Page 1

winter 17-18 | Verschijnt driemaandelijks | www.liberalevrouwen.be | VU: Aviva Dierckx p/a Melsensstr 34 1000 Bx

Contactblad

Facebook.com/liberalevrouwen Twitter : @liberalevrouwen


Beste wensen voor ����!

17-0467_Inlas Liberaal Vrouwenblad_N.indd 1

18/12/17 09:26


inhoud

Voorwoord

uitnodiging a.V. voor jou lucienne

cultuur

toekomst tips

vrijwilligers

OP REIS met liberale vriendinnen

ledenkortingen

regionale agenda

ontmoet de nieuwe directeur

tegen geweld op vrouwen

Column

alvast noteren:

AGENDA NATIONAAL

8 maart 2018 – Internationale Vrouwendag 10 maart 2018 – Algemene Vergadering 22 april 2018 – Erfgoeddag 2018 30 april tot 5 mei 2018 – Eco-week 5 mei 2018 – Eco Heldinnen Dag 10 juni tot 14 juni 2018 – Vrouwenreis Valencia 4 juli 2018 – Ledendag in Mechelen 19 oktober tot 4 november 2018 – Digitale week 10-26 november 2018 – Week van de Vrije Smaak COLOFON Contactblad is een driemaandelijkse uitgave van de Sociaal-Culturele Liberale Vrouwen vzw Redactieadres: Melsensstraat 34 - 1000 Brussel Tel. 02/280 37 47 redactie@liberalevrouwen.be www.liberalevrouwen.be Verantwoordelijke uitgever: Aviva Dierckx Redactie: K. Asscherickx, B.Claes, A. De Pauw, P. De Visscher, A. Dierckx R.Lesaffer, Lieselotte Thys


voorwoord Het wc-rolletje... Is het je ook al eens opgevallen? In openbare toiletten is er meestal geen gewone wc-rol zoals thuis, maar zo'n 'dispenser' met een gigantische rol papier erin, ongeveer ter grootte van een kleine brandslang. Tegenwoordig zie je dat diezelfde gigantische dispenser is blijven hangen, maar dat het WC papier dat erin zit, een centimeters smaller is geworden ten opzichte van de verdeler. De prijs blijft dezelfde, alleen krijg je minder. Allez wees al blij dat het niet opgeslagen is. En hoeveel mensen zou het zijn opgevallen? Het sociaal cultureel werk kan je natuurlijk niet vergelijken met wc noch wc-rolletje. Wel moet gezegd dat men van ons steeds meer verwacht, en dan we dat zouden doen met minder middelen. We brengen niet enkele cultuur, vorming, emancipatie, sociale actie, gemeenschapsvorming, maar jawel, we zijn ook 'relevant' en 'innovatief' en we verbeteren de wereld. Dat alles kan alleen omdat we geloven in onze organisatie en in onze vrijwilligers. Deze visie zal onze toekomst bepalen. We beginnen dus weer met frisse moed aan 2018 en wensen al onze leden en vrijwilligers inspiratie en plezier toe binnen onze Liberale Vrouwen Aviva Dierckx voorzitter

(4)


10 maart UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING De voorzitter en de raad van bestuur van de Liberale Vrouwen nodigen u uit op de Algemene Vergadering: Lunch:

De toekomst is aan ons.

Voorgerecht: Tartaar van zeebaars – avocadocrème – venkel – tomatenvinaigrette

Op zaterdag 10 maart 2018 vanaf 9u30 in de Congreszaal van het Federaal Parlement, Huis van de Parlementsleden, Leuvenseweg 21 te 1008 Brussel

Hoofdgerecht: Varkenshaas óƙĐľŃėƵĐɯóóƙėóƖƖĞśƖƵƙĞĞʥ gegratineerd witloof

Programma:

DessertɎ¦óƙĶóŃƭǍóŦĐľŲĐŲśóėĞʥ conference peer en Bastognekoek

10u00: -Welkomstwoord door voorzitter Aviva Dierckx -Werkingsverslag 2017 door algemeen secretaris Annie Bellin -Financieel verslag 2017 en begroting 2018 door penningmeester Anne-Marie De Groen -Vooruitblik 2018

Dranken (inbegrepen): Aperitief van het huis, landwijnen, water en ŘŲȆĞ Voor de vegetariërs is een vegetarische alternatief mogelijk mits dit gemeld wordt bij de inschrijving

9u30Ɏ‚ŦƭľóóśŤĞƭŘŲȆĞ

11u00: Keynote speaker: Maya Van Leemput, wereldvermaarde futurologe bij het Applied future research kenniscentrum Erasmus hogeschool Brussel 12u00: Vraagstelling vanuit de zaal 12u30: Gelegenheid tot gezellig etentje in het restaurant van het Federaal Parlement

Bezoek Parlamentarium 15u00: Neem een unieke duik in de Europese politiek in het grootste parlementaire bezoekerscentrum van Europa. 1,5 miljoen anderen gingen je al voor! Met behulp van een draagbare multimediagids dringen bezoekers door tot het hart van het Europees Parlement en krijgen ze uitleg over de geschiedenis van de Europese eenwording, het functioneren van het Europees Parlement en hoe de leden van het Parlement de uitdagingen van onze tijd aangaan.

Blauwe solidaire actie: Mogen wij jullie vragen om, zoals elk jaar, een handdoek mee te brengen voor Nasci, dienstencentrum voor alleenstaande vrouwen en hun kinderen?

Inschrijvingsstrook Liberale Vrouwen

Belangrijk: Als bezoeker van het Huis van de Parlementsleden moet u in het bezit zijn van uw identiteitskaart! Gelieve alle namen van de aanwezigen door te geven. Afdeling: ......................................................................................................................................................................... • schrijft in met ...... personen voor de Algemene Vergadering • schrijft in met ...... personen voor de lunch en betaalt...... x 39 euro per persoon • schrijft in met ...... personen voor het parlamentarium Gelieve te antwoorden voor 1 maart 2018

Door deze inschrijvingsstrook naar volgende adres te sturen: Melsensstraat 34, 1000 Brussel of via email naar info@liberalevrouwen.be

(5)


titel

#voor jou lucienne

abortus: voorkomen is beter dan genezen

Meer aandacht nodig voor relationele en seksuele vorming op school Het huidige relationele en seksuele onderwijsbeleid bevredigt onvoldoende volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel. “Er is geen kwaliteitscontrole, amper aandacht voor genderdiversiteit, scholen krijgen onvoldoende ondersteuning en oerconservatieve organisaties geraken makkelijk door de schoolpoort,” zegt Ann. Ze vraagt dat scholen zouden niet enkel aandacht besteden aan de technische en biologische aspecten van seks, maar een doordacht beleid rond relaties en seksuele vorming opstellen. “Die ruime invalshoek betekent ook dat we reeds vanaf de kleuterschool aan de slag moeten gaan. Op vroege leeftijd gepast leren met elkaar leren omgaan is onontbeerlijk.” “Scholen worden vandaag ondersteund door organisaties als Jong & Van Zin, Sensoa en Cavaria, maar ook oerconservatieve, anti-abortusorganisaties vinden hun weg door de schoolpoort door gratis pakketten aan te bieden. Ik pleit voor een tweesporenbeleid: sterke vorming door goed opgeleide leerkrachten, in combinatie met een voldoende uitgebouwd aanbod aan externe vormingsbegeleiders”, aldus Brusseel. Scholierenkoepel VSK en expertiseorganisaties zoals Sensoa zijn vragende partij voor meer visie rond RSV. Vorig jaar organiseerden ze samen nog een klaskaping waarbij ze uit protest de les overnamen. “Stop met enkel een lesje condooms over bananen schuiven gevolgd door een droge theorie over zwanger geraken”, klonk het.

(6)


#voor titel jou lucienne abortus uit het strafrecht ! Tevreden stellen we vast dat op het Vrijheidscongres van de Open Vld opnieuw stelling genomen werd om te ijveren dat abortus éindelijk uit het strafwetboek zou gehaald worden. Dat is ooit anders geweest. Nog niet ZO heel lang geleden, kregen wij (want ja, als Liberale Vrouwen bleven we steeds koppig op dezelfde nagel slaan, we zijn niet voor niks de erfdraagsters van Lucienne Herman-Michielssen) nog de dooddoener te horen : “ja ja natuurlijk zijn we daar nog principieel voor, maar ge moet begrijpen dat we daar niks mee aankunnen, het staat niet in het regeerakkoord”. Oef, een toekomst- en een vrijheidscongres verder hebben we toch al vooruitgang (knipoog) geboekt en worden onze principes opnieuw afgestoft en in de vitrine gezet. Niet geheel zonder slag of stoot, want stonden er nog bangeriken recht op het congres, die vreesden dat we door zulkse stellingname misschien wel moeten vrezen voor een totale heropening van het abortusdebat, met mogelijks achteruitgang voor gevolg. Gelukkig werden zij, na pleidooien van straffere dames én heren, niet gevolgd. Let wel, als Liberale Vrouwen, zullen we het pas echt vooruitgang vinden als onze partij ervoor zorgt dat het in het volgend regeerakkoord wél staat hé. We leggen de lat misschien nog wel wat hoger, tegen die tijd graag ook nog eens over een langere termijn waarbinnen abortus kàn, spreken. Maar inmiddels zijn we fier op de liberale partij die het duidelijk verwoord heeft in de aangenomen congresteksten:

(7)

VRIJHEID! WANT HET IS JOUW LEVEN. “In een liberale democratie heeft elke burger een fundamenteel recht op zelfbeschikking. Individuele vrijheid is het uitgangspunt voor de organisatie van onze diverse samenleving in deze nieuwe tijd. Elke mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, voor zover hij of zij geen schade toebrengt aan anderen. Zelfbeschikking als fundamenteel recht Ieder mens heeft ee fundamenteel recht op zelfbeschikking. Het is jouw leven en dus beslis je ok zelf over àlle aspecten ervan. Het recht op zelfbeschikking voor elke burger wordt het eerste artikel van de grondwet.

Meester over het eigen lichaam We versterken de liberale abortuswetgeving

door

abortus

uit het strafwetboek te halen. Daarnaast werken we verder aan een wettelijk kader voor een discrete bevalling. (…)”


cultuur the art of war Mechelen, Kazerne Dossin Nog tot 1 juli 2018 loopt in de Dossin Kazerne in Mechelen de tentoonstelling ‘The Art of War’. De expo toont een reeks werken van vooraanstaande kunstenaars die diverse oorlogssituaties zoals de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse Burgeroorlog of de Tweede Wereldoorlog hebben aangeklaagd. De nadruk ligt op authentieke en rauwe etsen van Otto Dix, Georges Grosz en Francisco Goya. Daarnaast is er ook werk te zien zijn van Pablo Picasso, Max Beckmann, Frans Masereel, Paul Van Ostaijen en anderen. Meer info: Kazerne Dossin Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen Tel: 015/29 06 60 Website: www.kazernedossin.eu/NL/, Email: info@kazernedossin.eu

'mirror' - AI WEIWEI Antwerpen, Fotomuseum

Tot 18 februari 2018 loopt in het FOMU een overzichtstentoonstelling van één van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars in de wereld, de Chinese beeldend kunstenaar en activist Ai Weiwei. De kunstenaar raakte bekend door zijn kritiek op mensenrechtenschendingen, machtsmisbruik en het verregaande toezicht van de Chinese autoriteiten. Meer dan 20.000 foto’s van zijn politieke statements tot zijn dagelijkse stroom selfies en snapshots op sociale media zijn te zien. Op Twitter en Instagram legt Ai zijn leven, zijn ontmoetingen met mensen vast onder constant toezicht van de overheid maar toont hij ook zijn maatschappelijke engagement bij thema’s zoals de vluchtelingencrisis. Meer info: FOMU - Fotomuseum provincie Antwerpen Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen Tel: 03/ 242 93 00 Website: https://www.fotomuseum.be/tentoonstellingen/Ai_Weiwei.html

(8)

Email: info@fomu.be


'ENSOR EN SPILLIAERT: TWEE GROOTMEESTERS VAN OOSTENDE' Oostende, Mu.Zee James Ensor hield van Oostende. De stad was zijn muze en inspiratiebron. Ensor hield van de stad, zijn inwoners, de Noordzee , het kleurrijke carnaval … Maar ook de schilder Léon Spilliaert, twin-

tig jaar jonger dan Ensor, heeft iets met Oostende. Zijn nachtelijke zwerftochten door de stad, zijn wandelingen langs het strand zetten hem aan tot het creëren van zijn beste werken: donker en mysterieus!. Met de tentoonstelling wil het museum haar topstukken laten spreken maar achter elk kunstwerk of archiefdocument schuilen ook kleine en grote verhalen. Deze voeren de bezoeker mee naar het Oostende van toen, weerspiegeld in het Oostende van vandaag. Meer info: Mu.Zee Romestraat 11B, 8400 Oostende Tel: 059/50 81 18 Website: www.muzee.be Email: info@muzee.be

'HAUTE LECTURE' - COLARD MANSION Vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge Brugge, Groeningemuseum Van 01/03/2018 tot 03/06/2018 Haute Lecture by Colard Mansion neemt u mee naar het bruisende Brugge van de middeleeuwen, een wereldstad waar luxeboeken voor een nieuwe wereld werden gemaakt. Eén van de producenten van die boeken was Colard Mansion. Hij drukte de meest schitterende en prachtig geïllustreerde wiegendrukken of incunabelen van zijn tijd. De werken die verspreid zitten in bibliotheken overal in de wereld worden nu samengebracht in Brugge in een unieke tento. Meer info: Groeningemuseum Dijver 12, 8000 Brugge Tel: 050/44 87 11 Website: www.visitbruges.be/colard-mansion/nl Email: musea@brugge.be

illu: James Ensor La Gamme d'Amour decor 1912

(9)


toekomst

( 10 )


toekomst

( 11 )


toekomst titel 'THE FUTURE IS FEMINIST' Brussel, Beursschouwburg Tot 22 december 2018 loopt in de Brusselse Beursschouwburg het programma “The Future is Feminist” over het feminisme van vandaag.

'FOREVER YOUNG FOREVER' DUBBELTENTOONSTELLING IN HASSELT Het Modemuseum Hasselt en cultuurcentrum Hasselt organiseren van 10 februari tot 10 juni 2018 een dubbeltentoonstelling die het 'beeld' onderzoekt van kinderen en jongeren op de crossroads van ver-beeld-ing: mode en fotografie. Niet toevallig twee media waarmee we altijd al, een – meestal zo perfect mogelijk- beeld van onszelf willen laten zien.

Breng zeker een bezoek aan de EXPO “Lisa Spilliaert - Growth Record”. In dit langetermijnproject registreert Spilliaert de groei van een kind, waarvan de moeder zelf de filmmaker was. Nieuwsgierig naar de baby, besloot ze het kind regelmatig te fotograferen. Wanneer? Woensdag tot vrijdag en op zaterdag Hasselt, Modemuseum Forever YOUNG Meer info: Waarom droegen jongens net zoals de meisjes jurBeursschouwburg vzw ken tot in de 18de eeuw? Vanwaar komt de idee A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel dat roze voor meisjes is, en blauw voor jongens? Tel: 02/ 550 03 5 Hoe zijn gender en identiteit af te lezen van kinWebsite: http://beursschouwburg.be/en/ derkleding, en vanaf wanneer worden kinderen/ event/149880/new/#!150135 jongeren consumenten? Tot hoe lang was kinderEmail info@beursschouwburg.be kleding een miniatuurversie van de volwassen variant? Sinds wanneer spreken we van ‘kinderkleding’? En hoe kan kinderen jongerenkledij een inspiratiebron zijn voor mainstream mode? Meer info: Modemuseum Hasselt Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt 'HELLO, ROBOT' Tel: 011/23 96 21 Design tussen mens en machine Website: www.modemuseumhasselt.be Tot 15 april 2018 kun je in het Gentse DESIGNMU- Email: modemuseum@hasselt.be SEUM de expo “HELLO, ROBOT” bezoeken. Hasselt, Cultuurcentrum Zullen robots ons net creatiever maken en nieu- YOUNG forever we jobs creëren? Of: hoe hard wil je zelf afhangen Tot het einde van de 19de eeuw beeldden schilvan technologie? Slimme assistenten tonen ons ders en fotografen kinderen af als kleine modelnu al de weg, meten de status van ons lichaam volwassenen. In de loop van de 20ste eeuw zien en zijn een speelkameraadje voor onze kinderen. we dat het kindbeeld speelser wordt en onder Maar willen we dat machines ook zorgen voor druk van romantisering door o.a. Disney een onze ouderen of onze seksuele verlangens? Bin- steeds meer schattig' karakter krijgt. Welke rol nenkort worden we misschien allemaal een stuk- spelen sociale media vandaag en hoe willen kinje cyborg! deren en jongeren zichzelf in 'beeld' brengen? Nemen robots de wereld over of gaan ze de we- Meer info: reld redden? Wat denk jij? Of ligt de waarheid er- Cultuurcentrum Hasselt gens in het midden? Hoe willen we omgaan met Kunstlaan 5, 3500 Hasselt een wereld die steeds digitaler, slimmer en autonomer wordt? Meer info: Design museum Gent Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent Tel: 09/267 99 99 Website: https://www.designmuseumgent.be/ contact Email: museum.design@gent.be

( 12 )


toekomst - vrijwilligers ving verschijnen: die zitten weer helemaal in de lift blijkbaar qua kindertjes die er heen gestuurd worden, maar ze vinden niet genoeg jongeren die de leiding willen opnemen.

Jeugdige motivatie ? Tegenwoordig is er heel wat te doen over de zogezegde generatiekloof in het vrijwilligerswerk. Zelf hebben wij bij de Liberale Vrouwen al trainingen gevolgd die ons uitleggen hoe de verschillende generatie in elkaar zitten, wat hun referentiekader is, hoe zij verwachten aangesproken en gewaardeerd te worden. Deze kennis hebben wij ook al aan onze bestuursleden doorgegeven in de BV-cafés, want zij kunnen belangrijke info inhouden voor de toekomst van verenigingen die met vrijwilligers werken. Evenwel willen wij niet meeheulen met de vele negatieve uitspraken over de jeugd die tegenwoordig de ronde doen. Zij zouden minder gemotiveerd zijn, veel meer high maintenance àls ze zich inzetten (constant schouderklopjes willen krijgen), etc. Onlangs kwam nog in de pers dat ze zelfs (sic) in Leuven geen jong volkje meer vinden om de fakbars open te houden. Ook over jeugdbeweging zie je zulke berichtge

Het is niet echt fake-news, maar het vergt toch enige kanttekeningen. Sociloge Jessy Slongers verklaarde onlangs nog in de media dat jongeren wél engagementen aangaan, maar vaak meerdere éénmalige. Zo zouden ze liever gaan helpen op een hip festival dan in de leiding van een jeugdbeweging te stappen. Vooral moeten we wegblijven van clichés als 'ze zijn verslaafd aan de sociale media, en daardoor zijn ze niet sociaal in hun leven', want dat is manifest onjuist. Een correctere analyse is dat er zo'n overaanbod aan vrijetijdsactiviteiten is, dat dit eigenlijk een 'vast' engagement (dat beperkend is) in de weg staat. Jongeren gaan tegelijk sporten, naar cultuuractiviteiten, naar de jeugdbeweging, doen iets voor de warmste week... Als je dié analyse voor ogen houdt, dan denken wij : het komt écht nog wel goed. Want ten eerste is dat overaanbod er OOK voor alle andere generaties, en ten tweede worden die jonge generaties vanzelf ouder, en zullen na de festivals en de jeugdkampen, wél de weg vinden naar ons soort vereniging en ons soort engagement. Ze zijn immers de kinderen van ONZE huidige vrijwilligers, toch ?

( 13 )


liberale vriendinnenreis - toekomst

citytrip VALENCIA 10-14 juni :

snel inschrijven..

In een stad waar de zon meer dan 300 dagen

"Met de winterse kou, boek nu al je zomers reisje met vriendinnen naar Valencia, zonovergoten stad aan de Spaanse Oostkust"

per jaar schijnt, kan het niet anders dan fijn vertoeven zijn. En toch is dat niet het enige wat het Spaanse Valencia meer dan een bezoek waard maakt. Er zijn natuurlijk de talrijke musea maar u hoeft niet eens een museum binnen te gaan om te genieten van al wat deze oude stad aan de Spaanse Oostkust te bieden heeft. Het historische stadscentrum is een kluwen van smalle straatjes die uren wandel- en ontdekkingsplezier garanderen.

Op het culturele programma staan ondermeer een verkenning we de oude stad en een bezoek aan Catedral de la Seo. We maken een wandeling in ‘Jardines del Turia’ richting ‘La Ciudad de las Artes y las Ciencias’. De stad van de kunsten en de wetenschappen is ongetwijfeld een van de bekendste toeristische trekpleisters van Valencia. Architect van het hypermoderne terrein is Santiago Calatrava. Dit ‘wetenschappelijke stadspark’ beslaat zo’n 350 000 m² en bestaat onder andere uit heel futuristisch ogende bouwwerken.. En gezien ons jaarthema toekomst is... We bezoeken ook nog ‘el Parque Oceanografico’, het tweede grootste aquarium ter wereld. Buiten de stad bezoeken we de enorme biodiversiteit van het natuurpark L’Albufera, en ook het stadje Sagunto met z'n Romeinse overblijfselen. In Valencia zelf wandelen we ook "by Night", en ontdekken de culinaire highlights van de Mercado. Maar er is ook nog cultuur, en véél. De ‘Lonja de la Seda’. bijvoorbeeld, een van de beroemdste private gotische bouwwerken. En het Museum voor Schone Kunsten, het mooiste museum van Spanje. Ook de haven van Valencia vlakbij het stadstrand Las Arenas krijgt ons bezoek. Het oude ‘gebouw van de klok’' is nu expositieruimte. Het moderne Veles e Vents is een markant gebouw dat in elf maanden gebouwd werd en symbool staat voor de nieuwe haven.

5 dagen - 4 nachten: van 10 tot en met 14 juni 2018 Prijs per persoon (ov) tussen 850 en 830€ (hangt af van aantal deelnemers) Toeslag single €180 per persoon Inbegrepen o Transfer Brussel – Eindhoven - Brussel o Vluchten : Eindhoven – Valencia – Eindhoven met Transavia o 15 kg ruimbagage per persoon o Luxe touringcar ter plaatse waar nodig o Nederlandstalige begeleiding gedurende het volledige verblijf o 4 nachten in hotel Dimar**** te Valencia op basis van half pension o Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma o Btw, taksen en garantiefonds Niet inbegrepen o Persoonlijke uitgaven o Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur o Lunches o Dranken bij de avondmalen o Annulatie – en bijstandsverzekering: 6% van de reissom Vluchturen (ov) : 10/6 Eindhoven 7u30 Valencia 9u50 14/06 Valencia 15u20 Eindhoven 17u45 Voor meer info en inschrijvingen: pascale. de.visscher@liberalevrouwen.be

( 14 )


De voorbije cruise ... Een cruise is iets dat onze vrouwen steeds heel erg aanspreekt. Is het omdat het iets van 'glamour' heeft? Komt het door de vele romantische films die zich op cruiseschepen afspelen? of is het doodgewoon omdat het NOG comforatbeler reizen is dan met de bus? En vooral ook: je moet echt nergens aan denken: alles is geregeld en je word ook nog eens op je wenken bedient ... De vorige reis was dus een cruise doorheen de Provence, de Camargue en de valleien van de Rhône en de Saône

Daarna ging het verder langs de Rhône richting Avignon en Viviers, twee cultuursteden met tal van bezienswaardigheden. We vervolgden onze reis langsheen de Ardèche, met tal van schitterende belvédères en natuurschoon, en doorheen het massief van de Vercors.

We vertrokken op 29 september vroeg in de ochtend met een groep van 54 dames (een volle bus!) vanuit België met een touringcar richting Frankrijk. Na een bezoekje aan de steden Dijon en Orange bereikten we Martigues voor onze inscheping aan boord van de MS Mistral.

Vervolgens zetten we onze reis verder langs de Saône doorheen de wijngaarden van de Beaujolais en de Mâconnais. We bezochten de beroemde abdijstad Cluny, het kasteel van Cormatin en Chalon-sur-Saöne, waar de ontscheping plaatsvond.

Onze eerste excursie vond plaats in de Camargue, een uitzonderlijke uitgestrekte vlakte waar de zee, moerassen en vijvers worden bevolkt door een buitengewone fauna aan watervogels. Hier wonen stieren en paarden in het wild, die samen met de veehoeders de ziel van het gebied uitmaken. We bezochten ondermeer het gezellige stadje Saintes-Maries-de-la-Mer en de historische stad Arles.

Tijdens onze terugreis met de bus hielden we nog even halt in Epernay voor een kort bezoek en een kleine degustatie, alvorens onze reis verder te zetten naar onze eindbestemming.

Ook de steden Vienne en Lyon, aan de samenvloeiing van de Rhône en de Saône, stonden op het programma en hebben ons aangenaam verrast.

Tussen al deze culturele uitstapjes door genoten we van het zonnetje, werd er lekker gegeten en gedronken en sommigen waagden zich aan een dansje in de ballroom van het schip of een fotoshoot met de kapitein.

( 15 )


ledenkortingen INFINE ANTWERPEN/GENT/BRUGGE Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart bij aankoop van een parfum een gratis bodylotion in dezelfde geurlijn als je parfum. www.parfumeur.be Contact: myriam@parfumeur.be of 0495/40.22.33

STORMS EXPO BLANKENBERGE Pier Blankenberge www.storms.eu Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 3 euro korting op de individuele toegangsprijs: 8 euro ipv 11 euro voor volwassenen, 6 euro ipv 9 euro voor senioren

PLANTENTUIN MEISE Nieuwelaan 38 1860 Meise www.plantentuinmeise.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 5 euro ipv 7 euro

MUSEUM M LEUVEN Leopold Vanderkelenstraat 28 3000 Leuven www.mleuven.be Structurele korting voor een individueel bezoek aan M op vertoon van de lidkaart: 7 euro ipv 9 euro

BROUWERIJ DE KONINCK Mechelsesteenweg 291 2018 Antwerpen www.dekoninck.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 10 euro ipv 12 euro KAZERNE DOSSIN MECHELEN Goswin de Stassartstraat 153 2800 Mechelen www.kazernedossin.eu Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting. SPORTIMONIUM BLOSO-DOMEIN HOFSTADE Trianondreef 19 1981 Hofstade-Zemst www.sportimonium.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 3 euro ipv 5 euro

MODEMUSEUM HASSELT Gasthuisstraat 11 3500 Hasselt www.modemuseumhasselt.be Individuele leden krijgen op vertoon van hun lidkaart groepstarief GALLO-ROMEINS MUSEUM TONGEREN Kielenstraat 15 3700 Tongeren www.galloromeinsmuseum.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart korting op de individuele toegangsprijs: 5 euro ipv 7 euro voor de permanente tentoonstelling Let wel, deze korting is NIET cumuleerbaar met andere kortingen (55+, lerarenkaart, edm...).

MUSEUM DR. GUISLAIN GENT Guislainstraat 43 9000 Gent www.museumdrguislain.be info@museumdrguislain.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting op de individuele toegangsprijs: 6 euro betalen ipv 8 euro

( 16 )


regionale agenda Regio Oost-Vlaanderen

* zaterdag 24 maart Algemene Vergadering in Gent (Liberaal Archief ) van 10 tot 12.30 u regio WEST-vlaanderen

* 23 januari - Toneel Echt Antwaarps Theater "Hotel Mama” CC Het Spoor te Harelbeke * 27 januari - Algemene Vergadering met lunch in Brugge, gevolgd door (facultatief ) bezoek aan Historium Brugge

DOD BRUSSEL: OUTLET KLEDINGWINKEL TIJDLOZE MERKKLEDING VERKOCHT AAN KLEINE PRIJZEN. Winkels in Aalst en Brussel. Meer info op http://www.dod.be/nl/ Korting van 10% op vertoon van lidkaart (niet geldig tijdens solden) Adressen winkels sinds 1 juli 21016: Dod dames: Baljuwstraat 64 - 1050 Brussel Gentsesteenweg 180 – 9300 Aalst Dod heren: Baljuwstraat 89 – 1050 Brussel Gentsesteenweg 180 – 9300 Aalst Dod kinderen: Louizalaan 179 – 1050 Brussel NATIONAAL VISSERIJMUSEUM OOSTDUINKERKE Pastoor Schmitzstraat 5 8670 Oostduinkerke www.navigomuseum.be Structurele korting op vertoon van de lidkaart: 5 euro betalen ipv 7 euro ABDIJMUSEUM TEN DUINEN KOKSIJDE Koninklijke Prinslaan 8 8670 Koksijde www.tenduinen.be Structurele korting op vertoon van de lidkaart: 5 euro betalen ipv 7 euro REISBUREAU GLOBE CVBA PASTORIJSTRAAT 20 2830 WILLEBROEK TEL : 03/2377359 FAX: 03/8866776

* 8 maart - Internationale Vrouwendag: Strijdvaardige vrouwen over generaties heen. Met Paula Marckx, Ilona Lodewijckx en Aurike Quintelier. Samenwerking tussen Viva-SVV, KVLV, Femma, Liberale Vrouwen, …. Vorming Plus, Wandelweg 11, Kortrijk Start: 19.30 uur regio Antwerpen

* 22 februari - Algemene feestvergadering Jachthoorn, Doornstraat 11, Kontich Start: 18u30 * 17 maart 2018 - BV-café in Lier Start: 10u regio Limburg

* 3 februari - Bezoek driejaarlijks evenement “Lichtshow Gent” * 7 februari - Algemene feestvergadering ‘t Krekelhof, Rechterstraat 6, 3511 KuringenHasselt Start: 19u *28 maart - BV-Café in Hasselt. Liberale Mutualiteit Limburg (Zaal Markies), Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt regio Vlaams-Brabant

Korting van 5% op de brochurereizen, autocarvakanties, cruises, vliegvakanties, autovakanties, hotelverblijven, enz… (met uitzondering van vliegtuigtickets, lijnvlucht of charter, en trein) Het reisbureau werkt samen met de grote touroperators en nichetouroperators, met uitzondering van Neckermann, Corendon of Club Med.

* 30 januari - Nieuwjaarsreceptie Stadion Oud-Heverlee OHL Leuven (Zaal Panenka), Kardinaal Mercierlaan 46, Leuven. Start: 18u * 28 maart: 13u30 BV-café “Keep calm and let’s have fun” in M34 – 15u30: gegidst bezoek aan tento “Pompeii - The Immortal City” in De Beurs (Brussel)

( 17 )


ontmoet de nieuwe directeur De Liberale Vrouwen hebben sinds augustus 2017 een nieuwe en jonge directeur. De 28-jarige Lieselotte Thys symboliseert volgens de Raad van Bestuur de verjonging en modernisering binnen de eigen organisatie en bij uitbreiding binnen de hele socioculturele sector, die zich ook voorbereidt op het nieuwe decreet dat minister Gatz in gang trapt. Aangezien het jaarthema van de Liberale Vrouwen net ‘Toekomst’ is, komt dat prima uit! Lieselotte is de jongste directeur in de geschiedenis van onze organisatie, komt uit Geel, studeerde politieke wetenschappen en management aan de Vrije Universiteit Brussel en was eerder communicatiemedewerker op het kabinet van Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower. Hoog tijd om haar wat beter te leren kennen dus! Ik wou werken voor de Liberale Vrouwen omdat … … ik liberaal en vrouw ben! Als ambitieuze jonge dame wou ik een gooi doen naar een job waar ik een leidinggevende rol kon opnemen. Daarom besloot ik voor de Liberale Vrouwen te solliciteren. De Raad van Bestuur toonde lef én toekomstvisie door mij aan te stellen, gezien mijn jonge leeftijd. Ik ga de uitdaging dan ook in alle bescheidenheid maar vol goede moed en vertrouwen aan. Bovendien, met een feministisch, liberaal en kritisch oog naar de wereld rondom je kijken past perfect bij mij. Ik kan via deze functie maatschappelijke acties bedenken, creatieve activiteiten organiseren, de meest interessante mensen ontmoeten en leiding geven aan een team waarvan ik onmiddellijk merkte dat zij de Liberale Vrouwen, zowel de organisatie als haar leden, in hun hart dragen. Een liberale vrouw is … … een onvergetelijke vrouw. Een vrouw waarvan u het zal geweten hebben dat u ze ontmoet hebt. Een liberale vrouw is een vriendin, een levensgenieter en een cultuurliefhebber. Ze is iemand die altijd vooruit wil, wil bijleren, en die anderen mee op die kar wil trekken. Een liberale vrouw is iemand die zichzelf altijd wil blijven heruitvinden, iemand met een optimistische maatschappijvisie en de durf om de dingen in vraag te stellen. Ze heeft een sociaal geëngageerd hart en kijkt met een open blik naar de toekomst. De Liberale Vrouwen van de toekomst … … beseffen zelf nog niet hoeveel potentieel ze hebben.

Met 110 afdelingen over heel Vlaanderen en maar liefst 10.000 trouwe leden zijn wij een organisatie om rekening mee te houden. De toekomst voorspellen kan ik niet maar ik weet wel wat een sterke organisatie is wanneer ik ze zie. Ons doel moet zijn om een toonaangevende vrouwenbeweging te worden. Wij zijn misschien klein in schaal tegenover anderen, maar des te groter in kwaliteit en ambitie. Er komen ons natuurlijk wel heel wat uitdagingen tegemoet: een nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, subsidies die onder druk komen te staan, een niet-meer-van-de-jongsten ledenprofiel, de toenemende digitalisering en vraag naar professionalisering. Maar wij liberale vrouwen gaan uiteraard geen enkele uitdaging uit de weg. Challenge accepted. Wanneer ik even geen liberale vrouw ben … … sport ik regelmatig. Ik heb jarenlang basketbal gespeeld maar nu loop, zwem en fitness ik voornamelijk. Ik ben een competitiebeest in de eerste plaats maar door te sporten kan ik me ook heerlijk ontspannen. Even het hoofdje leegmaken door je eens goed in het zweet te werken. … reis ik wanneer ik kan. Dan pak ik mijn rugzak en trek ik mijn neus achterna, solo of met vrienden. Mijn eerste solo backpacking reis naar Jamaica en sindsdien heb ik de reismicrobe serieus te pakken gekregen. Dus dat was de favoriet. Maar Jordanië, Cuba, Tanzania, Zweden, Cambodja, Cuba, Kroatië, Frankrijk, Marokko, … waren stuk voor stuk ook wel unieke ervaringen. Dit jaar ging ik voor de citytrips naar Boekarest en Praag. Op het lijstje staat nog zeker: slapen onder het noorderlicht, zwemmen met wilde dolfijnen en kamperen in de bossen van Canada en Alaska. … lees ik ongelooflijk graag. Ik heb altijd een boek bij en een goed boek kan het pendelen naar Brussel elke dag wel wat verzachten. Wat is uw meest typerende eigenschap? Ik ben een open boek, mijn emotie valt van mij af te lezen en ik beschouw dit als zowel een kracht als een zwakte. Mensen weten onmiddellijk wat ze aan mij hebben maar dus ook vrij snel wanneer iets mij niet aanstaat. Hoe luidt uw adagium? “It always seems impossible until it is done” - Nelson Mandela Ik kan echt niet leven zonder … Converse All Stars of sneakers in het algemeen, rondkuieren op rommelmarkten en daar de mooiste prullaria op de kop tikken en mensen om graag te zien.

( 18 )


Deze 5 boeken wisten mij te inspireren … 1.De lange weg naar de vrijheid – Nelson Mandela “Ik heb die lange weg naar vrijheid belopen. Ik heb geprobeerd niet te struikelen; ik heb gaandeweg misstappen begaan. Maar ik ben erachter gekomen dat je da de klim van een grote heuvel alleen maar ziet dat er nog vele heuvels te beklimmen zijn.” 2. A Brave New World – Aldous Huxley “I'd rather be myself," he said. "Myself and nasty. Not somebody else, however jolly.” 3. Wild: From lost to Found on the Pacific Crest Trail – Cheryl Strayed. “I knew that if I allowed fear to overtake me, my journey was doomed. Fear, to a great extent, is born of a story we tell ourselves, and so I chose to tell myself a different story from the one women are told. I decided I was safe. I was strong. I was brave. Nothing could vanquish me.” 4. Een schitterend gesprek – Arthur Japin “Hart en verstand, die combinatie is het hoogste wat een mens kan bereiken.” 5. Madame Bovary - Gustave Flaubert “One's duty is to feel what is great, cherish the beautiful, and to not accept the conventions of society with the ignominy that it imposes upon us.” Ik ben volmaakt gelukkig als … Ik voldoende geslapen heb, veel meer heb ik niet nodig om oprecht gelukkig te zijn. Mijn favoriete lunchplek in Brussel is … Dat was ooit “de resto” van de VUB maar sinds ik terug in Brussel werk nu al elk plekje in de buurt van Place St. Catherine waar ik al ben gaan lunchen, met een lichte voorkeur voor Umamido en Baba Bagel. Maar, ik sta open voor suggesties en lunchdates. Mijn guilty pleasure … Lays paprika ribbelchips. Onweerstaanbaar. Mijn grootste angst … Ik ben redelijk fearless maar even serieus, de torenhoge cijfers rond seksueel geweld (1 op 3 vrouwen wereldwijd krijgen te maken met seksueel geweld) en verkrachting zorgen ervoor dat ik een - blijkbaar perfect rationele - angst heb om hier ooit ook zelf het slachtoffer van te worden. Ik heb spijt dat … Dat ik nooit voorzitter geworden ben van de overkoepelende studentenvereniging van de VUB: Brussels StudentenGenootschap – geen taal geen vrijheid. Dit was een gemiste kans, en ik heb er uit geleerd dat twijfelen voor niks goed is en dat je de kansen die je krijgt met twee handen moet grijpen.

Wanneer en waar was u het gelukkigst? Toen ik afgelopen zomer met de TGV terug naar huis aan het sporen was na een solotrektocht van 450km door Frankrijk. Ik was doodop maar trots op mezelf en zat een beetje in een gelukzalige roes. Dit was de start van een nieuw hoofdstuk in mijn leven en voorlopig is het een van mijn favoriete hoofdstukken. Wat is uw huidige gemoedstoestand? “Hoe ga ik dit allemaal gecombineerd krijgen?” U mag een ding aan uzelf veranderen. Wat ? Mij wat minder aantrekken van de hardheid van de wereld. Wat is uw dierbaarste bezit? Mijn klak van de VUB. Deze symboliseert voor mij het moment waarop ik echt mezelf kon beginnen zijn. Waar zou u willen wonen? In een mooi loft appartement in de stad, nee in een houten huisje in het bos, nee in een modern huis met grote tuin én zwemvijver, of overal en nergens met alleen de dingen in mijn rugzak. Ach … ik zie wel waar het leven mij brengt. Wat is uw grootste prestatie? Mijn aanstelling als jongste directeur van de Liberale Vrouwen kan wel tellen denk ik. Ook mijn lijsttrekkerschap voor Open Vld in Geel is een spannende uitdaging.

( 19 )


SOLIDAIRE ACTIE Elk jaar op 25 november organiseren de VN een Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Omdat geweld tegen vrouwen en meisjes een wereldwijd verspreide plaag is. Omdat het momenteel de meest ingrijpende mensenrechtenschending is. Omdat het levens kapotmaakt, hele gemeenschappen uiteenrijt, vooruitgang en ontwikkeling blokkeert. Geweld tegen vrouwen neemt allerhande vormen aan, het komt overal voor: thuis, op school, op het werk, op straat. Vrouwen worden verkracht door hun eigen partner, in de mensenhandel, in oorlogssituaties, in vluchtelingenkampen. Tot 70 % van de vrouwen wereldwijd werd ooit in hun leven geslagen, tot seks gedwongen of misbruikt De dader van deze misdaden is meestal een bekende of een intieme partner van het slachtoffer. Verkrachting en huiselijk geweld vormen een groter gezondheidsrisico voor vrouwen tussen 15 en 44 jaar dan kanker, verkeersongevallen en malaria samen. Seksueel geweld tegen vrouwen is een oorlogswapen geworden. 140 miljoen vrouwen en meisjes die nu leven hebben genitale verminking ondergaan met traditie en cultuur als excuus. Ieder jaar sterven minstens 5000 vrouwen als slachtoffer van "eerwraak". Vrouwen met het HIV-virus lopen 2,5 keer meer kans het slachtoffer te worden van partnergeweld dan gezonde vrouwen. Vrouwelijke arbeidsmigranten die werken in privé-huishoudens worden vaak mishandeld en zwaar uitgebuit (Bron: Say NO to violence). In samenwerking met het Centrum voor Mondiaal Leiderschap van Vrouwen organiseren de Verenigde Naties jaarlijks de campagne ‘16 Dagen van Activisme tegen Gendergeweld’, die de wereld oproept om zich als één oranje blok achter de miljoenen vrouwen te scharen die dagelijks misbruikt, geslagen of psychologisch gekweld worden. In België is op 25 november vooral de " Witte Lintjescampagne " gekend. Maar zie hieronder welke prik-actie WIJ deden op die dag:

WIJ LIETEN ONS "GRUWELIJK" SCHMINKEN...mAAR TE VEEL VROUWEN DRAGEN WERKELIJK ZULKE SPOREN VAN GEWELD...

Op de internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen hadden wij een duidelijke boodschap: stop ermee! Onze visuele campagne via sociale media liet een indruk na bij velen. Het is dan ook niet elke dag dat je het team van de Liberale Vrouwen bont en blauw geslagen ziet. Voor ons was het gelukkig afwasbare make-up, maar voor nog veel te veel vrouwen wereldwijd is dit de dagelijkse realiteit.

( 20 )


Column #hashtagvanhetjaar

#MeToo Nu blijkt dé hashtag van het afgelopen jaar 2017 #MeToo te zijn. Heel wat minder positief, de tsunami aan ongewenste intimiteiten tegenover vrouwen die deze hashtag blootlegt. Op twitter werd #MeToo al meer dan 5 miljoen keer gebruikt door vrouwen die een eigen getuigenis brengen dat zij het OOK hebben meegemaakt. #MeToo ontstond spontaan nadat Hollywoodbons Harvey Weinstein in oktober werd aangklaagd wegens ongewenst seksueel gedrag en aanranding. Eerst gingen, in Amerika maar al snel ook wereldwijd, andere vrouwen uit de showbizz hun boekje opendoen over intimidaties, aanrakingen, sex-for-work aanbiedingen, schunnige praat, stalking, tot aanranding en verkrachting. Heel wat belanrijke mannen uit de kunsten- zaken-, politieke en journalistieke wereld werden met de vinger gewezen. De volgende golf me-too'tjes beperkte zich inderdaad niet enkel tot de showbizz. En ook gewone vrouwen gingen gewone mannen shamen via de #MeToo hashtag. Of niet eens openbaar shamen, maar via een "ik ook" boodschap hun steun geven aan de actie, en helpen om de hele ijsberg, en niet enkel het topje ervan, zichtbaar te maken. Zowel mannen en vrouwen zijn behoorlijk geschrokken van de hoegrootheid van het probleem.

Dermate dat het nu de daders zijn die hun job verliezen, hun aanzien kwijtraken, een filmrol ingetrokken zien, zich geminacht weten in de sociale media, etc. ... want oh ja, wij herinneren ons nog allemaal de tijden dat het de slachtoffers en de klokkenluiders waren die overgeplaatst werden, een promotie misten, belachelijk gemaakt werden, etc ... Waardoor je nu ook weer een terugslag ziet gebeuren van mensen, helaas zowel mannen als vrouwen, die het toch een beetje sneu vinden voor die arme daders. Want die zijn toch alleen maar fout opgevoed (door de media of door hun moeders) of hebben toch alleen maar rolmodellen gevolgd (Trump?). Overdreven, zeggen zelfs sommige vrouwen (waaronder icoon Deneuve), op den duur is de charme van flirten helemaal weg, mag er gewoon niks meer. Dat is natuurlijk onzin. Natuurlijk moeten we niet in een puriteinse kramp schieten, maar we hebben hier wel dé historische kans om de nieuwe norm van aanvaardbare omgang tussen de seksen eindelijk ook op vrouwen af te stemmen. Vrouwen moeten zich blijven uitspreken, en daders moeten blijven voelen dat hun gedrag niet kàn. Zodat de volgende hastag #vrouwenclaimenhuntoekomst wordt.

( 21 )

voorzitter

#omdathet2015is Als we de toestand van vrouwenrechten in de wereld meten in hashtags, dan leverde 2015 nog een optimistische topper met #becauseits2015. De aanleiding was de Canadese liberaal Trudeau die, gevraagd waarom zijn regering 50% vrouwen telde, het antwoord gaf: "omdat het 2015 is". Het werd een gevleugeld woord, euh hashtag, om aan te geven dat de toekomst er eindelijk echt is voor vrouwen. Toen dachten we immers ook nog dat de volgende Amerikaanse president een vrouw zou zijn...

Mannen meestal omdat ze zich niet konden voorstellen dat zoveel vrouwen, ook hun moeders, zusters, partners, dochters, slachtoffers waren van seksuele intimidatie of meer. Vrouwen zijn misschien verrast dat daders wel nu degelijk persona non grata worden...

Aviva Dierckx

Vroeger werd het jaar afgemeten aan de bekroonde persfoto's, volgens de redenering "een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden". Tegenwoordig zijn de heersende beelden echter vooral selfies, en die zeggen meer over het menselijk ego dan over de toestand van de wereld. De nieuwe maatstok voor wat het afgelopen jaar kenmerkte, zijn nu de trending #hashtags. En ja, die scheppen wel degelijk een beeld...


Cbwinter2017 2018voorissuu  

Contactblad van Liberale Vrouwen

Cbwinter2017 2018voorissuu  

Contactblad van Liberale Vrouwen

Advertisement