Page 6

6

LA magazine

Gebeurt het dat mensen spontaan archieven aanbrengen? ‘Neem maar mee, jullie kunnen het veel beter bewaren dan wij.’ Dat krijgen we inderdaad soms te horen. Of tips over waar nog archief te vinden is. Onlangs is ons vanuit Wetteren nog mooi archiefmateriaal geschonken door een man die hier regelmatig activiteiten bijwoonde met de liberale senioren. Mensen als hij zijn onze ambassadeurs. Wij hebben hen nodig, want we kunnen niet zelf overal aanwezig zijn. Bovendien overtuigen zij weer anderen van het nut van de instelling.

gearchiveerd: dan kan het op een stick. Maar meestal is het een gesjouw. In de beginjaren deed ik dat meestal zelf – gelukkig had ik altijd een auto met een grote koffer. Ik heb nogal wat rondgereden: Diest, Aarschot, Veurne… en nog allemaal zonder gps!

Welke dingen zijn u het meest bijgebleven? Ik ben wel trots op de archieven die ik hier zelf heb binnengebracht, zoals de Worden er soms stukken binnengebracht waar grote collecties uit Wetteren, Lokeren, jullie niets mee kunnen aanvangen? Die jullie Aalst. Als het lukt om archief te verwermoeten afwijzen? ven, geeft dat voldoening. Maar soms Alles is welkom. Soms zeggen mensen: haal je het niet. Zo ‘Het is niet mooi’, ‘Het is maar een verheb ik goede contac‘Wat hield ons moeder slagboek’ of ‘Het is maar een kasboek’. ten met een verenitoch allemaal bij, Maar het moét helemaal niet mooi zijn! ging die archief wil hoor je dan’ Alles wat enig licht kan werpen op het afstaan, en toch zit er bestaan van een vereniging of van een nu een kink in de familielid, is interessant. Zelf selectief zijn, zou ik mensen kabel. Ze hadden een lokaal boven een ten zeerste afraden. Zeker nooit denken: ‘Daarin gaan ze museumcafé ter beschikking, maar de caféuitbater bleek niet geïnteresseerd zijn.’ niet akkoord te gaan met de geplande archiefoverdracht. Nu krijg ik er geen gehoor meer. Dat is jammer, want ik Archief vinden is één zaak, het naar het Liberaal weet dat daar nog veel heel mooie zaken zitten. En ik Archief brengen een andere. Gaat u het zelf bij de weet intussen ook – dat is me verteld – dat er al dingen schenkers ophalen? verdwenen zijn. Dat is inderdaad de volgende stap. En daar komt nogal wat sleurwerk aan te pas. Tegenwoordig wordt er al veel digitaal Het moet pijnlijk zijn om vast te stellen dat waardevol archief soms verloren gaat. Ja, dat is lastig. Ik mag er niet meer naartoe, maar ik zit wel met de zorg om dat archiefmateriaal. Tja, er spelen soms Erfgoeddoel plaatselijke situaties waarvan wij uiteraard niet op de Het Liberaal Archief hoogte zijn. Soms vallen die zelfs af te lezen uit de staat van heeft zich aangesloten een archief. Het kan zijn dat een secretaris die alles perfect bij Erfgoeddoel, de bijhield, er door onenigheid ineens de brui aan geeft. Als er campagne van FARO, dan een opvolger wordt aangewezen, gebeurt er geen het Vlaams steunpunt overdracht. Wij maken die ruzies niet zelf mee, maar we voor cultureel erf­ zien wel dat er ineens een breuk zit in het archief of dat er stukken ontbreken. goed. Met de oproep Schenk erfgoed een toekomst is de campagne op zoek naar mecenassen voor musea, archieven en bibliotheken. Die instellingen dragen zorg voor het erfgoed van ons allemaal, maar financieel wordt dat elke dag moeilijker. http://erfgoeddoel.be http://liberaalarchief.be/info_voorstelling.html

Is het nog gebeurd dat u naast een archief grijpt? Jammer genoeg gebeurt dat soms. Niet alle archieven die je kent, blijven bewaard. In de buurt van Oudenaarde had ik contact met ‘Het zijn ook de gewezen hoofdredacteur en de kleine tegelijk manusje-van-alles van een menselijke plaatselijke krant. Hij had een hele verhalen die collectie op zolder liggen. Ik mocht ze ophalen, maar we spraken af dat ons werk pas te doen na zijn oogoperatie. leuk maken’ Maar toen bleek jammer genoeg dat

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you