Page 1

Contactblad september 2015 | Verschijnt driemaandelijks | www.liberalevrouwen.be VU: Aviva Dierckx p/a Melsensstraat 34 1000 Brussel

Minister van cultuur Sven gatz en het sociaal-cultureel werk ledendag in Blankenberge eerste wereldoorlogvrouwen schrijfcafe levenstestament


DRINK U SLANK EN VERMAGER Megrifal is een natuurlijke, volledig plantaardige

MEGRIFAL

thee met een unieke samenstelling. De verschillende kruiden vullen elkaar uitstekend aan, werken afslankend, bloedzuiverend en vochtafdrijvend. Megrifal helpt u efficiënt en veilig vermageren. De thee bevat geen Chinese kruiden en is geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid. Megrifal wordt verkocht in zakjes of dozen met 20 builtjes. Uitsluitend verkrijgbaar bij uw apotheker. Alle theesoorten hier vermeld zijn geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid. Vraag advies aan uw apotheker!

Uw gezondheid dankzij de natuurlijke kruidenthees.

THEE MEGRIFAL: afslankend en diuretisch THEE TENISFAL: bloeddruk, aderverkalking THEE PURGOFAL: moeilijke stoelgang THEE NEUROFAL: zenuwen en slaaploosheid THEE PULMOFAL: bronchitis, verkoudheden THEE RUMAFAL: reumatiek en jicht THEE BILEFAL: migraine, lever, gal THEE SANIFAL: acné, puistjes, uitslag THEE RENIFAL: nieren, blaas en prostaat THEE STOMIFAL: maagpijnen en gastritis THEE CORDIFAL: nerveuse hartkloppingen THEE HEMOROFAL: speen en spataders THEE ENTEROFAL: darmstoornissen, diarree

N.V. FALL - Sint-Truiden

FALL


inhoud

4 Voorwoord 6 Minister van cultuur Sven gatz en het

sociaal-cultureel werk cultuur voor vluchtelingen schrijf de eerste wereldvrouwen niet uit de geschiedenis 10 vooroordelen over meisjes als leiders 12 tips schrijfcafe levenstestament gender@war gladiatoren in het gallo-romeins museum 15 Vrouwendag: Life, Liberty and the pursuit of Happiness 16 ledendag 2015 21 vrouwennieuws: kinderopvang 23 week van de vrije smaak:voedselwinst 26 boeken 28 agenda 29 kleurplaat: ook voor volwassenen 30 afdelingsnieuws 34 Vrouwenreis 2015 en 2016 36 Column

8 9

COLOFON Contactblad is een driemaandelijkse uitgave van de Sociaal-Culturele Liberale Vrouwen vzw Redactieadres: Melsensstraat 34 - 1000 Brussel Tel. 02/280 37 47 redactie@liberalevrouwen.be www.liberalevrouwen.be

Verantwoordelijke uitgever: Aviva Dierckx Redactie: K. Asscherickx, A. De Pauw, P. De Visscher, A. Dierckx, R. Lesaffer, J.Van Noten Eindredactie: Veerle Schellemans

Sven Gatz

3


de voorzitter

Liberale Vrouwen september 2015

Karretje We zijn een creatieve vereniging! Zoveel goede ideeën, schitterende plannen, grote dromen, frisse vernieuwingen! We stellen het iedere keer weer vast als we zien wat erin de afdelingen allemaal aangeboden wordt, in een heel breed spectrum van activiteiten gaande van breien tot filosoferen. Soms is wel wat veel allemaal, zo’n heel programma in elkaar steken, voor een heel jaar, en ieder jaar opnieuw. Precies daarom zijn we altijd klaar met raad en daad vanuit het nationaal secretariaat – en dus ook met professionele ondersteuning voor jullie, onze vrijwilligers. In die raad en daad zit ook altijd inbegrepen dat we jullie ‘voeden’ met mogelijke jaarthema’s, tips voor activiteiten, goede praktijken vanuit andere afdelingen, kortingen op sprekers, etc. etc. Terwijl ik dit schrijf is ons team alweer bezig om de jaarlijkse “inspiratiegids” te maken voor de afdelingen. Als je zelf tips hebt om daarin te laten opnemen zodat anderen kunnen meegenieten van wat jullie pas ontdekt hebben of reeds succesvol gebracht hebben, dan is het nù het moment. Een ander, en belangrijk element, is dat wij zelf vanuit het nationaal secretariaat ons karretje met regelmaat haken aan waardevolle projecten die de overheid inricht, of van koepelverenigingen waar we deel van uitmaken. Natuurlijk nooit zomaar klakkeloos of blindelings – we zijn wel liberalen hé! Als we meedoen, dan is het opdat we een stukje van onze éigen missie erin zouden kunnen leggen, het aangeboden thema laten overvloeien in onze opvattingen over leren, groeien, helpen, empoweren enzovoort. Of om een vrouwelijke invalshoek te zoeken in een bestaand aanbod. Het is op déze wijze dat we al vele jaren oproepen dat ook jullie zouden meedoen, overal te lande, aan jaarlijks terugkerende evenementen zoals Erfgoeddag en Week van de Smaak – maar dan wél met een onmiskenbaar eigen trekje. En ook daar staat ons nationaal secretariaat steeds klaar om daarvoor bakens uit te zetten. Daarom heet het bij ons resoluut Week van de VRIJE Smaak, en daarom vragen wij aan onze afdelingen om in hun gemeente bij een bestaand project voor Erfgoeddag vrouwelijke invalshoeken te bedenken. Zo kondigt de overheid aan dat Week van de Smaak in het teken van ‘vergeten’ staat (vergeten groenten, oude recepten etc.), maar zeggen wij dat we meedoen in dezelfde periode met onze week van de VRIJE smaak met onze eigen invalshoek, nl. LUXE – ons jaarthema dat we dus versmelten met de smaak! En daarbinnen vinden we altijd OOK een link met dat ‘vergeten’ van de overheid. Bijvoorbeeld om eens te kijken naar wat we al lang vergeten zijn: dat luxe-voeding van nu (oesters) de armemensenkost van vroeger was, en dat heel wat ‘vergeten’ Victoriaanse recepten pure luxe waren en blijven… We vinden dat we daardoor creatief en kritisch kunnen zijn, en een blauw verschil maken. Want wij springen nooit zomaar op een voorbijrijdende trein. We haken er ons eigen karretje aan! Aviva Dierckx Voorzitter

4


MINISTER VAN CULTUUR SVEN GATZ OVER DE VERNIEUWING VAN HET SOCIAAL - CULTUREEL WERK

“ IK HEB NIET DE WAARHEID IN PACHT, IK HECHT VEEL BELANG AAN DRAAGVLAK”

“ALS WE HET SOCIAAL-CULTUREEL WERK IN EEN NIEUWE PLOOI KUNNEN LEGGEN, DAN HEBBEN WE EEN STERK VERHAAL OM WAT MEER MIDDELEN AF TE DWINGEN VAN EEN REGERING VOOR WIE VERBINDEN TOCH EEN HOOFDWERKWOORD IS.”

Over de hervorming van het sociaal-cultureel

werk liet en laat Gatz nog steeds niet het achterste van zijn tong zien, maar de hervorming van het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk en het Participatiedecreet is wel een van de drie grote werven voor zijn ministerschap, verklaarde hij ons op de Wascabivergadering van FOV van 28 augustus. “We hebben de voorbije maanden op het kabinet een aantal inhoudelijke uitgangspunten op een rijtje gezet die we nu in ons onderbewuste laten voortsudderen tijdens de zomer. In het najaar kom ik met een conceptnota naar buiten met de richting die we voor ogen hebben. Maar dat is nog maar het begin van het debat dat we gaan voeren met de sector. Ik hecht veel belang aan draagvlak.”

Wat gaat u veranderen aan het nieuwe decreet van sociaal-cultureel werk? Wat goed is, moet je niet veranderen en er is heel veel in het sociaal-cultureel werk dat goed functioneert. Alleen voelt iedereen aan dat we het in een nieuwe plooi moeten leggen om de vele nieuwe initiatieven in te bedden. Er is nu een spanning tussen het oude en het nieuwe sociaal-cultureel werk. Ik weet dat je dat onderscheid niet zwart-wit kunt maken. Er is veel ‘oud’ sociaal-cultureel werk dat al decennia bestaat en dat zich helemaal heeft vernieuwd, en niet alle ‘nieuwe’ sociaal-cultureel werk is even nieuw als het lijkt. Het is de spanning tussen degene die ingeburgerd zijn in het decreet en degene die aan de deur kloppen. Hoe kunnen we voortzetten wat al ingebed is, en toch ook nieuwe initiatieven structureel ondersteunen? Daar hebben we nog geen helder zicht op. Het is ook een budgettaire kwestie, maar niet alleen een budgettaire kwestie. Tijdens het begrotingsdebat suggereerde een parlementslid om ook het Participatiedecreet erbij te betrekken. Een goede suggestie die het debat verbreedt. Kunnen we het decreet Sociaal-cultureel Volwassenenwerk en het Participatiede-

Liberale Vrouwen september 2015

5


sociaal-cultureel werk

creet meer op elkaar laten aansluiten? Dat geeft ons inhoudelijk meer speling. Welke criteria gaat dit nieuw subsidiebeleid hanteren?

te veel verbrokkeld en, zoals ik al eerder zei, dreigt er spanning opgebouwd te worden tussen oud en nieuw sociaal-cultureel werk.

“ER IS NU EEN SPANNING TUSSEN DEGENE DIE INGEBURGERD ZIJN IN HET DECREET EN DEGENE DIE AAN DE DEUR KLOPPEN. HOE KUNNEN WE VOORTZETTEN WAT AL INGEBED IS, EN TOCH OOK NIEUWE INITIATIEVEN STRUCTUREEL ONDERSTEUNEN?”

De inhoudelijke vernieuwing van het decreet zal uiteraard financiële consequenties hebben. Net zoals bij de kunsten zal samenwerking ook voor het sociaal-cultureel werk een van de debatten worden. Ja, de schaarse middelen moeten we zo goed mogelijk verdelen, maar het debat over samenwerking gaat niet alleen over efficiëntie. Het gaat ook over inhoudelijke samenwerking, het moet daar ook over gaan, want anders ben je mensen in een artificiële context bij elkaar aan het wringen en dat lukt nooit. Als we het sociaal-cultureel werk in een nieuwe plooi kunnen leggen, dan hebben we een sterker verhaal, ten opzichte van mij en van de rest van de regering, en kan een groter draagvlak gevonden worden om toch wat meer middelen vrij te maken. Verbinding is nog altijd een van de hoofdwerkwoorden van deze regering. Daar mag je deze regering ook wel op aanspreken. Als je ziet hoe groot de kracht van het sociaal-cultureel werk is, dan moeten we dat zo sterk mogelijk maken, zodat evolutie mogelijk blijft. Ook het Burgerkabinet zal zich daar over buigen. Het kan werken aan het draagvlak om dat nieuwe en dat oude sociaal-cultureel werk met elkaar te verzoenen, want nu dreigen ze door de budgettaire toestand tegenstanders te worden en dat wil ik vermijden.

In een samenleving moet iedereen mee zijn of mee kunnen zijn. Maar misschien zijn we er in het verleden iets te veel vanuit gegaan dat organisaties hun ding deden in het sociaal-cultureel werk, en

dat er daarnaast een aparte plek moest zijn voor extra ondersteuning voor kansengroepen. Misschien hebben we te weinig gezien dat verenigingen daar een kerntaak hebben en dat we daar mee moeten werken. Misschien hebben we met het Participatiedecreet te veel een apart perceel voor kansengroepen gecreëerd, ook al was dat misschien niet de bedoeling. We moeten die aansluiting weer maken. Het klassieke sociaal-cultureel

Waarom spreekt u van nieuwe en oude verenigingen?

werk is een zaak van de middenklasse geworden. Onder andere vanuit de verkleuring van de samenleving zijn nieuwe initiatieven ontstaan die dan toch weer tegen een financieel glazen plafond botsen. Die vraagstukken moeten we oplossen. Is elke vereniging evenveel waard voor de overheid? Wat met de vrijheid van vereniging? In de grondwet staat dat er vrijheid van vereniging is. Veel moet je daar niet aan sturen. Het beleid moet dan maar uitmaken hoeveel van die organisaties en op basis van welke inhoudelijke werking het meer of minder wil subsidiëren. Sterk sociaal-cultureel werk is essentieel voor een samenleving en een democratie. Elke vereniging slaagt er bijvoorbeeld in om, in haar eigen omgeving, dat verenigingsleven relevant te maken. Maar we moeten het relevant maken voor andere sociale en etnische groepen. Als er één sector is waar dat van onderuit kan groeien, dan is dat het sociaal-cultureel werk. Als minister wil ik een kader scheppen dat dit mogelijk maakt zonder te zeggen hoe de organisaties dat moeten doen of welke output ze moeten hebben. Dat staat haaks op het idee van vrijheid van vereniging. Geen sociaal-cultureel werk zonder vrijwilligers en vrijwllligers willen vooral minder papierwinkel en meer hulp bij de programmatie, blijkt uit het onderzoek ‘Vrijwilligers in beweging’ van de Sociale Hogeschool Heverlee voor Civitaz (Centrum voor Burgerschap en Participatie). Gaat u daaraan iets doen? We zullen daar een werf van moe-

40 % van de organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk werkt vooral met kansengroepen: personen met een beperking, mensen in armoede, mensen met een migratieachterHet sociaal-cultureel werk is door de grond. Zij maken een verschil door ervoor te zorgen dat ‘iemanier waarop het decreet is opgevat, dereen mee is’.

6

Liberale Vrouwen september 2015


sociaal-cultureel werk

ten maken. Dit hangt ook samen met het gecoĂśrdineerd vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden vandaag al ondersteund, maar er zijn twee punten waar we op moeten werken: de papierwinkel beperken en de ondersteuning nog uitbreiden. Die ligt voor mij niet in de richting van meer statuten en een hogere bezoldiging. Dat is een valkuil waar we niet mogen in trappen. Hoe meer we dat doen, hoe verder we van de oorspronkelijke bedoeling van het vrijwilligerswerk weg gaan. Ik ben daar erg old school in. In bepaalde gevallen komen bij vrijwilligerswerk zulke verregaande engagementen kijken dat daar een bepaalde vergoeding kan tegenover staan. Maar ik ga ervan uit dat vrijwilligers niet in beweging worden gebracht door geld. Ze willen iets doen, voor zichzelf en de anderen en de samenleving. Daarvoor moet ook maat-

schappelijke waardering zijn. Dat kan zich op heel veel manieren uiten, en de vraag is of we daar vanuit het beleid een antwoord op kunnen geven. Kun je dat, een decreet maken dat warmte uitstraalt? Hoe kunnen we maatschappelijke waardering geven? Kun je dat, een decreet maken dat inhoud en vorm geeft? Daar moeten we over overleggen.

e i t a n i b m ? co ĂŠ v i r p & u mee! t k e r m t l e ze

w

ACLVB

puz

1. Kwalitatieve kinderopvang: een recht voor iedereen! 2. Verlofregelingen voor mannen stimuleren! 3. Flexibiliteit op maat van de werknemer! 4. Werken aan een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie! 5. Wegwerken van de loonkloof M / V!

Lees meer over Vrouw & Vakbond op: www.vrouw-en-vakbond.be Heeft u nog vragen? Stuur ons een mailtje: vrouw&vakbond@aclvb.be Liberale Vrouwen september 2015

7


cultuur voor vluchtelingen

Cultuur voor vluchtelingen

Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz wil met de overkoepelende organisaties uit de culturele wereld en de jeugdsector bekijken hoe ze samen de asielzoekers in ons land een cultureel programma kunnen aanbieden. “Deze asielcrisis stelt onze samenleving voor een beschavingsvraagstuk. Ook Kunst en Cultuur moeten hun stem laten horen in het debat”, stelt minister Gatz. Binnen de Vlaamse regering werd afgesproken dat de komende weken en maanden vanuit beleidsdomeinen als inburgering, werk, onderwijs en welzijn extra inspanningen worden geleverd om de asielzoekers minstens een begin van toekomst in ons land te bieden. Minister Gatz wil daarnaast bekijken hoe de cultuur- en jeugdsector hun steentje kunnen bijdragen. “De vraag stellen of cultuur de wereld kan redden is ze ook meteen beantwoorden”, zegt Gatz. “Maar kunst en cultuur kunnen wel een balsem zijn voor de vluchtelingen. Minstens tijdens de soms lange periode dat ze onderdak krijgen in een opvangcentrum.” Minister Gatz brengt alle overkoepelende organisaties uit de

8

cultuur- en jeugdsector samen om een concreet actieplan op te stellen en af te spreken hoe zij vanuit hun perspectief en ervaring kunnen meewerken aan de opvang, begeleiding en culturele ondersteuning van deze kwetsbare mensen. Samen met de cultuur- en jeugdsector wil de minister onder meer bekijken hoe het sociaal-cultureel veld zijn lokale verenigingen kan inschakelen, of de mogelijkheid bestaat dat organisaties uit de kunst- en cultuurwereld één of meerdere vluchtelingen vrijwilligerswerk kunnen aanbieden, of kunstenaars en kunstenorganisaties hun werk en/of voorstellingen in de opvangcentra kunnen brengen. Jeugdverenigingen kunnen dan weer helpen door bijvoorbeeld in te zetten op spel en ontspanning voor kinderen en jongeren. “We willen de hele cultuur- en jeugdsector in beweging zetten. Daarom zal ik zowel de belangenbehartigers (Federatie van Organi-

Liberale Vrouwen september 2015

saties Volksontwikkelingswerk, Overleg Kunstenorganisaties en de Jeugdraad) alsook de steunpunten (Socius, Kunstenpunt en de Ambrassade), bij het overleg betrekken. Door belangenbehartigers en steunpunten actief te laten samenwerken kunnen we zowel van onderuit als vanuit het beleid bijdragen tot een menselijke maar ook culturele opvang van de vele vluchtelingen die in ons land een nieuwe toekomst willen opbouwen.” Bron: Persbericht minister Sven Gatz, 6 september 2015


vrouwennieuws

Schrijf de eerste wereldoorlogvrouwen niet uit de geschiedenis Vrouwen speelden een belangrijke rol tijdens deze oorlog die de wereld voorgoed zou veranderen. Vrouwelijke munitiearbeiders, lassers en technici namen thuis de plaats in van de vechtende mannen aan het front.

De spion en de verpleegster. Die twee beroepen schieten ons te binnen als we aan vrouwen denken in de eerste wereldoorlog. Mata Hari was een circusartiest en exotische danseres, en bevestigde de traditionele vooroordelen toen ze werd beschuldigd van spionage en doodgeschoten werd door de Fransen. Edith Cavell was een dappere en vrome verpleegster die de Duitsers arresteerden toen ze Britse soldaten hielp ontsnappen uit bezet België. Ook zij werd geëxecuteerd en werd een bijna-martelaar. Beiden voldaan aan de aanvaardbare en conventionele rollen van vrouwen in oorlogstijd.

Hoewel de meeste oorlogen voor de 20e eeuw uitsluitend mannenaangelegenheden waren, speelden de vrouwen in de eerste wereldoorlog een veel grotere rol. Vrouwen maakten deel uit van de oorlogsmachine van de regeringen: de munitie-industrie was afhankelijk van bijna een miljoen van hen in Groot-Britannië alleen al; duizenden en duizenden gewonde soldaten werden verpleegd en verzorgd door organisaties van talloze vrouwen; schamele sociale zekerheidsstelsels van het land werden gesteund door talloze vrijwillige groepen van goed georganiseerde, toegewijde vrou-

wen die geld ophaalden, goederen verdeelden bij gezinnen, en kantines in havens en stations voor uitgeputte troepen openhielden. Andere vrouwen reden met de ambulances in oorlogsgebied. Miljoenen vrouwen verrichtten thuis werk dat tot dan toe ongeschikt of onmogelijk voor een vrouw werd geacht - lassers, industriearbeiders, politieagenten, taxichauffeurs ... Ze waren niet onzichtbaar terwijl de gevechten woedden: in de kranten werden ze geprezen. Velen kreeg nationale bekendheid en beschreven hun ervaringen tijdens de oorlog in de pers.

Liberale Vrouwen september 2015

9


vrouwennieuws Deze vooruitgang van de vrouwen werd echter grotendeels teniet gedaan toen de oorlog voorbij was: de mannen die terugkeerden, wilden het leven zoals het altijd was geweest: ze hadden gevochten voor hun land en wilden wat vertrouwd en geruststellend was en hun leven van vroeger terug opnemen met de vrouw aan de haard. De aanblik van verhoogde vrouwenarbeid lokte reacties uit bij vele mannen: gevaarlijke fabrieksarbeid was plots niet meer geschikt voor vrouwen. Broeken - zoals gedragen door munitiearbeidsters en vele technische werknemers - waren ronduit ‘immoreel’, vonden ze. Dat vrouwen een zekere mate van vrijheid in minder omslachtig kleding voelden (corsetten waren tijdelijk opgeborgen tijdens de oorlog) was niet belangrijk. De vrees van meer zelfstandigheid en minder respect zat er diep in bij de mannen. De prestaties van de vrouwen werden dan ook afgedaan als ‘tijdelijk’. Komt daarbij dat de geschiedenis van de oorlog bijna geheel geschreven werd door mannen. Slechts een klein aantal vrouwelijke historici - met name Barbara Tuchman - hebben zich gespecialiseerd in militaire onderwerpen. Maar veel algemene geschiedenissen hebben geen vrouwelijke namen in de index. Zelfs vandaag de dag zijn op het slagveld vrouwen niet welkom. Veel rapportage richt zich nog steeds op tactiek en wapens, met uitsluiting van de niet vechtende meerderheid waar vrouwen achter de schermen zowel de oorlogsindustrie als de gewone industrie moest draaiende houden. Laten we hopen dat er veel veranderd is in onze tijd. Vrouwen zijn immers veel meer dan alleen spionnen of heiligen. Vrouwen hebben ideeën over oorlog en vrede. Oorlog raakt ons allemaal. Daarom blijven we zorgen dat vrouwen niet uit de geschiedenis geschreven worden.

10

Hoe tienermeisjes zichzelf als toekomstige leiders onderuit halen (en 6 tips om dat tegen te gaan) "We spelen allemaal een rol in het creëren van een cultuur waarin meisjes hun potentieel ten volle kunnen waarmaken."

Nieuw onderzoek aan de universiteit van Harvard wijst uit dat veel jongens en meisjes al op tienerleeftijd vooroordelen hebben over meisjes als leiders. Deze vooroordelen kunnen grote hindernissen zijn voor een generatie tienermeisjes die door een historisch hoog educatieniveau het gat tussen de seksen wel eens zou kunnen dichten. De studie Leaning out: Teen girls and gender biases onderzocht bewuste en onbewuste vooroordelen van tieners en hun ouders over gender en leiderschap. De resultaten suggereren dat veel tienerjongens én -meisjes vinden dat vrouwelijke leiders in krachtige beroepen zoals politiek minder geschikt zijn dan mannen, dat veel meisjes andere meisjes in een leiderspositie be-

Liberale Vrouwen september 2015

kritiseren en dat tieners voelen dat hun leeftijdsgenoten vooroordelen hebben over vrouwelijke leiders. Ook enkele moeders hadden (onbewuste) vooroordelen over tienermeisjes als leiders. Verschillende oorzaken De onderzoekers wisten te vertellen dat vooroordelen verschillende oorzaken hebben. Eén daarvan was dat meisjes hun negatief zelfbeeld projecteren op andere meisjes. Wat bleek ook? Je bewust zijn van het feit dat je discrimineert op vlak van gender, vermindert vooroordelen. De onderzoekers zijn dan ook hoopvol, want ze geloven dat het fenomeen de wereld uit geholpen kan worden.


vrouwennieuws

'Iedereen is verantwoordelijk' "Vooroordelen kunnen een onzichtbare, maar erg krachtige barrière opwerpen voor meisjes die het leiderschap in handen willen nemen. Gelukkig kunnen ouders en leerkrachten veel doen om te leren vooroordelen een plaats te geven." Dat zegt Richard Weissbourd, mede-oprichter van het onderzoeksproject Making Caring Common (MCC) dat zich over dit onderzoek boog. "We spelen allemaal een rol in het creëren van een cultuur waarin meisjes hun potentieel ten volle kunnen waarmaken."Iedereen is dus medeverantwoordelijk voor het uit de wereld helpen van vooroordelen, ook jij. Hoe je dat precies kan aanpakken, leggen de onderzoekers ook graag uit:

• Neem je eigen vooroordelen on-

der de loep. Niemand is immuun voor vooroordelen, ook jij niet. Maar je kan ze wel leren controleren en er bewust van worden. Je bent als volwassene (en opvoeder) namelijk een krachtige invloedsbron voor kinderen. Vermijd en verminder vooroordelen in je eigen huis. Kinderen kijken erg op naar hun ouders en nemen vaak een voorbeeld aan hoe het er thuis aan toegaat. Stimuleer thuis dus gendergelijkheid en vraag de mening van je kinderen over bepaalde familiegewoonten waarin misschien een bepaald rollenpatroon is vastgeroest. Leer tieners discriminatie te herkennen en het te counteren. Ouders zouden zowel hun zonen als dochters moeten leren de strijd tegen stereotypering aan te gaan. Laat jongens niet zomaar doen wat ze willen omdat 'dat nu eenmaal jongens zijn'. Ze kunnen namelijk sterke bondgenoten zijn voor meisjes, maar ook gevreesde vijanden. Sta het je zoon dus niet toe gendergebaseerde beledigingen te gebruiken. Daag tieners uit. Volgens de studie geloven tieners echt dat mannen bijvoorbeeld adequatere politieke leiders zijn dan vrouwen en dat vrouwen beter zijn in het runnen

van een kinderdagverblijf. Het is belangrijk dat ouders deze overtuigingen van hun tieners constructief op de rooster leggen. Gebruik de resultaten van deze studie om een tafelgesprek op gang te brengen. Vraag tieners aan de hand van dit onderzoek hoe zij over bepaalde zaken denken, wat hun leeftijdgenoten vinden en hoe ze bijvoorbeeld op school of thuis een grotere gelijkheid zouden kunnen creëren.

Queen Bee-syndroom is een mythe Volgens het zogenaamde Queen bee-syndroom beletten vrouwen met een hoge functie mogelijke rivales om promotie te maken. Recente studies tonen echter aan dat er een luchtje zit aan deze mythe. Een vrouwelijke baas zou juist meer geneigd zijn om vrouwen aan te werven voor een toppositie. Een betere verklaring voor het feit dat vrouwen er niet in slagen om het glazen plafond te doorbreken, is dat mannen hen uit de bestuurskamer proberen te houden.Vrouwelijke solidariteit bestaat wel degelijk op de werkvloer!

31 oktober 2015, Ieper: vredesstad in vrouwenhanden. Vrouwenkracht is vredesmacht

Op 31 oktober a.s. vindt in Ieper een grote vredesconferentie plaats. Die focust op vrouwen, oorlog en vrede: hun rechten, rollen, bijdragen, hun kracht. Het voormiddagprogramma behandelt de periode van WO I met een selecte groep professoren en onderzoekers uit binnen- en buitenland. In de namiddag luisteren we naar getuigenissen van op het terrein (Iraaks Koerdistan, Afghanistan, DRC, Rusland-Oekraïne...). De conferentie wordt gevolgd door een wandeling voor vrede en een herinneringsmoment voor alle oorlogsslachtoffers op de binnenkoer van het In Flanders Fields Museum, met een sterke boodschap voor vrede, waarvan we hopen dat ze een nieuw elan zal geven aan het beleid in Vlaanderen, België en wereldwijd.   De dag wordt afgesloten met de indrukwekkende dansvoorstelling ‘Femmes Tout Simplement’, een hedendaags Afrikaanse choreografie die de kracht van vrouwen verbeeldt.   Download het volledige programma op www.vrouwenkracht.net. Daar vindt u ook de inschrijvingslink. Niet onbelangrijk, aangezien er elektronisch geregistreerd moet worden.

Liberale Vrouwen september 2015

11


tips Schrijfcafé levenstestament

Nù beslissen voor later: precies over dat pijnlijke onderwerp ‘euthanasie’. Weinig mensen zijn vertrouwd met alle betreffende wetten en mogelijkheden om ons levenseinde op voorhand te regelen. Weinigen zijn met alle betreffende wetten en mogelijkheden vertrouwd, dat ontmoedigt velen, al zijn ze het eens met de principes. In het schrijfcafé Levenstestament lossen we dat efficiënt op.

Het eerste Schrijfcafé Levenstestament ging door op 15 juni in de Melsensstraat 34 1000 Brussel, samen met LevensEinde InformatieForum (LEIF) en steun van Huis van de Mens Brussel

Maar eveneens zijn de meesten onder ons er nog niet aan toe gekomen Wie geïntereseerd is en zelf om echt, concreet, daadwerkelijk voor zichzelf de nodige papierwinkel in orde graag een Schrijfcafé orgate maken, die je in staat stelt om je leniseert, neemt contact op venseinde zelf te bepalen. Papierwinkel, met voorzitter Aviva Dierckx inderdaad, want het is heel wat, er zijn (info@liberalevrouwen.be). verschillenede formulieren, verschillende vormen van verzoek, het ene moet handgeschreven, het andere dan weer niet, het ene kan je ‘registreren’ bij de gemeente, het andere dan weer niet en wie mag ook weer je getuige zijn?

Alle formulieren, alle uitleg, ter plaatse geregeld. Met een hapje en drankje en wat galgenhumor erbij.

12

Met het principe zijn de meesten onder ons het eens, want voor euthanasie hebben reeds heel wat liberalen zich ingezet. Vanuit de liberale gedachte van vrijheid en zelfbeschikking, weet je wel. En natuurlijk ook om lijden te voorkomen.

Liberale Vrouwen september 2015

Het is niet op 5 minuten allemaal gebeurd en er is niet één allesomvattend formulier voor alle vormen van zelfbeschikking. In dit schrijfcafé lossen we


tips

dat gewoon efficiënt op. Alle formulieren zijn ter beschikking, alle uitleg ook en we kunnen nog voor elkaar getuige zijn ook. Letterlijk alles wordt geregeld. En nog met een hapje en drankje erbij. Dan heb je nog maar één excuus over: uitstel-gedrag. – “Als ik mijn einde voel naderen, is het nog tijd genoeg …” – “Voor de bomma heb ik het geregeld, voor mezelf hoef ik dat nu toch nog niet te doen?” – “Ik ben niet ziek, waarom zou ik nu al zoiets opstellen?” – “Ja zeg, zo luguber, daar wil ik nog niet teveel mee bezig zijn” – “Ik ben nog jong hé!”. Stop met het uitstel-gedrag. Ook jonge en/of gezonde mensen kunnen plots iets meemaken waardoor het opeens super jammer wordt dat ze niet even doorgebeten hebben en al dat papierwerk geregeld hebben. Tegen de coma-die-(hopelijk nooit) komt. Je doet het echt best nù, terwijl het veraf is. Als je baas wil zijn over je eigen leven,

is het toch logisch dat je baas wil zijn over je eigen dood? Wel neem dan nu die horde en ga in op deze unieke uitnodiging voor het schrijfcafé. Wij helpen je heel concreet met gebruiksklare documenten die in overeenstemming zijn met de wet en die je toelaten vooraf je levenseinde te plannen: 1. Voorafgaande negatieve wilsverklaring (‘levenstestament’) 2. Voorafgaande wilsverklaring euthanasie En eventueel ook 3.Verklaring voor orgaandonatie 4.Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling 5. Schenking van je dode lichaam aan de wetenschap (universiteit) Er zijn dus voorbeeldformulieren, blanco bladen voor de gedeelten die handgeschreven moeten zijn (wij helpen je op weg daarmee). Je kan het juiste aantal kopieën maken (kopieermachine

ter beschikking). We kunnen voor elkaar tekenen als getuigen. Je krijgt een handig to-do-lijstje mee naar huis met o.a. tips wat er nu verder moet gebeuren met deze papierwinkel (bv. kopie bij huisarts leggen, vertrouwenspersoon nog laten tekenen, met welk formulier kan je of moet je naar je gemeentehuis, etc.) Ter plekke vragen we ook voor jou de gepersonaliseerde LEIF-kaart aan, een geplastificeerde kaart met uitzicht van een bankkaart en bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Het is een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners kennis krijgen van je wensen. Dit alles is gratis. Je bent er in één keer vanaf, alles is in orde.

Liberale Vrouwen september 2015

13


tips Gender@war 1914-1918 vrouwen en mannen ten oorlog

Gender@war 1914-1918 toont hoe ingrijpend de Eerste Wereldoorlog de levens van vrouwen en mannen wijzigde: hun mobilisatie in dienst van de oorlog, het geweld waarmee ze werden geconfronteerd, de breuken in het gezin en op het werk… De rijk geïllustreerde tentoonstelling belicht

België, Duitsland, Frankrijk en GrootBrittannië. Met haar originele en vergelijkende benadering doet ze stilstaan bij de gevolgen van gewapende conflicten op de positie van vrouwen en mannen in de samenleving. De tentoonstelling gaat vergezeld van

een catalogus en van pedagogische tools voor leerkrachten. Een initiatief van het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG-Carhif) in samenwerking met BELvue museum. Nog tot 3 januari 2016 Van dinsdag t/m zondag, maandag (alleen voor groepen mits reservatie) Prijs: 8€ (volwassene), 7€ (groepen, senioren) BELvue museum Paleizenplein 7 1000 Brussel t +32(0)2 500 45 54 f +32(0)2 502 46 23 info@belvue.be

TENTOONSTELLING GALLO-ROMEINS MUSEUM

Gladiatoren Helden van het Colosseum Al ooit oog in oog gestaan met een gladiator? De rillingen over je rug gevoeld wanneer twee mensen vechten voor hun leven? Het Gallo-Romeins Museum voert je 2000 jaar terug naar het Colosseum in Rome. Een arena boordevol bloedige gevechten en actie. Je komt er alles over te weten in de nieuwe tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum. Gladiatoren - Helden van het Colosseum Topstukken uit heel Europa, zoals authentieke wapens en gevechtsscènes gebeiteld in steen. Maar ook levensechte gladiatorfiguren, films en interactieve installaties. Treed met je vereniging het Colosseum binnen en laat je meeslepen door de beklijvende wereld van de gladiatoren.

14

Liberale Vrouwen september 2015

Een daguitstap met jouw vereniging? Combineer ‘Gladiatoren - Helden van het Colosseum’ met een bezoek aan Tongeren, de oudste stad van België of met één van de vele andere Limburgse attracties. Meer info: www.galloromeinsmuseum.be www.tongeren.be www.toerismelimburg.be

Tip! Vergeet je lidkaart niet die korting geeft!


vrouwendag

Nationale Vrouwendag in Gent De Nationale Vrouwendag vindt traditiegetrouw plaats op 11 november en verhuist elk jaar naar een andere stad en provincie. In 2015 is het Vrouwen Overleg Komitee dat de Vrouwendag organiseert, te gast in Gent. De Vrouwendag zal plaats vinden in wereldcultuurhuis De Centrale. Het thema is ‘geluk’.Wanneer zijn vrouwen gelukkig? Hoe draagt

gelijkheid tussen vrouwen en mannen bij tot meer geluk? Hoe kunnen we geluk mogelijk maken voor iedereen? Met een positief en breed thema willen ze een ruim publiek aanspreken. Ook wij werden uitgenodigd om onze bijdrage te leveren tot het geluksthema en onze liberale definitie van geluk te verwoorden.

“Life, Liberty and the pursuit of Happiness”

“Bestaat er een liberale perceptie van geluk? Thomas Jefferson omschrijft in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring geluk als een basisrecht: ‘alle mensen zijn gelijk geschapen’, en spreekt van het ‘natuurlijke’ recht op individuele vrijheid, leven en het nastreven van geluk. Zo werd geluk een politiek begrip.” (citaat van Annemie Neyts) De drie samen vertolken een liberaal wereldbeeld. Met “life, liberty and the pursuit of happiness” stevig in evenwicht is geluk geen wollige hype, noch een debat waarin welzijn en sociale zekerheid met elkaar verward worden. Geluk is onmeetbare zingeving zowel als meetbaar Bruto Nationaal Geluk. Een maatschappelijk kader dat kansen op geluk niet fnuikt, maar waar je ze wel zelf moet grijpen. In onze vereniging vullen we dat aan met empowerment van vrouwen, met cultuur, ontmoeting, levenslang leren en aangename ontmoetingen in een sfeer van vrijheid.

Liberale Vrouwen september 2015

15


ledendag 2015

Fotowedstrijd Vele Tinten Blauw Na een moeilijke beslissing zijn de twee winnaars van de fotowedstrijd 'Vele Tinten Blauw' gekozen: afdeling Temse en Marianne Deryckere.

16

Liberale Vrouwen september 2015


ledendag 2015

Liberale Vrouwen september 2015

17


18

Liberale Vrouwen september 2015


ledendag 2015

20

Liberale Vrouwen september 2015


vrouwennieuws Kinderopvang in Vlaanderen: toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar voor alle ouders?

Voor de Vrouwenraad moet kinderopvang een basisdienst zijn voor alle gezinnen, ook voor de groep alleenstaande ouders, voor de overgrote meerderheid vrouwen en vaak zeer kwetsbaar. Kinderopvang is onontbeerlijk voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Daarom gaan we ervan uit dat een zorgzame samenleving voldoende, kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke kinderopvang biedt. Dat heeft dan weer een positief effect op de tewerkstellingsgraad van moeders. Bovendien is het algemeen aanvaard dat kwaliteitsvolle kinderopvang een economische, pedagogische en sociale functie heeft en een meerwaarde betekent voor de ontwikkeling van kinderen, vooral voor de meest kwetsbaren onder hen. In Vlaanderen werkt meer dan de helft van de vrouwen met kinderen deeltijds (52,6 %). Een tekort aan betaalbare opvang leidt ertoe dat moeders vaak een oplossing moeten zoeken in geen of in deeltijds werk. Maar zeker voor dat

laatste betalen vrouwen een hoge prijs: lager loon en geen leefbaar pensioen. Voor de Vrouwenraad moet kinderopvang ervoor zorgen dat werkende ouders, in welke gezinsvorm dan ook, de combinatie kunnen maken van job, kinderen, vrije tijd en sociaal engagement. Het kan niet dat moeders zich verplicht zien om minder te gaan werken door gebrek aan voldoende betaalbare kinderopvang en dat ze daarbovenop later de rekening voor gepresenteerd krijgen. Dat het anders en beter kan, bewijzen ze in Noorwegen. Daar zijn kinderdagverblijven toegankelijk voor kinderen tussen 0 en 6 jaar, de leeftijd waarop ze verplicht naar school moeten. Er zijn zowel openbare als privévoorzieningen, maar door subsidiëring is er weinig prijsverschil. De eigen bijdrage is laag en de meeste ouders kunnen het zich veroorloven om hun kind naar de opvang te brengen. De gemeenten zijn verplicht om gezinnen met lage inkomens bij te springen en om kortingen toe te kennen voor kinderen uit hetzelfde gezin. Kinderen die ‘anders’ zijn en kinderen uit eenoudergezinnen krijgen voorrang. Wat blijkt? Lagere tarieven hebben een positieve impact op de tewerkstelling van moeders, vooral dan van vrouwen met een laag inkomen.

In het decreet (Vlaamse wetgeving, nvdr) over opvang van baby’s en peuters is er duidelijk sprake van een recht op opvang tegen 2020 en van betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang voor alle kinderen. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Het decreet is zeer ambitieus en wil de hele sector hervormen. Men wil de vele vormen van opvang harmoniseren en aan dezelfde kwaliteitseisen onderwerpen. Ook dat verdient applaus. Daarnaast voorziet men voldoende opvang, met enkele streefdoelen tegen 2016 en 2020. De overheid heeft gekozen voor een geleidelijke aanpak gespreid over enkele jaren, met duidelijke ondersteuning en begeleiding van de sector. Toch zien we dat er al een aantal maatregelen genomen zijn die de hoopvolle belofte misschien wel dreigen te ondergraven. Hierbij denken we aan de mogelijkheid om ouders allerlei extra’s, dus bijkomende kosten, aan te rekenen. Net als het nieuwe principe van ‘bestellen is betalen’. De verhoging van de laagste tarieven tot 5 euro/dag, weliswaar met sociale correcties, legt de drempel wel erg hoog voor de meest kwetsbaren. Vraag is of iedereen zijn weg zal vinden in de doolhof van nieuwe inkomenstarieven, voorwaarden, inschrijvingsprocedures en voorrangsregels. De laatste bevraging onder de gebruikersdoelgroep voor kinderopvang dateert van 2007. De kinderopvangsector bevindt zich momenteel in een overgangsfase. De Vrouwenraad wil daarom de gebruikers bevragen over hoe zij de zoektocht naar een plekje in de kinderopvang en de aanverwante problemen ervaren hebben. Ben jij één van die ouders die op een bepaald moment in het voorbije jaar op zoek zijn gegaan naar betaalde opvang, dus opvang in een kinderdagverblijf of bij een onthaalouder (0-3 jaar)? Of ben je nog steeds aan het zoeken? Dan is deze vragenlijst bestemd voor jou. Ook als je ondertussen opvang gevonden hebt is jouw ervaring

Liberale Vrouwen september 2015

21


vrouwennieuws voor ons van groot belang. Hoe verliep je traject? Stond je op een wachtlijst? Kreeg je correcte informatie? Ben je tevreden over de tarieven, de locatie en de openingsuren? Enz. De Vrouwenraad is een koepelorganisatie van alle Vlaamse vrouwenverenigingen. Zij werkt over de verschillen heen rond feministische thema’s wiens vooruitgang de positie van vrouwen kan bevorderen. De Socio-Culturele Liberale Vrouwen zijn lid van deze koepel maar ook een actieve partner van de Vrouwenraad voor verschillende thema's en projecten. Zo hebben wij vanaf het begin deelgenomen aan de werkgroepen over het thema

kinderopvang en de ontwikkeling van de werking hieromtrent. Tevens gingen wij het engagement aan om de enquête te promoten en te verspreiden. In de zomer gebeurde dit reeds op onze ledendag aan zee. Dit is de 2e oproep om een vragenlijst in te vullen. Jonge moeder of ouders: doén! En neem ook steeds een paar exemplaren mee waar je gaat, laat andere ouders ook invullen. Bijvoorbeeld op babyborrels, bij de kinderarts etc. Grootmoeders onder onze leden, help aub ook mee om de enquête te verspreiden en te helpen invullen!

Neem deel aan de bevraging van de Vrouwenraad (en ons). De enquête kan online ingevuld worden op deze link h t t p s : / / n l . s u r vey m o n key. c o m / r / WZ5Z26C . Je kan ook bij ons een papieren versie verkrijgen op eenvoudig verzoek door te bellen naar het secretariaat of te mailen op info@liberalevrouwen.be Enkele minuutjes van je tijd volstaan om ons kostbare info te verschaffen. Je deelname aan de enquête blijft anoniem en vertrouwelijk. De resultaten worden gebruikt om knelpunten op te sporen bij de zoektocht naar kinderopvang. De informatie zal gebruikt worden om de Vlaamse Overheid te adviseren.

e i t a n i b m ? co é v i r p & mee! u t k e r m e zelt

w

ACLVB

puz

1. Kwalitatieve kinderopvang: een recht voor iedereen! 2. Verlofregelingen voor mannen stimuleren! 3. Flexibiliteit op maat van de werknemer! 4. Werken aan een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie! 5. Wegwerken van de loonkloof M / V!

Lees meer over Vrouw & Vakbond op: www.vrouw-en-vakbond.be Heeft u nog vragen? Stuur ons een mailtje: vrouw&vakbond@aclvb.be

22

Liberale Vrouwen september 2015

Advertentie Liberale vrouwen.indd 1

6/02/14 0


week van de vrije smaak

Doe mee! In de Week van de Vrije smaak 30 dagen voedselwinst "30 dagen voedselwinst" daagt je uit om het voedsel dat je in huis haalt ook daadwerkelijk op te eten. Lijkt simpel? Toch is het dat niet altijd! Iedere Vlaamse consument verspilt gemiddeld tussen de 18 en 26 kilo voedsel per jaar! Daarom helpt de campagne met tips en tricks om je koo(p)(k)gedrag beter te kunnen inschatten, te koken met restjes en te experimenteren met klassieke en minder voor de hand liggende bewaartechnieken. Wie deelneemt gaat met zichzelf en de andere deelnemers de strijd aan om telkens beter te worden in het winnen van voedsel. In de loop van de maand krijg je zicht op de berg voedsel die we in Vlaanderen met z'n allen weten te winnen! Deze campagne van de Vlaamse overheid wordt gelanceerd vanaf oktober 2015. De uitdaging zelf loopt in november. Ideaal om in te passen in onze week van de vrije smaak. Doe mee op www.30dagen.be/voedselwinst.

Liberale Vrouwen september 2015

23


week van de vrije smaak

Hoe beginnen? Hoe voedselverspilling stoppen in jouw keuken !

deze tips nog iets kan leren. Al te vaak vinden wij het géén luxe meer dat we alles in overvloed kunnen eten. We kopen teveel, we maken meer klaar dan nodig, we eten teveel en NOG hebben we overschot … die we al te vaak dan wegkieperen. Als we bedenken dat velen dat 24

shocking vinden, kunnen we misschien onze ‘luxe’ even herbekijken. We smijten erg veel perfect eetbaar voedsel weg en dat is jammer, zowel voor je ecologische voetafdruk als voor je portemonnee. Zelfs als je denkt behoorlijk goed bezig te zijn, is de kans erg groot dat je van

Liberale Vrouwen september 2015

Je bent vermoedelijk al rond je oren geslagen met tips als 'koop niet te veel' en 'plan je weekmenu', maar je kan voedselverspilling eigenlijk op nog een gemakkelijkere manier vermijden dan door die tips toe te passen (hoewel je ze zeker in je achterhoofd mag houden). Die manier is bovendien behoorlijk simpel: benut je voedsel ten volle. Verschillende (delen van) producten die jij in de vuilbak gooit, zijn namelijk nog perfect eetbaar en dat


week van de vrije smaak is zonde, zowel voor je ecologische voetafdruk als voor je portemonnee. Zelfs de zaken waarvan je bijna zeker weet dat ze toch wel écht afval zijn denk aan schillen of de harde stukjes in je groente - kunnen nog nuttig zijn. Groenten Het is behoorlijk gek hoeveel perfect eetbare delen van groenten we weggooien. De stengel van broccoli

in je groente - kunnen nog nuttig zijn. Van schoongemaakte aardappelschillen kan bijvoorbeeld je gemakkelijk homemade chips maken door ze flink ingevet in een hete oven te schuiven: lekkerder dan die uit een zakje! Bewaar asperge-, wortel- en andere schillen om er een bouillon van te trekken voor de zaligste soepen. Dat bewaren kan overigens gemakkelijk in de diepvriezer. Hetzelfde doe je met de 'kontjes' die je liever niet opeet omdat

Test Vaak valt voedselverspilling niet zo hard op, omdat het telkens kleine beetjes zijn die je weggooit. Wil jij onder ogen zien hoeveel perfect eetbaar voedsel bij jou in de vuilnisbak verdwijnt en hoeveel dat jou kost? Doe dan de weggooitest op http:// www.weggooitest.nl/) uit Knack

Zelfs de zaken waarvan je bijna zeker weet dat ze toch wel écht afval zijn - denk aan schillen of de harde stukjes in je groente - kunnen nog nuttig zijn.

smaakt bijvoorbeeld net hetzelfde als de roosjes, maar toch eindigt die vaak bij het GFT. Het groen van prei is dan misschien niet geschikt om een mooie witte preisoep mee te maken, maar in eender welk ander preigerecht kan het gebruikt worden zonder enige toegeving te moeten doen op gebied van smaak. Toch eindigt het vaak naast de broccolistengel in de vergeetput. Zonde! Want je verspilt er niet alleen voedsel mee, maar je eten kost je op die manier ook meer. Zonder dat dat eigenlijk nodig is. Loof Wat ook vaak in de vuilbak belandt, is het loof van verschillende groenten zoals wortels, raapjes of radijzen. Wederom: dat is nergens voor nodig, want het 'nutteloze' groen is perfect eetbaar. Probeer maar eens enkele (schoongewassen) blaadjes in een groene salade voor een pittige toets! Bovendien kan je er, net als met sla, een lekkere soep van koken. Of maak er een pesto mee door het zachte deel van het loof te blenden met flink wat olijfolie, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en peper en zout. Je hoeft heus niet altijd basilicum te gebruiken voor de smeuïge saus. 'Echt afval' Zelfs de zaken waarvan je bijna zeker weet dat ze toch wel écht afval zijn denk aan schillen of de harde stukjes

ze wat harder zijn. Wanneer je dan op een weekenddag tijd en zin hebt om te kokkerellen, haal je de hele mikmak uit de diepvriezer en trekt er in minstens een uur tijd een verrukkelijke (en niet onbelangrijk: zout- en vetarme) bouillon van. Dat is wat anders dan een bouillonblokje! Creatief met afval Dit is een tip die gezinnen met kinderen zal plezieren. Wist je dat bepaalde groenten gewoon teruggroeien nadat je de lekkere delen hebt gebruikt in de keuken? Plant bijvoorbeeld de onderkant van een selder eens in wat potgrond nadat je de stengels hebt gebruikt. Laat de kinderen het stompje regelmatig water geven en je zal een nieuwe selder zien ontspringen. Hetzelfde trucje werkt ook met onder andere pijpajuin, prei, sla en citroengras. Diepvriezer Onderschat nooit de kracht van de diepvriezer, want die kan heel wat voedselverspilling tegengaan. Je kan er niet alleen kliekjes in invriezen, maar ook bijvoorbeeld verse kruiden in bewaren die anders toch zouden verleppen omdat je ze niet meteen kan gebruiken. Restjes wijn - als dat in jouw huishouden als zou voorkomen - kan je in een ijsblokjesvorm gieten om zo altijd gemakkelijk doseerbare hoeveelheden wijn hebt om bijvoorbeeld in risotto te gebruiken.

Liberale Vrouwen september 2015

25


boeken

'WAT WIJ ALLEEN HOREN' SASKIA DE COSTER Saskia de Coster debuteerde vijftien jaar geleden met een kort verhaal. Haar eerste roman, 'Vrije val', verscheen in 2002. Sindsdien schreef ze gestaag aan haar oeuvre, waarbij 'Dit is van mij' (2009) en 'Wij en ik' ('een Europees antwoord op "Vrijheid" van Jonathan Franzen' én een bestseller, 2013) bij literaire jury's en publiek opvielen. Ze werkt ook vaak met beeldende kunstenaars. Eind deze maand verschijnt 'Wat alleen wij horen'.

Melanie is een alleenstaande moeder die vastbesloten is niet meer over zich heen te laten lopen; Claus wil zijn moeder helpen en roept de hulp in van zijn vrienden uit het dierenrijk; Heinz verliest langzaamaan zijn grip op de dingen en zoekt houvast bij zijn vrouw Abigail en zijn cassettebandjes; Martin is een dertigjarige bewaker die worstelt met zijn vrijgezellenbestaan; Erin raakt betoverd door haar nieuwe buurvrouw. Dit zijn de vijf hoofdpersonages uit het oude Atlasgebouw waarin volop geroddeld, geliefkoosd, begluurd en op de vingers getikt wordt. Als de bewoners op een dag horen dat hun zo vertrouwde Atlasgebouw tegen de vlakte zal gaan, lijken de muren dunner dan ooit. Sommigen steken hun kop in het zand, vastbesloten om deze storm aan zich voorbij te laten gaan. Anderen trekken ten strijde. Lukt het de bewoners om zich te verenigen tegen het dreigende noodlot? Of is het een bij voorbaat verloren gevecht in een wereld waarin niets hetzelfde blijft

26

fragment: Er zijn mensen die zeggen dat alles wat je meemaakt, je op een of andere manier verandert. Alles, van het madeliefje dat je ooit plukte in de weide van je kindertijd tot de kans die je niet greep omdat je er nog niet klaar voor was, van die ochtend dat je alleen wakker werd tot die avond toen een vreemde hand even de jouwe raakte in een druk café. Het vormt je allemaal, menen zij, het stuurt je voortdurend bij. Er zijn mensen die beweren dat niemand echt verandert. Geen herinnering, geen ervaring, geen andere mens kan hun harde contouren aan stukken slaan. Je bent en blijft wie je bent. Tot op een dag ook zij worden ingehaald door iets wat ze niet in hun dode hoek hebben zien aankomen. De mensen die blijven veranderen, de onveranderlijke mensen en alle anderen, je

Liberale Vrouwen september 2015

vindt ze overal, in elke stad. Ook hier bevolken ze de straten en gebouwen. Het New York van Europa wordt deze stad ook wel genoemd omdat ze even onvermoeibaar is, omdat hipheid en traditie elkaar hier omarmen, omdat originele denkers en durvers de stad haar zoveelste adem geven. ... In de loop van de eeuwen heeft ze enorme aantallen bewoners verwelkomd en geherbergd. Doorlopend, dag en nacht, zonder adempauze, worden er in haar ziekenhuizen, huiskamers en ook wel eens op een van haar bussen of in een overvolle supermarkt stadsbaby’s geboren. Maar net zo goed neemt de grootstad dagelijks afscheid van haar bewoners op een van haar bloemenmarkten, in haar bars, voor of achter haar historische gevels, in haar discotheken en kantoren. Ieder halfuur, om precies te zijn, komt er een nieuwe stedeling bij en trekt er eentje weg, naar de stadsrand, naar een ander land of de eeuwigheid, in een perfecte aflossing van de wacht... De grootstad, op solide Europese gewoontes gebouwd, heeft altijd de deur opengezet voor groei en vooruitgang, maar nu barst ze uit haar voegen door de toevloed aan nieuwe mensen die haar geschiedenis niet delen. Ze siddert van onzekerheid bij de gedachte aan haar toekomst, terwijl ze om zichzelf op te peppen op borden en banners uitroept hoe Gewoon Buitengewoon ze is, een verbindende slogan bedacht door een dikbetaald marketingbureau.


boeken

Tussen burgerpak en blauwe kiel Het Liberaal Archief nodigt u graag uit op de voorstelling van het boek Tussen burgerpak en blauwe kiel Sociaal-liberalen te Gent 1789-1914 van prof. em. dr. Guy Schrans op dinsdag 22 september om 18 uur in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief Sprekers: Prof. dr. Patrick Stouthuysen (VUB) Mathias De Clercq, eerste schepen van Gent Na de voorstelling wordt u een receptie aangeboden

Tussen burgerpak en blauwe kiel behandelt het Gentse liberalisme in de negentiende eeuw, in de "heroïsche periode" van de sociale strijd in de zeer industriële stad Gent. Tegen een achtergrond van secularisering, antiklerikalisme en democratisering, schetst het boek de groei en bloei van een intens sociaal-liberaal leven met liberale coöperatieven, tientallen wijkkringen, de Gentse Volksbank, Help U Zelve, sociale denktanks als de Société Huet of reflectiecenakels als de loges Le Septentrion en La Liberté, liefdadige organisaties als Zonder Naam Niet Zonder Hart, liberale armendokters als César Fredericq, François Laurent als initiatiefnemer van het schoolsparen en van de naar hem genoemde werkmanskringen als Geluk in 't Werk, Louis Varlez als inspirator van het Gentse werkloosheidsfonds dat werd overgenomen in binnen- en buitenland, en de afschaffing van

de wet Le Chapelier (het coalitieverbod voor arbeiders) door een liberale regering. De grootste liberale verdienste is echter de invoering van het kosteloos volksonderwijs als belangrijke hefboom voor sociale vooruitgang en emancipatie. Het boek schetst een beeld van dit liberaal netwerk dat echter niet uitgroeide tot een hechte zuil. De "educatieve alliantie" tussen het liberale stadsbestuur en de naar het socialisme neigende arbeidsgezinnen, was een paarse coalitie avant la lettre. Het boek Tussen burgerpak en blauwe kiel telt 300 pagina's en kost € 25. Op de voorstelling is het te koop aan de prijs van € 20. Meld u aan voor de boekvoorstelling en/of het boek te bestellen op http://fd10.formdesk. com/liberaalarchief/aanmeldingbestelling-burgerpakenblauwekiel

Liberale Vrouwen september 2015

27


agenda

REGIO WEST-VLAANDEREN * 21 september: Activiteit in het kader van het jaarthema “Luxe?!”: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand”; over het wisselend schoonheidsideaal door de tijd heen. Voordracht door Erna Siebens, gevolgd door koffie met versnaperingen in hotel Damier, Grote Markt 41 te Kortrijk * 3 oktober: BV-café in Roeselare: "Bottleneck syndroom” communicatie voor de afdelingen - doorstroming van info * 9 november: Bijwonen optreden “De kleine prettige stoornis” *19 november: Activiteit i.h.k.v. de week van de vrije smaak: “Gin-Tasting” door nationaal voorzitter Aviva Dierckx * 4-5-6 december: Kerstreis naar kerstmarkten Nancy, Straatsburg, Metz

REGIO OOST-VLAANDEREN * 19 september: BV- café en workshop sociale media : Facebook (Nancy Verbrugghe), Gent, Solidariteit voor het Gezin, Tijgerstraat 22, van 10 uur tot 13 uur * 10 oktober: bezoek aan lederwaren Jumeaux (handtassen) in Dendermonde: rondleiding met demonstratie * 21 november: activiteit in het kader van de week van de vrije smaak: sneukelwandeling in Gent: sneukelen Deluxe

REGIO ANTWERPEN * 26 en 27 september: tweedaagse reis naar Zeeland (Nederland) bezoek mosselfabriek en oesterputten, rondvaart Veerse Meer, wandeling Middelburg, bezoek Vlissingen, bezoek Kazematten en MuZEE * 17 november: activiteit in het kader van Week van de vrije smaak: uitstap naar de saffraanboerderij in Herentals (Morkhoven). Afspraak daar om 14u. De provincie legt een bus in (stop in Mechelen en Antwerpen). Kostprijs: €15

28

REGIO LIMBURG * 19 september: uitstap buiten Limburg: Dinant. Met een bezoek aan de tuinen van Annevoie en de oude stad van Dinant. Vertrek om 8u parking Carrefour Hasselt (gratis busvervoer). * 30 september: Gastspreker Alain Coninckx over “coninx” smaak in het kader van het jaarthema “Luxe?!” Cultureel Centrum Hasselt om 19u30. * 25 november: activiteit in het kader van de week van de vrije smaak: Rik Zweegers, zaakvoerder Crème de la crème, vertelt over hun ambachtelijk ijs dat zij maken voor Delhaize, hun samenwerking met Sofie Dumont en het nieuw zoetmiddel op basis van granen. Uiteraard mogen we ook proeven… Cultureel Centrum Hasselt om 19u30.

REGIO VLAAMS-BRABANT * 25 september: BV-café “het bottleneck syndroom” en bezoek aan het Museum voor Oudere Technieken in Grimbergen (MOT) met workshop brood bakken. (12u30) * 14 november: activiteit in het kader van de Week van de vrije smaak: wandeling Zoete Zavel in Brussel met een bezoekje aan Marcolini voor pralines, Wittamer voor de heerlijke taartjes en in de luxueuze koekjesboetiek waan je je in de zevende hemel (14u).

Noot: De laatste aanvullingen kan je steeds raadplegen op de kalender van de website.

Liberale Vrouwen september 2015

Kleurplaten voor volwassenen: geen kinderachtige activiteit! Iedereen kan kleuren, wel tot je 100ste! Het ontspant en het traint je brein. Bovendien in het ook nog eens heel leuk om te doen. Weet je ook weleens niet hoe je je regenachtige zondagmiddag moet invullen? Of kun je wel een hobby gebruiken die je weer helemaal zen maakt? Pak je stiften of kleurpotloden en leef je uit, alleen of samen met je kinderen, en ontdek hoe verslavend én ontspannend kleuren kan zijn. We geven je alvast een duwtje in de rug met volgende kleurplaat.


Liberale Vrouwen september 2015

29


een greep uit de afdelingsactiviteiten Bijzondere afdelingsactiviteiten krijgen hier een plaatsje.. Bijzonder omdat ze inspireren, bijzonder door hun inhoud, bijzonder door hun eigenzinnige aanpak, bijzonder omdat ze aansluiten bij het nieuwe jaarthema, of onze missie. Bijzonder omdat ze origineel zijn, tout court. Diverse activiteiten zetten we in de kijker en daarom doen we een beroep op jou. Stap mee de catwalk op en stuur ons een verslag van voorbije activiteiten en plaats je afdeling in de schijnwerpers. Afdeling Wetteren bestaat 20 jaar!

“LiDaC”

Op zondag 28 juni vierde de afdeling LiDaC Wetteren haar 20-jarig bestaan. Twintig jaar, het lijkt niet langer dan een paar jaar geleden. De afdeling werd oorspronkelijk als een soort van “spin-off” gelanceerd van de toenmalige Liberale Vrouwen Wetteren, als een soort “broedplaats” voor jonge vrouwen met nieuwe, verfrissende ideeën en activiteiten en opgericht met de goedkeuring van de bestaande afdeling die haar achterban en leden zag verouderen. Nood aan nieuw bloed, aan nieuwe ideeën en dat was het – en is het- waar LiDaC voor staat! Het feest vond plaats in aanwezigheid van meer dan 70 leden en sympathisanten, provinciaal voorzitter Iris Van Riet en ondergetekende Rebecca Lesaffer. Het was een prachtige dag, het bestuur had voor iedereen een over-heer-lijke brunch klaargemaakt en daarna volgde nog een heerlijk middagmaal met de beroemde warme beenham van het huis. Deze werd door iedereen zeer gesmaakt en gewaardeerd! Hartelijk dank Gerda, Solange, Eva, Marie-Madeleine, Christine, Marleen en Thura. jullie zijn een fantastisch team! Ik denk dat ik in naam van iedereen

30

spreek als ik zeg: doe er nog maar 20 jaar bij! Rebecca Lesaffer, educatief medewerker.

FTip

Laat ons weten wanneer en wat je viert en we zorgen voor een aangepast certificaat! We nodigen de nationale en/of de provinciale voorzitter uit om je viering extra glans te geven.

FTip Check de Handleiding en Contactblad op de laatste berichten over interessante activiteiten. Liberale Vrouwen Brugge verkennen Luik "Op woensdag 19 augustus trokken de Liberale Vrouwen van de afdeling Brugge samen met de leden van

L'Avi bezoekt kruidenkwekerij Claus in Kruishoutem

Leer alles over het kweken, het gebruiken en verzorgen van kruiden... van heel dicht bij. De afdeling ''Avi (Izegem) deed het; " We hebben kunnen genieten van de enorme vakkennis van dhr Claus. Een prachtig domein, lekkere kruiden... vergeten kruiden.... een topavond." De Groep kreeg een unieke kruidenwandeling doorheen de aangelegde kruidentuin, langs een showtuin met bijzondere kruidachtige bomen, struiken en planten. Met een zicht op de nieuw aangelegde boomgaard, een blik in de serres en zo veel meer. Doen!

Liberale Vrouwen september 2015

de LBG Oostkamp onder leiding van educatief medewerker Rebecca Lesaffer naar Luik. Plaats van afspraak het station van Brugge waar we de trein naar Luik Guillemins namen. Rebecca gidste ons door het prachtige station en gaf ons informatie oever de bouw, de materialen, de architect, oorsprong van de naam en de betekenis van het station voor de stad en de regio. daarna trokken we richting centrum Luik. We maakten een wandeling en hielden halt bij de prachtige gebouwen, gingen eten en om 14 uur hadden we afspraak de Place Saint-Lambert en verkenden we de stad verder met het toeristische treinen dat door de stad kruist. Daarna konden we op ons eentje de stad verder ingaan, shoppen, genieten van een kopje koffie... En daarna trokken we huiswaarts. een boeiende dag, een mooie stad. We komen zeker en vast nog eens terug!


een greep uit de afdelingsactiviteiten LIBERALE VROUWEN VLAAMS-BRABANT TE GAST IN TIELT-WINGE Met een volgeladen dubbeldekker vertrokken we op 13 juni in Ternat (met nog een aantal stopplaatsen) richting Berg en Dal in Tielt-Winge. Maar liefst 73 deelnemers mochten we verwelkomen op deze activiteit. Het weer was

de eerste uurtjes weinig veelbelovend, maar al snel konden we toch rekenen op een stralende zon! We startten met een koffie en koffiekoek, getrakteerd door de dames van Tielt-Winge. De "blauwe" burgemeester verwelkomde ons hartelijk en ook Marianne De Mol, voorzitster Vlaams-Brabant, beloofde ons een schitterende dag in het Hageland! We waren er helemaal klaar voor... Op naar het Kasteel van Horst. De gidsen, getooid in 17e eeuwse klederen, stonden ons al op te wachten. We kregen een boeiende uitleg en konden ook kennismaken met latrines uit de tijd van toen en mochten zelf ervaren hoe smal de trapgangetjes waren :-). Misschien komen we nog eens terug na de restauratiewerken? In het wagenhuis konden we daarna genieten van een heerlijke maaltijd. En de zon? Die werd alleen maar stralender, ideaal om het wijndomein van Rik Daems, Vino Belga, te bezoeken. Rik stond ons al op te wachten. We kregen uitleg over de wijngaarden en het wijnbouwen en mochten dan uiteraard eens proeven! Ook Gwendolyn Rutten danken we voor het bezoekje, onze leden waren in de wolken. Kortom: een zalige dag in het Hageland! Met dank aan de Liberale Vrouwen Tielt-Winge voor de goede organisatie!

FTip Maak gebruik van het regionaal

aanbod dat wordt georganiseerd en spring mee op de kar, of beter - op de bus - die vaak wordt ingelegd. Een ideale manier om te netwerken en andere afdelingen te leren kennen.

Afdeling Brugge en de workshop "Moeder, waarom geven wij?" Het werkjaar kon in Brugge niet beter van start gaan. Zo werd de spits voor een boeiend jaar afgebeten door niemand minder dan nationaal voorzitter Aviva Dierckx met haar voordracht/interactieve workshop "Moeder, waarom geven wij?". Een boeiende voordracht over, cadeaus geven en cadeaus ontvangen, bij ons hier in het westen maar ook bij andere culturen. We filosofeerden over wĂ t een cadeau is, wat het voor je betekent, over de waarde van een cadeau. En wat blijkt? Je raadt het al, de duurste cadeaus zijn vaak niet de meest waardevolle, betekenisvolle, maar dat ene cadeautje dat de voorzitter van de Liberale vrouwen Brugge van haar

educatieve medewerker van de provincie NINOVE SPEELT VOLKSSPELEN Onze Liberale Vrouwen van Ninove organiseerden op 30 augustus een dinerroute met volksspelen voor hun leden en sympathisanten. Ze deden niet minder dan 5 gelegenheden in Ninove, Meerbeke en Gooik aan, waar ze telkens halt hielden voor een hapje of drankje en speelden er een volksspel. Een meer dan geslaagde dag! HERNE EN ER EVEN UIT LENNIK WERKEN SUCCESVOL SAMEN

Afdeling Herne en naburige afdeling, Er Even Uit Lennik, werken regelmatig samen. Zo organiseerden ze samen de voordracht "Postmoderne Etiquette," gegeven door Annelies De Pauw van het landelijk secretariaat. Ze konden rekenen op een 30-tal deelnemers. Samen gingen ze ook eind april op uitstap naar de "Floralia" in Groot-Bijgaarden. Beide zeer leuke en succesvolle activiteiten! kleinzoontje ontving, dat cadeau is het mooiste geschenk dat ze ooit in haar leven ontving.Tijdens het luisteren, praten en filosoferen genoten de aanwezigen van een glaasje wijn EN maakten ze ondertussen een klein geschenkje.

FTip Organiseer iets samen met een andere afdeling of vereniging en krijg meer volk op de been. Zo vergroot je je bereik en je bekendheid.

FTip Hou de gratis voordrachten en workshops in het oog bij je programmatie. Ze kaderen in het jaarthema, zijn gratis en professioneel gegeven door je

Liberale Vrouwen september 2015

31


Afdeling Antwerpen rijdt met de huifkar Twee huifkarren reden de afdeling Antwerpen richting Boechout langs rustige veldwegen. Een molenbezoek en bezoek aan een paardenmelkerij stonden op het programma. Daar leerden we dat de merries hun veulens moesten zien om melk te kunnen geven. Gezellig en er was drank voorzien, zelfs wijn, en aan democratische prijzen. Ook paardenmelk en een paardenijsje stonden op de menu!

gezet. Een boottocht tussen Veurne en Nieuwpoort met een bezoek aan het nieuwe belevingscentrum “Vrij Vaderland-Leven achter het front”, het gloednieuwe bezoekerscentrum Westfront en het sluizencomplex. De dag werd afgesloten met muziek en een broodjesmaaltijd. Een topdag!

KORTSLUITING IN MIJN HOOFD - voordracht Brenda Froyen in afdeling MoerbekeWaas

FTip Speel in op de interesse van je

leden, betrek hen bij de organisatie van je activititeiten, vraag hen geregeld wat ze graag doen en welke activiteiten ze graag bijwonen.

to date informatie.

Liberale Vrouwen ontbijten voor het goede doel - Het Laatste Nieuws/Gent-EekloDeinze - 13 Jun. 2015 De Liberale Vrouwen van Deinze hielden op zondag 21 juni een ontbijt ten voordele van Moeders voor Vrede en de vrouwenhuizen in Afghanistan en de Veerboot, de buitengewone school in Astene die kinderen met een mentale beperking en met autisme begeleidt. Dankzij de opbrengst van het ontbijt en sponsoring konden ze de afgelopen jaren al 4.350 euro schenken. Met dat geld kunnen ze zorgproducten kopen in de medische centra.

West-Vlaanderen herdenkt WOI “in Vlaamse Velden” Op vrijdag 19 juni stonden leden en sympathisanten van de Liberale Vrouwen West-Vlaanderen al vroeg klaar om in te schepen op de Seastar voor een minicruise doorheen de Vlaamse Velden. “In Vlaamse Velden”? , dat klinkt toch niet onbekend. Eén kijkers herinneren zich vast wel de prestigieuze serie die vorig jaar uitgezonden werd over een familie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De West-Vlaamse Liberale Vrouwen waren fan van de reeks en de stap naar

Afdeling Gent knoopt sjaals

“Brenda is pas bevallen van haar derde zoontje als ze een postpartumpsychose krijgt. In de bibliotheek van Moerbeke kwam ze op 19 mei de leden van de Liberale Vrouwen vertellen over haar ervaringen in de psychiatrie en over het boek “Kortsluiting in mijn hoofd” dat ze hierover schreef.”

FTip Zoek sprekers die iets te ver-

tellen hebben en een meerwaarde betekenen. Vraag het secretariaat om tips en hulp bij programmatie. Kijk in de handleiding en in contactblad voor up

een activiteit die ons bracht naar belangrijke plaatsen en monumenten ter nagedachtenis van WOI was dus vlug

32

Liberale Vrouwen september 2015

“Op een bloedhete vrijdagavond in juli vond in Gent, in de International Club of Flanders op het Sint-Pietersplein de workshop “sjaals knopen” plaats. Te warm om binnen te zitten, vandaar dat we met de sjaals het terras op trokken en sjaals knoopten tot het donker werd. Daarna bleven we nog lang napraten en genieten van een glaasje. Dank Rebecca voor de boeiende en plezante avond.”


Liberale Vrouwen Limburg te gast bij Xenia Bocholt Op 3 juni arriveerden we met maar liefst 99 mensen uit 11 Limburgse afdelingen in Bocholt. We werden verwacht op het gemeentehuis waar we ontvangen werden door burgemeester Jos Claessens en schepen Mia Croonen, tevens voorzitter van de Liberale Vrouwen afdeling in Bocholt.We waren verwonderd over de schoonheid van

geleid en kregen heel wat uitleg over deze mooie dieren. Zoals het feit dat ze elk jaar hun gewei afwerpen en dat dit jaarlijks groeit. Deze uitstap leende zich perfect voor kinderen, er waren dan ook een 8-tal (klein)kinderen aanwezig, die er zichtbaar van genoten. Dat we met tractor en kar werden rondgeleid naar de verschillende weiden had daar zeker iets mee te maken! Ook het voederen van de herten vonden ze onvergetelijk. We eindigden met een lekker stukje Limburgse vla en koffie. Een leerrijke, toffe namiddag

FTip Las geregeld een activiteit in om jonge mama's aan te spreken zodat je ledenstand verjongt.

dit gemeentehuis met een heel modern, volledig witte trouw -en raadszaal. We werden onmiddellijk getrakteerd op een kopje koffie en een lekkere koek, een streekproduct. Daarna kregen we een mooi toeristisch filmpje te zien over Bocholt.

In memoriam

Tijd om de beentjes te strekken dan... We werden gegidst door het centrum van Bocholt met een bezoek aan het brouwerijmuseum (mĂŠt proevertje), de bibliotheek en de Sint-Laurentiuskerk, Brouwerij Martens, ... Om 18u waren we te gast in recreatiedomein Goolderheide voor een stoofpotje met Bocholter bier, uiteraard kon je er een Kristoffel biertje bij drinken of sezoens bier... GEZINSUITSTAP NAAR HERTENFARM MET DE LIBERALE VROUWEN WILLEBROEK Op woensdag namiddag 20 mei werden we verwacht op de Hertenfarm Parcoplus in Leest. En we hadden geluk, het was vrij zonnig en we zijn gespaard gebleven van regen!

Edith Devriendt - Van Cauwenberge 29 december 1935 - 4 september 2015 Het bestuur van de Liberale Vrouwen neemt met droefheid kennis van het overlijden van Edith Devriendt- Van Cauwenberge, gewezen oprichter en bestuurslid van de Liberale Vrouwen. Het bestuur wenst haar familie veel sterkte toe in deze droeve dagen. De rouwplechtigheid ging door op 11 september 2015.

We werden gedurende twee uur rond-

Liberale Vrouwen september 2015

33


ledenreis Vrouwenreis 2016 naar de Champagnestreek - jaarthema ‘LUXe’

Ons jaarthema is “ LUX(e) “ (zowel de pure luxe als luxe en consumptie kritisch bekeken) en dan kom je bijna vanzelf uit bij de Champagne-streek, wanneer er nagedacht wordt over de vrouwenreis die georganiseerd wordt door Liberale Vrouwen Nationaal. En het extra goede nieuws: ondanks de luxe en de champagne, is het géén dure reis! Er zijn binnen het Champagne-thema 2 opties, en 2 datakeuzes elk in een ander seizoen, en dan ook nog eens ofwel midweek of weekend. De ene optie is cultuur, de andere is gastronomie. Geen zorg, bij beide zal het gouden vocht even rijkelijk kunnen stromen! En dan is er ook nog het verschil dat de ene mogelijkheid gaat over een tweedaagse (de cultuur-optie) en de andere over een driedaagse (de gastronomische piste). Neen, de keuzes zijn niet ingewikkeld: kijk maar hier voor de gedetailleerde info en inschrijvingsformulier. Deze schitterende vrouwenreis wordt uitgewerkt en begeleid door een erkend reisleidster uit onze eigen rangen met extra aandacht aan vrouwen in de wereld van champagne en wijnbouw).

34

Liberale Vrouwen september 2015

Hallo FRANKRIJK……     Bonjour la FRANCE…… De vrouwenreis 2016 gaat naar de regio  CHAMPAGNEARDENNE,  naar de Marne-,  naar de beroemdste wijnstreek, de Champagne- streek, in een luxe AUTOCAR*****, met een verblijf in HOTEL ****, onder leiding van Julienne Verbiest, voorzitster van de afdeling Leopoldsburg en erkend reisleider. Naar “LA” en “LE” Champagne,  op verkenning in het middeleeuwse Reims,  in het AOC-gebied,  met de grote DRIE’s: - 3 druivensoorten, - 3 wijngebieden,  - 3 cru’s, - 3 Champagnesteden.   Tweedaagse met als thema “Champagne-Culturelle”:   -van woensdag 18 mei t.e.m. donderdag 19 mei 2016 (midweek) -van zaterdag 15 oktober t.e.m. zondag 16 oktober 2016 (weekend) Driedaagse met als thema “Champagne-Gastronomique”: -van vrijdag 22 april t.e.m. zondag 24 april 2016 (weekend)                                                                                                                                                              -van woensdag 19 oktober t.e.m. vrijdag 21 oktober 2016 (midweek)   De gedetailleerde programma’s, de prijzen en alle nuttige info vindt u op onze website.


ledenreis Vrouwenreis 2015: Donaucruise van Boedapest naar Wenen

Liberale Vrouwen september 2015

35


column

Zout op de patatjes, luxe op de boterham? Bij mijn grootouders was de oorlog een donkere schaduw die hen achtervolgde tot in tafelgewoonten toe. De geleden ontberingen maakten hen tot hun laatste dag tegenstanders van de verspilling van ook maar één morzeltje voedsel. Ook hun opvattingen over luxe waren door de oorlog ingekleurd. Je deed ofwel boter ofwel beleg op je brood, maar niet allebei want dat was erover, al te gekke en overbodige luxe. En néé het waren geen ‘ollanders en hun keuken was verder niet karig. Om zich luxe-goederen te kunnen veroorloven, zijn er heel wat mensen die bereid zijn het menu te beperken tot boterhammekes met choco (van den Aldi), maar dat was niet het geval bij mijn grootouders. Niets verspillen vonden zij, maar wél lekker eten of eens een specialleke. De zaterdagse middagtraditie van peren en porto als dessert en lekker lang natafelen staat mij tot op vandaag nog voor ogen als luxe in alle betekenissen van het woord.

voor de minder begoeden, zogenaamd afvalvlees zoals maag, lever, niertjes, poten en oren, bloedworst, en laten we vooral paardenvlees niet vergeten. Tijdens de “vette jaren” verdwenen die slagers één voor één, en uit die tijd dateert ook uiteraard de term ‘biefstukken-socialisten’. Het afvalvlees verstopte zich in zwanworstjes en op iedere Vlaamse tafel stond quasi dagelijks vlees ‘van de goede stukken van het beest’.

Hoe relatief luxe is, dat zien we vaak het duidelijkst als we de opvattingen over eten beschouwen.

De aandacht voor duurzaamheid en consuminderen die stilaan opgang maakt is nu de nieuwste luxe-trend bij begoede jonge werkende Vlamingen. Uit principe zéker niet alle dagen vlees! Wel wekelijkse groentepakketten van bij den boer, bio yoghurt, doe-het-zelf aan huis bestelde papieren zakken met recept en ingrediënten die geen afval of overschot geven, enkel vis met een label uit niet overbeviste wateren – en natuurlijk is dit, hoewel minder, allemaal duurder. Soberheid is de nieuwe luxe.

Wat vroeger doorging voor luxe is nu mainstream – maar verrassend genoeg is ook omgekeerd hetgeen vroeger voor arme-mensenkost doorging, nu echt luxe. Oesters bijvoorbeeld. Dat zijn we al vergeten. Het was eten dat de arme mensen zelf gingen ‘steken’ op de pier en aan de kades in de haven. Er bestaan beroemde schilderijen met dergelijke taferelen, van schilders die gespecialiseerd waren in “sociale” onderwerpen. Op Cuba is kreeft heel gewoon, je moet er enkel even zelf naar duiken. De niet bepaald kapitaalkrachtige bevolking heeft ontdekt dat het hun budget aardig kan aanvullen als ze het in huiskamer-restaurantjes aan verwende toeristen aanbieden, die het wel als luxe ervaren. Vlees eten, dat was heus geen dagelijkse bedoening in onze contreien. En dan al zeker niet de ‘mooie stukken’ zoals biefstuk of rosbief. Er waren slagers die zich specialiseerden in vlees

36

Liberale Vrouwen september 2015

Nu zien we weer een omgekeerde tendens: het chique volk beweegt zich als eerste weer in de richting van arme-mensenkost. Wie zich nu in armoede bevindt, zal zich daar niet toe geroepen voelen, want die arme-mensenkost is intussen wel helemaal opgekleed. De restaurants waar hij geserveerd wordt zijn hip en exclusief en mikken op yuppies. De tripes en bloedpansj op de kaart kosten er evenveel als steak of lamsbout.

Arme-mensenkost noemen we nu soms ook met een eufemisme ‘de vergeten keuken’. Daar moet ik eigenlijk wel een beetje om lachen. Want het is meestal minder de gerechten of producten zélf die vergeten waren, maar eerder hun “context”. Aviva Dierckx Voorzitter


Aviva

Mrs Beeton’s Drilpudding met Bladgoud Een luxueus recept uit het Victoriaanse Engeland, downstairs klaargemaakt voor de bewoners van upstairs, en het bladgoud werd netjes in een blikken doos op slot bewaard… Nodig: 275ml champagne of witte wijn; 1 grote citroen; 85g kristalsuiker; 10g bladgelatine, 2 of 3 velletjes bladgoud. Giet 450ml water in een kookpot, voeg een raspte citroenschil toe, samen met suiker en breng tot kookpunt. Intussen hebt u de gelatine laten weken in koud water. Neem de pot van het vuur, knijp de gelatine die in een kommetjes lag te weken uit, en voeg die toe aan het mengsel, voeg uit het geperste citroensap toe – giet het geheel door een zeefje in een grote kom. Dek af, laat afkoelen in de ijskast tot de jelly BEGINT op te stijven – dat is ongeveer 1 à 1,5 uur. Roer er dan voorzichtig 275ml campagne of witte wijn bij, en daarna ook de verpulverde goudblaadjes. Roer één of twee keer voorzichtig door om het geheel te mengen, en giet het dan in de glazen waarin je het wil opdienen (indien individuele porties) of in een grote glazen vorm indien u de pudding in zijn geheel op tafel wil brengen. Overdek de glazen of de kom, en laat verder koelen, zeker 4 uur, tot mooi opgesteven.

voorzitter

Aviva Dierckx

Prachtig gewoon met die gouden vlokjes erin !

Liberale Vrouwen september 2015

37


Contactblad liberale vrouwen 3/2015  

Sociaal-cultureel werk, ledendag in Blankenberge, schrijfcafé levenstestament

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you