Page 5

magazine en verder aanvulden. Hij had een belangrijke rol gespeeld in het liberale verenigingsleven en hield ook een oorlogsdagboek bij. Zijn dochters hebben zijn archief echt gekoesterd. Ze kenden er ieder blaadje van, elke brief. Die mensen hebben hun archief overgemaakt aan het Liberaal Archief? Ja, maar daar is tijd overgegaan. Je moet begrijpen: voor iemand die jarenlang archief verzamelt, is het niet zo eenvoudig om daar afstand van te doen. Mensen moeten daar tijd voor krijgen, en die tijd moet je hen ook geven, dat is belangrijk. Hoe graag we een bepaald archief ook in ons bezit willen krijgen, je mag dat nooit forceren. ‘Foto’s worden Om mensen te overtuivaak bijgehouden. gen van het nut van onze Maar een papieren instelling, nodigen we hen archief?’ uit op een of andere activiteit of komen ze eens bezoek. We geven ook rondleidingen aan verenigingen. Zo laten we zien dat we goed zorg dragen voor het archief dat we in bewaring krijgen.

Archiefbank Het Liberaal Archief is een van de partner­ instellingen van Archiefbank Vlaanderen, de onlinedatabank van private archieven. Het is dé toegangspoort voor wie op zoek is naar infor­ matie uit private archieven, bv. verslagboeken van een plaatselijke sportclub, briefwisseling van een adellijke familie, ego­documenten over de Eerste Wereldoorlog. Let wel, Archiefbank Vlaanderen verzamelt niet de archieven zelf, maar geeft informatie over welke archieven bewaard zijn, en waar ze zich bevinden. Het Liberaal Archief werkt actief mee aan de ont­ wikkeling van de databank. www.archiefbank.be

Schatten op zolder Dat er wel degelijk nog veel interessant mate­ riaal te vinden is, heeft het Liberaal Archief onlangs nog mogen ervaren. Voor het Libe­ raal Huis van Lokeren onder de sloophamer verdween, gingen onze medewerkers er nog een kijkje nemen. Gelukkig maar, want op de ietwat verborgen zolder vonden ze nog een schat aan archiefmateriaal van teloorgegane Lokerse liberale verenigingen. Financiële stuk­ ken, jaarverslagen, partituren van de harmonie, speelteksten van de toneelvereniging en lidkaarten van de gepensioneerdenbond: de oogst was zeer divers.

Mooiste aanwinst De archiefvondst op de zolder van het Liberaal Huis in Lokeren is ook door de gebruikers en sympathisanten van het Liberaal Archief verkozen tot mooiste aanwinst van 2016, de wedstrijd die in december werd georganiseerd. Uit tien interessante aanwinsten konden de deelnemers hun favoriet kiezen. De schatten op zolder kregen bijna 20% van de stemmen. Nek aan nek op de tweede plaats stond de brief aan de naar Duitsland gedeporteerde professor Paul Fredericq. Vijf deelnemers werden beloond met een boekenbon.

OPROEP Bewaart u materiaal dat interessant kan zijn voor het Liberaal Archief? Of weet u nog oude documenten liggen die getuigen van het liberale verleden in uw stad, dorp of gemeente? Geef gerust een seintje!

LA

5

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you