Page 1

Contactblad

Maart 2017 | Verschijnt driemaandelijks | www.liberalevrouwen.be | VU: Aviva Dierckx p/a Melsensstraat 34 1000 Brussel

Facebook.com/klappenenbreien Twitter : @libbysknit


In 2016 zijn er enkele nieuwe afdelingen van start gegaan. Sommige waren spiksplinternieuw, anderen maakten een heropstart door. Maar allemaal kunnen ze ondertussen al een mooie werking voorleggen‌ En dus willen we hen bij deze nog eens extra in de bloemetjes zetten in dit contactblad: - Liberale Vrouwen Alken - Liberale Vrouwen Tongeren - Wegwijzer Wellen - Liberale Vrouwen Lubbeek - De Blauwe Madammen Berlare - Liberale Vrouwen Gent - Liberale Vrouwen Poperinge Andere afdelingen zijn nu in 2017 in volle opstartfase, ook hen heten we van harte welkom bij de Liberale Vrouwen! Vers van de pers, stellen we u de volgende afdelingen voor: - Liberale Vrouwen Kortessem - Liberale Vrouwen Hemiksem - Liberale Vrouwen Lierde - De Blauwe Lotus Wortegem-Petegem Welkom! Veel succes en vooral ook veel plezier bij de Liberale Vrouwen!


inhoud

4

Voorwoord

5

#voorjoulucienne

6 het nieuwe reizen 8

een dubbel goed doel

10

dagen zonder vlees

14

cultuur en tips

21

actueel

25

toekomst: slow fashion

26

KLAPPEN EN BREIEN - PUSSYCAT PROJECT

28 NATIONALE AGENDA 30

ledenkortingen

31

regionale agenda

32

burgerlijke aansprakelijkheid

34

Column

COLOFON Contactblad is een driemaandelijkse uitgave van de Sociaal-Culturele Liberale Vrouwen vzw Redactieadres: Melsensstraat 34 - 1000 Brussel Tel. 02/280 37 47 redactie@liberalevrouwen.be www.liberalevrouwen.be Verantwoordelijke uitgever: Aviva Dierckx Redactie: K. Asscherickx, A. De Pauw, P. De Visscher, A. Dierckx, R. Lesaffer Eindredactie: Veerle Schellemans

(3)


voorwoord

We gaan ons jaarthema "toekomst" en de toekomst zelve positief tegemoet. Tegen de negatieve trend in die overal heerst. Optimisme is een morele plicht, dat is zo’n uitspraak als “play it again, Sam”. Beide zijn nooit in deze exacte vorm gezegd, maar iedereen herinnert ze zich toch op die manier. Humphrey Bogart zei "Play it!" tegen de pianist die inderdaad wel Sam heette. Popper gebruikte het bon-mot over optimisme als devies, maar het kwam van Kant. Popper deelde diens gedachte en omschreef haar vaak, maar nooit in die exacte woorden. Wij onderzoeken de toekomst vol optimisme, maar zonder naïviteit. Met waakzaamheid ook, want wat verworven is kan ook afgepakt worden - zo leert ons bijvoorbeeld de Amerikaanse Vrouwenbeweging, die het hart vasthoudt voor de aangekondigde maatregelen van de republikeinen tegen abortus. Niets ontsnapt de komende twee jaar aan ons arendsoog : de toekomst van de wereld, van het milieu, van de vrouwenrechten, van de vrouwenbeweging en de liberale beweging, van ons sociaal-cultureel werk, en zelfs van onze kleinste cel: de plaatselijke afdeling van de Liberale Vrouwen. Want we zijn maar zo sterk als de zwakste schakel, en het komt op ieder van ons aan om de best mogelijke toekomst voor onszelf en voor ons nageslacht te vrijwaren !

Aviva Dierckx voorzitter

(4)


#voorjoulucienne Abortusstrijd is nog lang niet uitgestreden. Zelfs niet in België. Omdat wij de erfdraagsters zijn van de strijd van Lucienne Herman-Michielsen voor abortus, begonnen wij enkele jaren geleden al onze communicatie omtrent dit thema te voorzien van de hashtag #voorjoulucienne. Want voor dit vrouwenrecht geldt : nooit vergeten welk een strijd hiervoor geleverd werd en wordt, verworven rechten goed blijven bewaken, voor nog niet verworven rechten consequent durven opkomen. Alexander De Croo steunt Nederlands voorstel voor internationaal abortusfonds. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo steunt het initiatief van de Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen om een internationaal fonds voor veilige abortus op te richten. Het voorstel is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump om geen financiering meer te geven aan organisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden helpen bij gezinsplanning en in dat kader ook de mogelijkheid voor veilige abortus aanbieden. Alexander De Croo: “Deze Amerikaanse beslissing van het Witte Huis heeft een rechtstreekse

impact op het leven van miljoenen meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden. Informatie over gezinsplanning en de mogelijkheid van abortus zijn voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen van groot belang. Wanneer een meisje als tiener zwanger wordt, ontneemt dat haar kansen in haar verdere leven. Vaak moet ze stoppen met school terwijl naar school gaan precies zo belangrijk is. Geschoolde meisjes en vrouwen staan steviger in hun schoenen, kunnen beter eigen keuzes maken en hebben zelf gezondere en betere opgeleide kinderen. Maar ook het vrij beschikbaar zijn van contraceptiva is belangrijk en zorgt voor minder tienerzwangerschappen en lagere moedersterfte.” Andere landen volgen het voorbeeld ook. Net wanneer we dit artikel schrijven, zegt ook Noorwegen dat ze 10 miljoen hiervoor schenken.

STAVAZA De stand van zaken voor abortusrechten is niet in de hele wereld rooskleurig. Maar er zijn lichtpuntjes, en die hebben steeds te maken met de standvastigheid en moed van vrouwen én mannen die er echt strijd voor voeren. Liberalen horen steeds mee op die barricaden te staan! In Polen probeert de regering ieder jaar opnieuw om een totaal verbod op abortus in te voeren. Ook in 2016 was dat weer het geval. Het betreffende wetsvoorstel zou abortus in zijn vormen en om alle redenen strafbaar maken, dus ook in de gevallen waar het leven van de vrouw in gevaar is, en zelfs bij een zwangerschap na verkrachting of incest zouden vrouwen geen ‘uitzondering' kunnen claimen. De voorgestelde straffen voor de geaborteerde vrouwen en ook voor diegenen die assistentie verlenen liepen tot. 5 jaar. In april (neen, niét op 8 maart dus) hebben de Poolse vrouwenorganisaties, gesteund door de internationale feministische lobby, Zwarte Maandag-stakingen georganiseerd om dit tegen te houden. Deze stakingen gingen gepaard met grote betogingen en mediacampagnes. Zij zijn er in geslaagd deze wet te blokkeren, maar daarmee is de kous niet af, want met grote hardnekkigheid worden er quasi ieder jaar in Polen wetsvoorstellen in deze zin ingediend. In het volgende contactblad mag u een special verwachten over de toestand in onze eigen contreien.

(5)


toekomst Het nieuwe reizen. In de mode is donkerblauw het nieuwe zwart, in de toeristische toekomst kleurt het nieuwe reizen exotisch maar ‘slow’.

Op het eerste gehoor klinkt het niet zo sexy om ‘ethisch’ en ‘duurzaam’ te verbinden aan reizen. Tot je enkele rationele argumenten hoort, en uiteindelijk tot de bevinding komt dat het ‘nieuwe reizen’ niet enkel uitgaat van het verminderen van onze klimatologische voetafdruk, maar ook van authentieke ervaringen, minder kuddegeest en meer reizigerscomfort.

daar juist een kans voor het promoten van die nieuwe tendens: eco-reisjes en immersie-bezoeken aan exotische bestemmingen, want op het internet hoef je geen gigantische tour-operator te zijn om je waren te promoten, en wordt het maatwerk en de individuele keuze vooral bij jonge mensen dé norm. AirBNB is ook klein begonnen…

Zouden er echt nog mensen naar een vakantiesalon gaan? En hoeveel vakantielustigen stappen nog een reisbureau binnen? Tegenwoordig komt de wereld immers via je computer binnen, en is een reis bestellen kwestie van enkele klikjes met de muis, en je reisvoorbereiding kwestie van de leukste adviesen rondleidings-apps te downloaden. Misschien ligt

Economische pijler

Toerisme genereert circa 10% van de welvaart in de wereld, en is wereldwijd goed voor 1 baan op 11. Ondanks economische crisissen en oorlogen her en der blijft het aantal reizigers stijgen: van 25 miljoen in 1950 tot 1,2 miljard nu. De Verenigde Naties hebben 2017 uitgeroepen tot

(6)


het Jaar van Duurzaam Toerisme. Gezien het grote belang van de toeristische industrie, zien zij daarin een kans om via deze economische pijler welvaart en positieve verandering in het leven van miljoenen mensen te creëren. Verschillende actoren in het veld van ontwikkelingssamenwerking hebben al studies gemaakt over hoe de toeristische industrie zou kunnen bijdragen aan strategische doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Ze in de praktijk omzetten bleef zeer moeilijk realiseerbaar, maar als de Verenigde Naties voor een dergelijke schaalvergroting zorgen én de toekomsttendens bij het grote publiek ook nog eens meezit, biedt dit perspectief op een heuse omwenteling van het klassieke reispatroon van u en mij.

in Thailand om nog een weekje aan het strand te gaan liggen uitrusten, je in je laatste verblijf uitkijkt naar een boeddhistisch klooster om dààr eens een paar dagen te gaan onthaasten. Geef toe dat al die dingen wel kunnen bekoren, zelfs zonder te weten dat je er het milieu mee redt :) Zowel vraag en aanbod raken meer afgestemd op reizen die tegelijkertijd een bijdrage leveren aan lokale economieën. De generatie die helemaal mee is met airBNB en Uber vindt dit al helemaal vanzelfsprekend. Zij gaan vaak nog verder: van hun vakantie van een maand een weekje ‘afstaan’ om in India te helpen in een tehuis voor geredde tijgers is voor hen integraal deel van reiservaring. Less is longer

Ethisch

De tijd dat we om politieke redenen niet naar ZuidAfrika reisden ligt ver achter ons. Al zijn er nog heel wat landen in de wereld die verre van democratisch zijn of die de mensenrechten met de voeten treden, toch volgen we tegenwoordig eerder een diplomatieke redenering: als reiziger breng je daar sowieso wat openheid binnen, een voorbeeld van een andere levenswijze, en dat weegt op tegen iedere toeristische boycot. De enige ‘politieke’ reden waar de toerist van de toekomst zich nog door laat afschrikken, is het element veiligheid. Wat de toerist van de toekomst erg belangrijk begint te vinden, is weten dat zijn vakantie-centjes het ecologische systeem van een land niet (verder) naar de k… helpen, dat de plaatselijke bevolking niet uitgebuit wordt in buitenlandse hotelketens, en dat je niet terugkomt van vakantie zonder één woord te hebben gewisseld met een echte local. Een andere belangrijke factor is het idee van reizen met respect voor de natuur en in contact met plaatselijke tradities en bevolking. Niet dat dit betekent dat je zoals in het televisieprogramma Toast Kannibaal tussen de pygmeeën in allesbehalve hygiënische omstandigheden allerlei voor jou vieze dingen moet gaan eten of op blote voeten door de rijstvelden moet baggeren (dat laatste is dan niet bij de pygmeeën, duh). Zie eerder voor je dat je woestijntrip mede georganiseerd wordt en inkomsten levert aan de bedoeïenen, dat je op je fotoreis in Afrika in prachtige eco-hutten logeert en je toestellen oplaadt met zonne-energie, dat je in Myanmar niet enkel bus in bus uit en van tempel naar tempelruïne gejaagd wordt maar ook met mensen uit de verschillende etnische culturen kan spreken, of dat je in plaats van op een ander vliegtuig springen

Blijft nog altijd het dilemma van de nieuwe bewuste reiziger in verband met zijn gigantische pootafdruk. Vliegen is zowat het meest milieubelastende transportmiddel dat er bestaat. De ware adepten van slow-toerisme proberen dat ook zoveel mogelijk minder vervuilende transportmiddelen te gebruiken, en de trein geniet de meeste voorkeur. Als definitie van slow-toerisme zou je kunnen zeggen dat het gaat om het minst polluerende vervoer te kiezen naar de minst verre bestemming, en voor een zo lang mogelijke periode met zo min mogelijk tussenstops of uitstappen. Minder vaak maar langer reizen, ook vanuit de redenering dat een zeer verre reis van één week of enkele dagen niet ‘rendeert’ noch voor jouw lichaam en gemoedsrust, noch voor het milieu. Dat klinkt toch niet zo slecht? Het beschrijft een superlange city-trip :) Maar hoe bereik je dan die exotische bestemming, of dat Afrikaanse land waar je behalve onthaasten ook een bijdrage gaat leveren aan een lokaal vrouwenproject? De supergemotiveerde eco-reiziger neemt zoveel mogelijk de trein.Tja, maar er zijn natuurlijk bestemmingen waar dat bijzonder moeilijk zou zijn.Wat dan? De eco-held(in) probeert dan zo weinig mogelijk te ‘hoppen’, met andere woorden kiest rechtstreekse vluchten zonder tussenstops, of kiest voor luchtvaartmaatschappijen die al ‘mee’ zijn in de aandacht voor de nieuwste generatie biobrandstoffen die voor minder CO2 uitstoot zorgen. En misschien moeten we ook niet lang meer wachten op het nieuwe paradepaardje van Elon Musk, de Hyperloop of trein van de toekomst.

(7)


Een dubbel goed doel Met Liberale Vrouwen zijn we verzamelpunt geworden voor plastic dopjes groot en klein. Ze worden gerecycleerd en met de opbrengst worden honden opgeleid om blinden te begeleiden.

In Koksijde is er een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. Om die werking te ondersteunen zijn de Vrienden der Blinden steeds in de weer met fondsenwerving. Zij doen dat door sensibiliseringsacties die misschien giften kunnen genereren, maar ook door een recyclageproject aan te sturen.

pasta- of lijmtubes, dopjes van schoonmaak- of wasmiddelen, harde deksels of dopjes van cosmetica of verzorgingsmiddelen, de harde deksels van de choco of pindakaas, de plastic schroefdop van de hoestsiroop, etc. etc. Hoeveel dopjes voor een hond?

Milieu én goed doel

Zo wordt het effect ‘dubbel’ : goed voor het milieu omdat er onafbreekbaar plastic gerecycleerd wordt, en goed voor het blindengeleidehondencentrum dat er geld voor krijgt. Een bedrijf dat de plastic dopjes herwerkt tot bijvoorbeeld paletten, geeft geld voor de verzamelde dopjes. Dat gaat per gewicht. Er zijn héél wat dopjes nodig voor je zelfs maar aan de stààrt van een hond bijgedragen hebt :) , maar alle beetjes helpen. Daarbij is de inspanning gering, gewoon van ieder leeggedronken flesje de dop afhalen en in een doos/emmer/zak bijhouden. Je bent er zelf ook mee gebaat, trouwens, want jouw vuilniszak weegt minder zonder alle dopjes en deksels die je weggeeft voor dit goede doel. We sparen thuis onze dopjes en brengen ze mee naar de Melsensstraat, want daar zijn wij nu een officieel ophaal- en verzamelpunt. Er werd een gigantische dopjeston geleverd, een stapel grote zakken, en een aantal plastieken dozen. De dozen zijn om op iedere etage te kunnen verzamelen en dan over te kieperen in de grote ton. Onze huisbaas Open Vld doet solidair mee, waarvoor dank. Met enige regelmaat komt de bestelwagen uit Koksijde in heel Vlaanderen langs bij de verzamelpunten om de grote en best wel zware vuilniszakken vol recycleerbaar plastic mee te nemen. Welke dopjes?

Welke dopjes worden verzameld en dus gerecycleerd ? Alle harde plastieken flessendopjes. We herhalen: hàrde plastic. Dus niet de flexibele dekseltjes van yoghurtbokaaltjes, shampoos of margarine. Wél plastic doppen van water-, frisdrank- en zelfs melkflessen. Ook de afsluitdopjes van tand-

De recyclagefirma rekent de opbrengst van de dopjes per kilo. Voor een kilo geven zij circa 30 cent. Dat is € 300 per 1.000 kg. Voor de volledige opleiding van een geleidehond is er … 83.333 kg nodig. Het lijkt onoverkomelijk, maar ieder dopje telt !

De opleiding

In de geschiedenis lezen we dat de vereniging haar eerste opleidingscentrum voor geleidehonden oprichtte in 1946. Twee blinden volgden toen een opleiding aan de Zwitserse school “L’oeil qui voit”. Ze werden zelf opleiders en werden de eerste africhters in Ghlin. Momenteel beschikt de vereniging over twee centra, een in Ghlin en het ander in Koksijde. De opleiding, die een emblematische rol voor de werking van de vereniging vervult, wordt wereldwijd erkend en krijgt geregeld persaandacht. De vereniging ontvangt steeds meer aanvragen uit heel België. Ze kan 17 tot 20 honden per jaar opleiden. De honden worden ter beschikking gesteld van volwassenen vanaf 18 jaar, die blind zijn of een gezichtsvermogen van minder dan 1/20 hebben, en die fysiek en mentaal geschikt bevonden zijn om een geleidehond te hebben en te verzorgen. In het centrum werken acht instructeurs – blinden, slechtzienden en zienden – die een goede voeling hebben met honden, met visuele handicaps en de mobiliteitsproblematiek.

(8)


Opdracht volbracht: de eerste dopjeston is gevuld en wordt opgehaald Voorzitter Aviva Dierckx opent ons verzamelpunt in de M34 Wat kun je zelf doen met je afdeling?

• Vraag een spreker van Vrienden der Blinden Koksijde als spreker • Breng een bezoek aan het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden in Koksijde en leef je in de wereld van een blinde die volledig vertrouwt op de hond - zeer goed combineerbaar met een andere activiteit in Koksijde of aan zee. Contacteer Koksijdse gids Francine Lefèvre via de Vrienden der Blinden. • Overtuig een bedrijf, openbare dienst, school, je eigen afdeling om ook mee te doen, en indien zij veel kunnen verzamelen, om ook ophaalpunt te worden • Kleinschalig kun je mét ons plastic dopjes verzamelen en ze meebrengen naar de Melsensstraat bij een volgend bezoek (of geef ze mee met een van onze vrijwilligers of werkkrachten). Contact met Vrienden der Blinden in Koksijde : Hendrik Noterdaemestraat 1 8670 Koksijde Tel 058 533300 E-mail info@vriendenderblinden.be

(9)


Dagen zonder vlees Dagen Zonder Vlees is voor de meesten onder ons wellicht geen onbekend begrip meer. In 2011 richtte Alexia Leysen –dochter van - namelijk dit project op, met als doel het klimaat en de manier waarop wij daarmee omgaan wat meer onder de aandacht te brengen. De nieuwe editie ging van start op 1 maart en duurt tot 15 april 2017. Tijd genoeg om nog op de kar te springen.

( 10 )


voedeltrends Waarom dagen zonder vlees?

DZV is geen pleidooi voor het volledige vegetarisme, maar een warme oproep om bewust minder vlees en vis te eten. De overconsumptie van dierlijke voeding is immers een van de grote oorzaken van de klimaatverandering. Wanneer we toch vlees eten, kiezen we best voor lokaal, duurzaam geproduceerd vlees. En ook op het vlak van voedselverspilling en verpakkingen kunnen we onze milieu-impact nog flink verkleinen. Nu BelgiĂŤ in de top 5 staat van landen met de grootste ecologische voetafdruk ter wereld, is deze actie een krachtig signaal dat wij burgers alvast onze verantwoordelijkheid willen nemen. Wist je dat uit enquĂŞtes blijkt dat DZV zowel bewustwording als gedragsverandering teweegbrengt? Dat is het DZV-effect! Hoe?

Je kan meedoen zoals je zelf wilt. Van 1 tot 7 dagen per week. Elke dag telt.

Voedseltrends 2017: hoofdrol voor groente Steeds meer mensen laten vlees al achterwege bij hun maaltijd, in 2017 gaan we dat veel vaker doen, voorspellen trendwatchers. Groente gaat dit jaar een hoofdrol spelen in de avondmaaltijd. "Volgens de herziene versie van de Schijf van Vijf moeten we 250 gram groente per dag eten en meer mensen gaan zich hieraan houden", zegt Anneke Ammerlaan, die trendwatcher is op het gebied van voedsel. "We zien nu al dat groente vaker wordt verwerkt in producten, zoals in de vegaburger en in pizzabodems. De groentesteak zal dit jaar vaker worden gegeten. Daarbij wordt een plak groente, bijvoorbeeld aubergine en bloemkool bereid alsof het een stuk vlees is. Mensen staan er voor open om groente op deze manier te eten."

( 11 )


Ammerlaan ziet een glansrol voor de bloemkool. "Het wordt de nieuwe trendgroente. Het is gezond, toegankelijk en in Amerika is de bloemkool in grote opkomst. De kans is groot dat Nederland dan volgt." Ook spruitjes zullen vaker op het menu staan. Boerenkool, dat de voorgaande jaren vaak werd gegeten, "heeft zijn beste tijd gehad".

Zeeland." Daarbij is ook duurzaamheid een trend die gaat doorbreken. "Producten krijgen een duurzame basis. Denk aan bier dat is geproduceerd met regenwater. Er komen ook meer bedrijven die zich puur richten op het maken van duurzame producten, zoals de Verspillingsfabriek die sauzen en soepen maakt van overgebleven producten." Bordewijk verwacht ook dat deze trend doorzet. "De horeca en fabrikanten zijn hier steeds actiever mee bezig. Zo maken ze bijvoorbeeld brood van de reststroom die overblijft na het brouwen van bier. Ik denk dat de grotere ketens dit ook gaan oppakken."

Boeket op je bord Marielle Bordewijk, fooddesigner en trendwatcher, denkt dat plantaardig eten gaat doorzetten. "In de horeca is het fenomeen 'botanical dining' ontstaan, waarbij groente als een boeket op je bord wordt gepresenteerd. De variatie uit de plantenwereld staat centraal bij deze vorm van eten. Opvallend is dat vlees hierbij niet verboden is. De chefs hanteren een 80/20-regel, waarbij 80 procent bestaat uit groente en twintig uit vlees. Het accent ligt nu op de rijkheid van smaken die groente te bieden heeft."

Geen superfood Superfoods zien we dit jaar minder vaker terug, denken zowel Bordewijk als Ammerlaan. "Mensen zijn op zoek naar quick fixes", zegt Ammerlaan. "Ze willen snel het gewenste resultaat bereiken. Maar liever door die gezondheid uit voedzame en minder dure producten te halen."

In de horeca krijgen we meer ambachtelijk, eerlijk geproduceerd voedsel, zegt Luuk Scholte, die werkzaam is als beursmanager bij Horecava. "En ook technologie en digitalisering spelen grotere rollen. Zo gebruiken restaurants virtual realitybrillen om een bijzondere beleving te genereren. Zo eet je je oester op het wad of vanuit een oesterbank in

( 12 )


"Men is minder hysterisch over gezond eten, we kijken er meer met een nuchtere blik naar", vult Bordewijk aan. "We volgen de fotogenieke healthbloggers niet meer klakkeloos, maar zorgen ervoor dat we niet te veel en vooral gevarieerd eten." Dit is uitstekend toe te passen in de bowlfoodtrend, die nu al populair aan het worden is dankzij de pokébowl. Hierin zitten bekende sushi-ingrediënten zoals rijst, sojabonen en verse vis. "Alle trends komen hier in samen", zegt Bordewijk. "Het is makkelijk om te maken, het ziet er leuk uit, het is gezond en je kunt overgebleven restjes gebruiken. Steeds meer restaurants serveren een pokébowl of een andere variant hierop." Suiker Suiker blijft volksvijand nummer één, denkt Ammerlaan. "Wat je wel vaker gaat zien, zijn gevriesdroogde stukjes fruit die een prima alternatief zijn voor snoep. Het smaakt krokant en de structuur doet denken aan een schuimpje." Zoete dranken als cola en 7-up worden vervangen door natuurlijke limonades met minder suiker.Verder blijft thee populair, vooral kruidenthee gaan we vaker drinken. Alcohol laten we vaker staan. "Je merkt dat er steeds kwalitatievere alcoholvrije wijnen komen. Ook andere alcoholische dranken krijgen een 0 procent-variant, zoals Campari. Zowel ouderen als jongeren drinken minder alcohol en daar spelen de producenten op in."

( 13 )


cultuur en tips RECHTS, AVERECHTS Gent - 1/03/2017 tot 01/10/2017

Design museum Gent Jan Breydelstraat 5 9000 Gent www.designmuseumgent.be

ACROSS JAPAN Hasselt - 04/03/2017 tot 03/09/2017

Tien jaar na het ontstaan van de opleiding ‘Textielontwerp’ van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) toont de tentoonstelling de positie van textiel binnen design, kunst, mode en architectuur. De link tussen textiel en beeldende kunst was nooit zo groot als vandaag. Het project tast de grenzen af van kunst en design, en toont werk dat voorbij deze grenzen gaat. Design en kunst staan naast elkaar. De werken worden daarenboven letterlijk en figuurlijk van hun sokkel gehaald: de scenografie onderstreept verrassende visuele assemblages wat leidt tot een totaalconcept waarin de toeschouwer zich onderdompelt. Werken van internationale kunstenaars worden naast die van Japanse mode zet de toon voor modetrends wereldwijd, in streetwear en couture. De collecties de studenten geplaatst. van de Japanse ontwerpers Yohji Yamamoto en Rei Valerie Mannaerts, Kristof Van Gestel, Joel Gomez Kawakubo in Parijs in de vroege jaren 1980 voren Henri Jacobs maken nieuw werk voor de ten- men een keerpunt. Met hun rafelige, loszittende toonstelling. Verwacht je aan werken die de grens en gescheurde zwarte ontwerpen schudden ze de tussen kunst en design overstijgen en waarbij het kledingindustrie grondig door elkaar en introduceontwerp, de ontwerpfase en het finale resultaat ge- ren ze een totaal nieuw modeconcept. Vanaf dat moment richt het Westen de blik op alles wat Jalijkwaardig zijn.

( 14 )


tento's pans is en pikt het een oude, interculturele dialoog opnieuw op. De fascinerende innovaties van de Japanse avantgarde ontwerpers en hun jongere collega’s in combinatie met recentere westerse interpretaties van de ‘Japanse’ esthetiek vormen de kern van Across Japan. De klemtoon ligt op de mode van de laatste vijfendertig jaar, maar de expo heeft eveneens aandacht voor de historische context. Immers, de interesse voor Japan in het Westen kent een lange traditie die teruggaat tot de zeventiende eeuw. Across Japan exploreert deze unieke kruisbestuiving tussen Japanse en westerse mode. Met markante silhouetten en aantrekkelijke beelden worden een aantal thema’s van deze kruisbestuiving verkend. De tentoonstelling toont vrouwen- en mannenkleding. Deelnemende ontwerpers en huizen zijn o.a. Paul Poiret, Balenciaga, Rudi Gernreich, Hanae Mori, Kenzo Takada, Issey Miyake, Kansai Yamamoto, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Junya Watanabe, Maison Margiela, Ann Demeulemeester en Iris van Herpen.

JAMES ENSOR EN LÉON SPILLIAERT - TWEE GROOTMEESTERS VAN OOSTENDE Oostende - 30/04/2016 tot 31/12/2019 Ontdek de twee grootmeesters van Oostende in de nieuwe Ensor en Spilliaert museumvleugel. Oostende en James Ensor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. James Ensor hield van zijn Oostende: de stad was zijn muze en inspiratiebron. Hij hield van de stad met de vele mensen, de onstuimige Noordzee , het carnaval dat jaarlijks de straten kleurde… Ook de schilder Léon Spilliaert, twintig jaar jonger dan Ensor, heeft zijn naam aan de Koningin der Badsteden gelinkt. Zijn nachtelijke

De expo ‘Across Japan’ maakt deel uit van het Yokoso Festival – 25 jaar Japanse Tuin in Hasselt (meer info). 04/03/2017 tot 03/09/2017 Modemuseum Hasselt Gasthuisstraat 11 3500 Hasselt modemuseumhasselt.be

( 15 )


tento's RIK WOUTERS

zwerftochten doorheen de stad en de lange wandelingen langs het strand zetten hem aan tot het creëren van zijn beste werken: donker en mysteri- Brussel - 10/03/2017 tot 02/07/2017 eus! Alhoewel Ensor en Spilliaert heel verschillend waren als kunstenaars worden hun namen vaak in een adem vernoemd. Rik Wouters (1882-1916) is ongetwijfeld één van de voornaamste Belgische kunstenaar van het eerste kwart van de twintigste eeuw. Mu.ZEE Kunstmuseum aan Zee Romestraat 11 De KMSKB en de KMSKA hebben de handen in el8400 Oostende kaar geslagen voor deze omvangrijke retrospectiewww.muzee.be ve. De kunst van Rik Wouters wordt gekenmerkt door kleurenrijkdom en authentieke, ongekunstelde onderwerpen die de toeschouwer rechtstreeks aanspreken. Door zijn herkenbare beeldtaal en bekoorlijke kleurenpracht slaagde hij er in om een voor zijn tijd vooruitstrevende artistieke schilder- en tekenstijl te ontwikkelen. Zo werd zijn vernieuwende schilderstijl al gauw door een breed spectrum van kunstliefhebbers en -geïnteresseerden gewaardeerd. Zowel gepassioneerde kunstliefhebbers als het grote publiek koesteren zijn artistieke nalatenschap tot op heden. KMSKB Museum voor Moderne Kunst Regentschapsstraat 3 1000 Brussel www.fine-arts-museum.be

( 16 )


THE SKY IS THE LIMIT VLAAMSE LANDSCHAPSSCHILDERKUNST IN DE 16E EN 17E EEUW.

len, maar schilders leven zich ook met het nieuwe genre uit om oneindige variaties op stadsgezichten, gebergten, panorama’s, helletaferelen en zeelandschappen te creëren. Antwerpen - 24/03/2017 tot 02/07/2017 Een van de pioniers van het Vlaamse landschap is Joachim Patinir. Pieter Bruegel de oude schildert In de loop van de 16e eeuw maakt de schilderkunst rond het midden van de 16e eeuw wereldlandeen revolutie door. Nieuwe genres, waaronder het schappen. In de 17e eeuw brengt Rubens met zijn landschap, veroveren de kunstmarkt. Een van de pi- liefde voor het platteland, zijn panoramische blik oniers van het Vlaamse landschap is Joachim Patinir. en kleurrijke pallet het landschap opnieuw onder In de loop van de 16e eeuw maakt de schilder- de aandacht. kunst een revolutie door. Nieuwe genres, waaronder het landschap, veroveren de kunstmarkt en Rockoxhuis belanden in de verzamelingen van rijke patriciërs, Keizerstraat 12 handelaars en edellieden. Landschappen dienen als 2000 Antwerpen achtergrond voor Bijbelse of mythologische tafere- www.rockoxhuis.be

Joachim Patinir.

( 17 )


Tips ladies@themovies 8 februari ging de film “Fifty Shades darker” in première, het tweede deel van de trilogie gebaseerd op de populaire erotische boeken van E.L. James… een ideaal excuus om met vriendinnen nog eens op stap te gaan, voor zover we daarvoor een excuus nodig hebben natuurlijk:).

met vriendinnen te doen en achteraf uitvoerig te bespreken:). Maar meer dan wat billenkoek en romantiek moet je nu ook niet verwachten… Ideetjes om binnenkort misschien met je vriendinnen/afdelingen te doen: Jackie, 20th Century Women, La La Land, De Romeo’s, Allemaal familie, Beauty and the Beast… Annelies De Pauw

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari komt langs bij Liberale Vrouwen Oost-Vlaanderen

Mannen meenemen is geen optie, dit is pure verwennerij voor dames. Trouwens in het Ierse Navan worden ondertussen mannen geweerd om te komen, want het personeel is té bezorgd over al die opgewonden vrouwen?! Deze tweede film zou beter zijn dan de eerste, meer humor bevatten en veel pittiger zijn met meer stomende seksscènes… dat schept hoge verwachtingen bij mijn vriendinnen en mezelf: een passionele billenkletser van formaat De best verkochte boeken in Vlaanderen zijn nog dus! Maar wat met dat “darker” aspect: meer SM of steeds kookboeken, en dat is al een paar jaar na elkaar zo.Vooral de boeken over gezond eten doen meer thriller-effect? We zullen zien… het goed en dan vooral die van Pascale Naessens. De eerste aanblik van Mr. Grey staat ons alvast Maar sinds enige tijd krijgt ze ‘concurrentie’ van aan: pittig met dat stoppelbaardje, meer sexy zelfs voedingsdeskundige Sandra Bekkari. En concurrendan bij de vorige film, een meevaller! En wàt een tie, dat vinden wij goed. romantiek: hij wil zijn Anastacia Steel terugwinnen (want de eerste film eindigde met hun breuk) door Sandra Bekkari is al 20 jaar bezig als voedingsdes“nieuwe regels” op te stellen. Mmm, romantiek en kundige en sinds 2008 helpt ze met haar Sanaregels in één zin, dat klinkt niet echt liefdevol… methode mensen gezonder eten. Ze is dus geen maar die bos bloemen, dure lingerie en juwelen nieuwkomer maar sedert korte tijd is ze wel uitgehelpen wel een handje. Na 10 min filmtijd, gaat ze groeid tot een hype met haar filosofie “nooit meer diëten, wél gezond eten”. al overstag. En ja, er zijn degelijk méér seksscènes, maar stomend zou ik ze niet noemen, ze zijn zelfs opmerkelijk braver dan bij de eerste film. Mr. Grey wil wel degelijk rekening houden met wat zijn liefje wil. En als er met nieuwe speeltjes wordt geëxperimenteerd, dan is dat eerder op vraag van Anastacia. Christian laat ook een minder dominant kantje zien en praat ook over zijn verleden… En als er plots een jaloerse ex-onderdanige opduikt, dan denk je even in een thriller te zitten en knijp je even je ogen dicht… even maar hoor… deze wending mochten ze gerust wat meer uitgediept hebben met meer drama en suspense. Een billenkletser? Ja, Anastacia krijgt wel degelijk billenkoek, maar wijzelf hebben nu niet gegierd van het lachen, maar plezant was het zeker en beter dan de eerste: (ietsje) meer inhoud, meer spanning, meer romantiek en minder SM. De film is meer dan vermakelijk, een aanrader om

Met haar boeken “Nooit meer diëten”, haar workshops en lezingen verovert ze stilletjes aan Vlaanderen. Meer dan 70.000 mensen smaken haar Facebookpagina ondertussen en het houdt niet op.Wat is haar geheim? Het feit dat we zonder diëten wel gezond en slank kunnen blijven is natuurlijk iets wat we allemaal willen. Maar ook haar visie spreekt ons aan: blijven genieten en eten wat je lekker vindt. Sandra Bekkari pleit voor een bord vol groenten, groenten moeten minstens de helft van je bord innemen. En ook zij vindt dat mensen best minder koolhydraten eten. Maar Bekkari sluit het mengen van vlees en koolhydraten in één maaltijd niet uit. Moet af en toe eens kunnen en zeker sporters hebben nood aan koolhydraten omdat ze meer energie verbruiken. Een eetpatroon op maat van je levensstijl dat vindt Bekkari belangrijk en dat spreekt ons Liberale Vrouwen ook aan.

( 18 )


Tips Hier –als teaser- alvast een aantal tips die ons, aldus Bekkari, kunnen helpen bij een vlotte vertering: haal voldoende vezels uit groenten, fruit- en volkoren graan; vijf kleine maaltijden per dag i.p.v. twee grote, kauw extra lang; drink voldoende water. Wil je meer weten over Sandra Bekkari en over haar visie op gezond eten, hou dan zeker zaterdag 25 november (10 uur- 12:30 uur) vrij want dan is ze te gast bij Liberale Vrouwen Oost-Vlaanderen. Kostprijs: 15 euro. Voor meer info contacteer rebecca.lesaffer@liberalevrouwen.be

Elk parfum vertelt een verhaal Gezellig samen ontbijten of borrelen terwijl je op ontdekking gaat naar dit ene aparte parfum, beleef het bij In Fine! We vertellen je ook welke geheimen de parfums van In Fine onthullen over je persoonlijkheid. Als kers op de taart krijg je de gelegenheid om enkele primaire grondstoffen uit de parfum industrie te ontdekken. Puur plezier! Parfum Atelier: Parfums ruiken - geuranalyse - karakterverhalen ontbijt/brunch of aperitief formule - incl. 50ml eau de parfum Geniet van dit uitzonderlijk ledenvoordeel: ontvang een gratis bodylotion in dezelfde geurlijn als je parfum. * Contact: myriam@parfumeur.be of 0495 40 22 33 * Website: www.parfumeur.be * Antwerpen, Gent of Brugge * 62 euro p.p. (all-in: 50 ml parfum, ontbijt of apĂŠro, karakteranalyse en body lotion)

( 19 )


Timeless Beauty Gallo Romeins Museum De nieuwe tentoonstelling in het Gallo Romeins museum in Tongeren combineert de hedendaagse kunstfotografie van Marc Lagrange met archeologische artefacten uit de romeinse tijd. Het thema van de tentoonstelling is ‘vrouwelijke schoonheid’. Het schoonheidsideaal bij de Romeinen baseerde zich op Venus, de godin van schoonheid. Ook bij de portretten van Marc Lagrange ziet de toeschouwer het ideale schoonheidsideaal van de vrouw in een hedendaagse context. Het experiment om kunst met archeologie te combineren lijkt weliswaar geslaagd in de tentoonstelling. De inspiratie die Marc Lagrange haalt uit de archeologie is visueel sterk aanwezig en de combinatie van zijn foto’s met de artefacten vullen elkaar dan ook aan. Als kunsthistorica en archeologe kan ik deze combinatie dan ook alleen maar toejuichen hoewel de feministe in mij toch erg schrikt van het verband tussen vrouwelijke schoonheid en de visuele weergave daarvan.

Moet een tentoonstelling vandaag in de 21ste eeuw nog steeds het stereotiepe waarden van vrouwelijke schoonheid afbeelden? Zijn we dit stereotiepe beeld nog steeds niet voorbij gestreefd? Waar is de echte schoonheid van vrouwen in deze tentoonstelling? Waarom kan dit net geen uitdaging zijn om daar naar op zoek te gaan? Ergens in een hoekje van de tentoonstelling maakt de curator dan wel een hedendaagse reflectie naar de problemen die vrouwen vandaag ervaren vanwege het schoonheidsideaal. Helaas worden zij wel niet door de topfotograaf gevraagd om als model te fungeren. Dit onderdeel van de tentoonstelling lijkt eerder ingericht om zichzelf in te dekken. Het verband en de diepere reflectie hiervan komt dan ook niet helemaal over naar de toeschouwer. Daarbij zijn de verhalen verre van zo sterk als de visuele beelden in de tentoonstelling. Ook de bezoeker zal eerder een extra inspanning moeten leveren om al deze langdradige filmpjes te bekijken.

De tentoonstelling toont enkel het schoonheidsideaal van de vrouw, sterk representatief in de kunstfotografie van Marc Lagrange. Zijn modellen zijn mager, naakt, hebben lang haar, een perfecte symmetrische verhouding, en ook hun borsten lijken perfect,… Ze lijken dan ook nog eens allemaal op elkaar en een diverse representatieve weergave van het vrouwelijk schoon is dan ook afwezig. De identiteit van het model lijkt eerder onbestaand en het vrouwenlichaam wordt hier opnieuw gereduceerd tot een object. Het citaat van Marc Lagrange geplakt op langs zijn zelfportret lijkt mij dan ook nogal ongeloofwaardig en nietszeggend: “De vrouwen op mijn foto’s moeten gevoel van schoonheid opwekken. Schoonheid zelf is niet het belangrijkste, vrouwen moeten karakter hebben. Die vrouwen inspireren mij het meest, vrouwen die de eenheid zelve zijn, die in zichzelf geloven, zichzelf durven zijn.”

Hoe is het toch zo ver kunnen komen? Het lijkt alweer een kwestie van macht. De tentoonstelling is gemaakt door mannen en hun blik op vrouwelijke schoonheid. Na alle feministische kritieken die geleverd zijn in de voorbije eeuw wordt het vrouwelijk perspectief gewoon opnieuw vergeten. Feminisme niet meer belangrijk vandaag? Deze tentoonstelling toont net aan van wel. De tentoonstelling had net de kans om een kritische blik te werpen op het vrouwelijke schoonheidsideaal, en dit te confronteren met de (naakte) vrouw die gedurende een lange periode in de kunstgeschiedenis afgebeeld werd als (lust)object door mannelijke kunstenaars maar de tentoonstelling koos net voor een herbevestiging van deze visuele beeldtraditie. Hoe kan een mannelijke fotograaf die vrouwen vandaag nog steeds op deze wijze afbeeldt zo geprezen worden voor zijn fotografie? Because it’s still a timeless man’s world.. Annouk Brebels

( 20 )


actueel Een op de drie zelfstandigen is vrouw Het aandeel vrouwelijke zelfstandigen is de voorbije tien jaar stabiel gebleven op zowat 35 procent. op basis van cijfers die ondernemersorganisatie Unizo opvroeg bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen van zelfstandigen (RSVZ).

De overlevingskansen na een kankerdiagnose zijn de voorbije 50 jaar enorm gestegen: van een gemiddelde van 24 procent begin de jaren zeventig tot ongeveer 50 procent vandaag. Maar sommige vormen van kanker blijven bijzonder moeilijk te behandelen. Slechts één procent van de patiënten bij wie pancreaskanker wordt vastgesteld en vijf procent van de patiënten met longkanker leeft tien jaar na de diagnose nog.

In 1995 was nog maar 28 procent van de zelfstandigen een vrouw, tien jaar later liep dat aandeel al op tot 35 procent. Maar sindsdien is het cijfer blijven steken.

Naar aanleiding van Wereld Kankerdag sprak de Britse krant The Independent met professor Karol Sikora, voormalig hoofd van het kankerprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie. Sikora stelt dat nieuwe ontwikkelingen in de genetica ervoor 'De piek van het aandeel zelfstandige vrouwen in zullen zorgen dat dokters medicijnen kunnen hoofdberoep vinden we in 2003, daarna stagneert voorschrijven die gericht zijn op individuele kanhet', zegt Caroline Deiteren van Unizo. 'Opvallend, kers. Die medische revolutie zal zich volgens Sikora want het sociaal statuut van de zelfstandige is de "binnen vijf tot tien jaar" voltrekken. voorbije jaren stelselmatig verbeterd. De pensioenen zijn gelijkgetrokken, net als de kinderbijslag, en "We zullen veel beter kunnen voorspellen welke de moederschapsrust is uitgebreid. Maar blijkbaar medicijnen we moeten geven. In de jaren 70 steis dat niet voldoende voor jonge vrouwen, of toch gen de overlevingskansen bij teelbalkanker tot 98 niet genoeg doorgesijpeld, om de keuze te maken procent, dus daar kunnen we in wezen van een voor een zelfstandig hoofdberoep.' genezing spreken. Zodra we de data van het kankergenoom begrijpen, zullen de overlevingskansen Het aantal vrouwen dat zelfstandige in bijberoep enorm toenemen". werd, is in twintig jaar tijd wél gestegen van 20 procent naar 40 procent. "De meeste patiënten zijn in de vijftig of zestig. Als zij nog twintig tot dertig jaar kunnen doorleven, hebben ze een normale levensverwachting".

Ontwikkelingen in genetica zullen leiden tot medicatie op maat Bron: The Independent "Binnen vijf tot tien jaar is er een medicijn tegen elke kanker" 4 februari was het Wereld Kankerdag en er is goed nieuws: volgens één van 's werelds meest gerespecteerde kankerspecialisten zullen dokters binnen vijf tot tien jaar een medicijn kunnen voorschrijven voor elke unieke vorm van kanker. Daardoor zal de vaak dodelijke ziekte geleidelijk veranderen in een chronische maar behandelbare ziekte.

Hoogste en laagste overlevingskansen Teelbalkanker heeft de hoogste overlevingskans na tien jaar, gevolgd door huidkanker (89 procent) en prostaatkanker (84 procent). Van de patiënten bij wie borstkanker wordt vastgesteld, leeft 78 procent nog minstens tien jaar. De laagste overlevingskansen bieden pancreaskanker (1 procent), longkanker (5 procent) en slokdarmkanker (12 procent). Terwijl er vooruitgang werd geboekt bij de meeste vormen van kanker, blijven sommige toch dodelijk. De tienjarige overlevingskansen voor hersenkankers zijn van 6 procent in de vroege jaren zeventig gestegen tot 14 procent vandaag, voor slokdarmkanker wordt een stijging van 4 naar 12 procent opgetekend.

( 21 )


actueel We zien onze familie en vrienden steeds minder De Vlaming heeft steeds minder oog voor sociale contacten met vrienden en familie. Tegelijk boomen de sport- en ontspanningsverenigingen. Minder dan een derde van de bevolking heeft nog dagelijks contact met zijn buren. Een op de zeven Vlamingen heeft weinig tot geen contact met familie. Dat blijkt uit onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse overheid naar de sociale contacten en het verenigingsleven van de Vlaming. Conclusie: de intense onderlinge contacten met vrienden, familie en buren vallen langzaam maar zeker terug. De studie wijst op ‘een lichte toename van sociaal isolement en vereenzaming’. ‘Een probleem dat vooral opdoemt door de veroudering van de samenleving’, zegt socioloog Mark Elchardus (VUB).

tot een krokettenkraam. De hapjes in hostievorm kan je doorspoelen met hemelse cocktails of aan de toog van de bierbar. Afsluiten doe je uiteraard met iets zoet: wat dacht je van een ijsje, pralines of cuberdons (we zijn tenslotte in Gent). De gelijkvloers is voor de levensgenieters overdag, de eerste verdieping voor nachtelijke zondaars. Vanaf 25 maart vestigt zich daar namelijk de HClub, die op donderdag, zaterdag en maandag open zal zijn. Beverhoutplein 15, 9000 Gent HOLY FOOD MARKET: Maandag - vrijdag van 11u tot 22u Zaterdag - zondag van 11u tot 23u

Armoede in Vlaanderen: geen spelletje

Toch is er geen reden tot doemdenken, omdat het verenigingsleven in Vlaanderen weer springlevend is. Bijna drie op de vier Vlamingen zijn ooit lid van een vereniging geweest en 30 procent is nog altijd actief in een vereniging. Vooral de sportclubs zijn in opmars, ten koste van ‘oudere’ verenigingen als de onze.

De voorbije weken stond de bestrijding van de armoede in Vlaanderen hoog op de politieke agenda.. Volgens de Vlaamse Minister van Armoedebestrijding dalen de armoedecijfers voor het eerst in jaren. Niet veel, maar toch, ze dalen en ze had het zelfs over een trendbreuk. Zo zou het algemeen armoederisico nu 10.3 % bedragen (dat is een daling met 0,8%). Even een rekensommetje…. Dat zijn nog altijd een goeie 600.000 mensen in Vlaanderen . En bij kinderen is er een daling van 2% tot 12 % en bij eenoudergezinnen bedraagt het armoederisico nu 27% i.p.v. 33%.

Holy Food Market in Gentse kapel opent de deuren

Andere bronnen zoals oppositiepartijen, maar ook experts zeggen dan weer dat de cijfers nagenoeg niet veranderen en dat de kinderarmoede bij kinderen zelfs lichtjes zou stijgen. Wie moeten we nu geloven? Wie heeft de juiste cijfers? ….

Er wordt al lang over gepraat, maar de Holy Food Market is eindelijk werkelijkheid in de Gentse Baudelokapel. De 16e-eeuwse Baudelo-abdij in het centrum van Gent is vanaf 24 februari het walhalla van al wie van lekker eten houdt. De voormalige kerk, klooster, bibliotheek en kunstcampus kijkt, na een periode van leegstand, naar een nieuwe toekomst als restaurant en foodmarkt, waarvoor de foodhallen in Barcelona, Rotterdam en Kopenhagen model stonden. Vijftien food concepten hebben zich gevestigd in de oude kapel, gaand van Libanees over Russisch

Maar daar gaat het voor ons Liberale Vrouwen eigenlijk niet over. We stellen vast dat het debat zich – al weer eens - verengt tot “welke cijfers zijn nu de juiste?” . Met andere woorden tot “wie heeft er nu gelijk?” Een welles-niets spelletje waarbij we volledig voorbijgaan aan de essentie: moeten we niet meer doen om de armoede te bestrijden en hoe gaan we dat doen? Want daarover gaat het voor ons, Liberale Vrouwen. De armoede aanpakken in plaats van erover te praten en met cijfers naar elkaar te gooien want is elk kind dat in armoede moet opgroeien er niet één te veel? Kijk eens goed om je heen. Bij je (klein)dochter

( 22 )


actueel of –zoon zitten op een klasje van 20 leerlingen 2 tot 3 kindjes die in armoede opgroeien, die niet meekunnen op schoolreis, geen warme winterjas hebben en een lege boterhamdoos bij zich hebben. De gemeenteschool waar mijn kinderen vroeger school liepen startte onlangs met een “wienkel” waar gezinnen die het even wat moeilijker hebben terecht kunnen voor kinderkledij, speelgoed en schoolgerief … Geen alleenstaand feit. Armoede beperkt zich al lang niet meer tot de grote Vlaamse steden. Zeggen dat de armoede daalt is te kort door de bocht. Het aantal leefloners was nooit zo groot als nu. Kijk om je heen. De dagdagelijkse realiteit ziet er anders uit. Daden in plaats van grote woorden en misschien als we eens in onze eigen gemeente en stad beginnen … ?

luiers en kleding voor kinderen tussen 2 en 5 jaar zijn welkom. "Wij zien de armoede zeker niet afnemen." Steun Nasci of een andere organisatie die zich inzet voor de zwaksten in onze maatschappij. Liberale Vrouwen zijn sociale vrouwen!

Kruipen: dé fitnesstrend van 2017?

De feestdagen zijn voorbij …. Nu gaat het gebeuren! Die overtollige kilootjes moeten er af. Ondertussen weer anderhalve maand verder en er is nog nauwelijks iets veranderd. En straks zingen we uit volle borst de evergreen van Jan De Wilde mee, “Daar is de lente, daar is de zon”. Jaaaa, daar is de Liberale Vrouwen stellen eens te meer vast dat lente, daar is de zon, daar is straks mijn bikini en zie armoede nog altijd vooral een zaak van vrouwen je de kilootjes…. is en blijft. Er leven meer vrouwen in armoede Tijd voor plan B denk ik dan. Iets nieuws, iets andan mannen. Aangezien veel vrouwen nog altijd ders en liefst iets dat ook goed is voor de conditie. minder verdienen dan hun mannelijke collega’s En waar valt mijn oog op? “Wordt kruipen dé fiten we vooral vrouwen terugvinden in deeltijdse nesstrend van 2017? “ arbeid is dat niet moeilijk te begrijpen. Als ze al Fitness, ik heb het gedaan: elke week me 2 tot 3 werk hebben…. Van vrouwen wordt immers nog keer in het zweet werken. Het was plezant en mijn altijd verwacht dat ze een stap terugzetten om de conditie verbeterde maar uiteindelijk vond ik telzorgtaken op zich te nemen. Daardoor worden ze kens weer een reden om niet te gaan: geen tijd, afhankelijk van het loon van hun partner en als die te koud, te warm, te veel volk, te weinig volk… wegvalt volstaat hun eigen inkomen niet meer en De crosstrainer die ik een paar jaar geleden kocht staat eenzaam in een hoekje: afgedankt. dreigen ze in de armoede terecht te komen. Kruipen? Ik weet het nog zo niet, is toch meer iets Het kan dus beter, veel beter: meer vrouwen aan voor baby’s en waarom doet het me denken aan… het werk in beter betaalde jobs werkt tegen ar- onderdanigheid. Ik lees toch verder en zet mijn vooroordelen opzij: moede. “Bij kruipen komt een reeks oefeningen te kijken waarbij je je eigen lichaamsgewicht gebruikt en Wat kunnen wij doen? geen extra fitnessmateriaal nodig hebt. Je kan de oefeningen dus probleemloos thuis uitvoeren.” Wist je dat 4 op de 10 kinderen in Brussel geboren Check-check! Het kost niets (toch geen geld) en ik worden in een arm gezin. Dat is bijna de helft van moet me niet verplaatsen. de kinderen in Brussel! Liberale Vrouwen steunen Bovendien lees ik dat “kruipen je kracht bevordert, al jaar en dag de vzw NASCI die moeders onder- maar ook je uithouding en stabiliteit van je romp.” steunt in hun dagelijkse strijd tegen armoede en Sommige studies menen dat kruipen ook goed is uitsluiting. De laatste maanden stijgt vooral de voor de bloeddruk en de rug. Maar dat laatste kan vraag van (kans)arme hoogzwangere vrouwen je ook, en beter, met andere oefeningen bereiken naar geboortepakketten. De vzw kan de vraag niet volgens critici die er meteen aan toevoegen dat meer volgen en deed daarom een oproep om ba- wie aan zijn algemene conditie wil werken meer bykleding te doneren. Ook zwangerschapskledij, zal moeten doen dan kruipoefeningen. De ideale Vooral het hoog aantal eenoudergezinnen dat in armoede leeft, baart ons Liberale Vrouwen, zorgen. Eén op 3 eenoudergezinnen leeft in armoede, alleenstaande vrouwen met kinderen zijn het meest kwetsbaar.

( 23 )


actueel workout bestaat uit cardiotraining, krachttraining en lenigheidsoefeningen en dat zo’n driemaal per week….. kruipen inbegrepen dan natuurlijk J. Voor wie er zin in heeft, hier enkele oefeningen: * de 'baby crawl'. Kruip naar voor en naar achter zoals je als kind zou kruipen: op handen en knieën. Zorg ervoor dat je handen even breed staan als je knieën en dat je rug recht is. * dezelfde oefening, maar dan met je knieën enkele centimeters boven de grond. * de 'bear crawl', op handen en voeten.

8 maart | Internationale Vrouwendag

Meer empowerment voor vrouwen! More women’s empowerment!

○ Nultolerantie voor geweld tegenover vrouwen op de werkvloer! Verbaal geweld, intimidatie en discriminatie: dat nemen we niet! ○ Gelijk loon = gelijk pensioen! ○ Opkomen voor het ‘welzijn op het werk’ van iedere werknemer! Ook voor vrouwen! ○ Strijden voor een werk-privé balans voor iedereen.

Sluit je aan bij ACLVB/CGSLB W0MEN! Vrouwen zijn vandaag meer dan nodig in onze syndicale strijd! Mail to: women@aclvb.be | www.aclvb.be

Vrije visie, eigen stem ( 24 )

V.U.: Sabine Slegers, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 02/2017

Have fun ladies!

aclvb w0men is solidair met alle vrouwen wereldwijd! We vieren samen onze verworven rechten en zetten onze strijdpunten in de kijker!


toekomst: slow fashion Slow fashion

Hoe slow is jouw fashion? Modetrends wisselen vaak en snel. Fast fashion noemen we dat ook wel. Vroeger had je de winter- en de zomercollectie, nu heb je –tig collecties en meer. Wie kan – en wil – nog volgen? Liberale Vrouwen denken na over de toekomst en dus ook over ons shopgedrag. Veel kopen en goedkoop kopen is meestal niet goed voor mens en milieu. Kies daarom voor slow fashion: investeer beter in een paar goede kwaliteitsstukken die je goed kan combineren en een paar jaar kan dragen en kijk misschien eens uit waar je iets gaat kopen en uit welke materiaal het kledingstuk gemaakt is. Tips voor slow fashion

1. Kies voor tijdloos design dat langer dan enkele seizoenen mee gaat. 2. Kies voor duurzame kleding van kwaliteit en met goede pasvorm. 3. Met duurzame materialen doe je het milieu een groot plezier. 4. Let op het kledinglabel in je kledij. http://www. schonekleren.be; https://www.bewustverbruiken. be/artikel/duurzame-kledingwinkels-kaart-gebracht 5. Investeer in stijladvies en voorkom miskopen door goed te passen. 6. Speciale gelegenheid of een feestje? Leen of huur kleding, bijvoorbeeld via een kledingbibliotheek. 7. Upcycle! Maak van oude kleding iets nieuws. 8. Modeverslaafd? Combineer klassiekers met trenditems of actuele accessoires. 9. Lever gebruikte kleding en textiel (ook kapot & versleten!) in bij de textielcontainer. En? Wat dragen we komende lente en zomer? Ik ben nogal ”into fashion” en ben graag op de hoogte van de nieuwste trends en kleuren. Gemakkelijk is dat altijd want ondertussen weten we dat alles kan en mag: “trek gewoon aan wat je mooi vindt en waar je je goed in voelt.” Natuurlijk maar wat vinden we komende lente en zomer mooi? Kleur! Kleur mag terug! De voorbije seizoenen was de mode vrij kleurloos, weinig sprankelende kleuren maar nu is kleur terug. En hoe! Fuchsia, oranje en geel: kleuren die optimisme en vitaliteit uitstralen. Ook blauw en groen, in natuurlijke tinten, zijn zeer aanwezig. Een combinatie die we de komende lente vaak zullen zien is rood-wit-blauw en ik denk hierbij aan donkerblauw, offwhite en knalrood. Een klassieker, tijdloos mooi. Diepblauw is het alternatief voor zwart komend seizoen. Een kleur waar Liberale Vrouwen wel van

houden! Maar ook denimblauw doet het heel goed, evenals aqua blauw, een optimistische en vrije kleur, een koele tint bij zwoele zomerse avonden. Felle kleuren als appeltjes-groen, geel, rood-oranje en fuchsia (think pink!) stralen kracht en optimisme uit en voor de meer ingetogen momenten is er poeder roze en nude. Strepen zien we komende lente en zomer heel veel, zowel verticale als horizontale: blouses met strepen bijvoorbeeld en broeken met de streep aan de zijkant in één of meerdere andere kleuren. Absolute topper is de blauw gestreepte bloes. Rokken zie je in alle lengtes. Van mini tot op en ver over de knie of tot op de enkels en eigenlijk alle lengtes daartussen. De rokken zijn over het algemeen wel wijder of lopen wijd uit en hebben vaak geen rechte zoom: of de ene kant is langer dan de andere kant, óf heeft een opvallende split, of de rok is helemaal ongelijk. Broeken: de skinny verliest terrein en daar is de wijdere broek terug. Ook veel modellen met 7/8 lengte. Wat komend seizoen zeker niet mag ontbreken in je garderobe is een wit overhemd. Net als deze winter is het witte overhemd helemaal hip maar dan in een iets andere versie; met speciale mouwen (vaak heel lange mouwen), een bijzonder model (asymmetrisch, met ruches..) of van een speciale stof gemaakt… een wit overhemd 2.0 dus. Ook de trenchcoat is er terug. Je ziet trenchcoats in allerlei kleuren en lengtes, met ceintuur natuurlijk en jeans mag natuurlijk ook niet ontbreken in je garderobe: broeken, rokken, jasjes, jurkjes, noem maar op, met of zonder scheuren, met of zonder borduursels en stiksels. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de mouwen. Pof, volume, ruches, ultra lang, linten noem maar op. Alles kan en hoe gekker hoe liever. Of dat zo makkelijk is laat ik aan jullie oordeel over J. Eyecatchers zijn vrolijke borduursels en prints: gekleurde vlinders, bloemen en vogels.We zien ze op blouses, jeansbroeken en op glimmende bomberjasjes. En wat meer? Diepe V-halzen, een blote buik, bustiers, korte topjes, transparante stoffen, gebreide en gehaakte kledij. Aan je voeten draag je stevige stappers, hippe sportschoenen blijven dus een goede investering. Draag je liever een hakje, ga dan voor de kitten heels. Kitten wat? Een schoentje dat zowat schommelt tussen ballerina en een pump en dat omdat het hakje zo klein is.Veel comfortabeler dan hoge hakken als je het mij vraagt. Rebecca Lesaffer

( 25 )


Klappen en breien - pussycat project Poes, poes, poes … pussyhat het ultieme accessoire in de strijd voor vrouwenrechten … In Amerika raken vrouwen ongerust dat verworven rechten, in casu abortus, teruggeschroefd kunnen worden. Ze kwamen massaal op straat na de aanstelling van het nieuws republikeinse regime. Het leek vanuit de lucht wel een zee van krokusjes, want de vrouwen droegen allemaal een roze gebreide pussyhat. Trump komt in mei naar België, en onze vrouwenbeweging zal ook hier vreedzame acties plannen. Tegen terugschroeven van bestaande rechten, voor verwerving van nog onbestaande rechten. In Amerika, hier, overàl in de wereld. Wat zo zijn we wel, we trekken het dan open. Met Klappen en Breien dachten we dat we misschien onze brei-vaardigheid ter beschikking konden stellen van de pluralistische vrouwenbeweging, en een aanzet geven tot het maken en dragen van PUSSYHATS zoals de Amerikaanse vrouwen dat deden. Waarom die poes?

Niet toevallig is het revolutionair hoofddeksel ook een verwijzing naar pussy, poes in het Nederlands, één van de benamingen voor de vrouwelijke genitalia. En laat de zeer klassevolle nieuwe president zich nu juist hebben laten kenmerken door vrouwvriendelijke uitspraken als ‘grab them by the pussy’. Het zou moeilijk geweest zijn een hoofddeksel te bedenken dat méér de boodschap uitdraagt dat vrouwenrechten nog steeds als basis hebben ‘baas over eigen lichaam’ – van baarmoeder tot hoofd. Actievoeren met humor, en nog duurzaam ook

We hebben breien en haken ooit afgedaan als iets van de generatie van onze oma’s aan de haard, en niet meer passend in het leven van een moderne vrouw, die haar na-het-betaalde-werk tijd besteedt aan interessantere dingen. Dat blijkt achteraf ironisch want alle onderzoeken tonen aan dat vrouwen er nà het werk nog quasi evenveel huishouden en moederen bovenop krijgen als vroeger. Maar, passend in het nieuwe onthaasten, duurzaam gebruik en zélf dingen maken, smèken jonge mensen (ook mannen!) nu hun oude groot-tantekes om hen te leren breien. Niet dat WIJ oude groottantekes zijn. De actievoersters in Amerika zeggen zelfs

dat deze pussyhats misschien wel verzamelitems of bewaaritems zouden worden, die vrouwen aan de volgende generaties activisten zullen doorgeven. Persoonlijk hopen we dat er een tijd zal komen dat we niet meer voor vrouwenrechten/mensenrechten de straat op moeten… Het Pussyhat Project wil :

1) de mensen die voor behoud van verworven vrouwenrechten en uitbreiding van vrouwenrechten, en tegens populisme en machisme activeren (dan is Trump sowieso inbegrepen), een middel geven om een unieke visuele statement te maken tijdens acties en betogingen, waardoor de kans dat hun boodschap gehoord wordt ook verhoogt. 2) de mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op acties en betogingen toch een middel aanreiken om hun steun voor vrouwenrechten simultaan met de acties visueel uit te dragen. Hoe meer we gezien worden, hoe meer we gehoord zullen worden. Laten we ons verenigen om vrouwenrechten op een creatieve en betekenisvolle manier te ondersteunen. Als jij een brei- of haakster bent die niet zelf kan deelnemen aan betogingen, wil je dan aub overwegen om een ROZE MUTS te maken voor iemand die er wel naartoe gaat - zo lever je ook een bijdrage. De eerste Europese actie na de Mars op Washington van januari 2017 en de gelijktijdige acties overal ter wereld, kondigt zich aan voor het bezoek van Trump aan Brussel in mei. Lenteversie van de pussyhat :

Wol : roze of fuchsia katoen of breigaren voor naalden 4mm, 1 of 2 bollen naargelang de looplengte - met 100gram en 200 meter looplengte heb je maar 1 bol nodig) Breinaalden : gewone of rondbreinaalden van 3mm (voor de boord) en 4 mm (voor de rest) Het patroon past alle medium tot grote hoofden.

( 26 )


We created this hat pattern to be easily made no matter where you live or what your level of knitting is. Worsted weight is easily available at any knitting store or craft store. Please choose any shade of pink that delights you. At the march, with everyone wearing hats in different shades of pink, the overall effect will be beautiful. Please make any warm hat – you can knit it, crochet it, it can have cat ears, it can have a pom-pom, etc. We include the official “Pussy Power Hat” knit pattern to inspire you and help you.

We love the clever wordplay of “pussyhat” and “pussycat,” but yes, “pussy” is also a derogatory term for female genitalia. We chose this loaded word for our project because we want to reclaim the term as a means of empowerment. In this day and age, if we have pussies we are assigned the gender of “woman.” Women, whether transgender or cisgender, are mistreated in this society. In order to get fair treatment, the answer is not to take away our pussies, the answer is not to deny our femaleness and femininity, the answer is to demand fair treatment. A woman’s body is her own. We are honoring this truth and standing up for our rights.

The Pussyhat Project aims to: Provide the people of the Women’s March on Provide people who cannot physically be on Washington D.C. a means to make a unique the National Mall a way to represent themcollective visual statement which will help and supportaan women’s Het is poepsimpel: eigenlijk brei je een rechthoe- Op mooiselves quasi onzichtbaar elkaar terights. activists be better heard. kige lap in jersey-steek (afwisselend 1 rij recht, 1 rij zetten met de matrassteek: zie kort en averecht), met aan begin en einde enkele centime- woordeloos filmpje hier: https://www. The more we are seen, the more we are heard. ters in ribbelsteek (afwisselend 2 steken recht, youtube.com/watch?v=6a8Q8AKf_eE Pussy Power Hat 2 Let’s come together to support women’s rights inaan a creative way. By Kat Coyle, The LittleDeze Knittery,naad Atwater Village, CA steken averecht) wordt de goedeand kantimpactful van het werk gemaakt. Plaats de 2 aan elkaar Yarn: Malabrigo Worsted (210 yd per 100 grams), in Fuchsia Pink, 1 skein Patroon: te worsted naaienweight delen (any shade of PINK & any yarnnaast will do)elkaar en met de If you a knitter whoopwants to participate in8/ the March Washington D.C.,op but perhaps Needles: 5mm straight Zet are circa 50 steken met breinaald van US 3mm – Women’s goede kant naaron boven. Steek telkens we are seen, the more we are heard. Gauge: 18 sts and 23 rows = 4” in St st cannot please HATvan forbeide a person who be there. meetattend even ofyourself, het de helft van jeconsider hoofd minmaking 10% zoua PINK 1 steek kanten in will en neem de The weather port women’s rights in a creative and impactful way. Finished size: before seaming 11” wide and 17 1/4” long in D.C. that day beeen a high of 35-45°F 15-25°F, willverbindt, be practically omvatten (het will moet beetje rekken) and Brei a4 low à of draad op dieso2 hats steken éénmaalimportant to keep warm. Pattern: 2 steken 5 cm in dubbele ribbelsteek (afwisselend op het rechterdeel en éénmaal op het fit: medium/large recht, 2 steken averecht) (maak een To bredere boord linkerdeel. Werk op deze wijze verder in While knitting a pink hat is a practical do,a here’s why it is a POWERFUL action you can take: CO thing 50 sts. to Leave long tail for seaming. als je muts met omslag wil!) iedere naald en maak zo losse steken over Rib: K1 * k2, p2; rep from * end p1. Ga over naar breinaald van Work 4 mm. Rib for 4Brei 1/4”. een hoogte van 3 tot 4 cm. Trek de draad Work in Stockinette right side rows,aan purl wrong side rows) 28cm/30cm/32cm in tricotsteek (afwisselend 1 (knitvoorzichtig om beide delen naar eluntil piece measures 13” from cast on edge. Begin Rib on right side row. rij recht, 1 rij averecht, waarbij de 'v'tjes van de kaar te halen: de naad wordt onzichtbaar. women’s Currently on Facebook, there are 111,000+ and crochet are traditionally Rib: P1 * p2,people k2; rep from * Knitting end k1. rechtgebreide rij de voorkant of 'goede' kant zulHerhaal steeds verder deze handeling Work Rib for 4 1/4”. Piece measures 17 1/4” from cast on edge. pledged to go to the march. The site of the marchcrafts, and we want to celebrate these arts. KnitBind off all stitches. Cuttotdat yarn leaving a long tail for seaming. len worden. beide delen met elkaar zijn ver-at as frivolous the iconic National Mall - fits over 1.17 million peoting circles are sometimes scoffed Fold hat in half and sew each side seam. Weave in loose ends. ga je weer met een dunnere naald incat ears bonden. on hat, and the will appear! circles,” when really, these circles are ple.Daarna If everyone at the march wearsPut a3mm pink hat, the “gossiping ribbelsteek breien. crowd will be a sea of pink, showing that we stand powerful gatherings of women, a safe space to Na evenveel centimeter of rijen in ribbelsteek als together, united. By knitting a hat for a marcher, talk, place where women support women. AnyenaMAKKELIJK aan het begin van de lap, en een totale lengte van LEUK youdeare a part of a powerful visual statement. thing handmade shows a level of care, and breien we je dat … je er geen kattenoortjes aan moet lap (met de beide ribbeluiteinden meegerekend) Wist 1) Knit a hat 1) Pick up a about women’s rights,lap sodie it isjeappropriate to Het een rechte dichtnaait aan van 36cm (mediumhoofd) of 38cm (groot hoofd) ?? care (or 2,is or gewoon 3, or 10!) hat from this march with a handmade item, one de2)symbolize zijkanten. Doordat de lap hoekig is en je hoofd rond, of 40cm (waterhoofd :) ) alle steken afzetten. Put hat(s) in an knitter, drop withwith a note toskill your thatsite, or TBA made has been passed down from verschijnen de akattenoortjes VANZELF als je het mutsje Laatfemale een lange waar- envelope Pink is considered a very colordraad representwearer, if you wish. See back location in D.C. thebedoelen ‘hoog’) opzet! Maak het dus niet té groot (we mee je alles aan elkaar zal woman to woman forweek generations. ing caring, compassion, and love – all qualities cover for our nifty template. of the march. anders staan Anonymous is OK, too! de oortjes wat ver in de lucht. that have been deridednaaien. as weak but are actually 2) Wear hat! de lap zodat 3) Get it to D.C.: give to a marcher, STRONG. Wearing pinkVouw together is adubbel powerful 3) Contact Knitter with a Breister! de ribbeluiteinden op elkaar drop if off at a drop site (to be listed on statement that we are unapologetically feminine big thank you, if you wish. our website1.soon), mailmuts itthe to our Weoreen love clever Brei (of 2, ofwordplay 3, of 10) of “pussyhat” and liggen. and we unapologetically stand for women’s rights. collection spot nearby D.C.: If you don’t knit and can’t de muts(en) in een envelop, eventueel met een Maak de zijnaden toe, laat 2. Stop “pussycat,” but yes, “pussy” is also a derogatory make it to the march, you can still spread the word! Pussyhat Project briefje voor de draagster. Zie achteraan voor een mooi enkel de ribbelrand onder- The term for female genitalia. We chose this loaded Or make a donation to a 12033 Lake Newport Rd. ontworpen invulbriefje. Anoniem kan natuurlijk ook. aan open. word for our project because wesupports want to reclaim non-profit that women’s rights. Zorg dat de tijdigofbijempowerment. iemand geraakt,Ingeef Reston, VA 20194 We created this hat pattern to be easily made no 3. the term as muts a means thismee day aan iemand die gaat, geef af op een verzamelpunt (adresmatter where you live or what your level of knitand age, if we have pussies we are assigned the sen op onze facebook.com/klappenenbreien), of stuur je ting is. Worsted weight is easily available at any gender of “woman.” Women, whether transgender enveloppe naar Klappen en Breien, Albertstraat 9, 2018 knitting store or craft store. Please choose any or cisgender, are mistreated in this society. In shade of pink that delights you. At the march, with Antwerpen order to get fair treatment, the answer is not to everyone wearing hats in different shades of pink, take away our pussies, the answer is not to deny the overall effect will be beautiful. Please make our femaleness and femininity, the answer is to any warm hat – you can knit it, crochet it, it can demand fair treatment. A woman’s body is her have cat ears, it can have a pom-pom, etc. We own. We are honoring this truth and standing up include the official “Pussy Power Hat” knit pattern for our rights. to inspire youbestemmelinge/draagster and help you. Beste van deze pussyhat,

Pink is considered a very female color representing caring, compassion, and love – all qualities that have been derided as weak but are actually STRONG. Wearing pink together is a powerful statement that we are unapologetically feminine and we unapologetically stand for women’s rights.

Currently on Facebook, there are 111,000+ people pledged to go to the march. The site of the marchthe iconic National Mall - fits over 1.17 million people. If everyone at the march wears a pink hat, the crowd will be a sea of pink, showing that we stand together, united. By knitting a hat for a marcher, you are a part of a powerful visual statement.

Knitting and crochet are traditionally women’s crafts, and we want to celebrate these arts. Knitting circles are sometimes scoffed at as frivolous “gossiping circles,” when really, these circles are powerful gatherings of women, a safe space to talk, a place where women support women. Anything handmade shows a level of care, and we care about women’s rights, so it is appropriate to symbolize this march with a handmade item, one made with a skill that has been passed down from woman to woman for generations.

While knitting a pink hat is a practical thing to do, here’s why it is a POWERFUL action you can take:

If you are a knitter who wants to participate in the Women’s March on Washington D.C., but perhaps cannot attend yourself, please consider making a PINK HAT for a person who will be there. The weather in D.C. that day will be a high of 35-45°F and a low of 15-25°F, so hats will be practically important to keep warm. The more we are seen, the more we are heard. Let’s come together to support women’s rights in a creative and impactful way.

The Pussyhat Project aims to: Provide the people of the Women’s March on Washington D.C. a means to make a unique collective visual statement which will help activists be better heard.

Provide people who cannot physically be on the National Mall a way to represent themselves and support women’s rights.

Dit product werd voor u gebreid /gehaakt door : Vrouwenrechten liggen mij nauw aan het harte, meer in het bijzonder …. Indien u mij een selfie wil sturen mét pussyhat, dan kan dat op deze mail /twitter/ instagram /FB account:

Facebook.com/klappenenbreien Twitter : @libbysknit


ledendag 5 juli kortrijk ledendag Liberale Vrouwen Kortrijk 5 juli 2017

Programma ledendag Kortrijk 9u30u: Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en de Kortrijkse specialiteit Kalletaart in de foyer van BUDA Kortrijk 10u-11u: Culturele activiteit:Veerle Malschaert brengt stukjes uit de voorstelling “Ecodiva” 11u: Vertrek naar startpunt verschillende keuzemogelijkheden 11u30: Start voormiddagprogramma -Themawandeling “Kortrijk ontdekken”: kennismaking met de belangrijkste monumenten (keuze 1) -Themawandeling “Straffe madammen in Kortrijk” (keuze 2) -Spionnenwandeling, een spannende citygame

rond spionage tijdens WO I (keuze 3). Vereisten: Minimum 3 en maximum 10 spelers + 3 tot 5 smartphones per spel + app, individueel te downloaden aan de prijs van 2 euro via Google Play en App Store. -Bezoek aan Museum 1302 met audiogids, een reis door de tijd naar 11 juli 1302 (keuze 4) 13u: Vrije lunch Namiddag: Vrije tijd: vrij shoppen, vrij wandelen, vrij museumbezoek, Kortrijk Beach, … 17u: Afsluitmoment in aanwezigheid van de burgemeester Totale prijs: 16 euro/persoon, 14 euro/persoon voor degenen die kiezen voor spionnenwandeling

( 28 )


erfgoeddag 23 april gent

23 april 2017 erfgoeddag ‘ZORG’

Liberale Vrouwen vzw Melsensstraat 34 1000 Brussel

In samenwerking met Liberaal Archief Kramersplein 23 9000 Gent

Oma's juwelen: zorgzaam in een doosje of opnieuw draagbaar? Draag je al jaren zorg voor een waardevol juweel maar nog geen kans gekregen om de waarde te laten schatten? Heb je een schitterende ketting in goud, een zilveren ring of misschien wel een ander juweel in witgoud? Draag je hier al jaren zorg voor of is dit een erfstuk dat al eeuwen in bezit is van de familie? Vertel het ons op Erfgoeddag, 23 april 2017. Breng het juweel mee naar het Liberaal Archief en de Liberale Vrouwen schatten je object naar waarde. Onze schatter is Suzanne Fresq en zij geeft graag een woordje uitleg ter plekke. Tegelijkertijd loopt de tentoonstelling ‘Kind van de rekening’ (kinderen en zorg in de 19de en 20ste eeuw). Om 11u starten we met een aperitieflezing. Achteraf is een persoonlijke schatting en make-over advies mogelijk. De schatter blijft aanwezig tot 16u. Inschrijven is niet verplicht. Plaats: Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent Inlichtingen: info@liberalevrouwen.be

( 29 )


ledenkortingen INFINE ANTWERPEN/GENT/BRUGGE Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart bij aankoop van een parfum een gratis bodylotion in dezelfde geurlijn als je parfum. www.parfumeur.be Contact: myriam@parfumeur.be of 0495/40.22.33 FOTOMUSEUM ANTWERPEN Waalsekaai 47 2000 Antwerpen www.fomu.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting (tot en met 22 juni 2017): 6 euro ipv 8 euro. PLANTENTUIN MEISE Nieuwelaan 38 1860 Meise www.plantentuinmeise.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 5 euro ipv 7 euro BROUWERIJ DE KONINCK Mechelsesteenweg 291 2018 Antwerpen www.dekoninck.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 10 euro ipv 12 euro KAZERNE DOSSIN MECHELEN Goswin de Stassartstraat 153 2800 Mechelen www.kazernedossin.eu Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting. SPORTIMONIUM BLOSO-DOMEIN HOFSTADE Trianondreef 19 1981 Hofstade-Zemst www.sportimonium.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 3 euro ipv 5 euro STORMS EXPO BLANKENBERGE Pier Blankenberge www.storms.eu Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 3 euro korting op de individuele toegangsprijs: 8 euro ipv 11 euro voor volwassenen, 6 euro ipv 9 euro voor senioren MUSEUM DR. GUISLAIN GENT Guislainstraat 43 9000 Gent www.museumdrguislain.be info@museumdrguislain.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro

korting op de individuele toegangsprijs: 6 euro betalen ipv 8 euro MUSEUM M LEUVEN Leopold Vanderkelenstraat 28 3000 Leuven www.mleuven.be Structurele korting voor een individueel bezoek aan M op vertoon van de lidkaart: 7 euro ipv 9 euro Structurele korting voor een individueel bezoek aan M op vertoon van de lidkaart: 7 euro ipv 9 euro MODEMUSEUM HASSELT Gasthuisstraat 11 3500 Hasselt www.modemuseumhasselt.be Individuele leden krijgen op vertoon van hun lidkaart groepstarief GALLO-ROMEINS TONGEREN Kielenstraat 15 3700 Tongeren www.galloromeinsmuseum.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart korting op de individuele toegangsprijs: 5 euro ipv 7 euro voor de permanente tentoonstelling Let wel, deze korting is NIET cumuleerbaar met andere kortingen (55+, lerarenkaart, edm...). BOZAR EXPO Paleis voor Schone Kunsten Ravensteinstraat 1000 Brussel Op vertoon van lidkaart : 2 euro korting op vertoon van de lidkaart op volgende lentetentoonstellingen : -Malta. Land of Sea (17.02 – 28.05.2017) : 8 euro ipv 10 -Pol Bury.Time in Motion (23.02 – 04.06.2017) : 14 euro ipv 16 -BelgianArtPrize 2017 (17.03 – 28.05.2017) : 4 euro ipv 6 -Yves Klein.Theatre of theVoid (29.03 – 20.08.2017) : 14 euro ipv 16 DOD BRUSSEL: OUTLET KLEDINGWINKEL TIJDLOZE MERKKLEDING VERKOCHT AAN KLEINE PRIJZEN. Winkels in Aalst en Brussel. Meer info op http://www.dod.be/nl/ Korting van 10% op vertoon van lidkaart (niet geldig tijdens solden) Adressen winkels sinds 1 juli 21016: Dod dames: Baljuwstraat 64 - 1050 Brussel

( 30 )


regio West-Vlaanderen

Gentsesteenweg 180 – 9300 Aalst Dod heren: Baljuwstraat 89 – 1050 Brussel Gentsesteenweg 180 – 9300 Aalst Dod kinderen: Louizalaan 179 – 1050 Brussel

* Zondag 19 maart: operette “Het land van de glimlach”, in De Spil in Roeselare

NATIONAAL VISSERIJMUSEUM OOSTDUINKERKE Pastoor Schmitzstraat 5 8670 Oostduinkerke www.navigomuseum.be Structurele korting op vertoon van de lidkaart: 5 euro betalen ipv 7 euro ABDIJMUSEUM TEN DUINEN KOKSIJDE Koninklijke Prinslaan 8 8670 Koksijde www.tenduinen.be Structurele korting op vertoon van de lidkaart: 5 euro betalen ipv 7 euro REISBUREAU GLOBE CVBA PASTORIJSTRAAT 20 2830 WILLEBROEK TEL : 03/2377359 FAX: 03/8866776 www.michelinecars.be Korting van 5% op de brochurereizen, autocarvakanties, cruises, vliegvakanties, autovakanties, hotelverblijven, enz… (met uitzondering van vliegtuigtickets, lijnvlucht of charter, en trein) Het reisbureau werkt samen met de grote touroperators en nichetouroperators, met uitzondering van Neckermann, Corendon of Club Med.

regionale agenda Regio Oost-Vlaanderen

* Zaterdag 25 maart: Algemene Vergadering gevolgd door uiteenzetting door volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter over “het nieuwe erfrecht”, 10 uur, Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent *13 mei (voormiddag) : straffe madammen wandeling in Gent Meer info en inschrijvingen bij rebecca.lesaffer@liberalevrouwen.be

* Donderdag 20 april, Brugge, 14 uur tot 17 uur Schilderen op canvas met Marianne Deryckere * Donderdag 15 juni: daguitstap naar La Hulpe met bezoek aan de Fondation Folon Meer info en inschrijven bij rebecca.lesaffer@ liberalevrouwen.be regio Antwerpen

* 18 maart: BV-café “uw afdeling anno 2020. Dromen over de toekomst…”, 10u, Het Anker, Guido Gezellelaan 49, Mechelen, 12u broodjeslunch, 14u30 ontvangst op Stadhuis door Bart Somers, prijs €25 * 26 april: spreekavond over “diversiteit” met Ann Brusseel, 20u, zaal Den Tighel Niel. * 17 en 18 juni: cultuurreis naar Ieper regio Limburg

* Woensdag 29 maart: BV-café “Uw afdeling 2020. Dromen over de toekomst…”, Liberale Mutualiteit Limburg, zaal Markies, Geraetsstraat 20, Hasselt, 14u, gratis. * Woensdag 26 april: lezing door Nancy Verbrugghe over het gebruik van digitale en sociale media in CC Hasselt * Woensdag 7 juni: uitstap naar Sint-Truiden met ontvangst op het stadhuis en rondleiding met gids. regio Vlaams-Brabant

* Woensdag 22 maart: bezoek militaire luchthaven Melsbroek => VOLZET (op 18 oktober doen we dit nogmaals) * Zaterdag 29 april: bezoek aan Tongeren: voormiddag vrij, vrije lunch, namiddag gegidst bezoek aan tento “Timeless Beauty” in Gallo-Romeins museum Tongeren, bus wordt ingelast met gekende opstapplaatsen. Meer info en inschrijven bij annelies.de.pauw@ liberalevrouwen.be

( 31 )


Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Omdat er regelmatig nog vragen komen in verband met de verzekering van afdelingen zetten we hierbij nog eens alles op een rijtje. Alle aangesloten afdelingen van de Liberale Vrouwen genieten van een GRATIS verzekering 'Burgerlijke aansprakelijkheid'. De polis is volledig conform de wet op het vrijwilligerswerk en waarborgt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het bestuur van uw afdeling en van alle personen door dit bestuur met een opdracht belast, en dit voor alle door uw vereniging georganiseerde activiteiten, vergaderingen, bijeenkomsten en voorbereiding daartoe. Om in aanmerking te komen voor deze verzekering, hoeft u niets bijzonders te doen. Het volstaat dat uw afdeling lidgeld betaalt en een actieve werking ontplooit opdat ze gedekt zou zijn. Ingeval van een eventueel schadegeval gelieve ons zo snel mogelijk telefonisch te contacteren. Wij zenden u dan een blanco aangifteformulier dat ingevuld dient te worden bezorgd aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt zowel lichamelijke als materiĂŤle schade maar dit houdt niet in dat lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten automatisch verzekerd zijn. De verzekering dekt immers enkel de schade veroorzaakt door de (onopzettelijke) fout van een vrijwilliger (bestuurslid, lid of andere vrijwillige medewerker). M.a.w., er dient steeds een verband te zijn tussen een fout en de geleden schade. Laten we dit even illustreren met een voorbeeld. Een dame struikelt tijdens een voordracht van uw afdeling over een elektriciteitskabel die los op de grond ligt en breekt haar been. In dit geval zou de verantwoordelijke voor deze activiteit, een vrijwilliger van de Liberale Vrouwen dus, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de geleden schade van de dame. Men zou deze vrijwilliger immers kunnen verwijten dat zij (of hij) geen voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om struikelen te voorkomen. Daar de verantwoordelijke in haar hoedanigheid van vrijwilliger door deze verzekering geniet van een dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid hoeft zij

zelf niet op te draaien voor de kosten waarvoor zij aansprakelijk kan worden gesteld. Maar stel dat deze dame tijdens dezelfde activiteit struikelt over haar eigen handtas dan kan niemand van de vereniging hiervoor verantwoordelijk gesteld worden en komt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bijgevolg niet tussen. Het is dus duidelijk dat onze verzekering niet tussenkomt ingeval van lichamelijke ongevallen waarbij het aansprakelijkheidsprincipe niet van toepassing is. Deze verzekering kan best vergeleken worden met de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die u thuis heeft voor uw gezin, de zogenaamde familiale verzekering. Deze verzekering dekt ook uw aansprakelijkheid als gezin maar dat wil nog niet zeggen dat wanneer iemand bij u thuis valt de kosten daarom gedekt zullen zijn door uw familiale verzekering. Er moet ook hier immers steeds een verband zijn tussen fout en geleden schade. Het is natuurlijk ook steeds mogelijk om een bijkomende verzekering lichamelijke ongevallen af te sluiten voor alle leden. Gezien de hoogte van de premies voor een dergelijke verzekering is dat echter niet haalbaar voor de nationale vereniging. Aangesloten afdelingen kunnen dit uiteraard wel doen en de premie bijvoorbeeld doorrekenen in hun lidgeld. Dit kan op jaarbasis maar het is ook steeds mogelijk om voor bepaalde activiteiten met een verhoogd risico, bijvoorbeeld een sportactiviteit of fietstocht, een dagverzekering af te sluiten. Informeer daarvoor bij uw verzekeringsmakelaar mocht u dit overwegen. Tenslotte willen we u ook nog wijzen op de mogelijkheid om als lokale afdeling van een erkende sociaal-culturele vereniging een gratis verzekering lichamelijke ongevallen af te sluiten bij Ethias, de zogenaamde provinciale vrijwilligersverzekering die betaald wordt met middelen van de Nationale Loterij. Let wel, deze verzekering geldt voor maximum 100 vrijwilligersdagen per jaar waarbij 1 persoon/dag beschouwd wordt als een vrijwilligersdag. Hoe gaat u hiervoor te werk? Eerst dient u een erkenning aan te vragen bij het provinciebestuur. Dit

( 32 )


kan ofwel via de cultuurdienst van uw gemeente die u de nodige aanvraagformulieren daarvoor ter beschikking kan stellen, ofwel via internet: -provincie Antwerpen: www.provant.be/vrijwilligersverzekering -provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be/ vrijwilligerswerk -provincie Limburg: www.limburg.be/vrijwilligers -provincie Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk -provincie West-Vlaanderen: www.west-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk -Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.hetpuntBrussel.be Na een positieve reactie op uw erkenningaanvraag kan u met uw erkenningsnummer inloggen bij Ethias Verzekeringen om concrete activiteiten aan te geven (wanneer, wat, hoeveel vrijwilligers,‌). Pas na bevestiging van Ethias zijn uw vrijwilligers echt verzekerd.

( 33 )


Column Camouflagekleuren De wereld valt niet uit elkaar. Negeer de krantenkoppen. Ga niet mee in alle doemdenken. Toch is er, behalve militairen in het straatbeeld, ook heel wat angst op straat. Mensen gedragen zich niet naar “we hebben nooit in betere tijden geleefd” maar naar “help!”. En we vertalen wat we voelen naar onze gedragingen, onze muziek, onze mode, onze cultuur dus. Ik las onlangs een artikel van een psycholoog die poneerde dat de hipster-baarden van trendy barrista’s de andere kant van de Januskop vormen van de geradicaliseerde baardjes die we om ons heen zien. Gaat dat wat ver, als analyse? Je ziet ook overal in de mode de camouflage-look de kop op steken. Niet alleen in de kleurenkeuze, kaki en groen, maar ook in de camouflage-print, naar keuze woestijn of jungle. Willen we ons wegsteken uit angst ? Dat is dan weer te relativeren door dé look van deze winter, waar ik jonge meisjes de camouflage-jas zal aantrekken, maar dan wel aan de kap voorzien van een fluofuchsia, gifgroene of metaalblauwe rand in vals bont, die écht wel het camouflageeffect teniet doet! Hoe dan ook vormt de mode een ‘spiegel’ van wat we zien en voelen om ons heen. Het zijn goede tijden voor pessimisten. Isis, etnisch geweld, schietpartijen op scholen, een bom in Zaventem, radicalisering, het klimaat is om zeep, en dan den donald er nog bovenop… dan gaan we misschien echt wel denken dat het schip stuurloos is of het einde nabij. Is dat echt waar of is DIT juist fake news, en is DIT waar trump-isten garen van spinnen, doordat de mensen bang worden? De Amerikaanse veiligheidsadviseurs stuurden al lang VOOR den donald zijn intrek nam in het witte huis onheilsberichten rond – 2 jaar geleden onder Obama zei Dempsey, voorzitter van de joint chiefs of staff ‘dat de wereld gevaarlijker is dan ooit tevoren’. Waarom zegt die man dat, en is het wel waar ? Ook onze liberale Canadees Michael Ignatieff schreef dat ‘de wereldorde is zoals tektonische aard-platen die wrijving hebben door geweld en haat’. Daar kun je dus niks mee doen in liberale en positieve zin, want vanuit angst gaan mensen iemand kiezen die niet staat voor hoop en groei, maar voor vijand-denken en spierballen rollen (juist … den donald, en BDW). Hoezeer we ieder van ons opsommingen kunnen maken van onrustwekkende gebeurtenissen in de wereld, toch moeten we het geklaag en het bang-zijn even nader bekijken. Kan de wereld er vandaag slechter aan toe zijn dan tijdens WO-I ? Dan tijdens WO-II ?? Dan tijdens de honger in Biafra ? Dan tijdens de koude oorlog ? Dan tijdens het regime van de Rode Khmer ? Dan tijdens de inquisitie ? In de echte, meetbare realiteit hebben we nooit in betere tijden geleefd. Globaal geteld zijn er 1O keer meer mensen die sterven door passie-misdaden en ’gewoon’ geweld of misdaad dan door oorlogen. En zelfs dié cijfers, van de moordstatistieken, zitten al gedurende 2 decennia in een steeds dalende lijn. Nooit eerder

( 34 )


in de geschiedenis zijn er zoveel meisjes naar school geweest als nu. Nooit eerder waren er drie keer zoveel mensen met overgewicht als mensen die honger hebben. Hoe kunnen we minder hyperbolisch naar de wereld kijken? Zeker niet door het nieuws dat we te verwerken krijgen. Want per definitie is nieuws slecht nieuws. Géén nieuws is goed nieuws, is eigenlijk een uitspraak die omgekeerd begonnen is: nieuws gaat over dingen die gebeuren, niet over dingen die niét gebeuren. We zeggen niet : vandaag is er geen bom ontploft in Zaventem. En tenzij we morgen àllemaal Ghandi worden, zal er nooit een avondjournaal zijn dat niet volsteekt met incidenten en geweld.

( 35 )

voorzitter

Aviva Dierckx

Ik heb ook een jas gekocht deze winter. Maar, met knipoog, eentje die in plaats van de junglevlekken groene en groenig-beige hàrtjes door elkaar veegde tot een camouflageprint. Subtiele vredesboodschap.


eerste contactblad 2017  

alles over het nieuwe jaarthema 'de toekomst', over feminisme, en het pussyhat project…

eerste contactblad 2017  

alles over het nieuwe jaarthema 'de toekomst', over feminisme, en het pussyhat project…

Advertisement