Page 1

Juni 2017 | Verschijnt driemaandelijks | www.liberalevrouwen.be | VU: Aviva Dierckx p/a Melsensstraat 34 1000 Brussel

Contactblad

Facebook.com/liberalevrouwen Twitter : @liberalevrouwen


inhoud

4

Voorwoord

5

A.V. en het nieuwe normaal

6

toekomst van het feminisme

8

#voorjoulucienne

10

zomertips

13

uitneembaar katern : "week van de vrije smaak"

24

actueel

25

vrijwilligers

28 juwelen opnieuw draagbaar 30

ledenkortingen

31

regionale agenda

32

een groen-blauwe toekomst ?

34

pussyhat

35

Column

COLOFON Contactblad is een driemaandelijkse uitgave van de Sociaal-Culturele Liberale Vrouwen vzw Redactieadres: Melsensstraat 34 - 1000 Brussel Tel. 02/280 37 47 redactie@liberalevrouwen.be www.liberalevrouwen.be Verantwoordelijke uitgever: Aviva Dierckx Redactie: K. Asscherickx, B.Claes, A. De Pauw, P. De Visscher, A. Dierckx Eindredactie: Rebecca Lesaffer


voorwoord Ons jaarthema "toekomst" is ingezet, en we ontdekken nog iedere dag nieuwe invalshoeken. De toekomst van de wereld, van het milieu, van de vrouwenrechten, van de vrouwenbeweging en de liberale beweging, van ons sociaal-cultureel werk, en zelfs van onze kleinste cel: de plaatselijke afdeling van de Liberale Vrouwen. En omdat we daarbij ook altijd graag een natje en droogje lusten, zit het thema 'toekomst' dit najaar ook vervat in onze activiteiten voor de Week van de VRIJE Smaak (11-26 november). Het (uitneembare) middenkartern is dan ook geheel aan dit thema opgedragen, kwestie van zowel inzicht als inspiratie te verschaffen. Maar natuurlijk kunnen wij ook van jullie, onze leden/lezers iets leren. Dus als je tips hebt voor initiatieven op het vlak van cultuur/vorming/ontmoeting/actie die rond 'toekomst' draaien, laat het ons dan nu nog weten, dan komt jouw goed idee misschien mee in de handleiding voor het jaar 2018 die we nu deze zomer klaarstomen voor onze vrijwilligers, zodat ze ruim op tijd hun programma-aanbod kunnen kiezen. In de zomer werken wij immers steeds vooruit, als dĂ t niet past bij ons jaarthema toekomst dan weet ik het ook niet, hoor. In de zomer werken wij onze nieuwe ideeĂŤn uit, schrijven verslagen, bedenken lezingen en/of vormingen, maar... nemen ook vakantie om er in september weer helemaal fris bij te zijn. Wees dus niet al te verwonderd als je ons secretariaat in de zomermaanden niet iedere dag open of beschikbaar aantreft, we zijn immers ook afhankelijk van de sluitingsdagen van onze goede huisbaas de M34 :) Prettige vakantie toegwenst iedereen ! Aviva Dierckx voorzitter

(4)


ALGEMENE VERGADERING Op de algemene vergadering “Toekomst!” van 11 maart 2017 werden de realisaties 2016 en de financiën toegelicht door Annie Bellin en Mieke De Groen, en wierp nationaal voorzitter Aviva Dierckx een vooruitblik op 2017. Daarna sprak gastspreker Tinneke Beekman over “de Toekomst van het Feminisme”. Na een netwerklunch was er tenslotte nog een geleide wandeling door het Warandepark. We begonnen natuurlijk – hoe kan het ook anders tijdens de Week van de Vrijwilliger - met een oprecht woordje van dank aan alle vrijwilligers die zich voor de Liberale Vrouwen inzetten en ons maken: tot een TEAM of Together Everyone Achieves More! Het is niet toevallig dat we onze Algemene Vergadering in maart houden, we willen haar steeds linken aan 8 maart, Internationale Vrouwendag. Wij zijn immers een socio-culturele VROUWENvereniging, en bovendien lid van feministische koepels. Behalve cultuur, vorming, ontmoeting, actie, gemeenschapsvorming die we vertalen in reizen, eten, breien, lezen, sporten, goede werken en maatschappelijk engagement, proberen we àl die dingen ook steeds vanuit een vrouwelijke invalshoek te doen. Het is onze "blauwe draad", en 8 maart is ons jaarlijks ankerpunt daarvoor. Op 8 maart sensibiliseerden we onze afdelingen via sociale media over onze vrouwenrechten.

Nog op de Algemene Vergadering namen Liberale Vrouwen een normaliseringsclausule aan, “Wat ons verbindt, NIET wat ons scheidt”. Deze clausule gebruiken we om onze werking af te toetsen op haar gehalte van gewone en onkrampachtige omgang. Het is wel degelijk een visie en een engagement!

Normaliseringsclausule Liberale Vrouwen "Liberale Vrouwen engageren zich om steeds uit te gaan van normaliserende integratie van de factor diversiteit." (in activiteiten, acties, uitstappen, programma’s, publicaties die we zelf opzetten, samenwerkingen die we aangaan, opdrachten aan derden en programmaonderdelen, vormingen en sprekers die we boeken, werving van leden en vrijwilligers, sociale acties, maatschappelijke activering en dit op onze terreinen cultuur, vorming, gemeenschapsvorming en sociale actie, en tevens binnen onze liberale en feministische insteek) Liberale Vrouwen staan niet voor een doelgroepenbeleid dat uitgaat van ‘de ander’ of ‘het andere’ en mensen vastpint op achtergrond, etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur of identiteit. Wij staan vooral voor inclusie en normalisering van diversiteit. Bij de werking die we ontplooien zullen we de normaliseringsclausule als toetssteen toepassen. Normalisering wordt een reflex bij alles wat we doen. “Doe eens normaal” We bedoelen met “normalisering” NIET “zich conformeren aan een norm” maar wèl dat we “gewoon doen”. We gaan hierbij uit van wat ons verbindt, niet wat ons scheidt. We pinnen ons niet vast op verschillen. Het zou normaal moeten zijn, bijna een automatisme, voor onze afdelingen om in een panel te zorgen voor een “diverse” keuze aan sprekers. En we willen al làng niet meer vastgepind worden op culinaire clichés van couscous leren koken of witlof-in-de-oven, misschien hebben we sàmen interesse om sushi te maken! In onze visie leidt enkel ‘normaal doen’ tot (h)echte uitwisseling, bonding, inclusie …

(5)


toekomst van Het feminisme De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is theoretisch een feit en dat hebben we onder meer te danken aan de Verlichting maar is dat ook zo in werkelijkheid: hebben vrouwen gelijke kansen? Hebben we het feminisme überhaupt nog nodig? de illusie van de verworvenheid

Tinneke Beeckman studeerde filosofie aan de ULB en aan de VUB en doctoreerde in 1999. Ze schreef “Macht en Onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting”, “Spinoza, filosoof van de blijheid”, en “Door Spinoza’s lens”, dat trouwens Liberales Boek van het Jaar geweest is. Ze heeft alleszins als unieke eigenschap dat ze filosofie kan brengen als iets dat sprankelt en leeft, en relevant is voor onze tijd en voor ons. Ja voor de toekomst dus . We kennen haar vooral van haar columns in onze 'kwailiteitskranten'. Maar ook haar lezingen, onlangs nog bij het Liberaal Vlaams Verbond, brachten haar duidelijk in ons vizier. Liberale Vrouwen nodigden haar uit om haar visie over de toekomst van het feminisme te horen. Rebecca Lesaffer schreef het op voor de afwezigen die ongelijk hadden, maar die het nu toch in beknoptere vorm kunnen lezen. Natuurlijk kan u ook zélf een keer deze bevlogen spreekster uitnodigen...

De gelijkheidsgedachte die met de Verlichting (18de eeuw) kwam, brak met de idee van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, tussen de verschillende standen in de samenleving, tussen blanken en zwarten… en ging uit van de natuurlijke gelijkheid en de vrijheid van het individu. Om deze gelijkheid te realiseren vertrouwden de verlichte geesten niet meer op bovennatuurlijke krachten (zoals de godsdienst) maar op de kracht van de mens. De Verlichting leerde mensen zelf richting aan hun leven te geven. Iedereen, mannen en vrouwen, kreeg dezelfde rechten, iedereen was gelijk, maar in realiteit ging het toch vooral om de rechten van de mannen. Er bleef dus een kloof bestaan tussen enerzijds de principes van de Verlichting en deze van de Verklaring voor de Rechten van de Mens en van de Burger (Frankrijk 1789) met ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’ hoog in het vaandel, en anderzijds de praktijk. Omdat in de Verklaring voor de Rechten van de Mens enkel uitspraken gedaan werden over de rechten van mannen, besloot de Franse journaliste en feministe Olympe de Gouges een boek te schrijven waarin de rechten van de vrouw waren opgenomen. Dat werd de Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (1791). gaan vrouwen er op vooruit ?

Vandaag hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten, hebben mannen en vrouwen dezelfde kansen maar is dat ook zo? Vrouwen kunnen nu evengoed studeren als mannen en de tijd dat vrouwen geen leerkracht, advocaat of dokter konden worden ligt – gelukkig – al enige tijd achter ons. Volgens de Franse sociologe Evelyne Sullerot neemt de status van een beroepsklasse af wanneer meer vrouwen toetreden. De ‘Wet van Sullerot’ (1968) houdt in dat zowel

(6)


verloning als status dalen zodra (meer) vrouwen deelnemen. Het beroep van rechter, arts of leraar zouden dan minder aantrekkelijk zijn, omdat er meer vrouwen tot die groep behoren. De vervrouwelijking van het beroep van leerkracht bijvoorbeeld zou ervoor zorgen dat minder mannen in het onderwijs aan de slag gaan. Maar in de praktijk stellen we het omgekeerde vast: pas wanneer de status van een beroep afneemt, kunnen of mogen vrouwen toetreden. De patriarchale autoriteit is dan al grotendeels gesneuveld. Dus ook de mannen in de beroepsgroep hebben dan minder aanzien. Bij artsen bijvoorbeeld speelt herwaardering van de patiënt een grote rol. De patiënt wordt mondiger, wil uitleg, zijn opties kennen en hij wil meer inspraak in de behandeling. Hetzelfde geldt voor het onderwijs : kinderen worden vanuit hun eigen rechten benaderd. Ouders weten het niet per definitie beter, kinderen hebben meer recht op een mening, op inspraak, op een eigen visie vanuit hun eigen beleving. In de politiek lijkt die dynamiek nog veel sterker en krijgen vrouwen pas kansen als de situatie hopeloos is geworden, en de mannelijke kandidaten geen idee hebben hoe ze de situatie nog kunnen redden en het risico op persoonlijk falen vrij hoog is. Voor dit fenomeen bestaat zelfs een term: de Glazen Afgrond (i.p.v. het Glazen Plafond). dynamieken bij de aanstelling van vrouwen

Toegepast op de politiek speelt zeker het patroon achter de aanstelling van Theresa May. Volgens Tinneke Beeckman worden vrouwen vaak gezien als ‘puinruimers’. Niet alleen in de bedrijfswereld is dat zo maar eveneens in de politiek. Als voorbeeld haalt ze onder meer de aanstelling van de Britse Theresa May tot premier aan. Zij heeft de ondankbare en loodzware taak Groot-Brittannië succesvol en vlot uit de Europese Unie te leiden, zonder dat de Britse Unie uit elkaar valt en zonder dat een economische crisis het land verarmt. Nu moet een vrouw het land redden. Nadat de politici die verantwoordelijk waren voor de Brexit Cameron, Johnson en Farage – uit de race stapten werd al snel naar May gekeken. Hun persoonlijke rivaliteit was belangrijker gebleken dan het algemeen belang. Theresa May daarentegen wordt gezien als een hardwerkende, realistische staatsman, eerder van het type ‘old school’. Een vrouw die zich niet door haar ego laat leiden, dit in tegenstelling tot haar mannelijke voorgangers.

Pas als de situatie hopeloos is geworden, en de mannelijke kandidaten geen idee hebben hoe ze de situatie nog kunnen redden, krijgen de vrouwen kansen. Het lijkt er dus op dat May’s aanstelling het politieke ambt wat in ere zal herstellen. Of, ondervindt het ambt imagoschade omdat het wordt bekleed door een vrouw? Beeckman haalt ook andere voorbeelden aan. Margaret Thatcher bijvoorbeeld, zij kwam aan de macht omdat ze conservatieve partij moest verlossen van Edward Heath en dan zouden ze haar vervangen door een man. Maar het plan pakte anders uit en Thatchter werd premier. Dichter bij huis denken we aan Caroline Gennez en Marianne Thyssen. Ook zij mochten puin ruimen en werden dan bedankt voor bewezen diensten. Wat stellen we vast: vrouwelijke leiders blijven vaak maar tijdelijk, want zodra het wat beter gaat, nemen de heren het stuur maar al te graag weer over. Mannelijke radeloosheid lijkt dus een extra kans voor vrouwen om naar de macht te grijpen. Havikken (mannen) winnen van duiven (vrouwen)

Tinneke Beeckman verwijst naar de psycholoog Daniel Kahneman en zijn theorie over de ‘illusie van validiteit’: zelfs wanneer ideeën worden weerlegd, blijft iemand aan zijn oorspronkelijke conclusie gehecht. Mensen zijn geneigd om bij conflicten hun eigen kracht te overschatten en volgens Kahneman zijn mannen veel vaker ‘overconfident’ dan vrouwen: ze houden langer vast aan hun opvattingen dan vrouwen, zelfs al blijken die niet te kloppen. En dat laatste kan gevaarlijk zijn. Denk aan het Brexit-verhaal. Onderzoek uit de financiële wereld toont een gelijkaardige trend aan: zo bleken de mannelijke ‘traders’ sneller overtuigd van de juistheid van hun strategieën, al waren die puur op toeval gebaseerd. Ze handelden dan ook sneller. Maar vrouwelijke investeerders konden veel betere resultaten voorleggen dan hun mannelijke collega’s. Maar helaas beloont de samenleving vooral mensen die ‘overconfident’ zijn, zelfs al vergissen zij zich vaker. Voor twijfel, nuance, bedachtzaamheid krijg je weinig krediet. En laat dat net eigenschappen zijn die vooral aan vrouwen toegewezen worden. Tinneke Beeckman besluit haar uiteenzetting met een oproep tot meer solidariteit onder vrouwen.

(7)


#voor jou lucienne eindelijk doorzetten aub: abortus uit het strafrecht ! FERM STANDPUNT “Abortus is een recht, het stigma en taboe moeten volledig doorbroken worden,” zegt Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter zeer treffend. In de visie van Liberale Vrouwen is abortus uit het strafrecht halen daartoe een essentiële en niet louter symbolische stap.

waarschuwing

Zoals Liberale Vrouwen al vaker gewaarschuwd hebben, moet men de (vele) huidige voorstellen die er circuleren om een doodgeboren vrucht ‘rechten’ toe te kennen die het verwerkingsproces van de ouders zou humaniseren, ook hiermee in verband lezen – we mogen niet ‘en stoemelings’ hiermee iedere mogelijkheid beknotten voor een “Wij zijn blij dat de liberale partij eenstemeer het termijnverlenging voor abortus ruim boven de 12 voortouw neemt hiervoor, en dat op de ‘verjaar- weken. dag’ van het werk dat Lucienne Herman-Michielsens samen met Roger Lallemand gedaan heeft, Dat er van andere partijen, in casu CVP, reeds revandaag 3 april precies 27 jaar geleden. Na 27 jaar acties kwamen op het voorstel van Carina Van zouden we op volwassen en niet-emotionele ma- Cauter ‘dat er belangrijkere en dringendere dosnier de losse draadjes moeten kunnen instoppen, siers zijn’, schiet ons Liberale Vrouwen echt in het van een abortuswetgeving die al vele vrouwen verkeerde keelgat. Na 27 jaar in een compromisheeft kunnen helpen, maar mits enige bijscha- situatie willen we echt nu een vooruitgang ! ving nog veel meer,” stelt Aviva Dierckx, nationaal voorzitter van de Liberale Vrouwen. Liberale Vrouwen gebruiken al enkele jaren de hashtag #voorjouLucienne om hiervoor te lobbyen, en zijn bijzonder verheugd dat de liberale wat is het voorstel van van cauter ? partij precies nù haar voorstel om te wet te ‘moBehalve het oud zeer rechtzetten (dat abortus derniseren’ lanceert. nog steeds in een ‘pijnlijk’ fout hoofdstuk van het Voet bij stuk houden aub ! Belgisch recht staat), wil het voorstel van Carina Van Cauter de oude compromis-term ‘noodsituatie’ schrappen, de bedenktijd grondig inkorten, een doorverwijsplicht voor de huisarts invoeren en de deadline tot wanneer abortus uitgevoerd wordt versoepelen. Deadline

Tot vandaag ligt die deadline op 12 weken na de bevruchting, met uitzondering voor zware afwijkingen van de vrucht. Echter laat de normale medische wetenschap toe om op een veel latere deadline de abortus-procedure ook nog als regulier te beschouwen. In Zweden bijvoorbeeld tot op 18 weken. En de realiteit is dat er ook nu nog Belgische vrouwen nà de deadline van 12 weken naar Nederland ‘moeten’ omdat ze ook daar een langere periode voorzien. Het zou dan ook maar heel normaal zijn ook in ons land de deadline op te schuiven.

(8)


titel #voor jou lucienne Niet zo verworven als je denkt: het verhaal van Planned parenthood In New York deel nam Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Ann Brusseel deel aan de 61ste VN commissie over vrouwenrechten om er de standpunten van ons land te verdedigen. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om te praten met Chloë Cooney, directeur Global Advocacy van de Planned Parenthood, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor reproductieve en seksuele gezondheidszorg en rechten van vrouwen. trump

Op zijn eerste werkdag schrapte president Trump de financiering voor Amerikaanse organisaties die in het buitenland werken rond geboorteplanning en gezondheidszorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders, omdàt ze ook werken voor abortus. Daarom vond Ann Brusseel het hoognodig om het recht op familieplanning opnieuw te benadrukken. “Net omdat de werking van Planned Parenthood vanuit extreem conservatieve hoek – lees vanuit extreemrechtse en katholieke lobbygroepensteeds vaker in vraag wordt gesteld, moeten we hun werking blijven ondersteunen,” meent Ann Brusseel. “Planned Parenthood onderschrijft het basisrecht van elke vrouw, namelijk het zelf kunnen kiezen of, wanneer en hoeveel kinderen ze wil. We moeten de waarde van dit soort werk en soortgelijke initiatieven benadrukken.” blij met onze steun

De dames van Planned Parenthood waren zeer opgetogen met de internationale aandacht en steun voor hun werk. De voorbije jaren werd in staten waar de republikeinen aan de macht zijn, al ferm gesnoeid in programma’s voor geboorteplanning, seksuele voorlichting en perinatale

zorg en vandaag stelt men vast dat het aantal tienerzwangerschappen, soa’s en gevallen van HIV er stijgt. De organisatie vreest dat de problemen zich zullen uitbreiden over heel de VSA. Internationale druk op Trump is dus belangrijk en de steun uit ons land wordt warm onthaald. Ann Brusseel volgt het thema verder op. she decides

Op federaal niveau heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo al belangrijke acties ondernomen. Maar ook Vlaanderen kan in zijn partnerlanden in de ontwikkelingssamenwerking steun bieden aan initiatieven die waken over de seksuele en reproductieve rechten en gezondheidszorg. Voor Ann is het "een belangrijke prioriteit waar actie nodig is".

(9)


cultuur en tips modemuseum antwerpen NICOLE & HUGO. SWINGING ANN SALENS Nog tot 27 augustus 2017 kun je in de galerij van het Modemuseum Antwerpen de creaties van de modeontwerpster Ann Salens voor Nicole en Hugo bewonderen. De tentoonstelling presenteert een selectie van flamboyante stukken van Ann Salens uit de garderobe van Nicole en Hugo, samen met uniek beeld- en videomateriaal. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op het gelijkvloers van het museum. MARGIELA, THE HERMES COLLECTION Ook in het Modemuseum tot 27 augustus '17 Modemuseum Antwerpen brengt hommage aan de Hermès-collecties van Martin Margiela. Er worden ook verbanden gelegd met zijn eigen label Maison Martin Margiela. Wanneer het Franse luxehuis Hermès Martin Margiela in 1997 aanstelt als artistiek directeur van de prêt-à-porter collecties voor vrouwen is dat op zijn minst een gedurfde keuze., want hij geldt als avant-garde. Zijn voorliefde voor deconstructie, recyclage en recuperatie van materialen waren ongezien in de modewereld. Hij heeft ons denken over mode en het systeem achter deze mode, en onze visie op ambacht, commercie, auteurschap en innovatie voorgoed veranderd Tot op heden leeft de invloed van het werk van Margiela voor Hermès door in het werk van vele hedendaagse ontwerpers. Tijdens de Parijse modeweek van herfst-winter 2016-2017 werd Martin Margiela - sinds 2009 niet meer actief in de modewereld - door de internationale pers omschreven als de echte protagonist van de Franse modeweek. Hoog tijd dus om het echte werk te tonen in MoMu! ModeMuseum Provincie Antwerpen - MoMu Nationalestraat 28 2000 Antwerpen www.momu.be

( 10 )


voor de zomer XY - 10 jaar glazen huis LOMMEL - tot 17 september 2017 XY: X voor 10 en Y voor Years (jaren); het is de vierentwintigste expositie in het glasmuseum GlazenHuis en er zijn vierentwintig kunstenaars en ontwerpers uitgenodigd die het hedendaagse gebruik van glas in het vakgebied van de beeldende en toegepaste kunsten in België zullen tonen. Belgen zit het gevoel voor materiaal in de genen. Door de traditie van de nijverheid en industrie en de toepassing van de ambachten als de ruggengraat van België ’s ontwerpindustrie, speelde en speelt glas een grote rol in de culturele waarden die de Belgische eigenheid vormden. De werken laten een interessante selectie zien van beeldend kunstenaars, studioglas-kunstenaars, glaskunstenaars en ontwerpers en daarmee de rol van kunst in onze moderne samenleving en het cross-over-proces van de onderlinge beïnvloeding van industrieel ontwerp, ambacht en kunst. Met hun onverschrokken manier van uitdrukken veroveren de kunstenaars ons hart en kunnen wij dóór hun glas steeds opnieuw kijken naar onszelf en de wereld. GLAZENHUIS Dorp 14b - 3920 Lommel +32 11 54 13 35 info@hetglazenhuis.be – hetglazenhuis.be

the crystal ship - muurschilderingen oostende Breng deze zomer een bezoek aan Oostende en het streetfestival “The Crystal Ship”. Dit gratis event lokte vorig jaar 50.000 bezoekers naar de badstad en belooft dit jaar nog mooier en grootser te worden. Twintig Belgische en internationale streetartists brachten overal in de stad muurschilderingen aan. Die vinden is niet echt moeilijk en zeker niet met de Crystal Shipapp die je op je smartphone kunt downloaden. Heb je liever een stadskaart met alle kunstwerken op dan kun je die afhalen in de toeristische dienst tegenover het casino. Er zijn 2 uitgewerkte parcours: een wandeltocht van 8,7 km en een fietstocht van 29 km. Maar natuurlijk ben je ook vrij om de stad te gaan verkennen en zelf de werken te gaan ontdekken die zowat overal in de stad te vinden zijn. Een perfect dagje voor jong en minder jong en een aanrader bij mooie weer. En foto’s op Instagram posten natuurlijk!

MAGRITTEjaar KMSK Brussel Regentschapsstr 3 1000 Brussel info@fine -ar tsmuseum.be 02-508.33.33 w w w. f i n e - a r t s museum.be EN WOONHUIS Magritte Esseghemstraat 135, 1090 Jette 02 428 26 26

( 11 ) toestemming – c/o SABAMADAGP - het doek : © GDF SUEZ Het rijk der lichten © Charly HERSCOVICI, met zijn vriendelijke


DE KUNST VAN HET KUSSEN Calais- nog tot 17 september 2017

en verhalen van kinderen uit het Zuiden. Pakkende foto’s en persoonlijke bezittingen tonen het leven van deze kinderen.

"Van Rodin tot Wim Delvoye" Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Mijlpalen in de geschiedenis het overlijden van Auguste Rodin Zal de wereld ooit vrij zijn van kinderarbeid? De Musée des Beaux-Arts visie van historici, juristen en pedagogen door25 Rue Richelieu, 62100 Calais, Frankrijk heen de tijd komt aan bod. Een interactieve tijdslijn toont de belangrijkste mijlpalen uit de geschiedenis van kinderarbeid in België. MIAT Minnemeers 10, 9000 Gent 09 269 42 00 www.miat.gent. be

MADE BY CHILDREN KINDERARBEID VROEGER EN NU Gent – 20 november 2016 tot zondag 7 januari 2018

Wie dacht dat kinderarbeid vandaag enkel voorkwam in het Zuiden heeft het mis. Ook na de invoering van de leerplicht in België in 1914 en het VN-Kinderrechtenverdrag in 1989 roept het wereldwijd controverse op. De tentoonstelling geeft kinderarbeid een gezicht. Veertien kinderen nemen het woord. Norbertine (14 jaar) werkt in de Lokerse haarsnijderijen, Juliana (12 jaar) gaat aan de slag in een Gentse vlasspinnerij.... Stuk voor stuk meeslepende verhalen, van vroeger en nu, uit de textielindustrie, de steenbakkerijen en de showbizz. Verhalen van bij ons

( 12 )


( 13 )


uitneembaar

katern titel

Week van de VRIJE smaak

11-26 november 2017 de smaak van morgen = TOEKOMST Dit uitneembaar extra katern bevat massa's ideeën om tijdens de nieuwe Week van de Vrije Smaak (die bij ons lànger dan een week mag duren) iets leuks te organiseren. Je kan er ook mee in de kijker komen als je het doorgeeft aan ons 'de sterkhouders van de VRIJE smaak' en aan de Vlaamse overheid die de 'gewone' week van de smaak inricht. Met het smaakthema 2017 , de smaak van morgen, denken wij aan nieuwe voedseltrends zoals insecten, raw food en superfoods maar ook aan veggie en trends als “love food, hate waste.”

Wat krijgen we in de toekomst op ons bord? Wordt het voedsel van de toekomst één of ander sapje met daarin alle voedingstoffen die we nodig hebben? Of kauwen we binnenkort op gebakken wormen, larven en knapperige sprinkhanen? Ook de 3D printer en de ontwikkelingen in het labo bieden nieuwe mogelijkheden. Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Naar verluidt zullen er tegen 2050 zo'n 9 miljard mensen op onze aardbol leven. Hoe zullen we al deze monden voeden? Volgens wetenschappers en voedseldeskundigen zal ons huidig voedselsysteem (landbouw) niet volstaan om de groeiende wereldbevolking te voeden. Er moet dus actief gezocht worden naar nieuwe producten en productiemethoden. Maar hoe kan het dan dat er tonnen en tonnen voedsel weggegooid worden? Etend en experimenterend zoeken wij antwoord.

Onze eigen unieke publicatie De vegetarische lifestyle met gezond verstand besproken, met vele tips en recepten

GR A TIS DOWNLOADEN OP

BLOGGEN.BE/ devrijesmaak We ontwikkelden met onze vrouwenvereniging een eigen en eigenzinnige kijk op de overheidsactie #dagenzondervlees,. Voor ons is het geen wedstrijd wie het meest kan ‘besparen’ op zijn eco-voetafdruk, en wij werken ook niet met een belerend vingertje. Meedoen kan, in alle vrijheid, van 1 tot 7 dagen per week, dus hoeft niet élke dag, en ook buiten de periode van de overheidsactie is dit een goed idee.. Wij vinden het een totaal slecht idee om vegetarisme te associëren met vasten/diëten/het-met-minder-doen, want wie zegt dat we geen vegetarische bacchanalen kunnen opzetten ? Onze “Vrije Vegetari-

sche Experimenten” zijn geen pleidooi voor

volledig vegetarisme, maar een gezamenlijke uitdaging voor gezondere voedingsgewoontes en nieuwe culinaire ontdekkingen. Het begon met dagelijkse blog-posts van onze voorzitter Aviva Dierckx tijdens onze eerste deelname aan #dagenzondervlees. In 2017 werd het, speciaal voor de Duurzaamheidsweek van ecoheldin Pamela Peeters herwerkt tot één leesbeer geheel met vele toffe recepten om vrij en niet belerend te "experimenteren'. Omdat er al zoveel kookboeken zijn, en zoveel papier gebruikt wordt, en de publicatie gekoppeld werd aan duurzamheid, werd ze dus niet in gedrukte vorm uitgegeven, maar enkele als gratis download-baar e-boek, in pdf-vorm.

( 14 )


toekomst VoedseltrendS : vooruitblik naar 2050 Eten wordt overbodig. Heb je geen tijd of zin om te koken, neem een Soylent. Dat is een drankje met alle voedingsstoffen die je op een dag nodig hebt. De naam is een knipoog naar een nogal creepy science-fictionfilm. Eén van de bedenkers, Rob Rhinehart, verwacht dat er twee soorten maaltijden zullen ontstaan: het gezellige tafelen met vrienden en familie en het snelle drankje voor als we geen tijd of zin hebben. Vlees uit het laboratorium

Voorlopig kunnen alleen nog maar smalle 'vleesrepen' uit varkensstamcellen gemaakt worden. Volgens wetenschappers komen de eerste gekweekte hamburgers er aan.

Minder vlees, ander vlees

Minder vlees eten, dat doen velen al: omwille van de gezondheid, maar ook omwille van de druk op het milieu. Er komen ook al alternatieven zoals insecten. En tegen 2050 genieten we misschien van een sappig stukje stamcelvlees, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld door de NASA. Vergt veel minder energie, produceert veel minder broeikasgassen, en is misschien nog lekkerder en gezonder ook, wie weet.

Verpakkingen gooi je niet weg, maar eet je op

Neem nu koekjes die nu vaak nog in een individuele verpakking zitten en samen in een pak. Die individuele verpakkingen zouden eetbaar worden, zoals de WikiPearls: een vlies rond bijvoorbeeld een bol ijs, wat yoghurt of kaas. Je eet ze gewoon mee op en dat maakt de afvalberg gevoelig kleiner.

De keuken denkt voor jou

Ikea werkt er al aan, en toonde ze op de Design Week en de wereldexpo in Milaan: de slimme tafel. Je legt je ingrediënten op de keukentafel en die toont je welke lekkere combinaties mogelijk zijn. Bij een tomaat kan dat mozzarella en basilicum zijn. Er zijn nu ook al intelligente koelkasten: ze weten welke ingrediënten uitgeput of vervallen zijn en bestellen zelf bij.

Weg met de bediening?

De loonkosten zijn hoog en de digitalisering neemt toe, ook in restaurants. De oplossing: je tikt je bestelling in op de digitale tafel, een robot brengt het eten, en wanneer de tafel ‘voelt’ dat je genoeg hebt, vraagt ze zelfs of het lekker was. De rekening krijg je op je smartphone. Onmogelijk? Nu al uit te proberen bij ‘interactive restaurant’ Inamo in Londen.

Kruid je eten met muziek

Niet alleen uitzicht en geur, maar ook muziek bepaalt mee de smaak van wat je eet. Uit The Bittersweet Study van de Oxford University blijkt dat hoge tonen ons eten zoeter doen smaken en lage tonen bitterder. Zo zou je het suikergehalte in sommige voedingswaren kunnen reduceren en compenseren met de juiste muziek op de achtergrond.

( 15 )


Week van de VRIJE smaak Interieur beïnvloedt de smaak

Zo ontdekte drankenfabrikant Diageo nu al dat ronde tafels, afgeronde stoelen en rood licht ervoor zorgen dat whisky zoeter smaakt. Koffie- en ontbijtbars – waar veel zoets wordt geserveerd – kunnen ook van die rondingen gebruik maken, terwijl pizzatenten via hoekig design het zoutige aspect kunnen benadrukken.

Lokaal en kwalitatief

Een tendens die nu al is ingezet, zal nog meer terrein winnen: consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt, wat erin zit , hoe het bewerkt is en kiezen bij voorkeur voor lokale producten.

Daar zijn de drones

Die toestellen zijn nu al een hit in de winkel, en straks dé manier om eten thuis te brengen. Online bestellen en even later hangt een drone voor je voordeur.

‘t Komt al uit de printer

Food printen is moeilijker dan gewoon 3D-printen met kunststof, en toch komt het stilaan van de grond. Suiker ‘drukken’ gaat al behoorlijk vlot, en met chocolade wil het ook al wat lukken naar het schijnt. “Schat zal ik voor jou ook wat chips printen?” Een Foodprinter kan er voor zorgen dat jouw persoonlijke gerecht precies op het juiste moment gemaakt wordt, zodat er een vers en gezond gerecht voor je klaar staat als je thuiskomt. Er zijn naar verluidt zelfs al een paar printers op de markt zoals de Foodini en de Chefjet. Ook Philips heeft er één met de unieke eigenschap dat je verschillende eetbare ingrediënten kunt mixen en dat je zelf kunt bepalen in welke vorm je die wilt printen: bijvoorbeeld wortels in de vorm van schuim en broccoli als ijsje. Maar ze zijn zeer duur in aankoop en ze staan nog niet op punt: voeding printen is één ding, maar hoe print je geur en smaak en ook het opwarmen van de maaltijd zou nog niet goed op punt staan. Maar ooit komt het er van!

Perfect, of net niet

In laboratoria worden almaar nieuwe, ‘perfectere’ voedingswaren bedacht. Zoals lekvrije tomaten, aardbeien die naar framboos smaken, volmaakt ronde appels, aardappelen die zorgen voor meer resistentie tegen malaria…. Maar daar stopt het niet. Zo willen een aantal wetenschappers zelf voedsel produceren om zo niet meer afhankelijk te zijn van de natuur en de landbouw.

Voedsel uit het labo

Zo zullen we in de supermarkt van de toekomst een supplement kunnen kopen vol met voedingsstoffen. Dit supplement stop je dan in je koelkast die er voor zorgt dat je elke dag je eigen groente en fruit vers kunt plukken, als we ene Masud Hussain mogen geloven toch. Dit genie ontwikkelde een koelkast waarin je groenten en fruit kunt laten groeien in plaats van alleen op te bergen. An Bogaerts schreef hierover in Kwintessens, wij hebben het voor jullie samengevat.

( 16 )


toekomst MORGEN op ons bord : zeewier In Aziatische landen zoals Japan en Korea staat zeewier al eeuwen op het menu. Wereldwijd worden er meer dan 160 soorten zeegroenten geconsumeerd, in een grote variëteit aan kleuren, structuren, vormen en soorten. Zeewier is beschikbaar in verse, bewerkte, gedroogde, gekookte of ingemaakte vorm, als een kruiderij, smaakmaker of toevoeging aan voeding. Hierdoor is het een veelzijdig product dat op meerdere manieren te gebruiken is. Daarnaast staat het ook bekend als een plant met een hoog gehalte aan eiwitten.

De smaak van zeewier

Wie al zeewier gegeten heeft, zegt dat het in het begin even wennen is aan de smaak en het gevoel in de mond. Om deze ‘nieuwe’ smaak te leren waarderen en er van te genieten, is het aan te raden om te beginnen met kleine hoeveelheden toe te voegen aan je favoriete soepen en gerechten, bij voorkeur gedroogd en fijngemalen, of als vlokken of korrels. Veruit de populairste vorm van eetbaar zeewier is ongetwijfeld nori: gedroogd en geroosterd purperwier. Het wordt tot vellen geplet, waarmee hoofdzakelijk sushi’s worden gerold.

Ingrediënten: 1 eetl.olijfolie 2 theel.gehakte knoflook 1 à 1,5 kopje gedroogde rode peper 1/4 kopje dulse vlokken 1 blikje tomaten 2 eetl.gehakte peterselie Zout naar smaak Pasta of evt. zeewierpasta Dulse is een gedroogd Iers zeewier om te eten als snack of fijngesneden te gebruiken in salades, soepen, sauzen en stamppotten. Het heeft een volle, rokerige smaak die lijkt op zoute bacon.

Naast noribladen, norivlokken en noripoeder neemt ook de populariteit van kelp, kombu-breton, wakame, arame, dulse en hiziki de afgelopen jaren toe. Behalve in salades wordt zeewier ook steeds vaker verwerkt in zeewierburgers, zeewiercrackers en zeewierpasta. Maar er bestaan ook al zeewierchips, zeewiermeel, zeewierolie, zeewierjenever en zeewierzout.

RECEPT : PASTA met "dulce" (Iers zeewier) Fruit knoflook, zeewiervlokken en rode peper in olijfolie gedurende 3 min. Zorg ervoor dat de knoflook niet bruin wordt. Pureer de tomaten in een blender. Voeg ze daarna toe aan het knoflookmengsel. Laten sudderen, maar blijf af en toe roeren. Laat ongeveer 20 min. indikken. Breng eventueel op smaak met zout. Kook de (zeewier)pasta volgens aanwijzingen op de verpakking. Roer de saus erdoorheen en garneer met peterselie.

( 17 )


week van de VRIJE smaak MORGEN op ons bord : Insecten Dat insecten een hoge voedingswaarde hebben is al eeuwen bekend. In Afrika en Azië worden insecten al sinds altijd geconsumeerd. Daar behoren gefrituurde sprinkhanen, miereneieren en tarantula’s allang tot het standaard voedsel. Wereldwijd worden er ongeveer duizend insectensoorten gegeten. Heel wat meer dan de enkele zoogdieren die wij eten. Bovendien is de productie goedkoper en minder belastend voor het milieu. Maar als we zesvoetige diertjes ooit op onze menukaarten willen krijgen, zal een complete mentaliteitsverandering nodig zijn.

Heb je ooit al eens insecten gegeten?

De grootste uitdaging zal zijn om insecten in ons dieet te introduceren zonder dat we er zelf veel van merken. Hoe? Door insecten zoals kevers en sprinkhanen te vermalen, kunnen ze als ingrediënten gebruikt worden in voeding zoals hamburgers. Zo hebben we de mensen in eerste instantie ook meegekregen in het soja-als-vleesvervanger verhaal: door het er 'vertouwd' te doen uitzien in de vorm van burgers of balletjes.

En escargots en scampi's dan?

Zeg nu zelf, insecten zien er voor de meesten onder ons niet aantrekkelijk uit: ze zijn niet aaibaar, ze prikken, zoemen, steken en kriebelen. Bovendien zien ze er vaak ook nog eens eng uit en zijn ze vies. Als we de sprinkhanen of meelwormen in potjes zien staan in de winkel, lopen we er meestal met een grote boog omheen. Geheel rationeel is dat niet te noemen, en zéker cultureel bepaald. Heb je al eens goed naar scampi’s of escargots gekeken? En die vinden we wél een delicatesse. Intussen zijn er steeds meer mensen die door hun verre reizen of uit pure nieuwsgierigheid zich eens aan insecten wagen, meestal tijdens een proeverij. Insecten bevatten veel eiwitten, vitaminen en mineralen. De voedingswaarde van bijvoorbeeld meelwormen is vergelijkbaar met die van vlees, maar voor het kweken van insecten is veel minder landbouwgrond en veevoer nodig. Het opeten van insecten heet entomofagie of het consumeren van insecten als voedsel. Maar hoe krijg je mensen zo ver dat ze vrijwillig en met smaak insecten gaan eten?

( 18 )


toekomst insecten workshops TOR Royal: een groot verhaal over kleine beestjes Lies Hackelbracht uit Deerlijk (West-Vlaanderen) startte met een bedrijfje rond eetbare insecten: TOR Royal kweekt, promoot, koopt en verkoopt eetbare insecten. Ze biedt ook een aantal workshops aan: -- ‘TOR nu of later’: workshop over en met (eetbare) insecten -- ‘TOR Royal, koninklijk insecten eten’: kookworkshop met insecten WORKSHOP "TOR nu of later"

“Eten we straks allemaal insecten”, “waar zijn insecten goed voor” en “hoe smaken buffalo’s”? Deze workshop van TOR Royal is de ideale manier om een antwoord te krijgen op al deze vragen en uitgebreid kennis te maken met de wereld van (eetbare) insecten. Deelnemers van de workshop kunnen een aantal ‘fruits de terre’ proeven en dit luchtig gecombineerd met beeld, tekst en uitleg in het kader van voeding, consumptie, tendensen, landbouw, milieu…. Gezellig, ontspannen samen zijn, met een krokant krekel-toastje en een magisch meelworm-hapje… Tast toe en smakelijk! - Minimum 10 personen - Duur: ongeveer 2 (½) uur - Prijs: 20 euro pp incl. 5 hapjes of 25 euro pp incl. 5 hapjes én 3 verschillende en bijhorende drankjes (alcoholisch en/of niet-alcoholisch)

Entomochef - WORKSHOP: Standje binnenshuis met een minimum aan proevertjes. De Entomochef vertelt over het waarom van insecten eten en zijn team laat u proeven … - LUNCH WORKSHOP: de Entomochef vertelt over het waarom van insecten eten, toont de verschillende soorten insecten, demonstreert, kookt en u luncht . - Voorbereiding + max 2u ter plaatse . - Alle keukenmateriaal . - Geen keuken nodig, wel een verluchte ruimte want er wordt gebakken op elektrisch vuur - Prijs: €250,00 + €6,00 per persoon voor de lunch (samen te bepalen) + optie: €10,00 per “Meeneem Surprise Pack” (200gr Bug Burger Mix, 1 Bug Lolly, zakje met 25gr mengeling van gevriesdroogde insecten) Contact: Hippodroomlaan 173 – 1933 Sterrebeek - Tel : 0474 69 81 89 (Erik)

Little food - kwis of workshop (productie, verwerking en promotie van krekels als voedsel) http://littlefood.org/nl/ Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel 0498/85 04 69 – viaene@littlefood.be Mogelijkheid tot kwis of kookworkshop.

WORKSHOP “TOR Royal, koninklijk insecten eten”

Samen gezellig koken met insecten. De wereld van de insecten, in al zijn facetten, leren kennen, luchtig gecombineerd met beeld, tekst en uitleg. - Minimum 10 personen - Waar: op een plaats waar keuken of kookapparatuur aanwezig is - Duur: ongeveer 3 uur - Prijs: 30 euro pp incl. alle ingrediënten én 3 verschillende en bijhorende drankjes (alcoholisch en/of niet-alcoholisch) Contact: Lies Hackelbracht, TOR Royal, lies@torroyal.be, www.torroyal.be

( 19 )

Zelf proberen : Krekel koekjes Nodig: 300g bloem; 1 theel. bakpoeder; 1 theel. zout; 225g zachte boter; 180g suiker; 180g bruine suiker; 1 theel. vanille; 2 eieren; 340g chocoladeschilfers; 240g gemalen noten; gevriesdroogde krekels 30 á 40g Meng in een kleine kom bloem, bakpoeder en zout. Meng in een grotere kom boter, suiker, bruine suiker en vanille. Blijf dit mengen tot een ‘cremé’ substantie. Klop door het mengsel in de grote kom de eieren doorheen. Voeg nu het bloemmengsel van de kleinere kom én de krekels toe. Goed door elkaar mengen. Als laatste meng je de chocoladeschilfers erbij. Schep nu met een theelepel het mengsel in kleine ‘hoopjes’ deeg op de bakplaat. Bak de koekjes 8-10 minuten in de oven op 190°.


week van de VRIJE smaak 'Mindful eten’ en 'clean' in plaats van diëten

Meer allergieën

Gedaan met de zogenaamde crashdiëten en andere voedingsplannen om snel kilo's kwijt te raken. Voortaan kiezen we massaal voor 'mindful eating'. Door trager te eten en meer stil te staan bij wat je in je mond stopt, zou je automatisch gezondere keuzes maken en minder eten, wat leidt tot een gezonder gewicht. Bovendien maakt ook 'clean' eten een opgang. We gaan en masse op zoek naar onbewerkt voedsel, zoals fruit, groenten en granen, maar ook plantaardige proteïnen zoals zaden en noten. Zaden - van chia- tot hennepzaad – winnen aan populariteit en gaan een geweldige toekomst tegemoet. Maar ook meer fruit en groenten en verse producten met een hoge voedingswaarde zullen het goed doen. Experts raden af om te kiezen voor bewerkte voedingsmiddelen en je niet te focussen op het cijfer op de weegschaal. Top 10 van 'clean' eten : 1. Zaden 2. Avocado 3. Noten (zoals amandel- en walnoten) 4.Gefermenteerde producten zoals yoghurt 5. Oude graansoorten 6. Boerenkool 7. Groene thee 8. Voedingsmiddelen op basis van kokos 9. Exotisch fruit 10. Zalm

Er zijn steeds meer kinderen met allergie/intolerantie voor gluten, koemelk, … heel boeiend om daar een voordracht of kookworkshop rond te organiseren, een paar suggesties:

Glutenvrij bakken

Silvia Dello: €35 per persoon voor een workshop in Blankenberge of op locatie, silvia. dello@telenet.be

Lesley’ s Happy Allergy Food

www.allergievrijkoken.be, Heivelden 24, 2861 Olv Waver (Mechelen), lesley@allergievrijkoken. be, 0476/63 08 01

Aanbod Liberale Mutualiteit

Check bij je lokale Liberale Mutualiteit (Dienst GVO, Centrum voor gezondheidspromotie) wat zij aanbieden aan lezingen/workshops, hier kan je gemakkelijk op inspelen of neem zelf initiatief en stel hen thema's voor om samen te werken.

De COLRUYT-lezingen

Kijk eens op www.colruytgroupacademy.be, klikken op “Ons aanbod” en dan zoeken op een thema “eten en drinken” .

Workshops “Mindful Eating”: -Liesbet Weltens (breEAThe mindfully) Vaartkom 17a, Leuven Lezing (aantal deelnemers bespreekbaar) of workshops (5-15 deelnemers) van ca. 1,5 u. Prijs: €70/uur en €0,34/km liesbet@eatmindfully.be - www.eatmindfully.be -Caroline Baerten (MeNu Centre for Mindful eating and Nutrition) Gielelaan 20, 1090 Brussel 02/420 63 75 info@me-nu.org – www.me-nu.org lezing (1 à 1.5u) of workshop (2 à 2.5u) Prijs: €65 (excl BTW) + €0.3456/km

Zo is er de “Lezing: Gluten –en lactosevrij.” Wat is gluten- en lactose-intolerantie? Hoe wordt het veroorzaakt en wat is het verschil met sensitiviteit? In deze lezing bekijken we van dichtbij wat gluten zijn en in welke voeding we ze vinden. Ook lactose nemen we grondig onder de loep. Je krijgt tips om je keukenkast te reorganiseren en we bekijken hoe je deze nieuwe manier van eten kan toepassen bij je thuis. Je leert hoe je productetiketten leest in de winkel en we geven je ook enkele suggesties voor dagelijkse toepassingen. Maar we houden het niet bij theorie alleen. We proeven ook al enkele basishapjes. €20 pp. Ook nog volgende workshops: “Gluten –en lactosevrij: ontbijt en brunch,” €26, ”Gluten –en lactosevrij: lentemenu,” €35. Colruytgroup heeft verschillende locaties: Halle, Grimbergen, Leuven, Hasselt en Ukkel.

( 20 )


titel

donderdag veggiedag ? Workshop: “Gezond opgroeien”

Het VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) organiseert de U kan deze aanvragen bij het LOGO in uw buurt (http://www.vigez.be/projecten/ workshop-gezonde-voeding) of “winkeloefening” (op kritische manier etiketten lezen), Tel.: 02/422 49 49. De Vlaamse Beroepsvereniging van voedingsdeskundigen en diëtisten Op hun website http://www.vbvd.be vind je onder de knop “zoek een diëtist” een diëtist in jouw buurt. Zij kunnen u een voordracht aanbieden over “gezonde voeding”, een kookworkshop met gezonde hapjes, etiket lezen, …

Vegetarische kookworkshops van EVA vzw

EVA organiseert in het Veggiehuis in Gent en in andere steden in Vlaanderen regelmatig kookworkshops. Wil je graag meer plantaardig leren koken? Dan ben je bij EVA aan het juiste adres!

Kookworkshop ‘veganize it'

Meer plantaardig eten betekent ook minder kaas, melk en eieren in je maaltijd. Gelukkig zijn de mogelijkheden om zonder zuivel te koken eindeloos. Je leert met plantaardige melk en room werken, maakt kennis met ingrediënten zoals miso en gistvlokken en ontdekt hoe je eieren kan vervangen in gebak en andere bereidingen. Wil je graag een kookworkshop voor je regio of afdeling? Neem dan contact op met Melanie op melanie@evavzw.be. Of schrijf in voor een kookworkshop op www.evavzw.be/kookworkshops . Algemene info op www.evavzw.be

Vegetarisch op restaurant ?

Surf naar de website van de vzw EVA, http:// www.evavzw.be/uit-eten en tik de naam van de stad waar je vegetarisch wil gaan eten en je krijgt een overzicht van de vegetarische restaurants in de omgeving.

Donderdag veggiedag

Ben je een absolute beginner? Dan is de “Donderdag Veggiedagworkshop” beslist iets voor jou. Je leert er met de vegetarische producten uit de supermarkt werken en krijgt heel wat praktische tips om thuis zelf aan de slag te gaan. Dankzij deze workshop zal het eenvoudiger zijn om af en toe een lekkere vegetarische maaltijd op tafel te toveren voor jou en je gezin.

Ons (e-) Kookboek

En .... blader nog eens terug naar het begin van dit katern, voor de info over onze 'eigen' Vrije Vegetarische Experimenten, gratis te downloaden.

Kookworkshop 'Verder met Veggie'

In deze kookworkshop gaan we een stapje verder dan de Donderdag Veggiedagworkshop. Dit is vegetarisch koken 2.0. We geven je inspiratie om creatiever om te gaan met groenten, peulvruchten en basisproducten zoals tofu, tempeh en seitan. Je leert verschillende inspirerende gerechten klaarmaken en krijgt ook wat uitleg over de gezondheidsaspecten van vegetarische voeding.

( 21 )


week titel van de VRIJE smaak Workshops: Raw food en/of Vegan

bio en bewust Bio is steeds hipper en volkomen zijn geitenwollen imago kwijt. En de nieuwste tendenzen zijn mét aandacht voor de voetafdruk, zero-waste, rauwe voeding en sapjes, ...

Workshops van Velt vzw

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) biedt deze workshops aan ca. 150 € - Workshop “Raw Food” - Biobabbel met proevertjes - Koken met restjes - Vegetarisch koken www.velt.be, onder “Workshops & Onderwijs” 03/281 74 75 of info@velt.be Je kan ook een afdeling in je buurt zoeken om mee samen te werken…

Koken met restjes

Wist je dat zowat dertig tot vijftig procent van het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt in de vuilnisbak belandt? We interpreteren de houdbaarheidsdatum vaak niet correct, weten niet wat er in hun koelkast ligt of weten niet hoe we restjes of kliekjes tot lekkernijen kunnen verwerken. Met deze tips brengen we daar verandering in: Op de website http://emptythefridge.be/kokenmet-restjes/ vind je wat je kan doen met restjes, kliekjes, "leftovers". Je kan er bijvoorbeeld een maaltijdsoep mee bereiden maar ook een pizza… op de site vind je heel wat suggesties. Bij de vzw Velt kun je een workshop of een demo ‘koken met restjes’ aanvragen. Ga hiervoor naar www.velt.nu/koken-met-restjes-workshop. Vraag tijdig aan, minstens 8 weken voor geplande datum. Ook op www.colruyt.be/nl/lekker-koken/de-kijker/koken-met-restjes-handig-en-budgetvriendelijk vind je heel wat suggesties.

Raw food

Raw food is onbewerkt voedsel. Raw-foodisten eten alleen voedsel dat niet wordt gekookt, gebakken, gestoomd of gebraden en zeker niet boven de 42°C verhit. De maaltijden bestaan voornamelijk uit rauwe groente, fruit, (gekiemde) zaden, noten en zeewier. Over de gezondheidsaspecten van het rauwvoedsel-patroon bestaan heel wat pro’s en contra’s.

Julie Van den Kerchove

is een professionele Raw Food chef & schrijfster afgestudeerd aan het bekende Living Light Culinary Institute in Californië (VS). Samen met haar partner & raw food chef Simon Matthys richtte ze een eigen bedrijf op en stichtte ze en leidde ze de keuken in het raw food pop-up restaurant Essence Cuisine in Gent. In 2015 lanceerden ze België ‘s eerste ambachtelijke raw vegan productlijn ALL GOOD: koekjes, crackers, granola en meer - huisgemaakt, raw vegan en vrij van gluten & geraffineerde suikers (www.allgoodcuisine.com). Julie biedt ook culinaire raw food workshops aan. - Demonstratie & uitgebreide proeverij van 5 raw vegan gerechten naar keuze - Receptenbundel – inclusief bonusrecepten & een introductiegids tot raw food - Hapjes, water & thee - Praktische tips & achtergrondinformatie over de raw food levensstijl, kooktechnieken & keukenmateriaal Min 12- max 20 personen, duur ongeveer 3 uur Voor meer informatie over prijzen en data, of om een workshop te boeken, mail naar info@julieslifestyle.com of surf naar www.julieslifestyle.com/ nl/workshops

Legally Raw

- Theorie waarom raw food en tips - praktijkvoorbeeld van ontbijt - groene smoothie - rauw avondmaal - dessert - smullen van recepten - goodiebag voor elke gast - fun & laughter Duur: ca 2u - 's middags of 's avonds 7-10 deelnemers: €27 pp 11-20 deelnemers: €22 pp + €0.30/km (vanaf 2531 Vremde) Buiten Antwerpen: enkel op maandag, vrijdag of weekend Katinka: info@legallyraw.be

FOOD(ie) markten Je hoeft er niet meer voor naar Barcelona ! GENT : HOLY FOOD MARKET in de Baudelo-abdij ROESELARE St-Amandskerk elke vrijdag ANTWERPEN MERCADO Groenplaats in het oude postgebouw BRUSSEL FOODMET in Abbatoir Kuregem LEUVEN nieuw vanaf de zomer HAL 5 (Kessel-lo)

( 22 )


tento/museum over voedsel titel Expo “Antwerpen à la carte” - MAS

Miummm – Vlaams Huis van de Voeding in Roeselare

Hongerige monden Vandaag woont wereldwijd meer dan de helft van de bevolking in steden. Zo telt Antwerpen meer dan 500 000 inwoners. Dat zijn een half miljoen monden die dagelijks gevoed moeten worden. Hoe slagen we daar vandaag in, wat zullen we in de toekomst doen en is dat dan zo anders dan enkele eeuwen geleden?

Miummm is een interactief educatief centrum dat de bezoeker, naast info over voedingsgewoonten en een gezonde levensstijl, meteen ook een duidelijk beeld van de moderne Vlaamse agro-voedingssector brengt. De toekomst staat hierbij centraal. Je kunt het centrum bezoeken maar je kunt met je vereniging ook een smoefeltoer maken.

De expo “Antwerpen à la carte” legt de band tussen de stad en voedsel bloot, van de zestiende eeuw tot in de verre toekomst. Hoe komen steden aan hun eten? Waar ter wereld komen de gewassen vandaan en hoe bereiken ze de stad? Wat eten mensen en waar kopen ze het? Llijkt de hedendaagse keuken nog op een keuken uit pakweg de zeventiende eeuw? En waar blijven we met al het afval?

Contact: Spanjestraat 141 8800 Roeselare 051 750 245

Voedsel vormt de stad Lik uw vingers af bij zestiende eeuwse recepten. Gluur binnen in oude keukens vol zeldzaam keukengerei. En ontdek aan de hand van meesterwerken van Antwerpens grootste schilders en hedendaagse fotografie hoe voedsel al eeuwen het straatbeeld bepaalt. Een vitale expo die zintuigen prikkelt. Museum aan de Stroom (MAS) Hanzestedenplaats 1 2000 Antwerpen www.mas.be

Rondleiding 'Antwerpen à la carte'

Bezoek deze tento met gids

Ons eigen lid, kunsthistorcica Tamara Ingels, is beschikbaar : Of via Visit Antwerpen, Grote Markt 15, 2000 Antwerpen 03 232 01 03 tickets@visitantwerpen.be Maar er is nog meer!

SMOEFELTOER – IN ‘T WIEL VAN DE SMAAK Fietstocht van 18 km in en rond Roeselare met lekker stops, leuke opdrachten en 1 bakfiets vol verrassingen Voor groepen vanaf 8 tot maximum 26 deelnemers Met eigen fietsen of huurfietsen van Eco-Vélo Duur van de fietstocht: 2-3 uur (aansluitende kookworkshop van 2-3 uur) Start- en eindpunt: Vlaams Huis van de Voeding (Spanjestraat, Roeselare) Formules:

Smoefeltoer light : fietstocht van 18 km in de voedingsregio met lekkere stops, leuke opdrachten en 1 bakfiets vol verrassingen. De rit wordt afgesloten met een aperitief in onze smaakacademie. Prijs: 20 euro per persoon. Smoefeltoer wrap: Snuffeltoer Light plus kookworkshop met wraps: een doe-het-zelf- formule met een kookdemo op een groot scherm van de smaakacademie. Prijs: 35 euro per persoon. Info en boeking: Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse hart westvlaamsehart@west-vlaanderen.be 051 27 55 50

Busrit door de Antwerpse haven

Maak kennis met Danny de dokwerker en ontdek de verhalen achter de suiker, koffie en bananen in de Antwerpse haven. Een interactieve en toegankelijke multimediale haventour achter de schermen van de Antwerpse haven. Boek uw tour via Antwerp Port Tours.

( 23 )


voedsel titel

einde uitneembaar katern

Experts over voedselintoleranties: feit of fictie? Hoewel ernstige voedselallergieën zeldzaam zijn, lijken intoleranties voor alledaags voedsel -van zuivelproducten tot de gluten in ons brood- tegenwoordig schering en inslag. De zoveelste gezondheidshype? Zijn we met z’n allen plots gevoeliger geworden? Of is er iets aan de hand met ons voedsel?

Géén allergie

Eerst en vooral: een voedselallergie is gemakkelijk op te sporen in het bloed door het meten van immuunglobuline E-antigenen. Een voedselintolerantie is iets anders. Hier reageert je lichaam ook op een bepaald voedingsproduct, maar de symptomen kunnen pas dagen later opduiken. Een intolerantie is niet levensbedreigend, maar patiënten voelen zich vaak moe of klagen over darmproblemen. Er is geen bewijs dat ze nu vaker voorkomen dan vroeger, en in sommige gevallen, is er geen medische uitleg voor hun oorzaak. Diëtiste Christine Tobback, gespecialiseerd in intoleranties en pseudoallergieën, stelt vast dat mensen steeds gevoeliger worden. “De boosdoeners zijn stress, luchtvervuiling, slechte vertering, minder slaap, een vroeger doorgemaakte hepatitis of darminfecties, bepaalde medicatie of de pil. Er is ook te weinig variatie in ons voedsel. De ene week eten we vetarm, dan schrappen we koolhydraten, of eten we ineens veel meer fruit. Zo brengen we onze darmen uit balans".

Ook geen quatch

De meeste intoleranties hebben te maken met zuivel en gluten, maar betrouwbaar cijfermateriaal ontbreekt, studies steunen vaak op zelf gerapporteerde gevoeligheden. Terwijl er betrouwbare diagnostische testen bestaan voor voedselallergieën, zijn er alleen niet-orthodoxe manieren om voedselintoleranties te meten. Professor Didier Ebo, allergoloog aan het UZ Antwerpen, waarschuwt dat heel wat van deze methodes en opvattingen niet op wetenschap gebaseerd zijn. “In de geneeskunde zijn er maar 3 soorten intoleran-

ties: lactose-, fructose- en glutenintolerantie. Die kunnen via een adem –of bloedtest vastgesteld worden. Al die andere magnetische, mysterieuze manieren om intoleranties te testen zijn onbetrouwbaar, niet-gevalideerd en ingegeven door winstbejag.” Daarmee wil Ebo niet zeggen dat alle “kleinere” intoleranties” quatch zijn. “Het probleem bestaat, het wordt alleen sterk overroepen". Ebo noemt voedselintoleranties dan ook een hype. "Vegetariër zijn is niet meer speciaal genoeg. Dit is een nieuwe manier om jezelf te profileren. Het is bijna hip om intolerant te zijn”. Enige scepsis is dus geoorloofd, maar toch. De verhalen over “echte” intolerantie zijn legio. Er zijn heel wat pijnlijke verhalen van mensen wiens leven hierdoor werkelijk bepaald wordt en deze mensen ergeren zich dan ook aan hen die het probleem minimaliseren en het maar een gezondheidstrend noemen. Diëtiste Christine Tobback: “Op de intolerantietrein springen wanneer je eigenlijk gewoon verkiest om geen gluten of zuivel te consumeren, maakt het leven van mensen met echte voeding gerelateerde aandoeningen er niet makkelijker op. Een individuele benadering is dan ook erg belangrijk. Want voedingsmiddelen zomaar weglaten, kan zelfs meer kwaad doen dan goed.” Christine Tobback gaat verder “We hebben er zelf voor gezorgd dat intoleranties ontstaan. We moeten ambachtelijke producten herwaarderen: puurder eten en ook: meer gevarieerd. Veel mensen eten elke dag tomaten omdat het lekker is, maar ook omdat het minder tijd vraagt om klaar te maken, maar nooit nog andijvie, savooi –of rode kool maken. Da’s het beste recept om een intolerantie voor tomaat te krijgen.” En als je denkt dat je toch een voedselintolerantie hebt? Ook Tobback geeft de raad om kinesiologische en andere vreemde testen als tweede optie te nemen. “Je vraagt best eerst raad aan je huisdokter, om bepaalde overgevoeligheden uit te sluiten via bloedtesten; de logische volgende stap is een 3-weeks eliminatiedieet : een aangepast voedingsplan, na anamnese door een diëtist, waarbij je alle voedingsmiddelen achterwege laat die mogelijk een reactie uitlokken. Als je symptomen verbeteren, laat je stap voor stap die voedingsmiddelen terug toe in je dieet. Keren de symptomen terug, dan weet je dat je een intolerantie hebt.” Bron: Het Laatste Nieuw, 25/4/17, Jelle Brans

( 24 )


toekomst zal mijn kleindochter nog lid zijn van Liberale vrouwen ?

Het afgelopen jaar hebben wij heel wat opleiding gevolgd over "generatie-management". Daar leer je, onder andere, dat verschillende generaties anders tegen de dingen aankijken, een ander referentiekader gebruiken, andere verwachtingen hebben in het leven, en ook anders van elkaar zijn als vrijwilligers !

belang

Het belang daarvan is dat het voor onze ledenwerving én ook voor het doorgroeien van jongere leden naar vrijwilligers cruciaal is om zich OP TIJD met deze actuele vragen bezen te houden, willen we als vereniging nog toekomst hebben.... Het is een fabeltje dat jonge mensen géén lid meer willen zijn of geen engementen aangaan. Het engagement neemt alleen andere vormen aan, en van een lidmaatschap verwàchten zij ook iets, niet enkel een ideologisch erbijhoren. Kan dit ons prikkelen tot een positief herdenken van ons project?

( 25 )

Wij geven door wat we leren Wil jij ook vernemen hoe verschillende generaties tegen de dingen aankijken, en hoe je generaties die willen samenwerken begrip voor elkaar kan bijbrengen? Verneem OOK eens wat over dat 'generatie-management' waar zowel het bedrijfsleven als het verenigingsleven de mond van vol heeft! Neem contact met Annelies.de.pauw@liberalevrouwen.be of rebecca.lesaffer@liberalevrouwen.be


toekomst - vrijwilligers krijgen we een "oorlog" om vrijwilligers ?

kikker:

Vroeger gingen we nog wel eens op een 'vrijwilligersbeurs' staan, om de vereniging kenbaar te maken aan mensen, meestal jong-gepensioneerden, die een zinvolle opvulling van hun tijd zoeken door zich als vrijwilligers in één of meerdere verenigingen in te zetten. Inmiddels is dié vijver echt wel over-bevist. Versta ons niet verkeerd! Wij zijn DOL op onze huidige vrijwillers. En de onze zijn nog steeds met véél! En trouw ! Schatten van vrijwilligers dus ! Maar het is wél waar: er komen er weinig nieuwe (jonge) bij. Wij, toekomstgerichte liberalen als we zijn, denken daar over na, en doén ook iets. We herdenken onze toekomst en onze structuren, we gaan uit de verschillen tussen generaties juist positieve impulsen halen, we zien de andere verwachtingspatronen van jonge mensen niet per se als een bedreiging.

Op de vraag of de vrijwilliger dan een bedreigde dierensoort aan het worden is, antwoordt Piot : 'Gelukkig schoten al verscheidene verenigingen wakker, maar veel kwaad is al geschied. Dit doet denken aan de kikker in de pot water die langzaam opwarmt, waardoor het dier het gevaar niet voelt aankomen'. Nog enkele quotes Welke organisaties liggen onder vuur: 'Vooral de klassieke, verzuilde organisaties krijgen het moeilijk. Veel lokale afdelingen werken vandaag nog naar behoren, maar komen onvermijdelijk in de problemen als ze hun werking niet verandert. Vrijwilligers willen niet langer in een klassiek, hiërarchisch bestuursmodel meedraaien, dat nog stamt uit de tijd van de verzuiling. Dat doet mensen afhaken. Maar bij uitbreiding is elke organisatie die werkt met autonome vrijwilligersgroepen en haar werking niet afstemt op de hedendaagse noden van vrijwilligers in gevaar.'

studie:

Niet iedereen kijkt evenwel zo positief naar de toekomst Een recente studie van Joris Piot aan de hogeschool UC Leuven-Limburg resulteerde in een boek " Eat, Love, Volunteer." Dat boek gaf de laatste tijd dan weer aanleiding tot heel wat eerder pessimistische verhalen in de krant. Eén daarvan willen we je niet onthouden. het artikel van M. Goethals uit De Standaards van 22 mei vatten we hier even in quotes voor je samen. 'de strijd om de vrijwilliger zal alleen maar toenemen'

Als we het artikel in één notendop moeten samenvatten, dan is het deze harde noot om te kraken : 'Het verenigingsleven vergrijst zienderogen. Drie op de vijf bestuursleden in Vlaanderen is tussen de vijftig en de zeventig jaar. En de leden ook. Het aantrekken van jongeren verloopt moeizaam. Als veel organisaties niet oppassen, dreigt het einde.'

profiel

Volgens Piot in het aangehaalde artikel komt dat omdat het profiel van de vrijwilligers intussen drastisch gewijzigd is in vergelijking met vroeger. De nieuw aanspoelende vrijwilliger kiest eerder voor een vereniging met een specifiek profiel, die bijvoorbeeld werkt rond ecologie of sport. Een vrijwilliger verwacht ook een snelle return en is daarom kritisch: een organisatie die niet aan zijn behoefte voldoet, laat hij sneller vallen. Plezier staat hoog op de persoonlijke agenda. Dat betekent: liever actie, dan gepraat. En de vrijwilliger voelt zich ook niet langer gebonden door ideologie of politiek, zegt Piot. Jawadde.

( 26 )


toekomst - vrijwilligers Door onze trouwe gouwe werkpaardjes van vrijwilligers hoor je dan wel eens zeggen, 'de mensen zijn egoĂŻstisch geworden'. Eens kijken wat Piot daarover zegt : 'Neen. Wel anders. Hij blijft functioneren in groepsverband belangrijk vinden. Maar in tegenstelling tot vroeger kan de vrijwilliger ook meer shoppen tussen verenigingen, en ze tegen elkaar uitspelen. Want ondanks de twee miljoen vrijwilligers in Vlaanderen blijft de vraag naar vrijwillige hulp groot en de concurrentie dus groot. Daarom zwaaien sommige organisaties met tal van voordelen voor hun leden. Dat maakt van een lid al snel een soort consument, en dat vind ik geen goede evolutie.' Wij ook niet, mijnheer Piot. overheid

Piot ziet de overheid falen op allerlei vlakken, en daardoor is er juist een steeds groeiende nood aan vrijwilligers. Niet alleen in ons sociaal-cultureel werk, maar ook in gebieden waar de overheid schrapt in het budget voor professionele krachten, moeten gewone mensen invallen. Dat is zowel in de zorg- en welzijnssector, als in het onderwijs het geval.

gevaar

Uit het geheel van bemerkingen van Piot klinkt blijkbaar vooral gevaar voor 'onze' sociaal-culturele sector. Hij zegt daarover dat het juist de kleinere lokale afdelingen zijn, die op de been gehouden worden door enkelingen, die dreigen te verdwijnen. Als sociaal-cultureel werker hoor ik dergelijke verhalen constant,' besluit hij, 'het zou daarom goed zijn als de koepelorganisaties, waaronder veel van die initiatieven vallen, nadenken over de toekomst. En het zou ook goed zijn als de overheid, die financiert op basis van het aantal leden of ledenactiviteiten, die koepels niet meteen afstraft, maar bijvoorbeeld vijf jaar respijt geeft om orde op zaken te stellen.' Zijn wij zelf ook zo pessimistisch? Nee, want wij zetten ons in beweging, en proberen negatieve tendenzen in ons voordeel om te buigen... Dat is niet altijd even makkelijk. Samen, van de kleinste afdeling tot in onze koepel moeten we van de gedachte doordrongen zijn dat nieuw bloed, ook van 'n andere bloedgroep, nieuw leven brengt.

( 27 )


oma's juwelen: opnieuw draagbaar ? bewaren of herwerken:

wist je dat ...

Soms bewaar je een juweel omdat het voor jou een sentimentele betekenis heeft. Het juweel kan verbonden zijn aan een persoon (vaak is dat de bomma) of aan een gelegenheid (gekregen bij de geboorte van je eerste kind, bijvoorbeeld). Je draagt er zorg voor, het zit veilig in een lade of zelfs in een kluisje. Maar je drààgt het niet (meer) omdat het wel een beetje 'uit de mode' is. Er is een tendens om oude juwelen te laten 'herwerken' naar een eigentijds juweel. Wij spraken met een expert en lieten ook schattingen doen. En we kregen mogelijk advies voor het revampen van een ongebruikt juweel. Maar we leerden ook heel veel bij over de 'juwelen-cultuur' !

- de eerste juwelen tatoeages waren maar helaas kon je die niet doorgeven…

Erfgoeddag vond dit jaar plaats op zondag 23 april. Liberale Vrouwen deden opnieuw mee, van nationaal tot lokaal bogen heel wat afdelingen zich over ‘Zorg’ en hoe we deze als Liberale Vrouwen kunnen invullen. De landelijke vereniging ruilde Brussel en onze vertrouwde stek in de Melsensstraat in voor Gent, meer bepaald voor het Liberaal Archief. Daar vond de tentoonstelling ‘Kind van de rekening’ plaats. De zorg voor kinderen in oorlogs- en vredestijd stond hierbij centraal. Liberale Vrouwen vulden het thema in met een aperitieflezing door juwelenexpert Suzanne Fresq, een lezing over en schatting van oma’s zorgzaam bewaarde juwelen. Iedereen die meer wou te weten komen over juwelen die al ‘eeuwen’ in het bezit van de familie zijn kon deze laten schatten en kreeg indien gewenst een make-over advies. Heel wat mensen maakten van deze gelegenheid gebruik en onze schatter had haar werk

- juwelen statussymbolen waren: hoe meer juwelen en hoe kostbaarder, hoe rijker of voornamer de familie was. De Romeinen moesten op een bepaald moment zelfs een wet invoeren die verbood dat vrouwen meer dan 25 kg parels droegen. - parels het summum waren voor de Romeinen. Julius Caesar trok met zijn legioenen tot in Schotland om er parels uit de zoetwaterrivieren te vissen. - de verlovingsring zoals we die nu kennen eveneens van de Romeinen komt. Wanneer een man voor een lange tijd vertrok, gaf hij zijn echtgenote zijn zegelring wat betekende dat hij zijn fortuin tijdens zijn afwezigheid toevertrouwde aan zijn partner. Dat werd later dan de verlovingsring. - bij de Vikingen juwelen dan weer hun betalingsmiddel waren. Ze droegen om de hals en de arm 2 ineengestrengelde juwelen en ze braken er telkens een stuk af om te betalen. - voor de Egyptenaren juwelen dan weer iets waren om zich te beschermen tegen het kwade en om mee te nemen naar het hiernamaals. Juwelen als verzekering voor een nieuwe start.

( 28 )


't verleden heeft toekomst verzekering:

blijvertjes:

Juwelen zijn nog steeds een vorm van verzekering: in tijden van onzekerheid zijn juwelen zowel borg als zorg. Denk aan de betekenis van de bruidsschat: de ouders van het meisje gaven hun dochter een bruidsschat mee. Deze zou hun dochter beschermen, zo zou ze haar kinderen kunnen eten geven mocht er iets met haar echtgenoot gebeuren. Onze grootouders hechtten veel belang aan juwelen en het overdragen van juwelen naar de volgende generaties. Zij hebben twee Wereldoorlogen meegemaakt. Tijdens de oorlog werd alles geruild tegen voeding; ook juwelen. Juwelen zijn immers kostbaar, klein en makkelijk mee te dragen op de vlucht. Vandaar dat veel grootouders gouden muntstukken verzamelden: je weet maar nooit wat er ging gebeuren. Veel grootouders geven hun kleinkinderen een juweel bij een speciale gelegenheid en dat niet alleen om emotionele redenen maar ook als een verzekering voor de toekomst. Alhoewel kleinkinderen vandaag de dag liever cash geld verkiezen.

Juwelen blijven vaak in de familie en worden van vader op zoon of meestal van moeder op dochter overgedragen. De zogenaamde ‘brave juwelen’ overleven meestal niet, ze zijn te gewoon, er zijn er teveel van. Welke juwelen blijven dan wel? De echte klassiekers en de uitgesproken, extravagante juwelen. Heb je juwelen uit de jaren 1880 in je bezit of juwelen uit de periode van de Art Nouveau en de Art Deco (1925) dan kun je geluk hebben want deze juwelen zijn ‘blijvers’ en liggen goed in de markt.

kostbaar:

Zijn alle juwelen dan kostbaar? Hoe kan ik zien of een juweel oud is of hedendaags? Suzanne Fresq leerde het ons aan de hand van tal van voorbeelden.

hoe dateer je een juweel?

Dat zie je onder andere aan de manier waarop de steen geslepen werd. Een steen uit de jaren 1860 werd anders geslepen dan deze uit 1971. De evolutie van het slijpen konden we met onze eigen ogen vaststellen. Suzanne Fresq liet ons verschillende ringen en armbanden uit verschillende periodes zien. Indrukwekkend! Het ene al mooier dan het andere. Maar wie bepaalt welk juweel jij mooi vindt? Bepaalt de waarde van dat juweel dat of koester je een juweel omwille van zijn emoties? Want daar draait het meestal om: juwelen schenken is emoties schenken! Koester ze en draag er zorg voor.

de goudvis:

Bij Suzanne Fresq van De Goudvis kan je terecht voor - schatting en expertises - herstelling en restauratie - ontwerpe en transformatie De Goudvis Guldenstraat 23 2800 Mechelen 015 / 33 01 05 015 / 33 01 06 degoudvis@telenet.be www.degoudvisjuweliers.be/

( 29 )


ledenkortingen INFINE ANTWERPEN/GENT/BRUGGE Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart bij aankoop van een parfum een gratis bodylotion in dezelfde geurlijn als je parfum. www.parfumeur.be Contact: myriam@parfumeur.be of 0495/40.22.33

Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting op de individuele toegangsprijs: 6 euro betalen ipv 8 euro

FOTOMUSEUM ANTWERPEN Waalsekaai 47 2000 Antwerpen www.fomu.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting (tot en met 22 juni 2017): 6 euro ipv 8 euro.

MUSEUM M LEUVEN Leopold Vanderkelenstraat 28 3000 Leuven www.mleuven.be Structurele korting voor een individueel bezoek aan M op vertoon van de lidkaart: 7 euro ipv 9 euro Structurele korting voor een individueel bezoek aan M op vertoon van de lidkaart: 7 euro ipv 9 euro

PLANTENTUIN MEISE Nieuwelaan 38 1860 Meise www.plantentuinmeise.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 5 euro ipv 7 euro

MODEMUSEUM HASSELT Gasthuisstraat 11 3500 Hasselt www.modemuseumhasselt.be Individuele leden krijgen op vertoon van hun lidkaart groepstarief

BROUWERIJ DE KONINCK Mechelsesteenweg 291 2018 Antwerpen www.dekoninck.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 10 euro ipv 12 euro

GALLO-ROMEINS TONGEREN Kielenstraat 15 3700 Tongeren www.galloromeinsmuseum.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart korting op de individuele toegangsprijs: 5 euro ipv 7 euro voor de permanente tentoonstelling Let wel, deze korting is NIET cumuleerbaar met andere kortingen (55+, lerarenkaart, edm...).

KAZERNE DOSSIN MECHELEN Goswin de Stassartstraat 153 2800 Mechelen www.kazernedossin.eu Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting. SPORTIMONIUM BLOSO-DOMEIN HOFSTADE Trianondreef 19 1981 Hofstade-Zemst www.sportimonium.be Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 2 euro korting: 3 euro ipv 5 euro STORMS EXPO BLANKENBERGE Pier Blankenberge www.storms.eu Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart 3 euro korting op de individuele toegangsprijs: 8 euro ipv 11 euro voor volwassenen, 6 euro ipv 9 euro voor senioren MUSEUM DR. GUISLAIN GENT Guislainstraat 43 9000 Gent www.museumdrguislain.be info@museumdrguislain.be

BOZAR EXPO Paleis voor Schone Kunsten Ravensteinstraat 1000 Brussel Op vertoon van lidkaart : 2 euro korting op vertoon van de lidkaart op volgende lentetentoonstellingen : -Malta. Land of Sea (17.02 – 28.05.2017) : 8 euro ipv 10 -Pol Bury. Time in Motion (23.02 – 04.06.2017) : 14 euro ipv 16 -BelgianArtPrize 2017 (17.03 – 28.05.2017) : 4 euro ipv 6 -Yves Klein. Theatre of the Void (29.03 – 20.08.2017) : 14 euro ipv 16 DOD BRUSSEL: OUTLET KLEDINGWINKEL TIJDLOZE MERKKLEDING VERKOCHT AAN KLEINE PRIJZEN. Winkels in Aalst en Brussel. Meer info op http://www.dod.be/nl/ Korting van 10% op vertoon van lidkaart (niet

( 30 )


zetting en proeverij “insecten” , 10 uur, Gent,

geldig tijdens solden) Adressen winkels sinds 1 juli 21016: Dod dames: Baljuwstraat 64 - 1050 Brussel Gentsesteenweg 180 – 9300 Aalst Dod heren: Baljuwstraat 89 – 1050 Brussel Gentsesteenweg 180 – 9300 Aalst Dod kinderen: Louizalaan 179 – 1050 Brussel

Meer info en inschrijven bij rebecca.lesaffer@ liberalevrouwen.be regio WEST-vlaanderen

NATIONAAL VISSERIJMUSEUM OOSTDUINKERKE Pastoor Schmitzstraat 5 8670 Oostduinkerke www.navigomuseum.be Structurele korting op vertoon van de lidkaart: 5 euro betalen ipv 7 euro ABDIJMUSEUM TEN DUINEN KOKSIJDE Koninklijke Prinslaan 8 8670 Koksijde www.tenduinen.be Structurele korting op vertoon van de lidkaart: 5 euro betalen ipv 7 euro REISBUREAU GLOBE CVBA PASTORIJSTRAAT 20 2830 WILLEBROEK TEL : 03/2377359 FAX: 03/8866776 www.michelinecars.be Korting van 5% op de brochurereizen, autocarvakanties, cruises, vliegvakanties, autovakanties, hotelverblijven, enz… (met uitzondering van vliegtuigtickets, lijnvlucht of charter, en trein) Het reisbureau werkt samen met de grote touroperators en nichetouroperators, met uitzondering van Neckermann, Corendon of Club Med.

regionale agenda

* 30 september: Workshop sociale media: Instagram en WhatsApp , 9:30 - 12:30 uur, Roeselare * 30 september: BV-café “uw afdeling anno 2020. Dromen over de toekomst, …”, 13:30 uur, Roeselare * 16 november: Week van de Vrije Smaak, Workshop Veggie, c.c. Menen Voor meer info contacteer rebecca.lesaffer@ liberalevrouwen.be regio Antwerpen

* 23 september: dagreis naar Geraardsbergen * 25 november: Week vd Vrije Smaak, gegidst bezoek tento Antwerpen à la Carte, lunch, haventour in het smaak-thema €45 regio Limburg

* 16 september: uitstap naar ’s Hertogenbosch in Nederland: cultuurhistorische wandeling door de binnenstad en rondvaart op de Binnendieze met maaltijd, €40, gratis bus * 27 september: voordracht “Zij heeft stijl” door B. Balfoort, medewerker Royalty, Kunstlaan 5, Hasselt, 19u30, €5 * 29 november: voordracht “Griekse olijven en olijfolie” door Parmakis Marina i.k.v. Week van de Vrije Smaak, Kunstlaan 5, Hasselt, 9u30, €5

Regio Oost-Vlaanderen

regio Vlaams-Brabant

* 20 september: BV-café “uw afdeling anno 2020. Dromen over de toekomst, …”, 19 uur, c.c. Lokeren

* 27 september: bezoek aan het Provinciehuis van Leuven o.l.v Ann Schevenels en BV-café: “uw afdeling anno 2020. Dromen over de toekomst…”, 14u30, Provincieplein 1, Leuven.

* 20 september: bedrijfsbezoek aan EcoPrintCenter in Lokeren (drukkerij van Het Laatste Nieuws en De Morgen), 21:30 uur

* 16 oktober: gegidst bezoek aan de militaire luchthaven van Melsbroek, lunch, bezoek aan * 18 november: week van de vrije smaak: uiteen- het Dakota Museum, 10u

( 31 )


toekomst pamela verbetert de wereld in twaalf stappen Pamela Peeters is de Vlaamse milieu-economiste die in Amerika een talkshow heeft over milieutopics groot en klein. Ze interviewt vlotjes celebs als Al Gore en Madeleine Albright, al denken we niet dat ze zich aan Trump gaat wagen ... Ze sensibiliseert rond de ‘grote’ thema’s zoals ontbossing, opwarming van de aarde, bedreigde culturen zoals die van de Inuit. Maar evengoed geeft ze ons als indringende boodschap mee dat die grote onderwerpen het gevaar inhouden dat WIJ gaan denken dat die ver boven ons hoofd en ver van ons bed beslist worden. Met andere woorden: die grote onderwerpen mogen het kleinste individu dat jij bent niet ‘verlammen’ om zelf ook iets te doen om moeder aarde te redden. Dat is de boodschap die ze aan volwassenen en kinderen meegeeft, en waarover ze ook een sterk boek schreef : Eco-hero, of hoe iédereen op zijn/ haar eigen manier een milieu-held(in) kan worden die de planeet redt. Batman of Wonderwoman, maar dan op ecologische thema’s geaxeerd. Ze doet dat met een 12-stappenplan van concrete, basic-simpele suggesties die in je eigen leven inpasbaar zijn en toch impact hebben. Een voorbeeld.

ECO HELDEN reduceren hun afval

Ga eens na hoe je thuis of op je werk duurzamere producten kunt aankopen die wegwerpproducten vervangen. Herbruik geprint papier en neem een kop mee naar je werk zodat je geen plastics of kartonnen bekertjes weggooit. WIJ kregen van onze liberale eco-heldinnen ook nieuwe tips, die we al aan Pamela Peeters doorgaven: + theezakjes en koffie-pads niét bij het afval gooien! In de tuin houden ze de luizen en ongedierte weg van je planten! Ze kunnen ook heel goed dienen als 'voeding' voor wat je wil laten ontkiemen. + koop geen waterflessen meer, ga voor kraantjeswater, gefilterd in een mooie kan. Kan je nog aan andere 'kleine' handelingen denken? Laat het ons dan vooral weten!

Pamela heeft ons overtuigd om behalve het ecoheldin programma te omhelzen, ook eens een teen te steken in het water van haar Duurzaamheidsweek. We deden dat voorzichtig en het badje was niet koud! Sustainability Week is in Amerika reeds een begrip, hier was het nieuw, en Pamela Peeters wil het, jaarlijks weerkerend in de maand mei, ingang doen vinden in Vlaanderen. Het staat los van overheidsinitiatieven die (gemeentelijk of ruimer) reeds bestaan (zoals Earth Day waar collectief minder elektriciteit verbruikt wordt en de lichten dus vroeger uitgaan). Sustainability Week of duurzaamheidsweek herneemt een flink aantal van die thema’s maar bundelt ze in een weekprogramma op maat van de individuele burger of de grassroots-organisatie (zoals wij er eentje zijn). De week wordt in hapklare thema’s, workshops, acties, weetjes een doe-dingen opgedeeld – per dag een andere invalshoek. En je kan vrij kiezen of je voor één dag of één thema meedoet, of voor de hele week gaat. Je kan ook vrij kiezen of je klakkeloos de suggesties neemt vàn Sustainability Week, of dat je binnen het aangereikte thema van die dag zelf een eigen insteek bedenkt. Kijk, dàt is naar ons hart, hee, die vrijheid van invulling, die ruimte voor experiment. Dit jaar, 2017 deden we dan ook als pilootproject voor het eerst mee aan de héle week t.t.z. met dagelijks een actie. Het beviel ons prima! Dit is wat we deden: Dag 1 in het thema voedsel: we mochten ons Veggie boek voorstellen op het Gault&Millau event met Frank Fol - Dag 2 Grote Kuisch: onze good practices tegen zwerfvuil Dag 3 we trekken de natuur in met kids - Dag 4 energie: we testen een hybride auto - Dag 5 wellbeing: we halen geld op voor een dùùrzame actie tegen honger en dorst in Afrika: watertanks van het Rode Kruis. We mochten ons experiment met de Sustainability Week ook komen toelichten op een studiedag in de Senaat, alwaar Pamela Peeters ook 5 mei uitriep als Eco-helden Dag, die ook een terugkerend karakter krijget in Vlaanderen en wij werden uitgenodigd om er in de toekomst aan bij te dragen. Dat kan geen probleem zijn, blauwe heldinnen zijn we al. Nu nog ons eco-gehalte opkrikken.

( 32 )


toekomst de groene auto... een fabeltje?

Is de elektrische of hybride auto een oplossing? Naar aanleiding van Sustainability Week deden wij een test, en de uitslag was verrassend ! Overheden worden al lang 'aangemoedigd' om hun wagenpark uit te breiden met elektrische of hybride auto's, en ook de gewone automobilist wordt er voor warmgemaakt. Voor sommige van die 'futuristische' Tesla's staan best wel wat mensen te kwijlen op het autosalon. Maar is een 'gewone' elektrische of hybride auto nu alreeds een doe-baar alternatief? Wij mochten eens proberen met een hybride auto en kregen er een deskundige uitleg bij. Eerlijk waar sloeg die ons met verstomming, want het zogenaamde groene rijden blijkt toch nog vooral een idee, de realiteit is veel minder rooskleurig, euh ... groenkleurig.

IN HET STOPCONTACT

De elektrische auto wordt gepromoot als dĂŠ oplossing tegen de uitstoot van fijn stof. Wat men er nooit bij zegt, is dat aan de kern van het verhaal zit dat er wel eerst elektriciteit moet worden geproduceerd, en dat juist dit nog wel gebeurt met een flinke uitstoot van CO2, althans in de meeste landen - eerlijkheidshalve moet je die dus wel meerekenen in de zogenaamde properheid van zo'n wagen.

De batterij blijkt minder eco-vriendelijk dan gedacht: er zitten dure grondstoffen in die in ZuidAfrika of AustaliĂŤ gewonnen worden. Daarenboven is er echt een probleem met de recycleerbaarheid van deze batterijen. Stanford University onderzocht het, en het lythium uit de batterij is 5x duurder om te recycleren dan om te maken.... En dan het praktische obstakel: in onze contreien zijn er gewoon nog niet genoeg voorzieningen om een ernstig alternatief te zijn en constant aan het stopcontact te hangen met de auto.

HYBRIDE

Hybride betekent in het geval van een auto dat je er elektrisch mee kunt rijden maar dat er ook een kleine benzinemotor in huist. Met zo'n wagen mochten we eens testen! We leerden wel dat het elektrisch rijden met deze auto vooral gebeurt in traag, lees stadverkeer, en dat je op 'snelle' stukken best overschakelt op benzine. Maw je 'leegt' de batterij in de stad en gebruikt benzine overal elders. Toch reed het ding best lekker (onze test was in stadsverkeer ja), dus misschien is het een alternatiefje als stadsautootje of als tweede (kleine) wagen in een gezin? Onze testbegeleider veegde dat van tafel: daarvoor is de hybride auto nog te duur. Tsja.

( 33 )


We are the resistance ! Pussycat met pussyhat

In afwachting van het #trumpnotwelcome #pussyhat protest aan de vooravond van het bezoek van Trump aan Brussel, kreeg het Brusselse beeld La Cycliste, van de Franse kunstenaar Alain Séchas (dat beter bekend staat als Cat on a Bike), reeds bezoek van de Liberale Vrouwen, die het beeld én zichzelf tooiden met een roze gebreide pussyhat, symbool van het verzet tegen de afbraak van vrouwenrechten en ontleend aan Trump’s denigrerende uitspraken over vrouwen. Ook wij betoogden met vele grass-roots organisaties en zowat àlle vrouwenbewegingen in de grote manifestatie, maar het is met deze ludieke actie dat we de pers haalden!

PUSSYHATS TEGEN AFBRAAK VROUWENRECHTEN

( 34 )


Column Waarom deftige dames malle mutsen dragen

Breien als revolutie! Zit in het openbaar aan je pussyhat te breien en vertel aan iedereen waarom. Dat is de helft van de actie, en de reden waarom er niet gewoon een container vol roze pussyhats in China besteld wordt: als je het zelf doet, lokt het commentaren uit die je kan gebruiken om andere mensen te sensibiliseren, als je samen met andere mensen breit is het empowerend en kan je ondertussen samen plannen maken. Plannen om deel te nemen aan acties tegen de afbraak van vrouwenrechten en voor abortus, bijvoorbeeld. Het is de statement die WIJ zullen maken op 24 mei aan de vooravond van het bezoek van Trump aan België. Ook de steun van deftige dames is nodig opdat er echt iets beweegt. En er zijn echt nog steeds en opnieuw dingen om voor op straat te komen met een mal roze hoedje op.

Wij zijn aanwezig op de #trumpnotwelcome manifestatie, en meer dan aanwezig, wij voeren al maanden verbale actie, en … we breien. Breien als daad van verzet en van vereniging. Dat breien is een essentiële factor van ons verzet. Het is een echte handeling, niet zomaar woorden die je de lucht instuurt of tweets die je verstuurt. Steek per steek worden we kwader, en weten we beter waarom ook en zeker wij, de deftige dames, op straat zullen komen met malle mutsen. Dàt is het punt. Bewegen! Hou controle over je acties in plaats van je kwaad te maken. Blijf kalm maar zit niet stil. Formuleer waar je voor bent in plaats van waar je tegen bent. Kanaliseer je energie.

( 35 )

voorzitter

Wij, de burgertrutten, zij wel de erfdraagsters van de strijd voor abortus, de opvolgsters van Lucienne Herman-Michielsens. Wij blijven steeds alert voor dit en verbonden onderwerpen. Toen het als een grote schokgolf door Amerika én door de wereld ging hoé snel rechten die als verworven gelden ook weer teruggeschroefd kunnen worden, kunnen wij niet zwijgen. Vrouwenholebi- en reproductieve rechten zijn de meest manifeste voorbeelden, vandaar een prompt en groot vrouwelijk en roze gekleurd verzet. Niet dat dit nooit eerder vertoond werd, dat grof wegpakken of stil laten wegsmelten van verworvenheden – laat ik alleen maar het voorbeeld van Iran geven. Maar als het in Amerika gebeurt, is het blijkbaar een groter teken aan de wand, en zaak voor de hele wereld om op te staan. Wij staan dus ook op. Maar tegelijk ook voor de vrouwen van Iran, hoor!

Van de vrouwenbeweging kun je door de decennia heen leren dat je best iets onderneemt in plaats van te foeteren en andermans gefoeter op te zoeken. Plan een actie. Doe zoals Alexander De Croo en steun een project dat door Trump geviseerd wordt. Schrijf een onderbouwde stelling. Sluit je aan bij groepen die dicht bij jouw (positieve) keuzes staan. Blijf niet enkel hangen op de sociale media. En … brei een roze pussyhat!

Aviva Dierckx

Wij zijn geen andersglobalisten, peaceniks, raketten-betogers, stakers, anti-kapitalisten noch geitenwollensokken. Zo’n wijd betogings t-shirt met een slogan vinden wij een fashion-crime. Ze vinden ons dan ook een ‘burgerlijke’ vrouwenbeweging. Lipstickfeministen. Maar toch zijn we er, en meer dan bereid malle roze pussyhats te dragen.


Contactblad juni 2017  

Liberale Vrouwen Contactblad 2017

Contactblad juni 2017  

Liberale Vrouwen Contactblad 2017

Advertisement