat dĹŻleĹžitĂ˝ Ăşdaj. NaĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ to nebude dlouho trvat. MĂĄte moĹžnost dostat se na vyĹĄĹĄĂ­ pozici ve firmÄ&#x203A;.15

 LaDuben Fabbrica dopo

Scaloppina Soren

Duben je Ä?tvrtĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­c gregoriĂĄnskĂŠho kalendĂĄĹ&#x2122;e v roce. PĹ&#x2122;ed pĹ&#x2122;echodem do gregoriĂĄnskĂŠho kalendĂĄĹ&#x2122;e to byl druhĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­c v  roce. Slovo pochĂĄzĂ­ ze slova dub. Duben zaÄ?Ă­nĂĄ stejnĂ˝m dnem jako Ä?ervenec a v pĹ&#x2122;estupnĂŠm roce jako leden. PrvnĂ­ dubnovĂ˝ den se nazĂ˝vĂĄ aprĂ­l. UĹž od 16. stoletĂ­ je aprĂ­l spojen s  rĹŻznĂ˝mi ĹžertĂ­ky a drobnĂ˝mi zlomyslnostmi. AprĂ­lovĂŠ poÄ?asĂ­ oznaÄ?uje poÄ?astĂ­ nestĂĄlĂŠ, promÄ&#x203A;nlivĂŠ a pouŞívĂĄ se i tehdy, pokud se hovoĹ&#x2122;Ă­ o  promÄ&#x203A;nlivĂŠm - vepĹ&#x2122;ovĂĄ panenka - mozzarela a nestĂĄlĂŠm poÄ?asĂ­ v jinĂ˝ Ä?as. - tÄ&#x203A;stoviny - Ä?esnek V  obdobĂ­ kolem 21. bĹ&#x2122;ezna - olivovĂ˝ olej - sĹŻl nastĂĄvĂĄ jarnĂ­ rovnodennost. - ĹĄpenĂĄt - zelenina (pĹ&#x2122; Slunce pĹ&#x2122;i svĂŠm zdĂĄnlivĂŠm roÄ?nĂ­m pohybu protĂ­nĂĄ svÄ&#x203A;VepĹ&#x2122;ovou panenku upeÄ?eme tovĂ˝ rovnĂ­k - pĹ&#x2122;echĂĄzĂ­ z jiĹžnĂ­ medium, nakrĂĄjĂ­ Medajlonky poklademe polokoule na severnĂ­. na pĹ&#x2122;edem pĹ&#x2122;ipravenĂŠ Ĺ penĂĄt rozehĹ&#x2122;ejeme v olivovĂŠm - PrĹĄĂ­-li na 1. dubna, bĂ˝vĂĄ oleji a dochutĂ­ KrĂĄtce v troubÄ&#x203A;. mokrĂ˝prohĹ&#x2122;ejeme mĂĄj. Panenku poklademe ĹĄpenĂĄtem, p - Je-lis tÄ&#x203A;stovinami ZelenĂ˝ Ä?tvrtek bĂ­lĂ˝, a zapeÄ?eme. tak je lĂŠto teplĂŠ. - VelkĂ˝ pĂĄtek deĹĄtivĂ˝ dÄ&#x203A;lĂĄ rok ŞíznivĂ˝. Tuto specialitu mĹŻĹžete ochutnat - PrĹĄĂ­-li na VelkĂ˝ pĂĄtek, je k doufĂĄnĂ­ Ăşroda. - Na velikonoce jasno bude lacinĂŠ mĂĄslo.

LA FABBRICA, Na ZåpraŞí

LibereckĂŠ listy na 25 000 adres

KĹ&#x2DC;Ă?Ĺ˝OVKA ListĹŻ Zveme vĂĄs na seminĂĄĹ&#x2122;

â&#x20AC;&#x17E;ProÄ? investovat do smyslovĂŠho marketingu?â&#x20AC;&#x153;, kterĂ˝ poĹ&#x2122;ĂĄdĂĄ POPAI CE

18. dubna 2012 od 13.00 do 16.00 v pĹ&#x2122;ednĂĄĹĄkovĂŠm sĂĄle spoleÄ?nosti Ipsos Tambor (3. patro), NĂĄrodnĂ­ 6, Praha 1.

V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; vaĹĄeho zĂĄjmu o úÄ?ast prosĂ­me o zaslĂĄnĂ­ vyplnÄ&#x203A;nĂŠ pĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄky na e-mail: mpazourkova@popai.cz. PĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄka je ke staĹženĂ­ na www.popai.cz.

Pro Ä?leny POPAI CE je ĂşÄ?ast na seminĂĄĹ&#x2122;i zdarma. Ă&#x161;Ä?astnickĂ˝ poplatek pro neÄ?leny POPAI CE Ä?inĂ­ 2 000 KÄ? + 20 % DPH, tj. celkem 2 400 KÄ?.

www.liberecke-listy.cz issuu.com/liberecke_listy

JakĂ˝ bude osud tiĹĄtÄ&#x203A;nĂ˝ch novin, zvlĂĄĹĄtÄ&#x203A; pak tÄ&#x203A;ch regionĂĄlnÄ&#x203A; zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ˝ch? To je otĂĄzka, nad nĂ­Ĺž si vydavatelĂŠ lĂĄmou hlavu a majĂ­ tÄ&#x203A;ĹžkĂŠ sny. ZatĂ­m je situace tak nÄ&#x203A;jak udrĹžitelnĂĄ. PlatĂ­cĂ­ch Ä?tenĂĄĹ&#x2122;ĹŻ sice ubĂ˝vĂĄ, ale zatĂ­m to jde. Ĺ ĂŠfovĂŠ vydavatelstvĂ­ tĂĄpou majĂ­ nechat stĂĄvajĂ­cĂ­ stav a lĂĄkat novĂŠ Ä?tenĂĄĹ&#x2122;e? Orientovat se na on-line a  iPady nebo iPhony? NevĂ­. Jedno je ale jistĂŠ, za pĂĄr let, aĹž bude rozĹĄĂ­Ĺ&#x2122;en po naĹĄĂ­ vlasti mobilnĂ­ internet bude dĹŻvodĹŻ, proÄ? nechĂĄvat v  trafikĂĄch penĂ­ze, mĂĄlo. A  jak znĂĄmo, mladĹĄĂ­ roÄ?nĂ­ky si noviny nekupujĂ­ uĹž dĂĄvno â&#x20AC;Ś Proto se LibereckĂŠ listy pĹ&#x2122;ed pĂĄr lety rozhodly, Ĺže se primĂĄrnÄ&#x203A; zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­ na elektronickou distribuci, k  nĂ­Ĺž loni

pĹ&#x2122;ibyl ePaper. Listy si mĹŻĹžete kdykoliv pĹ&#x2122;eÄ?Ă­st na adrese issuu.com/liberecke_listy, kde majĂ­ svoji knihovnu. NaĹĄe noviny jsou zde Ä?itelnĂŠ i na iPhonu. AktuĂĄlnĂ­ vydĂĄnĂ­ najdete Murphyho zĂĄkon: tĂŠĹž na www.liberecke-listy.cz, (celĂ˝ text najdete kde je k  dispozici na volnĂŠ v tajence) staĹženĂ­ i archiv. po vyluĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ 25VĂĄĹženĂ­ 000Ä?tenĂĄĹ&#x2122;i, odbÄ&#x203A;ratelĹŻ kĹ&#x2122;Ă­Ĺžovky zaĹĄlete tajenku, vaĹĄĂ­ celou adresu a telefon na naHlavnĂ­ sĂ­la ListĹŻ je ale v cĂ­lenĂŠ ĹĄi adresu: LibereckĂŠ listy, Madistribuci na21, provÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂŠ e-mailotouĹĄova 460 07 Liberec.

vĂŠ adresy. MinulĂ˝ tĂ˝den doĹĄlo Na mobil:vĂ˝znamnĂŠ hranice k pokoĹ&#x2122;enĂ­ Ä?Ă­slo 900 06 06 zaĹĄlete 25 000Na e-mailovĂ˝ch adres v poÄ?tu SMS v tomto tvaru: elektronickĂ˝ch odbÄ&#x203A;ratelĹŻ LibeLISTY KR vylustena tajenka. Cena jelistĹŻ, 6 KÄ? vÄ?. pĹ&#x2122;esnÄ&#x203A; DPH. SMS servis poskytuje: reckĂ˝ch 25 174. Erika a.s., Na PĹ&#x2122;Ă­kopÄ&#x203A; 9 - 11, Praha 1, 110 00. VĂĄĹženĂ­ Ä?tenĂĄĹ&#x2122;i, dÄ&#x203A;kujeme za vĂĄĹĄ projevenĂ˝ zĂĄjem a  tÄ&#x203A;ĹĄĂ­me Cena pro vĂ­tÄ&#x203A;ze: se na Jeden dalĹĄĂ­vylosovanĂ˝ â&#x20AC;&#x17E;pĹ&#x2122;edplatiteleâ&#x20AC;&#x153; vĂ˝herce obdrŞí do zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ (Listy jsouvstupenku nadĂĄle samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; Centra Babylon. JmĂŠno vĂ˝Redakce zdarma).  herce zveĹ&#x2122;ejnĂ­me na tomto mĂ­stÄ&#x203A;.

VĂ˝herce z minulĂŠho Ä?Ă­sla: VĂ˝herce vstupenky do Babylonu za sprĂĄvnĂŠ vyluĹĄtÄ&#x203A;nĂ­

O

R E G

Kde se

Pravidel

- infocent - krajskĂĄ v - krajskĂ˝ - podatel - katastrĂĄ - Ă&#x161;Ĺ&#x2122;ad prĂĄ - dĹŻm kul - Interspa - Restaur - Pizzeria

Listy kou

- Trafika na - Trafika U S - VeÄ?erka Va - Zelenina R - Trafika Pa - Potraviny


Čtvrtý ročník soutěže dívek z Liberce a Libereckého kraje - Miss Liberecké listy Opět se v Listech setkáváte s dívkami, které exkluzivně pro Listy a naši soutěž nafotila agentura Foto Werbung. Každá z dívek má své číslo, na které můžete posílat SMS hlasy a určit tak nejsympatičtější dívku Listů roku 2012. Dívka s nejvíce hlasy opět získá zahraniční zájezd a spoustu hodnotných cen. Vyhlášení Miss SMS Liberecké listy 2012 a Miss Liberecké listy 2012 se uskuteční na slavnostním večeru.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Pod každou dívkou je uveden tvar SMS a číslo, kam jí můžete poslat hlas (příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 06 06). Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje Erika a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00. Podrobná pravidla najdete na www.libereckelisty.cz.

Hlasujte: MLL 1 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 2 na 900 06 06

Dívka 1: Veronika Arnoldová, 27 let

Dívka 2: Karolína Ryšlavá, 20 let

Hlasujte: MLL 3 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 4 na 900 06 06

Dívka 3: Michaela Stránská, 17 let

Dívka 4: Eva Slačíková, 28 let

Hlasujte: MLL 5 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 6 na 900 06 06

Dívka 5: Dana Halušková, 20 let

Dívka 6: Hana Kotenová, 25 let

Lékařský dům Praha 7, a. s. www.plasticka-chirurgie.us

Průběžné výsledky hlasování 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lucie Ratajská Michaela Stránská Veronika Arnoldová Lucie Mrázková Eva Slačíková Hana Kotenová Alex. Belingerová Sabina Rakovská Klára Kabátková Karolína Ryšlavá

MLL 9 MLL 3 MLL 1 MLL 11 MLL 4 MLL 6 MLL 7 MLL 12 MLL 8 MLL 2

Profesionální fotografie ve studiu i v terénu

studio@fotowerbung.net

Hlasujte: MLL 7 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 8 na 900 06 06

Dívka 7: Alexandra Belingerová, 20 let

Dívka 8: Klára Kabátková, 21 let

Hlasujte: MLL 9 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 10 na 900 06 06

Dívka 9: Lucie Ratajská, 17 let

Dívka 10: Aneta Kolková, 24 let

Hlasujte: MLL 11 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 12 na 900 06 06

Dívka 11: Lucie Mrázková, 20 let

Dívka 12: Sabina Rakovská, 21 let

CK PLUSTOUR M Nový Bor T. G. Masaryka 810 473 01 Nový Bor plustour@volny.cz Tel./fax: 487 725 155 Tel.: 487 721 330 GSM: 602 440 611

Vítězka získá zájezd pro dvě osoby do Říma nebo Paříže

Listy 03/2012  

Kšefty Radima Ziky aneb Z cizího krev neteče  Radim Zika mohl být hejtmanem Libereckého kraje. Jak by ho vedl? To předvádí na Pozemkovém fon...