Page 7

magazine

de operatie mislukt was. De man was blind geworden en kon niet meer naar zijn huis terug. Van de hele collectie heb ik nooit meer iets gezien. Je moet weten: de meeste archiefvormers zijn mensen die daar al jaren mee bezig zijn. Maar als ze in een rusthuis terechtkomen of overlijden, wat gebeurt er dan met hun verzameling? De kinderen hebben er jammer genoeg vaak geen affiniteit mee. ‘Ons vader met zijn oude papieren’, of ‘Wat hield ons moeder toch allemaal bij?’, hoor je dan. En dan verdwijnt het in een containerpark… Sommige dingen worden wél bijgehouden. Foto’s bijvoorbeeld, omdat die waardevol worden geacht. Of een medaille. Maar een papieren archief? Jammer genoeg gaat dat vaak verloren. Terwijl: verslagboeken, dat zijn unieke stukken, hé. Aan de hand daarvan schrijf je de geschiedenis van je vereniging. Zelfs een verslagboek dat maar tien jaar overspant, is een waardevol stuk. Of neem de bibliotheek van een toneelvereniging. Met alle stukken die ooit zijn opgevoerd, de rolverdeling en de regieaanwijzing er nog bij. Onverwachte stukken, maar mensen gaan ook dáárnaar op zoek. Ik heb eens mensen geholpen die het toneelstukje zochten waarin hun ouders ooit samen op de planken hadden gestaan. We hebben hen een exemplaar van de sketch kunnen bezorgen en ze hebben die nagespeeld op het feest voor de huwelijks­ verjaardag van hun ouders. Het zijn ook die kleine menselijke verhalen die ons werk leuk maken. Uiteraard zijn de grote wetenschappelijke studies die op basis van je archief worden geschreven belangrijk. Maar je moet ook oog hebben voor de mensen van wie de archiefstukken afkomstig zijn.

Wondelgem Extra materiaal betekent ook extra plaats maken om het te bewaren. In ons depot in Wondelgem is het nodige werk verricht om daaraan tegemoet te komen. Alle stapelrek­ ken zijn geordend, honderden meters rekken gevuld. Dat laatste gebeurde tijdens de zomer­ maanden met de hulp van vier jobstudenten. Het depot Wondelgem zal in de toekomst nog meer worden gebruikt als centrale opslagruimte.

Gedeelde leeszaal Lawaai, stof… Verbouwingswerken brengen hinder met zich mee die voor de rust en de werking van een archiefinstelling verre van ideaal zijn. Het Liberaal Archief ondervond het enkele jaren geleden zelf, en nu zijn de collega’s van Amsab-ISG aan de beurt. Tijdens de opknapbeurt in de Bagattenstraat blijft hun collectie raadpleegbaar, en wel via de leeszaal van het Liberaal Archief. Wie documenten uit de Amsab-collectie wil raadplegen, doet dat via hun onlinecatalogus. Een Amsab-mede­ werker brengt de stukken dan naar het Liberaal Archief, waar ze in alle rust kunnen worden doorgenomen. Vanzelfsprekend blijft de lees­ zaal ook gewoon open voor bezoekers van het Liberaal Archief, elke weekdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17u.

LA

7

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you