Page 1

červenec 2012 / čÍSLO 7 / ROčNÍK VII.

31 000 odběratelů

Spotřebitelský servis

Krmení pro prasata nebo jídlo pro lidi?

Kauza Stojí vůbec Liberec a Liberecký kraj o velké akce?

Mi ss as Libe ujt r e e p cké dív ro l ku sv is t y ! ou

Obchody nám předkládají stále větší odpad místo jídla

Mimoňské války nebudou Benátská noc v ohrožení


aktuálně anketa

Měl by kraj a města podporovat akce, které přivedou tisíce lidí? Podle příkladů Mimoňských válek a Benátské noci jsou spíše házeny pořadatelům akcí klacky pod nohy. V jednom případě krajem a obcí, v druhém opozičním zastupitelem. Voličům (pořadatelům, návštěvníkům) je ale jedno, kdo je kdo, prostě jim politici komplikují zbytečně život. Místo podpory turistického ruchu je tak situace opačná.

Ing. Lidie Vajnerová, náměstkyně hejtmana LK

Každá aktivita, která do regionu přivede nové návštěvníky, je dobrá. Tito turisté nechají v kraji peníze za ubytování, za jídlo a další služby. Tím se vytváří pracovní příležitosti a samozřejmě to  přispívá k ekonomickému rozvoji kraje.  Všeobecně lze říci, že by v zájmu rozvoje ekonomiky měly kraje a města podporovat akce vedoucí k posílení cestovního ruchu.  Ale na druhé straně je však nutné pečlivě vážit, o jaké akce jde, co kraji přinesou a co vlastně si jejich pořadatelé představují pod „podporou“. Nemělo by se stávat, že třídenní akce pro 200 dětí z 6 zemí přijde veřejné rozpočty na stovky milionů za minimálního diváckého či mediálního zájmu. Druhým aspektem,  který je nutno vzít v potaz, je dopad na životní prostředí a zde žijící občany. Na závěr bych ráda vyjádřila stanovisko: Už žádný Liberec 2009! Podpořme raději méně malých, ale lepších a levnějších akcí, které budou mít skutečně efekt v podobě přínosu nových turistů. 

2

Martin Půta, starosta Hrádku n. N.

Obě akce podle mého názoru za podporu jistě stojí a nemyslím si, že taková podpora musí být nutně finanční. Liberecký kraj by v takovýchto případech mohl napomáhat hledání dohody mezi místními obyvateli, samosprávou obcí a pořadateli podobných akcí. Je evidentní, že pokud se podobné akce nebudou konat v našem regionu, uskuteční se někde jinde. A to byla škoda nejenom pro příznivce upravených aut a rockové hudby, ale také pro řadu podnikatelů, pro které jsou právě podobné akce zdrojem výdělků. V případě Mimoňských válek si dovoluji označit částku milion korun za pronájem za přehnaně vysokou. Výsledkem nepřiměřených požadavků je nedohoda, akce se nekoná a výsledkem  je nulový příjem. Škoda... Co se týká Benátské noci, je jasné, že každý vícedenní hudební festival má vedle svých příznivců také odpůrce. Je  potřeba hledat dohodu s místními a způsob, jak je hudební produkce nebude rušit třeba po půlnoci, tomu lze jistě přizpůsobit i program festivalu. Vzhledem k tomu, že se koná již o tomto víkendu, věřím že první ročník v Liberci bude pokusem na základě kterého se bude hledat dohoda pro budoucí ročníky. S místními obyvateli a také na úrovni zastupitelstev okolních obcích je ale nutné začít jednat výrazně dříve, než tomu bylo letos.  Hudební  festivaly se konají po celé České republice a nevěřím tomu, že jenom v Liberci není možné najít potřebný kompromis a dohodu.

Ing. Jaroslav Morávek, zastupitel Liberce

Jsem pro podporu turistického ruchu i takovouto formou podpory akcí, ale za jasných podmínek, které by minimalizovaly dopady velkého soustředění diváků a velkého hluku i problémů při dopravě. Areál v Ralsku by to splňoval maximálně a Vesecký areál také. Ve všech případech je nutné zajistit i dobrou pořadatelskou službu, dostatek hygienických míst nejen při stanovém ubytování, ale i během samotné akce, a po jejím skončení i řádný úklid. Již i v minulosti řešil liberecký magistrát stížnosti některých občanů na velký hluk v areálu „Kačák“ v Krásné Studánce. Tam je ale blíže rozsáhlá zástavba rodinných domků, což by v případě   „Benátské noci“ ve Vesci mohlo mít minimální dopady. Prosím nejbližší sousedy o toleranci ve prospěch této akce, která bude následně jistě vyhodnocena. Bez tolerance by se nemohly takové akce konat nikde, ani nadcházející Olympijské hry v Londýně. Mimo kulturních zážitků očekávám i podporu návštěvnosti Liberecka i v jiné, „všední“ dny na další kulturní, sportovní i rekreační poznání města i kraje.

Ing. Karel Kapoun, senátor

Na takto položenou otázku není snadné jednoznačně odpovědět. Na jedné straně je nabídka pro schvalovací orgán (zastupitelstvo, rada) zviditelnění obce či regionu, možné podpory místního podnikatelského sektoru a většinou nezanedbatelného profitu z pronájmu pozemku nebo zařízení. Na straně druhé  znamená mnohdy zátěž pro některé trvale bydlící občany v podobě nepřiměřeného hluku, vandalství hrozící poškozením jejich majetku nebo velkého nepořádku. Tito občané pak  samozřejmě očekávají, že jimi zvolený zastupitel bude hájit především jejich zájmy. Rozhodnutí zastupitelů se pak dá přirovnat  k vážení na lékárnických vahách, co jejich voliči vydrží, když oni svolí k pořádání akce. Proto v tomto případě platí parafráze k lidovému pořekadlu: „Není člověk (zastupitelstvo, rada) ten, aby se zalíbil (svým rozhodnutím) lidem (pořadatelům, návštěvníkům, občanům) všem!“ Věřte mi, že jako místostarosta města Doksy s tím mám opravdu dlouholeté osobní zkušenosti

www.libereckelisty.cz Soukromé nezávislé noviny. E-mail: redakce@liberecke-listy.cz Manažer inzerce: 604 232 238 Vydavatel: BOHEMIA WERBUNG, s. r. o. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za obsah inzerce odpovídá její zadavatel. Materiály označené (PI) a (PR) jsou placenou inzercí. Registrační značka: MK ČR E 16697

červenec 2012


aktuálně kauza

Zrušme vše, ať je klid Mimoňské války nebudou, Benátská noc za rok v ohrožení. Jeden milion korun chtěly v součtu město Ralsko a Liberecký kraj za pronájem pustnoucího letiště Hradiště po organizátorech populárních Mimoňských válek.

S

raz tuningových aut dokázal do Libereckého kraje přilákat až 20 tisíc návštěvníků. Letos, po deseti letech od prvního ročníku, zkrátka nebudou. Pořadatelé na web akce napsali strohé oznámení: MIMOŇSKÉ války se pro rok 2012 NEKONAJÍ ! Důvod: Obec v tomto roce požaduje místo 7 % ze vstupného paušál 400 000 Kč a Liberecký kraj 600 000 Kč místo loňských 100 000 Kč. Z tohoto důvodu se letos Mimoňské války konat NEBUDOU. Někomu se nablýskaná fára a polonahé dívky líbit nemusí, někoho práce českých tunerů (rozuměj řemeslníků) fascinuje. Buď jak buď, každopádně akce přilákala tisíce lidí. Všichni chtějí jíst, pít, kupovat benzín a podobně. To vše nebude. Na Hradišti bude klid, Ralsko přijde o peníze ze vstupného a Liberecký kraj o 100 tisíc korun. Nebo třeba o  víc, protože napařit pořadatelům 600 tisíc za tři, čtyři dny pronájmu je skutečně příliš a dohoda na nějaké přiměřené částce by možná asi byla. Podle vyjádření kraje je v  případě pronájmu letiště jiný režim a  sleva nebyla možná. Město Ralsko zase pocítilo nižší příjem ze vstupného, když se změnil systém, místo platby za auta pořadatelé počítali osoby. Tak došlo k  poklesu vstupného, což byla zároveň reakce na menší ochotu lidí vyrážet kvůli rodinným rozpočtům

na podobné akce. V poslední době také počet návštěvníků klesl. Ralsko přesto stanovilo paušál 400 tisíc korun, pokud přijde více jak 3 000 návštěníků.

Benátská noc V potencionálním ohrožení je další mega akce v  kraji - Benátská noc. Letos se na 20. výročí přesouvá do Liberce a hned od začátku jsou slyšet hlasy proti. Přesto, že oficiální místa v tomto případě akci podporují. Benátská noc bude v areálu Vesec, který patří městu, tedy jeho společnosti Sportovní areál Ještěd. Proti se však postavil Osadní výbor Vesec. Jeho předseda, liberecký zastupitel za opoziční

Změnu pro Liberec, Jaromír Baxa chce proti hluku bojovat. Připravuje protihlukovou vyhlášku, která by pořádání podobných akcí znemožnila. Bojí se, že hluk třídenní akce přesáhne únosnou míru, tedy bude přes limity. O povolení akcí by pak rozhodovalo zastupitelstvo. Jaromír Baxa se přitom odvolává na podobnou vyhlášku, jako mají v Chrastavě, kde ji zavedli kvůli techno párty. Jenže, v  chrastavské vyhlášce není o povolování akcí zastupitelstvem ani slovo, což potvrdil místní starosta Michael Canov. Navíc, samotní Vesečtí si spíše stěžují na hluk od sněžných děl v  zimě, když mají být v nešťastně postaveném lyžařském areálu lyžařské závody. O tom s nimi ale příliš nikdo nediskutuje. Na rozdíl od Benátské noci, jejíž organizátoři pořádají pro občany setkání, kde se vše dolaďuje. Benátská noc je pro Liberec bezesporu přínosem. Nejen, že přivede návštěvníky, výdělky pro zainteresované živnostníky, ale především bude Liberec synonymem také pro něco jiného, než Babylon (o těch negativních příměrech se raději nezmiňujeme). Pro město je to velká reklama, lepší než jakákoliv PR kampaň. Je to stejné, jako v  Ostravě. Kdo tam nikdy nebyl, tak si vybaví Stodolní a  festival Colours of Ostrava. A kvůli tomu by člověk naladěný na podobnou akci do Ostravy klidně jel. A o tom to je. (jac)

Hledáte platící klienty? 138 657 firem v riziku

B2B DATABÁZE FIREM ALBERTINA 329 425 firem

www.soliditet.cz

Proè si již v okamžiku, kdy hledáme a oslovujeme nové zákazníky, nevybrat rovnou ty, o kterých víme, že jsou solidní a spolehliví?

Soliditet, s. r. o. | T +420 274 000 500 | E info@soliditet.cz | W www.soliditet.cz

červenec 2012  2012-07 Liberecké listy - Albertina - Hledáte platící klienty 187x77.indd

1

4.7.2012 11:01:25

3


názory poznámka listů

reklamní fotoateliér, komunikační a PR agentura

Ovládáme umění říci vše na první pohled • Nápaditou reklamní fotografií • Výstižnými reklamními texty • Zajímavou reklamní grafikou

BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. Habartická ul. 578/1d 190 00, Praha 9 Tel.: 283 882 700 Tel.: 604 232 238 office@bohemia-werbung.cz www.bohemia-werbung.cz

4

Fotoaparát v rukou zkušeného fotografa a marketéra se zázemím fotoateliéru, komunikační a PR agentury je velmi účinnou „zbraní“. červenec 2012


auto moto poznámka listů

Hurá, máme rapida Média hojně živená reklamou mladoboleslavské automobilky freneticky tancují kolem nové Škody Rapid. Žerou Škodovce i s navijákem, jaký krásný nový model vyprodukovala, pomalu odkrývají jednu část auta za druhou a lid český hltá každé nové dojmy redaktorů.

A

ž mezi řádky si pečlivý čtenář všimne několika zajímavých informací. Předně, Rapid je masové auto vyráběné co nejlevněji, aby automobilka vydělala. Automobilový průmysl totiž čekají hubená léta. Z toho plynou také použité levné materiály, konstrukčně podprůměrný podvozek, ošizená výbava a podobně. Ono se v  podstatě nejedná o nic moc jiného, než o překarosovanou Fabii s liftbackovou zádí. Chcete-li - překabátěné VW polo. Svědčí o  tom třeba poměrně úzký interiér. Jedni chválí motor, novou generaci malých benzínových turbomotorů TSI. Hezké, jenže se ukazuje, že 1.2 TSI je, co do spolehlivosti a  výdrže, snad ještě horší než tříválec HTP. Šetří se totiž všude a  rozvodové řetězy (dříve v  motorech věčné) praskají, materiál je ošizený a spotřeba je ve městě klidně 9 litrů. To vše prokázaly exaktní testy (Svět motorů)! Ať žije ekologie. Takže hurá do fronty na nového Rapida, v holé výbavě za 299 900. Zajímavé je, že v Čechách se o něm píše jako o snu českých chalupářů, zatímco v  Německu hovoří o  levném autě s ošizeným podvozkem. Jen pomalu se informace o skutečných kvalitách glorifikovaných škodovek dostávají na veřejnost. Není totiž, kdo by je zveřejnil. Třeba, že Octavie II mají ošizenou antikorozní úpravu, takže po několika letech reznou kapoty a zadní části prahů, že motor 2.0 TDI je problematický, dvouhmotový setrvačník klidně roztrhne převo-

červenec 2012 

dovku, že je problém s elektroinstalací atd., atd. Prostě škodovky jsou stejně problematické jako většina aut vyprodukovaných v posledních deseti letech, jen poněkud dražší. Mně ale nepřijde normální, že musím auto servisovat každý rok za desetitisíce korun, že na 4 roky starém voze mám rez, že mi v  servisu lžou a  účtují si i  za pozdrav. Jenže „oni“ nás tak dlouho budou přesvědčovat, že takto je to vlastně v  pořádku, že tomu nakonec uvěříme. Vraťme se ještě k ekologii. Stejně jako mnohé pravdy vylézají pomalu na povrch, je zřejmá i ta o  ekologičnosti aut ve smyslu závádění norem Euro I-XX. Stejně jako se pomalu ustupuje od systémů Star-Stop, kdy motor chcípal na každé křižovatce, ukazuje se, že bio složky nejsou tak ekologické. Start-Stop totiž ničí motor, baterii, spotřebovává energii, kterou motor zase musí vyrobit atd. Eko složky paliv musí někdo vypěstovat, potřebuje na to traktory, přepravu atd. Hlavně však pěstování plodin na palivo prodržuje potraviny pro lidi. Tedy na tom lidstvo prodělává. U dieselů jsou to zase filtry pevných částic, které zlobí i majitele zánovních aut. Každý zkušený mechanik vám řekne, že koupit si ojetého diesela s filtrem pevných částic je riskantní.

Všechna ekologická opatření na snižování emisí dělají z motorů nespolehlivé agregáty. Spotřeba je aut je stejná jako před lety, jen se nějak víc kvůli přidaným ekosystémům víc rozbíjejí. Co je lepší? Mít normální atmosférický motor 1,8 se spotřebou 8 litrů bez zbytečností, který při běžné údržbě vydrží půl milionu, nebo moderní 1.2 TSI s turbem, který musí například ve Škodě Yeti automobilka měnit po 50 000 kilometrech (viz německý AutoBild)? A když na to trochu šlápnete, tak žere stejných 8 litrů. Hliník a další zase musí někdo vyrobit, přepravit a podobně. To je ekologické? Stejně tak je nelogické dávat do městských aut za každou cenu turbo. Od Škodovky ale jiné motory v  podstatě nekoupíte. Turbo totiž nemá rádo městský provoz, neustálé brzdění, řazení, přidávání a  ubírání plynu mu škodí. Vznikají protitlaky, kterým musí turbo zbytečně čelit. Motory jsou choulostivější, dražší na opravy a méně vydrží. Vývoj si nese svá specifika, jasně, ale tvrdit, že současné motory jsou lepší, s  nižší spotřebou než před deseti patnácti lety, je lež. A taky, není jenom škodovka, že.  (jac)

5


poznámky listů

konspirační teorie K

dyby to nebylo tragické, musel by člověk jen kroutit hlavou. Nad dnešními absurdními událostmi, které průměrně inteligentní středoevropan mohl předpokládat. Na jedné straně se dočteme, že státy EU pomohou španělským bankám, a hned za tím následuje zpráva, že se světoví superboháči vyhnuli placení daní za 30 bilionů dolarů! Velmi zajímavá je zpráva také o tom, že ekonom Mezinárodního měnového fondu (MMF) Peter Doyle tvrdě kritizoval tuto instituci. MMF podle něj, pracoval pro fond 20 let, může ze řeckou krizi a strádání moha lidí… Co z  toho plyne? Jednoduchá věc. O  tom, kam se bude Evropa ubírat, který stát na tom

bude lépe a který hůře, rozhodují bankéři, finanční skupiny a magnáti. Pakliže se jejich soukromé banky a jimi ovládané komoditní, akciové a  já nevím jaké trhy dostanou do potíží, řeknou, že potřebují pomoci a státy jim pomohou (rozuměj - obyčejní lidé svými daněmi). Naštěstí v poslední době sílí hlasy, které říkají tak, jak to je a neschovávají se za třicetitisícovou armádu úředníků v Bruselu. Jestli jsou to jen plané výkřiky, nebo bude tlak tak velký, že multimiliardáři budou muset nést důsledky překotné globalizace, jejíž nesmyslnost se promítá například v rozšiřování EU o Rumunsko a Bulharsko (jde pouze o  rozšíření trhů, nastavení

omezení vlastní produkce a potlačení soběstačnosti - zajištění závislosti na strukturách EU), které prostě z logiky věci nemohou být na stejné úrovni jako Německo, Británie, Francie a další - z toho důvodu je také Euro dlouhodobě neudržitelné v současném rozsahu. Běh našeho života plně v  rukou těchto lidí. Když jsem si tom před dvěma lety po první řecké krizi povídal s  kamarádem, dospěli jsme logickou úvahou k tomuto závěru - podloženému jen našimi domněnkami za základě událostí. Tehdy tyto kacířské myšlenky byly v  úrovni konspiračních teorií, které se dnes ukazují jako pravdivé. A Bůh ví, že jde jen o špičku ledovce..  Jan Holas

Registry, idioti a podvodníci Z

ačalo to v lednu, když byla spuštěna „deforma“ sociálního systému. Počítačové programy nefungovaly, ve všem byl a je zmatek, řadě lidí změny funkčního a  zavedeného systému způsobily komplikace, úředníkům hrozil vyhazov za to, že budou o problémech hovořit. Shrnuto - sociální reforma se nepovedla a  s  úspěchem se dá pochybovat, že přinesla něco pozitivního, že ušetřila peníze. A za půl roku je to tady znovu. Nový systém registru vozidel si vyžádal týden na zprovoznění, aby se okamžitě zjistilo, že je úplně na h… Ministerstvo vnitra alespoň chybu uznalo a vrátilo se k systému starému. Pak zase oznámilo, že je vše v pořádku … a stejně nebylo. No co, experiment za pár desítek milionů korun se nepovedl, pár tisíc záznamů zmizelo… Až to vypadá, že bylo záměrem systém udělat špatně. Probíhají totiž

kontroly registrů a zjišťuje se, kolik stovek aut bylo přihlášeno na základě falešných dokladů. Nejjednodušší je proto udělat v systému zmatek (což se podařilo), aby se podvody zakryly. Až po naší uzávěrce se objevila zpráva, že nový registr za cca 40 milionů neumí spolehlivě odhalit kradená auta. To jen potvrzuje předchozí myšlenku, aniž by autor o nefukčnosti datábáze kradených aut věděl! Co k tomu říci? Jen jedno: Ten, kdo takové systémy schvaluje a pouští neodzkoušené do ostrého provozu, je idiot. Podle mého by odpovědní úředníci, politici a dodavatelské firmy měli zaplatit vzniklé škody a za své peníze zajistit systémy funkční. Všechny kecy okolo jsou zbytečné. Každý si plácá játra, mluví nesrozumitelnou úřednickou hatmatilkou a nikdo za nic nemůže. Občan si to zaplatí. Jaroslav Čížek

díra nedíra, furt se zalívá Z

námou hláškou Miloslava Šimka z divadla Semafor se Technické služby Liberec drží zuby nehty. Bohužel nezalévají asfaltem, ale barvou. Už před lety (2009), když Listy kritizovaly opravu Ostašovské ulice, které je dnes opět v  děsném stavu, jsme upozorňovali na to, že opravy silnice jsou na nic. Tu a tam se zalepí díra, která je za půl roku ještě větší. Ale přibyly pěkné bílé krajnice přes jiné díry, kameny, trávu… Dnes není situace o nic jiná. Přímo v centru Liberce na Sokolovském náměstí takto hbitě malovali čáry. Přes díry, kameny a trávu. Alespoň se mají turisté čemu smát.

6

(jac)

červenec 2012


spotřebitelský servis

Krmení pro prasata nebo potraviny pro lidi? Před několika týdny rozpoutalo ministerstvo zemědělství téměř šílenství, když spustilo webový portál „Potraviny na pranýři“. Každý, kdo si tam klikne, se hned dozví, jestli v obchodě, kam chodí denně nakupovat, neprodávají náhodou nějaké zkažené nebo dokonce nebezpečné potraviny. A zamotaly se tam i prodejny z Liberce.

S

tačí navolit název města a vyskočí na vás „půvabný“ snímek plesnivých sýrů z  Intersparu a  nevábně vypadající a  zřejmě i  páchnoucí šunky z  Tesca. To je prozatím vše. Doufejme, že kontroloři v  Liberci zintenzivní návštěvy místních prodejen a na web přidají další povedené kousky. Potom, co jsem zažila v prodejně libereckého Tesca nebo-li obchodu My Liberec, by totiž byla celá řada kandidátů na listinu Potravin na pranýři. A  evidentní je, že v  jejich vzhledu na prodejně rozhodně nemají prsty jejich výrobci, ale samotný prodejce. Stačí vstoupit do obchodu a hned u košíků vás štípne do nosu nezaměnitelná vůně plísní. Vine se od regálů se zeleninou. Tam na vás shlížejí notně ovadlé mrkve, pomačkaná a  často plesnivá rajčata a  stejně tak i brambory. Bedýnky s prošlým zbožím v akci je radno raději nepřehrabovat. Na pohled pevná konzistence by se totiž mohla velmi rychle proměnila v  tekutou. O  nejedlé zelenině či ovoci z  místní prodejny si mnozí vyprávějí. „V Tescu nekoupím vůbec nic. Stalo se mi několikrát, že jsem přinesla domů nahnilé ovoce, mandarinky nebo teď v létě broskve a nechala se zlákat jejich nízkou cenou. Teprve až doma jsem si uvědomila, proč to stálo tak málo peněz. Nebylo totiž skoro co z půlkilového pytlíku sníst,“ popisovala svou zkušenost má známá. A aby v tom nebyl jen řetězec v centru města, pěkné zážitky se zvířátky mají i nakupující třeba z Globusu. „Téměř nikde se nedají koupit čerstvé ryby, ale Globus má chladicí pult a  kupovali jsme tam se ženou lososa. Když jsme ho přinesli domů a rozbalili, vykoukli na nás nechutní červi. Odvezli jsme ho zpátky do obchodu, kde uznali reklamaci bez vytáček. Ale řeknu vám, zážitek to byl dost nechutný. Ryby si tam už nekoupíme,“ vyprávěl tehdy v práci svou zkušenost kolega. A  další podobné zkušenosti mají zákazníci i z jiných obchodů. Třeba to byla jen náhoda, ale obrázek si může udělat každý sám. „Spokojenost zákazníků s našimi výrobky je pro nás tím nejlepším vysvědčením,“ hlásá v reklamním sloganu jeden z obchodních řetězců. Tak hlavně, aby se podle toho taky řídil. A pokud ne, tak ať se objeví mezi Potravinami na pranýři. Třeba si pak dají prodejci větší pozor, co našincům nabízejí. Nejsme přece prasata, ale lidé. Stanislava Járová

červenec 2012 

Listy opakovaně upozorňovaly na závadné potraviny. Třeba v roce 2007 na červy v různých potravinách z Kauflandu.

7


region liberecký kraj

Vlakem z Liberce do Prahy za 60 minut? Nejdříve za 10 let. Cesta mezi Libercem a Prahou by dnes rychlíkem trvala téměř tři hodiny. Trať vede různými zajížďkami, trasa je dlouhá 140 kilometrů. Spojení po rychlostní silnici je o 40 kilometrů kratší. Autobusem včetně přestupu na metro urazíte stejnou trasu zhruba za poloviční čas. Podle náměstka hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Martina Seppa nebylo do železniÿního napojení severu þech od doby budování železnice v 19. století zásadně investováno. Stará trař již dávno pőestala vyhovovat souÿasným potőebám a v nejvýznamnějších směrech z Prahy do Mladé Boleslavi a do Liberce je zcela nekonkurenceschopná. Na starých kolejích nelze dosáhnout zlepšení ani nasazením moderních vlakţ. Liberec je tak jediným krajským městem v republice, které nemá pőímé spojení vlakem do Prahy. Také většina nákladních vlakţ směőujících z þech do Polska raději volí objížĐku po lepších tratích. Po silnici mezi Libercem a Prahou dnes proudí denně desetitisíce osobních aut a stovky autobusţ i kamionţ. Aÿkoli se jedná o jeden z nejvýznamnějších pőepravních proudţ v rámci celé þeské republiky, je zá-

roveł jediným, který nemá použitelnou železniÿní alternativu. Pői cestě rychlíkem z Liberce směrem do vnitrozemí trvá více než pţl hodiny než se vlak prodere k Turnovu. Za stejnou dobu je možné po moderní silnici dojet autem do Mladé Boleslavi. Všechny stavby, které v minulosti zlepšovaly železnici, se Libereckému kraji bohužel vyhýbaly. Na mapě železnic vyšší kvality je Liberecko stále bílým místem. Liberecký kraj proto dlouhodobě usiluje o zlepšení vlakového spojení do Prahy a napojení regionu do mezinárodní železniÿní sítě. Změnu k lepšímu mţže pőinést pouze radikální modernizace železniÿního spojení, stejně jako tomu bylo v pőípadě výstavby rychlostní komunikace. V minulosti bylo zpracováno několik plánţ na zlepšení vlakového spojení, ale žádný nebyl őádně projednán a schválen. Urÿitým pőelomem by mohla být

dohoda Libereckého kraje s Ministerstvem dopravy, Stőedoÿeským krajem a Správou železniÿní dopravní cesty o tom, že se u dőíve zpracovaných variant vlakového spojení z Liberce do Prahy provede jejich aktualizace, zodpovědné porovnání, studie proveditelnosti a na základě projednání všech dotÿených bude vybráno nejlepší výsledné őešení. Celý postup odsouhlasilo zastupitelstvo. „Hlavním cílem je vytyÿit dlouhodobě konkurenceschopnou trasu pro moderní železnici spojující Liberec, Mladou Boleslav a Prahu, která by se měla ochránit v územních plánech pőed pőípadným zastavěním. K samotné stavbě nové železnice je reálně možné dospět nejdőíve za 10 let, ale k tomu je nezbytné již nyní zahájit pőípravu a ukotvit záměr do investiÿních plánţ. Snahou je zapojit úsek mezi Libercem a Prahou do mezinárodního železniÿního koridoru Mnichov – Praha – Vratislav – Varšava a otevőít tak možnost

jeho spolufinancování z evropských fondţ,“ őekl Martin Sepp, náměstek hejtmana pro dopravu. „Pro obÿany v Libereckém kraji by se realizací záměru zásadně zlepšila dopravní dostupnost. Nejde jenom o samotný Liberec. Novou trař z Liberce pőes Mladou Boleslav do Prahy by využívaly také pőímé vlaky z Nového Boru, þeské Lípy, Turnova, Tanvaldu, Železného Brodu a Semil. Zároveł by se o 20 minut zrychlilo vlakové spojení mezi Libercem a Turnovem ve směru na Železný Brod, Semily a Hradec Králové. V neposlední őadě by zaÿaly být pőes Liberec provozovány dálkové vlaky. Liberecko by tak získalo rychlý pőístup k dálkové dopravě z Prahy nebo spojení do Berlína, Vratislavy a Varšavy,“ vysvětluje Sepp. Pői volbě a územní ochraně trasy pro budoucí rychlé spojení Liberec – Mladá Boleslav – Praha je tőeba uvědomovat si ÿasové hledisko. K uvedení do provozu nedojde dőíve než za 10 let. Životnost nově vybudovaného koridoru mţže pőesahovat desítky let. Parametry trasy proto musí být takové, aby doprava po ní provozovaná byla dlouhodobě atraktivní. Cílem je dosáhnout cestovní doby mezi Libercem a centrem Prahy za méně než 60 minut. Proto se uvažuje s rychlostmi 130 – 250 km/h. Tím se pro obyvatele Libereckého kraje stane dostupných mnoho pracovních pőíležitostí a dalších aktivit v Praze s možností denní dojížĐky podobně, jak je tomu dnes napőíklad v Pardubicích, pőes které prochází rychlé, ÿasté a dnes díky konkurenci na železnici i cenově dostupné a velmi komfortní železniÿní spojení. (JD)

Foto archiv Liberecký kraj

8

červenec 2012


Kopie zmizelého mostu jako pomník propagandisty Slavnostní otevření kopie povodněmi zničeného secesního mostu v Chrastavě připadne z vůle starosty Michaela Canova na den státního svátku, na Den české státnosti. Načasování celé akce dává tušit, že zde nepůjde o oslavu znovupostaveného mostu, který se stal nejen pro média symbolem Chrastavy, ale především bleskových povodní z roku 2010. Daleko pravděpodobnější je, že budeme svědky volebního šturmu vedení hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které staví svou popularitu na permanentní kritice všeho, co Liberecký kraj v Chrastavě i v dalších obcích vybudoval nebo právě buduje. Scénáő chrastavských oslav by uhádlo i malé dítě. Na obecní slávě, která proběhne 28. záőí 2012, nepochybně zazní starostou Canovem vlastnoruÿně vyrobený pőíběh. V něm on sám, samotinký, věÿně nespokojený, kárající a bojující s prohnilým Libereckým krajem vydupal ze země most, který jak sám prohlásil: „byl a vždycky bude dominantou Chrastavy“. Tuto rádoby dojemnou a kunderovsky kýÿovitou fikci pak mţže obÿanţm servírovat v naději, že by snad někdy v budoucnu mohli do této chvíle bezejmenný most pojmenovat po svém dobráckém starostovi. Realita, bez slz a pőetváőek, je poněkud jiná. Krajská správa silnic Libereckého kraje od roku 2007 upozorłovala na 217 zchátralých mostţ a usilovala o jejich opravu financovanou pomocí pţlmiliardového takzvaného „mostního úvěru“. Vedení hnutí Starostové pro Liberecký kraj, jehož je Michael Canov místopőedsedou, ihned proti opravám mostţ protestovalo. Zpochybłovalo celou koncepci a namítalo, že stejné, ne-li větší opravy potőebují i školy a nemocnice. Osud mostţ, o kterých později prohlásil, že jsou jeho „srdeÿní záležitostí“, mu byl doslova ukradený. A to pőesto, že každý malý kluk v Chrastavě ví, že őíÿka Jeőice má snahu se vylévat z koryta pői každém intenzivnějším dešti. Když pak pőišla srpnová blesková povodeł a ze secesního mostu v Chrastavě zţstalo jen žalostné torzo s jedním sloupem veőejného osvětlení, byl to opět Canov, kdo vyžadoval náhradu zmizelé dominanty obce i za cenu toho, že obyvatelé jiných obcí svou životně dţležitou silnici nebo most mít nebudou. Naoko odmítal őeÿ ÿísel. Ignoroval finanÿní problémy, do kterých povodeł

červenec 2012 

Pobřežní ulice v Chrastavě

dostala liberecké silniÿáőe. Nechtěl pochopit, že kromě mostţ strhla divoká voda i 15 silniÿních úsekţ a u dalších 128 bohudíky stále stojících mostţ musela být snížena nosnost, aby si voda nevzala i je. Kraj na jejich opravu potőeboval doslova každou korunu. Když silniÿáői pőišli s őešením pőevést v té době již neexistující secesní most z majetku kraje na majetek obce Chrastava, vykládal to obecní propagandista médiím jako selhání krajských úőedníkţ. Fakt, že díky tomuto őešení zaplatilo stavbu nového mostu z 90 % Ministerstvo pro místní rozvoj a za ušetőené krajské peníze se z opraveného mostu ÿi silnice mohli radovat jinde, se Michaelu Canovovi pőíliš nehodil do jeho mediálního divadélka. Ze stejných dţvodţ asi nedokáže nenáviděným pőedstavitelţm kraje poděkovat. Proÿtete-li si Chrastavské listy, mţžete podlehnout

Foto archiv Liberecký kraj

klamavé iluzi, že veškeré opravy povodłových škod proběhly v režii místního úőadu a statutární zástupci kraje spoleÿně se silniÿáői nedělali v Chrastavě zhola nic. Tedy kromě toho, že jim starosta Canov pőidělil roli statistţ pro fotografie do místního plátku. Kdo je investorem oprav a z jakých peněz byly napőíklad rekonstrukce ulice Pobőežní a mostu u chrastavského autobusového nádraží zaplaceny, se ÿtenáő Chrastavských listţ nedozví. Kde konÿí informaÿní omezenost a zaÿíná politická propaganda? Možná to neví ani pan starosta a pro Parlamentní listy tvrdí, že kraj zde nic neopravil. A to je nehorázná lež.

existují starostové, jako napőíklad starosta Hamru na Jezeőe Milan Dvoőák, který na webových stránkách obce poděkoval za vÿasné dokonÿení a za perfektní spolupráci investorovi opravy mostu v Bőevništi – Libereckému kraji zastoupeném Krajskou správou silnic LK. Podobnou obyÿejnou lidskou slušnost od vedení hnutí Starostové pro Liberecký kraj ale neÿekejme. (JD)

„Nejvíc mě šokuje s jakou lehkostí pan Canov zapomněl na stavby, které jsme od záőí do listopadu 2011 za pőítomnosti médií spoleÿně otevírali,“ őíká Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu. Naštěstí

9


liberec benátská noc

Tým bryana adamse potřebuje 100 bílých ručníků t

20 le

Startujeme! Brány 20. ročníku festivalu Benátská noc (tentokrát v areálu Vesec v Liberci) se otevřou už ve čtvrtek 26. 7. Nenechte si ujít vystoupení Bryana Adamse, pro kterého chystáme velké zázemí a spoustu dalších věcí… Benátská noc se koná ve dnech 26. – 29. července 2012.

20.

ročník festivalu Benátská noc se blíží. Začne slovenským čtvrtkem 26. 7. Během tónů kapel Horkýže Slýže, No Name, Petera Nagyho a dalších se začne stavět pódium pro páteční koncert Bryana Adamse. A pracovat se na něm bude celou noc. Instaluje se na něj LEDková obrazovka o velikosti 16 x 8 m dovezená speciálně pro tento koncert z  Německa, techniku přivezou tři kamiony. Bude to zkrátka výjimečná show u nás málokdy k vidění. Ředitel festivalu Pavel Mikez dodává: „ Zajistit všechno potřebné dle požadavků managementu Bryana Adamse není jednoduché, ale už máme všechno připravené. A  to včetně jeho vlastní kuchyně, do které si veze svého kuchaře. Proti tomuto požadavku byla stovka bílých ručníků jednoduchým úkolem. Bryan Adams sám má minimum požadavků, ale jeho doprovodná posádka má seznam, jak na měsíční nákup pro velkou rodinu. Jen přenocování jsme řešit na místě nemuseli. Ubytován bude v Praze v hotelu prestižního světového řetězce u Vltavy.“  Organizátoři počítají s 20 - 25 tisíci návštěvníky, pro které bude v novém místě konání festivalu ve Vesci v  Liberci připraveno dobré zázemí s kvalitním občerstvením a službami. Bude zavedena speciální autobusová doprava z  Prahy do Vesce a  zpět – více informací zde www.benatskanoc.cz. Po několika měsících nucené koncertní odmlky vystoupí Dan Landa! Vstupenky lze zakoupit i pouze na den jeho vystoupení. Letošní 20. ročník festivalu Benátská noc přichystal opravdové lahůdky ke svému jubileu. Kromě zmiňovaných zahraničních hvězd (Bryan Adams, Sunrise Avenue, Emir Kusturica) přijedou i ti nejlepší čeští a slovenští hudebníci (Jarek Nohavica, Chinaski, Kabát, Horkýže Slýže, MIG 21, Eddie Stoilow). Exkluzivním vystoupením bude po několikaměsíční odmlce koncert Dana Landy v  neděli 29. 7. od 20.30. Dan zahraje rovnou devadesátiminutový set plný jeho největších hitů. Avizuje, že to bude s  největší pravděpodobností jeho po-

10

Daniel Landa

Bryan Adams

slední open air festivalové vystoupení před dosud nejpočetnějším publikem. Co k tomu dodává? „Těším se, hlavně ať vyjde počasí. Pod širým nebem už jsem dlouho nehrál, tak si to určitě užiju. Benátská noc, která slaví 20. výročí bude zcela exkluzivní po všech stránkách. Těším se na uvolněné publikum, které má prostě rádo hudbu a radost ze života. Bude to koncert, který má lidi jednoduše pobavit a  hodit před odjezdem domů do úplné pohody.“ Zmiňovaný koncert bude důstojným rozloučením s  20. ročníkem festivalu Benátská noc. Organizátoři vycházejí vstříc jeho fanouškům a  dali do prodeje vstupenky pouze na nedělní festivalový program. V předprodejních sítích Ticketportal nebo Ticketart je nyní pořídíte za 990 Kč.  (bn)

červenec 2012


liberecký kraj noc s hvězdami

Další noc s hvězdami na hradě houska se blíží Účinkující 14. ročníku benefičního koncertu Noc s hvězdami na hradě Houska, který se uskuteční v sobotu 4. srpna 2012, jehož mediálním partnerem je Bleskově.cz, se sešli na tiskové konferenci v Top Hotelu Praha. Letošní koncert se nese v  duchu Česko : Slovensko. Česko letos budou zastupovat například: Petra Janů, Monika Absolonová, Martin France, Martin Chodúr, David Deyl a za slovenké barvy nastoupí: Sisa Sklovska, Peter Cmorik, Jana Kocianová, pop-operní trio La Gioia, Martin Harich nebo Thomas Puskailer. Moderace se opět zhostí exmanželský pár Markéta Mayerová a  Slávek Boura, kteří by měli koncert odmoderovat v krojích. Moderátorským nováčkem letos bude na Housce herec Miroslav Šimůnek, který bude moderovat V.I.P. Party. Ti účinkující, kteří se mezi sebou neznali, vzali s povděkem, že se mohli potkat právě na této tiskovce a seznámit se. A tak mezi sebou volně proplouvali Petra Janů, která si s Martinem France povídala u  stolku, kde spolu řešili narozeninový listopadový galakoncert zpěvačky, který proběhne v Lucerně a také se nemohli dohodnout na tom, zda spolu zazpívají na Housce duet Jedeme dál nebo To máme mládež, který už spolu nedávno premiérově zpívali. Petra Janů nakonec rozkrojila i dort. Miloš Novotný, který zazářil v Hlasu ČeskoSlovenska si měl zase co říci s kolegy z talentových soutěží Martinem Harichem nebo

Houska Petra Janů a La Gioia Thomasem Puskailerem, kterým se svěřil, že ho jeho agentura nabízí za takové honoráře, že je prakticky neprodejný. Markéta Mayerová dávala moderátorské rady mladšímu kolegovi Mirkovi Šimůnkovi a strašila ho Stezkou odvahy, která už je na hradě Houska v rámci večírku legendární. Za reality show Česko Slovensko má talent dorazilo v plném složení i pop-operní trio La Gioia. Přítomné účinkující přímo na hradě ještě

posílí herecké duo David Šír a Miroslav Reil, kteří se uvedou scénkou velmi oblíbeného komika Felixe Holzmanna. Večerní koncert kapel odmoderuje Vlasta Vébr a  odstartuje kapela Kroky Michala Davida a  posléze vystoupí kapely Elán Revival, Angels se zpěvákem Markem Černochem nebo The Travelers. A připraveno je i překvapení, které ale bude odtajněno až v rámci koncertu..  (bn)

a vlajky vlají... Čtyři vlajky třepetající se ve větru, patřily v posledních letech ke koloritu Bodu Trojzemí a  zdůrazňovaly tak jedinečný charakter tohoto místa. Poté, co město Hrádek přišlo o druhý stožár s českou vlajkou a i Bogatyni a Žitavu postihl stejný osud, umísťovaly se sem tyto stožáry pouze během slavností. Starostové toto však viděli jenom jako provizorní řešení a tak rozhodli o zakoupení nových stožárů - tentokrát plastových - které byly financovány ze společného rozpočtu Svazku měst.  Uvidíme, zda toto řešení bylo dostačující. V rámci prevence budou Bod Trojzemí hlídat v nepravidelných intervalech i foto-pasti. Pohled na stožáry s vlajkami tak jistě potěší nejen turisty, ale i místní obyvatele, pro které se toto místo stalo častým cílem jejich procházek. (hezi)

červenec 2012 

11


inzerce

12

Ä?ervenec 2012


křížovka listů

Vážení čtenáři, po vyluštění křížovky zašlete tajenku a vaše jméno pomocí SMS na číslo 900 06 06 v tomto tvaru: LISTY KR jmeno vylustena tajenka. Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje: Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.

Výherce z minulého čísla: Zuzana Lindová Zlatá Olešnice 238

Jeden vylosovaný výherce obdrží reklamní a propagační předměty.

Murphyho zákon: Žádáte-li o půjčku ... (najdete v tajence)

Nevíte, jestli jste vyhráli v našich soutěžích? Přehled všech výherců najdete na www.libereckelisty.cz

červenec 2012 

13


vaše inzerce

Byty

➤ NOKIA 6230i výborný mobil, blueto-

12 % nylon, 88 % polyamid, vodní slou-

volantu, centrál DO, denní svícení, ml-

➤ Prodám byt 1+1 v obci Hejnice, okr.

oth, infraport, paměťová karta, internet,

➤ Pěkný kovový model německého

pec: 20 000, bezpečnostní vycpávky

hovky, okenní roletky vč. zavazadlového

Liberec, v osobním vlastnictví, o výměře

diktafon, fotoaparát/kamera, FM rádio,

tanku King Tiger. Délka cca 18 cm. Fir-

proti pádu (Inteligent molecules) - bunda

prostoru, vůz je celoročně garážovaný

36m, v zachovalém stavu, cena 260

MP3 přehrávač aj. funkce, plně funkční,

ma del Prada. Výborný stav, nepoškoze-

i kalhoty. Volejte na tel.: 777 292 148.

a opečovávaný. Velmi pěkný, elegantní

000 Kč. Tel. 608 250 008, mail: vine-

jako nový, včetně příslušenství, jen 990

ný. Cena 350 Kč. Zašlu na dobírku. Tel.:

➤ Prodám psací stroj zn. Continental

a úsporný. Nutno vidět! Liberec 720 435

te@seznam.cz.

Kč. I na dobírku. Tel.: 605 414 891.

731 719 454.

výrobce Wanderer Werke A.G. Chemnitz

914, cena: 88 500 Kč při rychlém jedná-

➤ Koupíme byt 4+1 nebo polovinu bará-

➤ Mobil Nokia 6070, fotoaparát/kame-

➤ Krásný model auta VW GOLF GTI na

cena dohodou inf. na tel. 602 852 523.

ní sleva 3 500 Kč.

ku. Jen dobrý stav, pro mladou rodinu.

ra, MP3, FM rádio aj. funkce, s nabíječ-

dálkové ovládání, červený, velmi pěkný,

➤ Detektor kovů a elektrického vedení,

➤ Prodám Kawasaki ZX10-R, r.

Nejlépe na okraji Liberce, Pavlovice,

kou, výborný stav, jen 800 Kč. I na dobír-

úplně nový v originální krabici. Vhodné

jednoduchá lokalizace starých instalací

v 2006. Nová STK, přepákování, pancé-

Ruprechtice, Růžodol. Cena max 1,5

ku. Tel.: 604 961 269.

jako velmi pěkný dárek pro každého klu-

při renovacích a přestavbách, nový

řové hadice PP tuning, ukazatel rychlostí

milionu. Nebo dlouhodobý pronájem.

➤ Prodám USB modem 3G - Huawei

ka. Jen za 490 Kč. Zašlu i na dobírku.

v orig. bal., jen 390 Kč. Zašlu i na dobír-

GIpro. Zánovní řetěz. sada. Nový olej.

Tel.: 602 455 161.

E160 (komplet balení s usb kabelem).

Tel.: 605 414 891.

ku. Tel.: 604 961 269.

Popraskané kapoty. K vidění na prodejně

Mobilní internet v notebooku, stolním

➤ Hvězdářský dalekohled - teleskop pro

➤ Prodám chatu zahradní patrovou,

Outdoor Liberec. Cena 109 900 Kč. Tel.:

PC, domácí i kancelářské síti. Připojení

začínající, kompletní souprava včetně

vhodná k rekreaci i k bydlení. Nová nepo-

606 690 900.

➤ Pronajmu garáž v parkovacím domě

i přes USB router (lan/wlan) jako sdílené

hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig.

stavená. Cena 64.000 Kč. Bez pozem-

➤ Velmi pěkná dieselová Almera 81

na sídlišti Rochlice. Měsíční nájem

mobilní připojení k internetu. Pomohu

balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat

ku, k postavení na Vaši zahradě! Dále

KW, r. v. 2000 v modré metalíze, najeto

1.000,- Kč včetně poplatků za el. ener-

s instalací. Tel.: 603 216 355.

i na dobírku. T: 604 961 269.

zahradní bránu, branku a pletivo. Nové.

165t. km. Dovoz německo, po TK a ME

Nemovitosti

➤ Prodám mobilní telefon Nokia 3310,

➤ Prodám uplně novou mikču Nike

Dopravu zajistím. Tel: 773 504 221.

na čistopise TP. Výbava dálkový funkční

➤ Prodej zahrady v osobním vlastnic-

málo používaný, s nabíječkou, ve 100 %

Slovan Liberec. PC 1299 Kč, za 999 Kč.

➤ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,

centrál, 4x el. okna, el. zrcátka, ABS,4x

tvím s předkupním právem PFČR, v klid-

stavu, jednoduché ovládání, velká pís-

Tel.: 607 524 092.

odolné proti slunci i mrazu, ze silnější

airbag, TZ, integrovaný RMG, nekuřák,

gii. Kontakt 736 719 266.

www.Czech-Store.cz - zajímavé věci za zajímavé ceny né části Liberce - Františkově. Na po-

mena – vhodný pro seniory, jen 500 Kč.

➤ Prodám houpačku Graco, 2 rychlosti

plast. hmoty, univerz. použití na stavbě,

čisťounký interiér, spotřeba do 6l nafty.

zemku zavedeno 230 V, přípojka pitné

I na dobírku. Tel: 731 342 476.

houpání, hrací pultík, snímatelný potah,

zahradě apod., úplně nové v orig. balení,

Cena 62 000 Kč. Tel.: 608 404 799.

vody s vlastním vodoměrem. Cena

➤ Grafická karta Geforce 7600gs 256

2 pozice naklonění, rychlé skládání

290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476.

➤ Prodám textilní brašny Iron Horse,

350.000 Kč. Tel.: 608 174 217.

mb AGP8x. Karta je málo pouzívaná vy-

a snadné skladování. Cena 600 Kč.

➤ Prodám pásovou brusku Bosch PB-

používané na jedné moto-dovolené.Braš-

➤ Prodám garáž, pro os. automobil,

padá jako nová (větráček čistý bez hlu-

K odběru v  Jiříkově u  Rumburka nebo

S7A, momentálně nefunkční - poškoze-

ny jsou vhodné pro motocykly cestovní

v Liberci u stadionu (ul. 28. října). Zave-

ku) karta se musí napájet klasickým ka-

kdekoliv na trase Liberec - Praha. Mohu

ná kotva, pro někoho kdo si ji umí opra-

nebo chopper,mají pevné připevňovací

deno 230V. Kontaktní tel.: 722 074

belem od zdroje. V Liberci a v Chrudimi

dovést i do Liberce. Pošlu i na dobírku.

vit. Cena 890 Kč. Tel.: 737 486 429.

popruhy, nepromokavou pláštěnkou, roz-

661.

předám osobně. Cena 500 Kč. Tel.: 774

Tel.: 604 237 145.

➤ Prodám traverzy ička, 20 cm, délka

měr 45x26x24cm, objem 2x 29L, mate-

➤ Prodám zahradní chatku s pozem-

809 852.

➤ Prodám sklokeramický sporák AMI-

5,8 m, málo používané. Cena 2 500,–

riál 95% Polyamid.J edna brašna má ze

kem 365 m2 v osobním vlastnictví v za-

➤ Prodám krásný mobil Nokia 6070,

CA. Šíře 60cm s horkovzdušnou a elek-

Kč/kus. Tel. 777 154 614.

spodu malou dírku od hlavičky šroubu.

hrátkářské kolonii v Liberci-Starých Pav-

mnoho funkcí, stříbrný, fotoaparát/ka-

trickou troubou a grilem. Sklokeramická

➤ Skládací režisérskou židli s náp. Direc-

Tel.: 777 150 385.

lovicích. Klidné a slunné místo, krásné

mera, MP3, FM rádio, internet, email,

deska je s ochraným potiskem, ukazate-

tor. Nesehnatelné! Tel.: 602 455 161.

➤ JAWA „New Pionýr“,objem 48 ccm,

prostředí, dobře dostupné i MHD.

s nabíječkou, v perf. stavu, jen 800 Kč.

lem zbytkového tepla. Časovač, minut-

Cena 320 tis. Kč, tel.:724 278 187.

I na dobírku. Tel.: 604 961 269.

ka, elektronický displej a hodiny. Dvojité

4takt,výkon 2,6 kW, r.v. 2006, 1. maji-

Koupě - různé

tel,najeto 2.300 km, prohlídka vč. seří-

sklo ve dveřích. Super stav. Lux. třída. Použivaný většinou jen o vikendu. Pořizo-

➤ SMS: koupim zvonici plechovy stro-

TP, servisní knížky, návodu k obsluze

vací cena 22 000 Kč, prodám za 3 950

mecek, i jednotlive casti, vanocni ozdo-

a sedadla „sólo“, velice solidní stav,

➤ Prodám dveře plastové vchodové,

Kč. Možno vidět. Tel 606 251 255

by, betlem. Tel.: 603 410 736.

cena 13.500 Kč. Tel.: 602 433 408.

bílé a zlatý dub. Dále zahradní chatku,

➤ Prodám dívčí kolečkové brusle Bla-

➤ Koupím dětskou sedačku na kolo -

ka pouze 12 mm, velmi odolný ocelový

bránu, branku a pletivo. Vše nové z neu-

derunner PHASER G jako nové, 1x použi-

samonosnou, polovatelnu dozadu. Jen

Zvířata

kryt,fotoaparát/kamera, MP3 přehrávač,

skutečněné stavby. Levně. Přivezu. Tel:

té. Tel.: 723 839 686.

v dobrém stavu. Liberec. Tel.: 724 806

➤ Daruji kastrovaného asi pětiletého

bluetooth,USB,internet, email aj., pamě-

777 106 709.

➤ Prodám krosové kolo Author Airline.

806.

kocourka Míšu. Je čistotný, hodný, klid-

ťová karta, jako nový včetně přísl., jen

➤ Prodám nový dalekohled, 30 x 60

Kolo je v dobrém stavu - používané, pra-

➤ SMS: koupim LP gramodesky rock,

ný,hravý a přátelský. Nejlépe do bytu.

1200 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 719

mm, barva černá, s brašnou, Russia,

videlně v servisované v  autorizovaném

beat, jazz,nase i zahranicni, neposkoze-

Nesnese se jinými zvířaty. Pouze Liberec

454.

výborný stav, cena jen 450 Kč. Mohu

servise. Rám velikosti 22‘. Přední od-

ne. Tel.: 607 979 183.

a okolí. S tím, že kocoura budeme moci

➤ Prodám holicí strojek BRAUN 330,

zaslat i na dobírku. Tel. 731 34 2476.

pružená vidlice Manitou Luxe. Kolo osa-

➤ Staré pohlednice všech námětů do

jednou za měsíc navštívit. Pište na: kote-

nepoužívaný. Mobil 728 367 366.

➤ Prodám staré černé piáno za symbo-

zeno Shimano Deore LX. Brzdy véčka.

roku 1950. Odznaky, bankovky, mince,

nova5@seznam.cz

➤ Prodám externí USB HDD 320 GB,

lickou cenu a vlastní odvoz. hannpa@

Pedály nášlapné jednostranné - jedna

mapy, legitimace, plakáty, diplomy, pla-

nový Philips. Tel.: 602 455 161.

seznam.cz

strana SPD, druhá normální pedál.Pro-

kety, známky. Větší sbírku známek nebo

dám včetně podsedlové brašny. Tel.:

celou pozůstalost. Provedu odhad va-

737 265 009.

šich sbírek. Tel.: 603 598 334, LBC.

Elektronika prodej ➤ Nokia 6300, moderní design, tloušť-

Prodej - různé

zení ventilů a výměny motor. oleje, vč.

Práce ➤ www.pracedomu.info

➤ Prodám terénní vůz řízený rádiem s dvoukanálovým řízením. Vysoce odolné terenní auta řady „Off roades“ od NIKKO jsou vyrobeny z  kvalitního materiálu

14

Auta prodej

Různé ➤ ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ HANAR

a kola mají vyrobeny z gumy. Auto dosa-

➤ Prodám Renault Laguna II 1.6 16v

Provádím veškeré dámské a pánské

huje slušné maximální rychlosti 6,5

79 kW, servisní knížka - r.v. 2002, najeto

krejčovské služby, opravy a úpravy odě-

km/h. Pouze odzkoušen jinak nevyuží-

124 tis. km, pravidelný servis. Super

vů, nabízím bohatý výběr látek ze vzorní-

ván. Preferuji osobní odběr. Tel.: 606

výbava - dvouzónová digitální klimatiza-

ků. Více na www.hanar.cz

351 556.

ce, 4 x el. okna, vyhřívaná přední el. zr-

Hana Rydlová tel. 724 174 830

➤ Lyžářský komplet – bunda, kalhoty –

cátka, zatmavená okna, 8 x airbag, výš-

➤ Nabízíme finanční půjčky pro zaměst-

Schöffel Protector málo nošený jako no-

kově nastavitelný volant + sedadla, ABS,

nané, důchodce, ženy na mateřské dovo-

vý; bez vad na kráse velikost: D54 (XXL,

ESP, ASR, 16“ AL kola originál Renault,

lené. Žádné poplatky předem. Seriózní

výška postavy: 180-185 cm) materiál:

TZ, vestavné RMG + CD s ovládáním na

jednání. Tel. 739 810 352.

červenec 2012


horoskop listĹŻ

HOROSKOP ListĹŻ od 28. 8. Beran 21. 3. - 20.4. S podepsĂĄnĂ­m smlouvy nespÄ›chejte, mĂĄte-li pocit, Ĺže obsahuje jakĂŠkoliv nesrovnalosti, pĹ™edejte ji prĂĄvnĂ­kĹŻm k posouzenĂ­. BuÄ?te maximĂĄlnÄ› opatrnĂ­ nic nesmĂ­te uspÄ›chat, prostÄ› hrajte o Ä?as. NenĂ­ vylouÄ?eno, Ĺže partner bude kritizovat vaĹĄi pomalost a nerozhodnost.BĂ˝k 21. 4. - 21. 5. I kdyĹž tento tĂ˝den nepatří mezi ty nejĂşspěťnÄ›jĹĄĂ­, existuje zpĹŻsob, jak si pĹ™ivydÄ›lat nÄ›jakou korunku navĂ­c. StaÄ?Ă­ jen bĂ˝t ve sprĂĄvnou dobu na sprĂĄvnĂŠm mĂ­stÄ›. O zvýťenĂ­ platu neŞådejte ĹĄĂŠfa pĹ™ed obÄ›dem s hladovĂ˝m Ä?lovÄ›kem se ĹĄpatnÄ› jednĂĄ.ka, aĹĽ je jim ĹĄestnĂĄct nebo ĹĄedesĂĄt. Je logickĂŠ, Ĺže kaĹždĂĄ generace svou lĂĄsku proŞívĂĄ jinak. UvÄ›domte si tento fakt, a tak si nedÄ›lejte legraci ze svĂ˝ch vnukĹŻ ani z dÄ›deÄ?kĹŻ. Lev 23. 7. - 23. 8. Chybovat je lidskĂŠ, proto odpusĹĽte případnĂŠ kĹ™ivdy, kterĂ˝ch se kdysi dopustila blĂ­zkĂĄ osoba. MĹŻĹžete si bĂ˝t jisti, Ĺže tohoto Ä?lovĂ­Ä?ka hlodĂĄ Ä?ervĂ­k svÄ›domĂ­ a nevĂ­, jak by se k vĂĄm pĹ™iblĂ­Ĺžil. RozvedenĂ­ partneĹ™i by se mÄ›li chovat dospÄ›le alespoĹˆ pĹ™ed svĂ˝mi dÄ›tmi.Panna 24. 8. - 23. 9. Jste nepouÄ?itelnĂ­, celĂ˝ Ĺživot dÄ›lĂĄte stĂĄle stejnĂŠ chyby. ProÄ? si dĹŻleĹžitĂŠ schĹŻzky a vĂ˝roÄ?Ă­ nezapisujete? ZejmĂŠna v tyto dny nesmĂ­te na nic a na nikoho zapomenout. NenĂ­ pravda, Ĺže jste pĹ™epracovanĂ­, jen si ĹĄpatnÄ› organizujete jak pracovnĂ­ den, tak soukromĂ˝ Ĺživot.VĂĄhy 24. 9. - 23. 10. OdhalenĂ­ jednoho tajemstvĂ­ vĂĄs sice nepotěťí, ale aspoĹˆ vĂ­te, na Ä?em jste a koho mĂĄte pĹ™ed sebou. Nejedna VĂĄha mĂĄ pocit, Ĺže prĂĄvÄ› teÄ? zaÄ?Ă­nĂĄ novĂ˝ Ĺživot a v mnohĂ˝ch případech je to i pravda. VaĹĄĂ­ psychice prospÄ›je pĹ™echodnĂĄ zmÄ›na prostĹ™edĂ­. Vzhledem ke krĂĄsnĂŠmu po-

BlĂ­Ĺženci 22. 5. - 21.6. Pokud vĂĄm samota neprospÄ›je, tak vĂĄm ale na druhou stranu rozhodnÄ› neuĹĄkodĂ­. KrĂĄtkodobĂŠ odlouÄ?enĂ­ prospÄ›je dvojicĂ­m, kterĂŠ proŞívajĂ­ prvnĂ­ partnerskou krizi. SvĹŻj Ĺžal nikdy nezapĂ­jejte v mĂ­stnĂ­m pohostinstvĂ­ mezi neznĂĄmĂ˝mi osobami pochybnĂŠ povÄ›sti.

Rak 22. 6. - 22. 7. Pokud je vÄ›tĹĄina Ä?lenĹŻ rodiny narozena ve stejnĂŠm znamenĂ­, tak se mĂĄte na co těťit. RakĹŻm se totiĹž silnÄ› zapalujĂ­ lĂ˝t-Ä?asĂ­ zkuste tĹ™eba i prochĂĄzku v lese.Ĺ tĂ­r 24. 10. - 22. 11. Dny jako stvoĹ™enĂŠ pro lĂĄsku, pro upevnÄ›nĂ­ vĂĄĹžnĂ˝ch perspektivnĂ­ch znĂĄmostĂ­ a samozĹ™ejmÄ› i pro platonickĂŠ vztahy. V tomto obdobĂ­ se neubrĂĄnĂ­te nostalgii a vzpomĂ­nkĂĄm na ty, kteří uĹž mezi nĂĄmi nejsou. JeĹĄtÄ› ĹĄtÄ›stĂ­, Ĺže se objevĂ­ Ä?lovÄ›k, kterĂ˝ udÄ›lĂĄ ve vaĹĄem ĹživotÄ› dost silnĂ˝ prĹŻvan. StĹ™elec 23. 11. - 21. 12. NemĹŻĹžete si zvyknout na fakt, Ĺže vaĹĄe-dÄ›ti uĹž nejsou malĂŠ a Ĺže se majĂ­ Ä?ile k svÄ›tu. VaĹĄe vĂ˝chova by se uĹž nemÄ›la omezit jen na samĂŠ příkazy a zĂĄkazy. Diskutujte s nimi a respektujte jejich nĂĄzory. Bude to ta nejlepĹĄĂ­ příprava pro jejich budoucĂ­ zamÄ›stnĂĄnĂ­ nebo studium.

VodnĂĄĹ™ 21. 1. - 19. 2. Dostanete to, po Ä?em nejvĂ­ce touŞíte. ZĂ­skĂĄte-li takĂŠ dĹŻvÄ›ru uzavĹ™enĂŠho Ä?lovÄ›ka, snaĹžte se, abyste si ji takĂŠ udrĹželi. PotĹ™ebujete se obklopit spolehlivĂ˝mi osobami, kterĂ˝m nejde jen o penĂ­ze - a takovĂ˝ch lidĂ­ je dnes opravdu mĂĄlo. BuÄ?te ke svĂ˝m bliĹžnĂ­m vlĂ­dnÄ›jĹĄĂ­.

Ryby 20. 2. - 20. 3. MnohĂŠ Rybky se hodĂ­ spĂ­ĹĄe k tĂ˝movĂŠ prĂĄci a podle toho by si mÄ›ly vybĂ­rat novĂŠ zamÄ›stnĂĄnĂ­. Proto si dobĹ™e rozmyslete, zda pracovat na ĹživnostenskĂ˝ list Ä?i nikoliv. NabĂ­dku na ĹĄĂŠfovskĂŠ mĂ­sto zatĂ­m odmĂ­tnÄ›te - jeĹĄtÄ› nepĹ™iĹĄel vĂĄĹĄ Ä?as. PotĹ™ebujete se nauÄ?it spoustu vÄ›cĂ­ - například jednĂĄnĂ­ s lidmi.Kozoroh 22. 12. - 20. 1. CelĂŠ dlouhĂŠ roky m podĹ™izujete kariĂŠĹ™e veĹĄkerĂ˝ soukromĂ˝ Ĺživot, ale pamatujte, Ĺže se brzy vĹĄe zmÄ›nĂ­. Nasadili jste příliĹĄ vysokĂŠ tempo, a potĹ™ebujete si odpoÄ?inout. Snad jste si ani nevĹĄimli, Ĺže se zaÄ?Ă­nĂĄte se svĂ˝m partnerem odcizovat, kaĹždĂ˝ z vĂĄs mĂĄ nejen jinĂŠ nĂĄzory, ale i přåtele.

Srpen ÄŒeskĂŠ jmĂŠno pochĂĄzĂ­ pravdÄ›podobnÄ› od slova srp, coĹž bĂ˝val hlavnĂ­ nĂĄstroj uŞívanĂ˝ v ranĂŠm zemÄ›dÄ›lstvĂ­ pĹ™i sklizni obilĂ­ (tedy pĹ™i ĹžnĂ­ch), ĹžnÄ› pak obvykle konÄ?ily prĂĄvÄ› v  osmĂŠm mÄ›sĂ­ci kalendĂĄĹ™nĂ­ho roku. PÄ›knÄ›-li o  BartolomÄ›ji, na pÄ›knĂ˝ podzim mĂĄme nadÄ›ji. Je-li bouĹ™ka na BartolomÄ›je, na podzim se pořåd zmÄ›na dÄ›je. KrĂĄsnÄ› o BartolomÄ›ji, vinaĹ™i se smÄ›jĂ­. BartolomÄ›jskĂŠ vÄ›try ovsy lĂĄmou. FoukĂĄ-li na BartolomÄ›je z  Moravy, vorej sedlĂĄÄ?ku, pomali; foukĂĄ-li na BartolomÄ›je vĂ­tr z Čech, pak si sedlĂĄÄ?ku, s orĂĄnĂ­m pospěť! Je-li na BartolomÄ›je Ä?as, je z lisu kvas. Na svatĂŠho BartolomÄ›je sedlĂĄk Ĺžito seje. AĹĽ si kdo chce co chce říkĂĄ, v srpnu jeĹĄtÄ› do rybnĂ­ka. V  srpnu, kdyĹž pĹŻlnoÄ?nĂ­ vĂ­tr vÄ›je, bez deĹĄtÄ› slunĂŠÄ?ko hĹ™eje.

LibereckĂŠ listy, agentura Bohemia Werbung a www.fotowerbung.net pořådajĂ­ dalĹĄĂ­ roÄ?nĂ­k Miss LibereckĂŠ listy. DĂ­vky, jejichĹž poĹ™adĂ­ urÄ?Ă­ SMS hlasy Ä?tenåřů, se mohou hlĂĄsit na e-mailu:

Miss@Liberecke-listy.cz DĂ­vky i hlasujĂ­cĂ­ opÄ›t hrajĂ­ o hodnotnĂŠ ceny. ÄŒtenĂĄĹ™i se budou na oplĂĄtku po nÄ›kolik mÄ›sĂ­cĹŻ setkĂĄvat na strĂĄnkĂĄch ListĹŻ s nejkrĂĄsnÄ›jĹĄĂ­mi dĂ­vkami Liberecka. NevĂĄhejte a pĹ™ihlaĹĄte se! ProfesionĂĄlnĂ­ fotografie vytvoří vĹĄem dĂ­vkĂĄm www.fotowerbung.net, kde si mĹŻĹžete prohlĂŠdnout snĂ­mky z minulĂ˝ch roÄ?nĂ­kĹŻ.

Ä?ervenec 2012 

15


MISS Liberecké listy IV. Hlasujte: MLL 19 na 900 06 06

Nikol Hotovcová, 22 let, Kuřívody Míry (prsa­‑pas­‑boky, výška): 76 – 67 – 92,168 cm Zájmy: upírství, auta, péče o dítě Oblíbené sporty: kolečkové brusle, vodní a zimní sporty Škola, zaměstnání: mateřská dovolená

Profesionální fotografie ve studiu i v terénu

studio@fotowerbung.net

Čtvrtý ročník soutěže dívek z Liberce a Libereckého kraje - Miss Liberecké listy Opět se v Listech setkáváte s dívkami, které exkluzivně pro Listy a naši soutěž nafotila agentura Foto Werbung. Každá z dívek má své číslo, na které můžete posílat SMS hlasy a určit tak nejsympatičtější dívku Listů roku 2012. Dívka s nejvíce hlasy opět získá zahraniční zájezd a spoustu hodnotných cen. Vyhlášení Miss SMS Liberecké listy 2012 a Miss Liberecké listy 2012 se uskuteční na slavnostním večeru.

Foto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.cz

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Pod každou dívkou je uveden tvar SMS a číslo, kam jí můžete poslat hlas (příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 06 06). Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00. Podrobná pravidla najdete na www.libereckelisty.cz.

Průběžné výsledky hlasování 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lucie Ratajská Lucie Mrázková Martina Kotková Veronika Arnoldová Michaela Stránská Petra Máslová Eva Slačíková Hana Kotenová Alex. Belingerová Petra Svobodová

MLL 9 MLL 11 MLL16 MLL 1 MLL 3 MLL 13 MLL 4 MLL 6 MLL 7 MLL 15

CK PLUSTOUR M Nový Bor T. G. Masaryka 810 473 01 Nový Bor plustour@volny.cz Tel./fax: 487 725 155 Tel.: 487 721 330 GSM: 602 440 611

Hlasujte: MLL 20 na 900 06 06

Veronika Blechová, 23 let, Liberec Lékařský dům Praha 7, a. s. www.plasticka­‑chirurgie.us

Míry (prsa­‑pas­‑boky, výška): 87 – 59 – 88, 168 cm Zájmy: tanec street dance, c-walk, zpěv, styling Oblíbené sporty: tanec Zaměstnání: stylistka, prodejní poradce, fotomodeling

Foto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.cz

Vítězka získá zájezd pro dvě osoby do Říma nebo Paříže

Listy 07/12  

Mimoňské války nebudou, Benátská noc v ohrožení. Stojí vůbec Liberec a Liberecký kraj o velké akce? Krmení pro prasata nebo potraviny pro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you