Page 1

únor 2012

/

čÍSLO 2

/

RO č N Í K V I I .

Staňte se fanoušky!

Podvod

Svět není v pořádku už ani v Globusu Krimi

Ostuda

Info web Euroregionu Nisa je k ničemu!

Mi ss las Lib ujt er e e p cké dív ro l ku sv is t y ! o

Fotbaloví fandové vyvolali v Liberci policejní manévry


2

únor 2012

POZNÁMKA Listů

Předvolební boj začal Liberecká ODS si před několika týdny z ničeho nic vzpomněla na dříve populární Lesní koupaliště za Lidovými sady. Téma, které dříve bylo doménou spíše Korytářovy Změny pro Liberec a občanských iniciativ, se během zimy stalo velmi frekventované. Anketa ODS Co dále s Lesním koupalištěm, které je několik let zavřené a pustne? Na to má odpovědět společný projekt „Lesní informační středisko“ zoologické zahrady, resp. ekologického centra Divizna a městských lesů. V rámci střediska by vznikl rekreační areál a infocentrum s koupáním na vlastní nebezpečí. Tento záměr byl městem představen již v prosinci, znovu se k němu radnice vracela v mediálních výstupech v lednu a únoru. Ale již v květnu loňského roku radnice informovala, že se budoucností rekreačního místa zabývá. ODS pak na začátku letošního února oznámila, že připravila akci „Měsíc pro Lesní koupaliště“, což je vlastně anketa zabývající se využitím lokality s následnou besedou. ODS se tedy téměř po roce probudila? Najednou jí zajímá dlouhodobá problematika, kterou dříve vůbec nevnímala, i když byla dlouhá léta u vlády města? Kdepak, to jen někoho v modrých řadách napadlo, že Lesní koupaliště není vůbec špatné předvolební téma. Jenže přišli poněkud s křížkem po funuse. Jednak projekt Divizny, o němž jedná město, je vesměs pro občany přijatelný a zřejmě s ním nemá zásadnější problém ani skutečná opozice (Změna pro Liberec), a pak to předvolební kampaní smrdí na sto honů. Takže konečný výsledek populistické akce ODS je poněkud rozpačitý. Vajnerová hejtmankou Do boje ale vytáhla i zástupkyně hejtmana Lidie Vajnerová (SOS). Ta se spojila pro nadcházejí krajské volby se Suverenitou Jany Bobošíkové (jedné z kandidátek na prezidenta). Vzápětí médii proběhla zpráva, že rekonstrukce budovy historických lázní v Liberci na galerii se prodraží o 42 milionů, protože v projektu za 300 milionů korun dotovaném unií chybí vnitřní vybavení. Rekonstrukce lázní je velmi bedlivě sledována, neboť bývalý primátor Jan Korytář často smlouvu (připravenou předchozím vedením města - ODS s Jiřím Kittne-

Na Jizeře odstřelovali kry Pokud stoupne hladina řeky, hrozí evakuace

rem) na rekonstrukci kritizoval a nakonec kvůli tomu ve své funkci padl. Nová městská vláda v čele s ČSSD a primátorkou Martinou Rosenbergovou vloni smlouvu na rekonstrukci podepsala. Podle prohlášení radnice je kritika kraje kvůli prodražení nerelevantní, protože vnitřní vybavení pro galerijní účely nebylo předmětem zakázky a bylo plně v režii kraje. To buď náměstkyně hejtmana Vajnerová nevěděla, a nebo jde o počátek další předvolební kampaně, tentokrát Strany pro otevřenou společnost, jejíž kandidátkou na hejtmana je právě Vajnerová. Zatopená silnice z Rakous na Loužek. Kluci a holky z ČSSD spolu nemluví? Je zde i další možnost, a sice, že se sociální demokraté na kraji špatně domluvili se sociálními demokraty na městě. Ona by to nebyla až tak nereálná dedukce. Svědčí o tom další kauza, tentokrát v podání ČSSD a Technických služeb města Liberce. Dlouhá léta obhospodařoval plakátové plochy v majetku města Jiří Jaroš. V létě rada města rozhodla, že plochy převede na jednu z organizací města - na technické služby. Jejich nový ředitel Otakar Kypta (bývalý místostarosta za ČSSD v Jablonci) správu výlepových ploch obratem ruky převedl na firmu Rengl, která má v držení zbytek ploch v Liberci. Tím vlastně město firmě Rengl pomohlo vytvořit monopol. Problém je, že kromě náměstka primátorky Lukáše Martina (ČSSD) o tomto převodu nikdo ve vedení města nevěděl včetně primátorky Martiny Rosenbergové (ČSSD). A tak se zrodila kauza sociální demokracie v Liberci, na níž upozornila opoziční Změna pro Liberec. Na únorovém jednání zastupitelů se tak zástupci snad všech politických stran, koaličních i opozičních, pustili do přítomného ředitele TSML Kypty, zazněl i požadavek na jeho odvolání. Podle tvrzení Jana Korytáře ze Změny pro Liberec tak jen pokračuje rozdávání trafik dle tiché dohody mezi ČSSD a ODS. Údajně stojí za vším kšefty ČSSD, o nichž jaksi aktéři v pozadí opomněli informovat spolustranici primátorku Rosenbergovou. Buď jak buď, ředitel TSML spolu s náměstek Martinem se ocitli v nemilosti, naštvali své kolegy v ČSSD a hlavně koaliční partnery v radě města. Volební kampaň zkrátka odstartovala. (jac)

Napište nám: ohlasy@liberecke-listy.cz

Krajská povodňová komise Libereckého kraje požádala v neděli 26. února o pomoc pyrotechniky Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín s likvidací ledových ker na řece Jizeře. Podle vodohospodářů šlo o jediné možné řešení. Podle náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerové postupovali pyrotechnici proti toku Jizery od Turnova směrem na

Foto Jiří Langer LBC kraj

Rakousy až do Dolní Sytové. Krajská povodňová komise o situaci informovala všechny obce s rozšířenou působností a místní povodňové komise obcí ležících na toku Jizery tak, aby provedly předběžná opatření pro případ změny povětrnostních podmínek a stavu vody k přípravě evakuace obyvatelstva a zvířectva v ohrožených oblastech. (jas)

Pokuta pro České dráhy Na Jizerskohorské železnici by od poloviny prosince mělo jezdit 16 moderních vlaků Stadler. Dnes stále chybí dvě soupravy. Liberecký kraj vyměřil Českým drahám pokutu ve výši téměř 3 miliony Kč. Tato částka však nemusí být konečná. Po dodání výkazů za leden 2012 je pravděpodobné, že bude vyčíslena další sankce.

Na základě smlouvy vyměřil kraj za nedodržení smluvních podmínek několikamilionovou pokutu. Podle náměstka hejtmana LK pro dopravu Martina Seppa nedošlo ze strany Českých drah jen ke zpoždění dodávky moderních švýcarských souprav, ale i k rozkladu jízdních řádů na některých tratích. (jl)

Soukromé nezávislé noviny. E-mail: redakce@liberecke-listy.cz www.libereckelisty.cz Manažer inzerce: 604 232 238 Vydavatel: BOHEMIA WERBUNG, s. r. o. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za obsah inzerce odpovídá její zadavatel. Materiály označené (PI) a (PR) jsou placenou inzercí. Registrační značka: MK ČR E 16697


3

únor 2011

V regionech se mohou těšit na novou finanční podporu Více než 3 miliony korun rozdělí ČSOB a Era v rámci programu podpory regionů, který startuje již po šesté v řadě. O přímou finanční podporu se budou ucházet projekty přihlášené do dvou grantových programů orientovaných na komunitní rozvoj v regionech. Cílem projektu je podpořit takové aktivity, které povedou k rozvoji kulturního a společenského života v daném regionu, budou podporovat tradice a přispívat k ochraně přírodního či kulturního dědictví. Program ČSOB a Era pro podporu regionů existuje již od roku 2007. Grantový program je rozdělen na dvě nezávislá grantová kola, která jsou častěji označována jako tzv. „Menší komunitní granty“ a „Velké komunitní granty“. První grantové kolo bude vyhlášeno 6. února 2012. Je zaměřeno pouze na menší komunitní projekty, které mohou získat finanční podporu maximálně ve výši 70 tisíc korun. Druhé grantové kolo bude vyhlášeno 25. července 2012 a jeho cílem bude podpořit tři velké projekty, které shodně získají po 300 tisících korunách. „Grantový fond ČSOB věnuje v rámci „Menších komunitních grantů“ částku 1 milion korun na projekty, které se svou podstatou zaměří na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni. Grantový fond Era věnuje rovněž milion korun na podporu projektů zaměřených na rozvoj komunitního života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury“, vysvětlila Pavlína Housová, manažerka

společenské odpovědnosti ČSOB. Dalších 900 tisíc korun banka ke konci roku rozdělí v rámci „Velkých komunitních grantů“ mezi 3 větší projekty, jež se zaměří na obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí. Navíc bude 100 tisíc korun rozděleno na základě hlasování zaměstnanců ČSOB a Poštovní spořitelny nazvaném Druhá šance jako forma bonusu pro dva projekty podpořené v roce 2011. Do programu se mohou zapojit a o granty žádat české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. O tzv. menší komunitní granty je možné žádat ve všech krajích ČR od 6. února do 16. března 2012. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno 9. května 2012. Do grantového programu velkých komunitních grantů je možné se přihlásit od 25. července do 27. září 2012.

na záchranu přírodních a kulturních památek v Kamenickém Šenově. Sdružení se podařilo získat do majetku bývalou márnici, na níž byl v minulosti vydán demoliční výměr. Vzhledem k jedinečnosti stavby je cílem sdružení budovu zachránit a zpřístupnit do tří let veřejnosti jako Muzeum svítidel. Projekt byl podpořen 70 000 Kč. Kino Máj v Doksech Projekt představuje veřejnosti architektonický a kulturní význam stavby kina v Doksech, mapuje historii biografu a usiluje o podporu veřejnosti pro jeho zachování. Reaguje na relativně malé a jednostranné využití kina a jeho technický stav. Budova kina Máj je významnou stavbou navrženou slavným architektem Karlem Hubáčkem. Projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč.

V roce 2011 byly v Libereckém kraji podpořeny 3 projekty. Jestliže počet žadatelů v tomto kraji činil 9, tak se jedná o 33% úspěšnost. Vítězné projekty v roce 2011 v Libereckém kraji Pojďme společně zachránit historický objekt a přeměnit ho v Muzeum svítidel Občanské sdružení NA VÝSLUNÍ se dlouhodobě zaměřuje

Markvartické náměstíčko Čistá u Horek je nejvýchodnější obcí Libereckého kraje. V místní části Markvatice lidem chybělo potřebné místo pro společnou zábavu. Díky projektu se tato situace změnila. Na základě dotazování obyvatel byla vytipována lokalita, která se po drobných terénních úpravách a instalaci herního a rehabilitačního mobiliáře stala místem setkávání dětí, mladých rodin i seniorů. Projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč. (era)


4

únor 2012

Přišlo do LISTŮ

Kdy už to skončí, pane Cikle? Kauza sloučení sklářských průmyslovek v Kamenickém Šenově a Novém Boru se táhne již dva a půl roku. Proti záměru kraje sloučit obě školy a tím vlastně fyzicky zlikvidovat nejstarší sklářskou školu na světě (sklářská škola v Kamenickém Šenově byla založena v r. 1856) se postavil celý svět od Ameriky přes Austrálii a Čínu, o Evropě ani nemluvě. To jen dokazuje, jaké má škola na světě obrovské renomé. I přes to byl více než před rokem p. Ciklem (náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sport a školství) odvolán z funkce ředitel školy ak. mal. František Janák. Ten zažaloval kraj pro neoprávněnost jeho odvolání a svůj spor 10. 8. 2011 u Okresního soudu v České Lípě vyhrál. Mezi tím bylo 2x vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele – školský odbor kraje moc dobře věděl, že se Janák do výběrového řízení nepřihlásí, popřel by tím vlastně soud. Výběrové řízení ani jednou nedopadlo. Jeden by řekl, že už to snad stačilo. Kdepak. Kraj se proti rozhodnutí Okresního soudu v České Lípě odvolal (připomínám, že náměstek hejtmana pro školství a sport je pan Cikl a vedoucí odboru školství paní Princová). Dodnes není znám termín odvolacího soudu. Školský odbor se chystá vyhlásit další, v pořadí již třetí, výběrové řízení. To je vytrvalost… Ale ouha. Lehce totiž může nastat situace, že ak. mal. Janák odvolací soud vyhraje, vrátí se do své funkce, bude mu za minulé období, po jeho neopodstatněném odvolání, doplacen ředitelský plat a z výběrového řízení vzejde druhý ředitel, kterého bude potřeba řešit. A kdo to vše zaplatí?

Správně. Kraj. Tudíž my všichni. Takhle se šetří? To ještě nikomu nedošlo, že pan ak. mal. Janák je široko daleko nejpovolanější člověk pro vedení sklářské umprumky v Kamenickém Šenově (špičkový sklářský výtvarník, perfektní řemeslník – brusič skla,

mluví výborně anglicky). Nebylo by tedy rozumné výběrové řízení na nového ředitele minimálně pozastavit do výsledku soudu? Ale to lze těžko předpokládat, protože averze pana Cikla vůči panu Janákovi přešla již dávno z roviny odborné do roviny osobní a praktiky, které

k tomu používá, jsou velmi podivné a dost smrdí – viz třeba příklad Roberta Gamby. Na tomto místě je třeba připomenout, že do kamenickošenovské školy se i přes tíživou situaci hlásí pro příští školní rok zatím 17 uchazečů (9 od nás a 8 z Kazachstánu). Tudíž v dalším školním roce bude určitě otevřen 1. ročník. Naproti tomu škola v Novém Boru již 3x neotevřela 1. ročník. A jestli to neučiní ani letos (a zatím to tak nevypadá) tak 14 dětí ve 4. ročníku, které letos odmaturují, budou poslední skláři na škole v Novém Boru. Nabízí se pak otázka, zda by vyšší odborná škola sklářská neměla spíše spadat pod Kamenický Šenov. Bylo by to velmi logické. V Novém Boru totiž stále ubývají kantoři. A nezlobte se, Milan Handl, Stanislava Grebeníčková a Kopřivovi, to nezachrání. Odešli, byli odejiti a odcházejí ak. soch. V. Machač, ak. mal. Z. Štipáková, L. Jehlička, ak. mal. St. Honzík, ak. mal. J. Boháč, Mgr. M. Matoušková, J. Tesař, Ing. V. Dogaru, atd. Pane Cikle, kdo tam tedy bude nakonec učit? Závěrem je třeba říci, že se kvapem blíží krajské volby a jestli kraj v příštím volebním období povedou zase Ciklové a jim podobní, máme se opravdu na co těšit. Troufám si tvrdit, že když sociální demokracie zaznamená při podzimních krajských volbách volební neúspěch, může za to „poděkovat“ panu Ciklovi. Vůbec bylo by zajímavé vědět, komu měl být areál kamenickošenovské školy po případném sloučení pronajat nebo prodán. Ale to, jak doufám, stejně dříve či později vyjde najevo. Ing. Josef Starosta, Nový Bor


5

únor 2011

Redaktorka deníku a bývalý starosta Ralska požadují omluvu Rozhovor se starostou Ralska Miroslavem Králíkem v minulém vydání Libereckých listů vzbudil mnoho reakcí. Na malém městě byl loňský rok plný vášní, vzájemného napadání se a také výměny vedení města. Miroslav Králík popisoval politický boj ve vedení města. Mimo jiné šlo o zdržení zahájení prací na Programu rozvoje města. Starosta v rozhovoru na dotaz „Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, kdy tento stav způsobil problémy?“ označil za viníky předchozí vedení města, kteří dle slov Miroslava Králíka měli například zapříčinit zdržení tvorby Programu rozvoje města a následné navazující problémy. Hovořil v té souvislosti o redaktorce Radmile Pokorné a jejích článcích v Českolipském deníku, v nichž uveřejnila názory bývalého vedení. Citujeme z rozhovoru: „Bývalý starosta se svým bývalým zástupcem pak zapříčinili svými hrubými výpady, které ochotně uveřejnila redaktorka Pokorná v Českolipském deníku, že firma e-Rozvoj od smlouvy odstoupila.“ Prohlášení starosty Miroslava Králíka nenechalo chladné jak předchozího starostu, tak paní redaktorku, která po Libereckých listech požaduje omluvu a hrozí právníky. Zač? Za to, že jsme zaznamenali a otiskli autorizovaný rozhovor se starostou. Všechna prohlášení, která dotčeným vadí, jsou výhradně v přímé řeči starosty. Navíc, starosta jen konstatoval, že názory jeho předchůdce redaktorka zveřejnila, což je evidentně pravda. Liberecké listy ani jejich redaktor nic, co by muselo redaktorku

a bývalého starostu Miloše Titu pohoršovat, netvrdí! Přesš to, t jak redaktorka deníku Radmila Pod korná, tak Miloš Tik ta, t požadují omluvu. S touto informací se s Listy obrátily na současného starostu s Ralska Miroslava R Králíka. Ten nám odpověděl jednoznačně: „S radními města jsme se shodli, že na nesmysly nebudeme reagovat. Vše, co je v článku (včetně rozhovoru v lednovém vydání Libereckých listů), lze dokázat na rozdíl od nesmyslů obou pánů (bývalého starosty a místostarosty). Ti snad ztratili zdravý rozum. Pokud by jejich „spisy“ byly uveřejněny, budeme požadovat prokázání tvrzení a omluvu za urážky.“ Takže, když to shrneme: Pokud neotisknou Listy omluvu redaktorce deníku Radmile Pokorné a vyjádření Miloše Tity, vystavují se potencionální hrozbě soudní dohry. To samé nás ale čeká pokud omluvu a vyjádření otiskneme. Pro dokreslení přetiskujeme dopis Radmily Pokorné do naší redakce a přetiskujeme také vyjádření agentury, která odstoupila od projektu „Program rozvoje města“, kde uvádí jako jednu z příčin mediální kampaň (články R. Pokorné v deníku, o nichž v rozhovoru v minulém čísle hovořil M. Králík). Znovu je třeba upozornit na to, že veškeré skutečnosti, které by se mohly negativně dotýkat Radmily Pokorné a Miloše Tity, nebyly závěry ani názory redaktora Listů, ale současného starosty Ralska Miroslava Králíka. Jaroslav Čížek


6

únor 2012

Info stránky euroregionu jsou spíše parodií Za evrospké dotace vznikl paskvil! Je to velmi pěkné, jak nám Evropská unie pomáhá různými dotacemi a operačními programy. Škoda jen, že jich část padne vniveč. Jaroslav Čížek

Pokud různé dotované projekty analyzujete do praktických důsledků, zjistíte, že některé jsou jen nafouknuté bubliny, na nichž se dokáží živit různé agentury a úředníci. Ukázkovým příkladem je internetový portál www.euroregiononline.eu

Jeden by čekal, že internetový rozcestník trojzemí nabídne možnosti výletů, dobré tipy na všech třech stranách hranice, užitečné kontakty a tak podobně. Ostatně v duchu hesel: Zajímá vás dění na druhé straně hranice? Hledáte partnera pro spolupráci či kontakt na nějakou instituci? Chcete vyrazit na výlet k sousedům? Tak je to na internetových stránkách uvedeno. Něco funguje, něco ne Jako první se nabídnou aktuality z příhraničí, kde tu a tam je některá ze zpráv zajímavá. Jenže ouha! Z Polska se žádné aktuality nedozvíme, protože tam prostě nejsou! No nic, půjdeme do archivu, který se jmenuje Euro-

regionální periskop. Opomíjíme, že PDF, v němž jsou zprávy zpracovány, je nekorektní a někdy se text nezobrazí. Zaujme ale hlavně to, že všechny zprávy jsou převzaty z českého regionálního tisku. Ano, některá vydání se pak věnují Německu. Logické by ale bylo, kdyby si

Podle zpráv www.euroregiononline.eu totiž počet obyvatel klesl o 451 na současných 1 408 obyvatel! To je pár velkých paneláků. V Žitavě určitě žije více lidí než třeba v Raspenavě (2 838 obyv.). Podle statistik měla Žitava v roce 2007 - 29 360 obyvatel. Jak tedy dospěli autoři k číslu

čujeme adresami dětských domovů, hasičů, soudů, tělovýchovných jednot a podobně. Není zde odkaz na lyžařské areály, stadiony, sportovní akce, prostě vůbec nic. A sorry, ale telefon do Okresního sdružení ČSTV Děčín mě skutečně nezajímá. Je to úplně k ničemu pro Če-

četli sousedé o sobě navzájem. Takže mě nezajímají zprávy z českých novin, které mám na stole, ale z německých a polských. Bohužel, některé archivy nejdou stáhnout vůbec a stránky vyhodí chybu. Jak dlouho vás bude bavit laborovat, co vlastně funguje a co ne?

1 408? Jde zřejmě o špatně přeložený text z němčiny. Číslo 1 408 pravděpodobně vyjadřuje počet narozených dětí a 1 664 počet zemřelých.

chy, kteří si tyto naprosto základní informace najdou kdekoliv. Ještě lepší je to pro Němce, kteří po přepnutí do svého jazyka nenajdou vůbec nic! Ale nic nejen u nás, ale nic také u nich doma nebo v Polsku! A pokud by chtěl Polák náhodou na www.euroregiononline.eu cokoliv v polštině, má smůlu. Polský překlad kontaktů úplně chybí!

Žitava pod úrovní Raspenavy Ke krátkým zprávám ještě jedna zajímavost. Jejich editor asi nemá představu kolik taková Žitava vlastně má obyvatel.

ČSTV Děčín místo Tipsport areny? Jdeme dál. Odrážka na stránkách nazvaná Databáze kontaktů - Cestovní ruch vám nepřehledně, bez možnosti vyhledávání, předestře opsaný telefonní seznam infocenter v kraji a okolí. Trochu informace na nic. Pokra-

Na výlet do AAA Auto Praha Když už jsme se nic nedozvěděli, tak se podíváme, kam bychom mohli na výlet. Zmáčkneme ikonu nazvanou Internetový rozcestník - výlety, vyhledávání, mapy. V české části na nás jako první jukne rubrika Auto. Co tam může být? No třeba odkaz


7

únor 2012

na autorubriku Annonce nebo odkaz na Auto Esa do Prahy. Proboha! Kdyby tam byly alespoň odkazy na autobazary a portály v regionu. Dál už jsme neměli sílu se nesmyslným webem proklikávat. Snad jediné, co je k něčemu, jsou odkazy na turistické portály v Německu a Polsku, což je pro Čechy nevybavené daným jazykem stejně na hraně použitelnosti. Podle našeho názoru je portál zbytečný, udělaný jen tak na oko, aby bylo vidět, že něco za evropské peníze děláme. Stejně bezobsažné jako řada dalších podobných projektů. V zápatí stránek jsou loga Euroregionu Nisa, Energetické agentury Trojzemí, Esús - evropského seskupení pro územní spolupráci, Euwt (co to je?), Evtz (opět nefukční odkaz), www.infoern.eu (pozor, to je volná kopie tohoto

serveru ww.euroregiononline.eu, kde polovina odkazů opět nefunguje), Poznej svého souseda (nefunkční), Strategie rozvoje ERN (nefunguje). Mezi dalšími logy je uvedeno, že tento projekt je podporován Evropskou unií: Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti. No, pokud naše budoucnost má být ve stylu těchto stránek, tak jí raději ani nechceme znát. Pod stránkami je podepsána O.p.s. Trojzem. Moc by nás zajímalo, kolik tento nedodělek stál peněz, z čeho byl placen a kdo je za něj odpovědný. Členy dozorčí rady společnosti Trojzemí jsou starosta Semil a poslanec Jan Farský, Petr Tulpa z Jablonce nad Nisou a Milan Faltus z Hrádku nad Nisou. Ředitel Trojzemí o.p.s. je Vladimír Pachl.

! c i n u t , c Kde ni

u h a s b o z Opět be


8

únor 2012

Policejní manévry v centru Liberce ?! u l a b t o f i l ů v K Hoolligans z Mladé Boleslavi se přijeli bít

Odpolední procházka libereckým centrem se změnila na nečekané divadlo. Několik mikrobusů plných policejních těžkooděnců sledovalo bandu fanoušků fotbalového klubu Hradce Králové. Jaroslav Čížek však není v dohlednu, tak se pomalu vydáváme do města, že třeba někoho potkáme. Našli jsme jednoho, který nás někam navádí, avšak při našem útoku se sjíždějí pánové od policie a kriminálky a začínají policejní manévry typu teroristického útoku. Po cca hodině jsme všichni propuštěni a vydáváme se na stadion. Tam nakonec dva naše ani nepouštějí. V průběhu jsme odpálili nějaké to pyro a vyvěsili vlajku Division West. Odcházíme cca v 75. minutě kvůli 3 odchycených policií kvůli pyru a dvoum vožralům. … Na závěr bych chtěl poděkovat Hradečákům za super výjezd a třeba zase někdy.“ Takto popisuje akci v sobotu 18. února jeden z členů mladoboleslavské Division West pod přezdívkou Dominiquez88.

Mikrobusy hnaly fanoušky před sebou ke krajskému úřadu a policejní vozy zatarasily cestu i u domu kultury. U budovy kraje z aut vyskákaly asi tři desítky policistů, aby skupinky ultras oddělily. Zaplatíme to všichni Vozy s policisty v kuklách křižovaly Liberec celé odpoledne. Podle policejní mluvčí Ludmily Knopové bylo sobotní fotbalové utkání mezi Slovanem Liberec a Hradcem Králové předem zařazeno mezi vysoce rizikové zápasy z důvodu předchozích problémů. „Napadá mě, kolik takový zásah stojí. Proč stát platí policejní akce kvůli pár idiotům, kteří ani neví, co to fotbal je. Přestože fandím Slovanu, měly by kluby za takové zásahy platit. Jak k tomu přijdou slušní fanoušci, kteří tyto policejní manévry platí vlastně ze svých daní?“ rozčiloval se Tomáš Zenka, mířící na odpolední zápas s Hradcem. Slovan ho nakonec pokořil 3:1. Policejní manévry byly na místě. Hradecké ultras totiž přijela do Liberce podpořit žoldácká skupina z Mladé Boleslavi nazvaná Division West. Skupiny této kategorie (hooligans) vlast-

Žoldáci z Boleslavi ně fotbal vůbec nezajímá, chtějí se bít. Chuligáni se chlubí

„Na toto utkání jsme byli přizváni dostatečně brzo a tak jsme se mohli včas seskupovat. V knajpě se zpívalo a vyvolávala se různá hesla. Čímž jsme z hospody vystrnadili pár asociálů, kterým

se to nelíbilo…. Ve vlaku se pak holdovalo alkoholu a jídlu. V Turnově nás čekal přestup k Hradečákům. Sám sem nečekal, že nás normálové takhle dobře přivítají. Fandění zvlášť v našem vagonu bylo na vrcholu. Po příjezdu do Liberce jsme se trhali do nalejvačky s vidinou nějakého střetu. Na místě nás celkem bylo 20 ks i s Hradcem. Nic

Nebýt policejního zásahu, mohla se v Liberci strhnout velká rvačka mezi skupinami ultras a žoldáky. Otázkou (dlouholetou) zůstává, proč mají být několika vypitými mozky ohrožováni slušní fanoušci fotbalu a lidé v prvoligových městech. Samozřejmě je to také otázka fotbalových klubů, že skupiny typu ul-


9

únor 2012

tras, rowdies a hooligans na své stadiony pouští. Proto nelze než souhlasit s námi osloveným Liberečanem, který by nechal náklad na policejní akce fotbalové kluby platit. Policejní mluvčí na dotazy neodpověděla Kolik stál liberecký zásah, kde bylo odhadem třicet těžkooděnců? Policejní mluvčí se této otázce vyhnula a neodpověděla. Nesdělila ani přesný počet nasazených policistů. „Předem bylo připraveno bezpečnostní opatření PČR, které má vždy za cíl zajistit bezpečnost a pořádek ve městě a v okolí stadionu. Přímo na stadionu na vše dohlíží pořadatelé, bezpečnostní agentura a Městská policie Liberec.

Součástí policejního bezpečnostního opatření bývá i přítomnost pořádkové jednotky. Na základě získaných informací byla pořádková jednotka vyslána do parku mezi domem kultury a krajským úřadem v ulici U Nisy, a to proto, aby se předešlo zbytečnému střetu fanoušků. Jednotka nakonec zasahovat nemusela, neboť sama její přítomnost pomohla k usměrnění skupiny fanoušků a žádný zvláštní zákrok nemusel být učiněn. Do bezpečnostního opatření byl velen adekvátní počet policistů, který odpovídal předpokládanému bezpečnostními riziku,“ uvedla mluvčí Knopová. Podle našich odhadů mohly sobotní policejní manévry stát kolem 40 až 60 tisíc korun.


10

únor 2012

Zákazníky podvádí výrobci, dodavatelé i supermarkety V posledních týdnech se to v médiích množí zprávy o tom, jak nás obchodní řetězce podvádí. Přelepují data trvanlivosti, označují záměrně mylně výrobky, klamou zákazníky. Jaroslav Čížek

Jako by se s prohřešky obchodníků a výrobců roztrhl pytel. Proč tak najednou, to dříve bylo v pořádku? Nebylo. Svědčí o tom i rozhovor, který otiskly Liberecké listy přesně před dvěma lety o praktikách v libereckém supermarketu Billa. Prodavačky tam do salátů míchaly prošlé potraviny, omývaly oslizlé uzeniny, sundavaly štítky s daty spotřeby a podobně. Billa se vůči výpovědi jejich zaměstnance tehdy tvrdě ohradila. Ve světle zjištění potravinářské inspekce z posledních týdnů je však zřejmé, kdo měl pravdu. Nedělejme si iluze, že jinde v jiných případech k tomu nedochází. To jen kontroly jsou intenzivnější a jejich závěry se dostávají na veřejnost. V minulosti jsme také popisovali opakované případy, kdy jsme odhalili v Kauflandu oplatky a rýži plnou červů. Prodávání nekvalitního zboží a zjevné uvádění zákazníků v omyl jsme v Libereckých listech popsali zkrátka mnohokrát. Spotřebitelskému servisu se věnujme i nyní. V Globusu už není svět tak úplně v pořádku Jedna z reklam na Globus se natáčela v Liberci. I o tom Liberecké listy

před časem informovaly. Týkala se třeba masa ve smyslu, že masné výrobky Globusu jsou skutečně masné a ne z mouky. Herci v reklamě znechuceně odcházeli z prodejny v Paláci Dunaj a honem mazali do Globusu v Růžodole - V Globusu je svět ještě v pořádku - zněla hlavní sdělení konzumentům reklamy. Jak jsme se přesvědčili, není to tak úplně pravda. Netýká se to tentokrát potravin, ale spotřebního zboží. Například několik párů bot zakoupených v Globusu během dvou let jsme vrátili v rámci reklamace. Boty tam nejsou nijak extra levné, ale podle našeho subjektivního zjištění hlavně nekvalitní. Budiž uvedeno, že všechny reklamace byly vyřešeny k naší spokojenosti. Pravdou také je, že to je otázka výběru dodavatelů a zřejmě se vybírají ti nejlevnější bez ohledu na kvalitu. Výrobci také dokáží pěkně klamat zákazníka a ke smůle Globusu na jejich pultech. Přesně to vystihují stěrače pro automobily. Ty by měli motoristé na svých vozech měnit jednou za rok. Globus nabízí pěkné, s grafitovými stírátky a hlavně s výraznými insigniemi země původu - Made in Germany. Řada zákazníků si je koupí v dobré víře, že kupuje německou kvalitu. Nápisy na krabici Auto Deutschland,


11

únor 2012

Deutsche Qualität, veškeré popisky německy, barvy německé vlajky, certifikát ISO… Kdo by pochyboval? Není Original jako Oryginal Jenže „soudruzi“ v Polsku udělali zásadní chybu. Slovo ORYGINAL se s ypsilonem skutečně píše asi jen v polštině. Ony německé stěrače jsou z Polska a chybná gramatika je hned prozradí. Zvídavého zákazníka v tom utvrdí uvedená internetová adresa www.plusauto.info, která patří polskému dodavateli. Na Polsko odkazuje také text na návodu k použití uvnitř balení. Český dovozce Prexim-Megapex tak záměrně v regálech Globusu uvádí zákazníka v omyl, protože polské stěrače by jistě tak na odbyt nešly. Pokud bychom nazývali věci pravými jmény, je to podvod. Uvedené stěrače jsme testovali ve velmi střídmém půlročním provozu. Výsledek? Stírátka jakž takž fungují, zato kovová konstrukce pěkně povrchově orezla. Originály na Fordu Focus nám ale drží bez rzi už desátým rokem.

Sleva z 17 na 20 Kč Podvody na zákazníky se nedějí jen formou záměrně klamavých popisek zboží. Lidé bývají obelháváni také samotnými řetězci. Například Tesco v Ruprechticích lže u slevových akcí. V listopadu jsme tam objevili polotučné krabicové mléko v akci za 19,90 Kč. V tu dobu byla standardní cena kolem 15 Kč. O měsíc později, v prosinci, tam to samé mléko měli se slevou za 16,90 Kč a po novém roce nabízel Globus mléko v akci za 11,90 Kč. Vždy šlo o stejnou značku mléka. Je zřejmé, že Tesco minimálně v prvním případě lhalo (akční cena byla ve skutečnosti nadprůměrná), v druhé nasadilo normální cenu. Slevová akce byla skutečně jen v Globusu. Takových podvodů najde pozorný zákazník více při každém nákupu … a všichni se vždy tváří, že takto je to v pořádku. V pořádku to není. A musíme to zopakovat - jsou to čiré podvody. Obchodníci je skrývají za slovo marketing, obchodní strategie a podobně. Ale podvod zůstane vždy podvodem, ať jej nazýváme, jak chceme.

Globus Liberec únor 2012

Tesco Ruprechtice listopad 2011

Tesco Ruprechtice leden 2012


12

Ăşnor 2012


12.indd 1

horoskop Žurnálu od 30. 4. do 7. 5.

únor 2012

13

KŘÍŽOVKA Listů Murphyho zákon: (najdete v tajence)

Vážení čtenáři, po vyluštění křížovky zašlete tajenku a vaše jméno pomocí SMS na číslo 900 06 06 v tomto tvaru: LISTY KR jmeno vylustena tajenka. Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje: Erika a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.

Cena pro vítěze: Jeden vylosovaný výherce obdrží vstupenku na kulturní akci. Jméno výherce zveřejníme na tomto místě.

Výherce z minulého čísla: Výherce vstupenky za správné vyluštění křížovky z minulého čísla Listů je: Zuzana Holanová s telefonním číslem 606 363 104.

Také chcete mít vždy čerstvé LIBERECKÉ LISTY ve své e-mailové schránce? Posílejte své požadavky na zařazení do adresáře na redakce@liberecke-listy.cz křížovka

Zaplať dva, dostaneš tři! Třetí inzerát v Listech zdrama. Více info na

604 232 238

O

REGIONU

NAHLAS

INZERCE v Listech má smysl.

Zde mohl být Váš inzerát

Volejte: 604 232 238

Nevíte, jestli jste vyhráli v našich soutěžích? Přehled všech výherců najdete na www.libereckelisty.cz 28.4.2008 19:53:15


<

14únor 2012

Vaše INZERCE Byty

447/13 – cca 300 m od Centrumu. Vol-

Cena 8 000 Kč. Tel.: 776 644 795.

cena 150 Kč/ks. Zašlu i na dobírku.

➤ Kompletní sada zimních kol na ple-

➤ Prodám byt 1+1 v obci Hejnice, okr.

ná ihned. Cena Kč 950,- / měsíc. Kon-

➤ Mobilní telefon Sony Ericsson k700i

Tel.: 733 211 952.

chu 185/65/15 na BMW E36 /E46.

Liberec, v osobním vlastnictví, o výměře

takt GSM 603 811 466.

- bluetooth, infraport, Java, GPRS,E-

➤ Ultrazvuková čistička, úplně nová,

Pneu Kleber 70 %. Cena za celou sadu.

36m,

stavu,

➤ Prodám zahradu 522 m2 u České Lí-

mail, výměnný kryt, diktafon, fotoapa-

dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle,

Osobní převzetí v Liberci, nebo kdekoli

cena 260 000 Kč. Tel. 608 250 008,

py. Na okraji obce na klidném a slun-

rát/kamera, rádio, nabíječka, plně

zubní protézy, hodinky aj. drobné před-

na trase Liberec - Praha. Tel.: 604 841

mail: vinete@seznam.cz.

ném místě. Zahrada je v mírném svahu

funkční, jako nový, pouze 990 Kč., pův.

měty, velmi jednoduchá obsluha, český

486.

➤ Prodám byt 2+1 ve zděném bytovém

oplocena jedna strana je nutná opravit,

cena 5 500 Kč. T.: 608 803 172.

návod, cena 490 Kč. I na dobírku. Tel.:

➤ Prodám ELEKTRONICKÝ TACHOME-

domě, 2. patro, OV, celková výměra 64

na zahradě je starší chatka na nářadí,

604 961 269.

TR na RENAULTA LAGUNU 1.8 r.v.1997

m2, v Turnově Výšinka. Klid a pěkný vý-

různé stromky, keře, ohniště je zde mož-

➤ Prodám pračku Whirpool AWE8529

a další díly, limuzína!!! Stav: 14 let osa-

hled - byt je světlý a čistý. Balkon, sklep,

nost připojení elek. Tel.: 772 213 943

Prodej - různé

(stáří půl roku). Pračka je úplně jako no-

zené. Všechny úchyty, kabelové přívody

vá. 6. smysl. Důvod prodeje: stěhování

O.K. Tel.: 731 382 672.

➤ Hvězdářský dalekohled - teleskop

do bytu, kde je již vestavěná pračka. 8

➤ Prodám BMW 323i Touring E36, r.v

pro začínající, kompletní souprava včet-

let záruka. Původní cena 12 000 Kč.

1997, 182 000 km. Komplet M-packet,

v

zachovalém

koupelna s oknem, satelit, venkovní žaluzie. K okamžitému nastěhování. Cena

Elektronika prodej

dohodou. Tel. 602 24 20 95, přímý prodej- bez RK.

➤ Mobil Nokia 6070, fotoaparát/kame-

ně hledáčku, kompasu, stativu, nový v

Moje cena: 6 000 Kč. Tel.: 733 391

M-kola, M-volant, M-sedačky z coupe,

➤ Pronajmu podkrovní byt 3+1 v žáda-

ra, MP3, FM rádio aj. funkce, s nabíječ-

orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu

323.

nové čepy, nový olej do diferenciálu a

né lokalitě v centru města Jablonce n.N.

kou, výborný stav, jen 800 Kč. I na do-

zaslat i na dobírku. T: 604 961 269.

➤ Skládací režisérskou židli s náp. Direc-

převodovky - obojí origo BMW, střešní

ulice Palackého u letního kina. Volný od

bírku. Tel.: 604 961 269.

➤ Lyžářský komplet – bunda, kalhoty

tor. Nesehnatelné! Tel.: 602 455 161.

okno, digi klima, velký bord computer,

dubna 2011. V případě zájmu volejte

➤ Prodám USB modem 3G - Huawei

– Schöffel Protector málo nošený jako

➤ Prodám PC stůl THEODOR. Barva

nová náplň klima, nová baterie. Motor v

www.Czech-Store.cz - zajímavé věci za zajímavé ceny tel.: 605987881 nebo 775128345.

E160 (komplet balení s usb kabelem).

nový; bez vad na kráse velikost: D54

ořech/s bílou. Š.135,v.73,h.90cm. Ce-

super stavu, auto udržováno, myto jen

➤ Koupíme byt 4+1 nebo polovinu ba-

Mobilní internet v notebooku, stolním

(XXL, výška postavy: 180-185 cm) mate-

na 1 800Kč. Možno i křeslo 1 000Kč.

ručně, nekuřák. Tel.: 607 646 447.

ráku. Jen dobrý stav, pro mladou rodi-

PC, domácí i kancelářské síti. Připojení

riál: 12 % nylon, 88 % polyamid, vodní

Při koupi obou věcí je celková cena

nu. Nejlépe na okraji Liberce, Pavlovice,

i přes USB router (lan/wlan) jako sdíle-

sloupec: 20 000, bezpečnostní vycpáv-

2 500 Kč. Tel.: 773 253 291.

Ruprechtice, Růžodol. Cena max 1,5 mi-

né mobilní připojení k internetu. Pomo-

ky proti pádu (Inteligent molecules) -

➤ Prodám nový urnový pomník z šedo-

Zvířata

lionu. Nebo dlouhodobý pronájem. Tel.:

hu s instalací. Tel.: 603 216 355.

bunda i kalhoty. Volejte na tel.: 777

černé žuly, nepostavený, rozměr 80x80,

➤ Štěně velkého švýcarského salašnic-

602 455 161.

➤ Prodám mobilní telefon Nokia 3310,

292 148.

s profilovou nápisní deskou, cena

kého psa. Nabízíme štěňátka s PP po

málo používaný, s nabíječkou,

➤ Prodám psací stroj zn. Continen-

6 900 Kč, po dohodě zajistím montáž,

silných a povahově výborných rodičích.

100 % stavu, jednoduché ovládání, vel-

tal

tel.: 605 828 598.

Volní 3 kluci a 2 holčičky. Rodiče šampi-

ká písmena – vhodný pro seniory, jen

Chemnitz cena dohodou inf. na tel.

oni.Štěňátka majípředpoklady na výsta-

➤ Prodej zahrady v osobním vlastnic-

500 Kč. I na dobírku. Tel : 731342476

602 852 523.

vy a chov. Zvyklá na ostatní pejsky,děti

tvím s předkupním právem PFČR, v klid-

➤ Grafická karta Geforce 7600gs 256

➤ Prodám dveře plastové vchodové, bí-

né části Liberce - Františkově. Na po-

mb AGP8x. Karta je málo pouzívaná vy-

lé a zlatý dub. Dále zahradní chatku,

zemku zavedeno 230 V, přípojka pitné

padá jako nová (větráček čistý bez hlu-

vody s vlastním vodoměrem. Cena

Nemovitosti

ve

výrobce Wanderer Werke A.G.

Koupě - různé

a na pobyt venku. Kompletně očkovaná,

bránu, branku a pletivo. Vše nové z ne-

➤ SMS: KOUPIM stare vanocni veci,

do začátku. Chovatelský servis samo-

ku) karta se musí napájet klasickým ka-

uskutečněné stavby. Levně. Přivezu. Tel:

betlem i papirovy a jine. TEL.: 603 410

zřejmostí. Info www.zbilychhor.cz nebo

350.000 Kč. Tel.: 608 174 217.

belem od zdroje. V Liberci a v Chrudimi

777 106 709.

736.

602 280 970.

➤ Prodám zahradní chatku s pozem-

předám osobně. Cena 500 Kč. Tel.:

➤ Detektor kovů a elektrického vedení,

➤ SMS: Koupim sbírku pohlednic, od-

➤ Prodám akvarijní stojan o rozměrech

kem 365 m2 v osobním vlastnictví v za-

774 809 852.

jednoduchá lokalizace starých instalací

znaku, korespondence. Do roku 1950.

110 x 40 x 220 cm. Ovládací elektro pa-

hrátkářské kolonii v Liberci-Starých Pav-

➤ Prodám krásný mobil Nokia 6070,

při renovacích a přestavbách, nový v

Prijedu. Tel.: 603 410 736.

nel se 13 vypínači, včetně osvětlovacích

lovicích. Klidné a slunné místo, krásné

mnoho funkcí, stříbrný, fotoaparát/ka-

orig. bal., jen 390 Kč. Zašlu i na dobír-

➤ Staré pohlednice všech námětů do

ramp,osvětlení a filtrů. Stěna svařena z

prostředí, dobře dostupné i MHD.

mera, MP3, FM rádio, internet, email, s

ku. Tel.: 604 961 269.

roku 1950. Odznaky, bankovky, mince,

jeklů 2 x 4 cm. Nádrže 1x 180 l, 1x 130

Cena 320 tis. Kč, tel.:724 278 187.

nabíječkou, v perf. stavu, jen 800 Kč. I

➤ Prodám chatu zahradní patrovou,

mapy, legitimace, plakáty, diplomy, pla-

l, 1 x 30 l a 2x 15 l. Vhodné i jako pěs-

➤ Pronajmu dlouhodobě garáž v Liber-

na dobírku. Tel.: 604 961 269.

vhodná k rekreaci i k bydlení. Nová ne-

kety, známky. Větší sbírku známek nebo

tírna. Cena 4 000 Kč, - dohoda možná,

ci 6, Rochlicích za tenis.kurty, v ul. Pio-

➤ Stolní počítačová sestava. Intel

postavená. Cena 64.000 Kč. Bez po-

celou pozůstalost. Provedu odhad va-

Tel. 728 742 781.

nýrů. Garáž je zděná, řadová, el. proud.

Pentium DUO Core E6550 2,33 GHz.

zemku, k postavení na Vaši zahradě!

šich sbírek. Tel.: 603 598 334, LBC.

Cena 1000 Kč měsíčně. Tel. 737 905

Paměť 2021 MB, HDD 160 GB, grafika

Dále zahradní bránu, branku a pletivo.

688.

NVidia GeForce 8600 GTS 512 MB. V

Nové. Dopravu zajistím. Tel: 773 504

➤ Pronajmu garáž v Liberci na Králově

setu klávesnice a myš značky Genius,

221.

Háji v ulici Aloisina výšina u domu č.p.

monitor značky LG Flatron F900P 17“.

➤ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,

odčervená a očipovaná, malá výbavička

Práce Auta prodej

➤ www.pracedomu.info ➤ Poptávám brigádu, či výpomoc na

odolné proti slunci i mrazu, ze silnější

➤ Prodám Ford Mondeo 1.8 ZETEC,

každé úterý (celý den), nebo ve všední

plast. hmoty, univerz. použití na stavbě,

kombi, 85kW, benzín, barva stříbrná, r.

dny od 16-ti hod výše. Nabídněte coko-

zahradě apod., úplně nové v orig. bale-

v. 1998, 167 750 km, klimatizace,

liv. Tel.: 737 486 429.

ní, 290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342

ABS, 2x airbag, ALU kola, el. okna,

476.

střešní nosič, KOMPLET NOVÉ BRZDY,

➤ Prodám pásovou brusku Bosch PB-

zámek řadící páky, centrál dálkový, 2 x

Různé

S7A, momentálně nefunkční - poškoze-

orig.klíč, zimní pneu, nový akumulátor,

➤ ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ HANAR

ná kotva, pro někoho kdo si ji umí opra-

mlhovky, originál autorádio, dělená zad-

Provádím veškeré dámské a pánské

vit. Cena 890 Kč. Tel.: 737 486 429.

ní sedadla, manuální převodovka, na-

krejčovské služby, opravy a úpravy odě-

➤ Prodám traverzy ička, 20 cm, délka

stavitelný volant, výškově nastavitelné

vů, nabízím bohatý výběr látek ze vzor-

5,8 m, málo používané. Modrá barva.

sedadlo řidiče. STK do 06/2012, VŠE

níků. Více na www.hanar.cz

Cena 2 500,- Kč/kus. Tel. 777 154

PLNĚ FUNKČNÍ! Cena 26 000 Kč. Tel.

Hana Rydlová

614.

604 295 458.

tel. 724 174 830

Nabízíme finanční půjčky pro za-

➤ Prodám sběratelské modely několi-

➤ Prodám sadu zimních pneumatik s

městnané, důchodce, ženy na mateřské

ka různých pistolí a revolverů, měř.

ráfky, 85% vzorek, o rozměru 175/70 R

dovolené. Žádné poplatky předem. Seri-

1:2,5 , staré i současné, výborný stav,

13 na Daewoo. tel. 606/435 455.

ózní jednání. Tel. 739 810 352.


Střelec 23. 11. - 21. 12.

Ryby 20. 2. - 20. 3.

Panna 24. 8. - 23. 9. 21. 6. Ryby 20. 2. - 20. 3.

Kozoroh 22. 12. - 20. 1.

únor 2012

Panna 24. 8. - 23. 9.

21. 6.

Váhy 24. 9. - 23. 10. Kozoroh 22. 12. - 20. 1.

HOROSKOP Listů

‫ﺎ‬

‫ﺑ‬

‫ﺔ‬

‫ﺊ‬

‫ﺋ‬

‫ﺓ‬

‫ﺖ‬

21. 6. Beran 21. 3. - 20.4. Rak 22. 6. - 22. 7. Váhyy 24. 9. - 23. 10. Kozoroh 22. 12. - 20.1. Kozoroh 22. 12. - 20. 1. 7. 0.4. Nemůžete každému Procesy, které ve firmě Zažijete si krizi s koleDáváte do vaší práce m 0.4. Váhy 24. 9. 23. 10. maximálně věřit, kozačaly už před několigou, až vás přitom doúplně všechno, nikdo lem vás se množí0.4. podrazy a zkla- ka týdny, právě nyní vyvrcholí. Je nemůže mít nejmenší pochybnost, cela zamrazí. Jako by si vzal za 24. 10. 22. 11. 1. - 19. 2. mání. Někomu v práci stále ležíte vám již jasné, že vedení firmy zva- Štír své vaše 21. výsledky a prezentoval se že byste něco- chtěli ošidit. Postu- Vodnář 24.10. 9. - 23. Štír 24. 22. 10. 11. 1. - 19.místech, 2. 0.4. jsou příliš žuje kroky, kterými by bylo mož- Váhy v žaludku, vaše úspěchy jimi na21.vyšších před pujete přímo a bez váhání, kom- Vodnář 7. Štír 24. 10. 22. 11. Vodnář 21. 1. 19. 2. 0.4.opatrní na né optimalizovat výsledky ale při pletujete celek složený z jednotli- nadřízenými. Budete překvapeni, vidět. Buďte proto všechna hesla, ale 0.4. hlídejte si také co nejmenších výdajích. Nikdo ne- vých detailů. Není tady žádný jak si tohle vůbec mohl dovolit, Štír 24. 10. - 22. 11.v těchto vě- když Vodnář 19.vlastně 2. své doklady, peníze a klíče. I když přichází rád na ostrov, který se po- informační jste21. se 1. na- to celou šum, máte 7. 7. - i23. 8. Štír absolutní 24. 10. - přehled. 22. 11. Nikdo by dobu Vodnář 21. 1.S - tímto 19. 2. člověkem dosud se nic neztratilo, mějte na Lev tápí.23. Možná vy pochopíte, že bu- cech dívali. 23. 7.poohlédnout - 23. 8. se po něčem paměti, že jste si dovolil šťouch- Lev de lepší už do budoucna nemohl jste pány této jste Štír 24.mít 10.jasněji, - 22. 11. Vodnář 21. 1. - 19. 2. naprosto 0.4. 23. 7. - 23. 8. 0.4. 0.4. nout do vosího hnízda. Hlídejte se. Lev jistějším. skončili. situace.

‫ﺏ‬

Lev23. 23.7.7. - 23. Vodnář 21. 1. - 19. 2. Býk 21. 4. - 21. 5. 5. Lev - 23. 8. 8. Štír 24. 10. - 22. 11. Štír24. 24.10. 10.--- 22. 22.11. 11. Vodnář21. 21.1. 1.--- 19. 19.2. 2. Štír 24. 10. 22. 11. Vodnář 21. 1. 19. Vodnář Lev 23. 7. -si23. Zažíváte na sobě, jak 2. je Upevňujete svoji8.pozici, zase si Štír Nepotřebujete od5. niJako byste si nyní jasně 5. to příjemné, když se vám daří. jste koho radit, všechno Levjistější. 23. 7. Problémy - 23. 8. odezněly, li- uvědomili, jak dobře Střelec 23. 11. 21. 12. máte v malíčku. Dokonce někdy dé, kteří je způsobili, se vám snad jste udělali, když jste se rozhodli Hlavně s jednou kolegyní si začí23. 11. - 21. 12. 5. klidně doká- dokonce i omluvili. Do budoucna Střelec vás napadne, že byste přejít do této firmy. Chápete svou náte více rozumět, rozhodujete se 23. dar, 11. -který 21. 12. 5. kdyby vedení jste poučeni, co na sebe nemáte Střelec zali firmu řídit. Tedy práci jako zde na vás če- pro realizace společného projektu. Lev23. 23.7. 7.--- 23. 23.8. 8. 2. -to20. Lev 23. 7. 23. 8. V této20. chvíli sice3.může vypadat prozrazovat. Chraňte si vaše kal. Teprve tady si připadáte ko- Ryby za nějakých zvláštních okolností Lev 5. 20. ale 2. - do 20.budoucna 3. 24. 8. - 23. 9. Střelecjako 23. na 11.svém - 21.místě. 12. Nechtě- Ryby úžasně, by to know-how, všechny vaše soubory nečně zmizelo. Nebuďte ale naivní. Pod Panna 24.ještě 8. - zálohujte. 23. 9. 20. 2.nebylo. - 20. 3.Na nikoho ji23.nic 11.měnit, - 21. 12. moc dobré si raději Zatím si liStřelec vaším dohledem by se firma sice Panna byste už víte, že máte Ryby 8. - své 23. 9. musíte 24. obhájit místo, nikam co posunovala dál, ale ne k vrcholu. Panna nabídnout, a očekáváte od ného se nespoléhejte, všechno si Střelec 23. 11. - 21. 12. 5. 5. 5. Ryby 20. 2. - sami. 20. 3. raději Můžete dál snít o svých vzdušných dál se jít nepokoušejte. ostatních, že s vámi budou spolu- udělejte Panna 24. 8. - 23. 9. Ryby 20. 2. - 20. 3. zámcích, ale nerealizujte je. pracovat. Panna24.24. 23. 9. Ryby - 20. 3. 3. Panna 8. -8.23.- 9. Ryby20. 20.2.2. - 20. Střelec23. 23.11. 11.--- 21. 21.12. 12. 21. 6. Střelec 23. 11. 12. Střelec Zastihla vás nemoc, neBlíženci 22. 5. - 21.6. Nad zradu jste se přeStřelec 23. 11. - 21.21.12. Panna 24. 8. 23. 9. 6. Kozoroh - 20. můžete pracovat, do firmy se nejOpatrně v těchto21. dnech nesli. Víte, že láska má Začíná se22. vám12. zase pra-1.22. 12. - 20. 1. 21. by 6. před kolegyní, která nejsilnější moc, proto jste tomu Kozoroh covně dařit. Všechno se rýsuje do spíš nedostanete anebo jen na něRyby20. 20.2. 2.--- 20. 20.3. 3. 22. 12.Pokud - 20. jste 1. už začí- Ryby Ryby 20. 2. 3. kolik málo dní.20. Není vám vůbec chtěla z vašich úspěchů vybudovat člověku odpustili a všechno je na- Kozoroh reálných tvarů. Panna24. 24.8. 8.--- 23. 23.9. 9. Panna 24. 8. 23. 9. vlastní projekt. Ví,21.že6.jste schop- Panna jednou zase krásné. Opět se práce nali mít pocit, že se nehnete místa, dobře. Dolehla na vás přepracovaVáhy 24. 9. 23. 10. Kozoroh 12. - 20.skoro 1. jako z nost z milých týdnů, bolí vás hla6. by od vás rozjela, dokonce se na vás začínají tak nější, ale domnívá 21. se, že nyní se22. rozjíždíte Váhy 24. 9. - 23. 10. Kozoroh 22. 12. se - 20. 1. radit, va a také v krku. Pijte bylinkové mohla získat důležité Nemusíte s nikyý 21. 6.know-how. obracet i další lidé. Jako by touto kopce. 9. - 23.narostl 10. váš vliv, máte dost svých zkušeností i pozo- čaje, citrón, med. Potřebujete Ovšem některé věci se nedají zís- Váhy zradou24. najednou Kozoroh 22. 12. - 20. 1. kat. Buďte opatrní v tom, co jí svě- který jste si do té doby vůbec ne- ruhodných inspirací, jak svou prá- hodně tekutin, ale hlavně si potře7. Váhy 24. 9.Konečně - 23. 10.chápete, že ci oživit. Nebojte se žádných expe- bujete důkladně odpočinout. říte. Spolupráce možná je, ale krá- připouštěli. 21.6. 6. 7. 21. 6. 21. Váhy 24. 9. - 23. 10. dež informací si líbit nedejte. jste dobří. rimentů. Kozoroh22. 22.12. 12.--- 20. 20.1. 1. 7. Kozoroh 22. 12. 20. 1. Kozoroh Váhy 24. 9. - 23. 10.

7. 7. 7.

7. 7. 7.

Váhy24. 24.9. 9.--- 23. 23.10. 10. Váhy 24. 9. 23. 10. Váhy

Březen

15

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat. V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule na severní. Původně byl březen v římském kalendář první měsíc v roce. Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok jako únor. Březen - za kamna vlezem. V březnu vítr, v dubnu Steak opečeme déšťz-kuřecích pak jistěprsou úrodný rok po obou stranác Z jest. kuřecího výpeku si připravíme šťávu a do ní p hříbky. Březnové slunce má krátZvlášť si připravíme ze smetany, mléka a gorgonz ké ruce. SteakLépe dáme na dotáhnout od chvíli hada býti do hříbkové šťáv meuštknut, na talíř, než podlijeme mírně v březnu odhříbkovou šťávou, d a zslunce poloviny maso přelijeme gorgonzolovým přel ohřát. Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.


Hlasujte: MLL 11 na 900 06 06

Lucie Mrázková, 20 let, Votice Míry (prsa-pas-boky, výška): 86 – 60 – 86 , 171 cm Zájmy: jízda na koni, tanec, knihy, malování, modeling Oblíbené sporty: jízda na kole

Profesionální fotografie ve studiu i v terénu

studio@fotowerbung.net

Čtvrtý ročník soutěže dívek z Liberce a Libereckého kraje - Miss Liberecké listy - je tady! Opět se v Listech setkáváte s dívkami, které exkluzivně pro Listy a naši soutěž nafotila agentura Foto Werbung. Každá z dívek má své číslo, na které můžete posílat SMS hlasy a určit tak nejsympatičtější dívku Listů roku 2012. Dívka s nejvíce hlasy opět získá zahraniční zájezd a spoustu hodnotných cen. Vyhlášení Miss SMS Liberecké listy 2012 a Miss Liberecké listy 2012 se uskuteční na slavnostním večeru. Dívky opět představujeme jako osobnosti se zájmy, zálibami nebo náladami. Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Pod každou dívkou je uveden tvar SMS a číslo, kam jí můžete poslat hlas (příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 06 06). Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje Erika a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00. Podrobná pravidla najdete na www.libereckelisty.cz.

Hlasujte: MLL 12 na 900 06 06

Sabina Rakovská, 21 let, Jablonec nad Nisou Míry (prsa-pas-boky, výška): 169 cm Zájmy: tanec, sport Oblíbené sporty: plavání Škola, zaměstnání: hotelnictví

Lékařský dům Praha 7, a. s. www.plasticka-chirurgie.us

CK PLUSTOUR M Nový Bor T. G. Masaryka 810 473 01 Nový Bor plustour@volny.cz Tel./fax: 487 725 155 Tel.: 487 721 330 GSM: 602 440 611

Vítězka získá zájezd pro dvě osoby do Říma nebo Paříže

Listy 02/2012  
Listy 02/2012  

- Poznámka Listů o tom, jak v Liberci začal předvolební boj - Fotbaloví fandové vyvolali v Liberci policejní manévry - Na bitku přijeli i ho...

Advertisement