Page 3

magazine

Woord vooraf Dit is het tweede nummer van het LA magazine. We blikken terug op de werking en activiteiten van het Liberaal Archief in 2016, een jaar waarin op beleidsvlak veel is gebeurd, zowel in Vlaanderen als in onze instelling. De Vlaamse Regering keurde een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet goed dat in het voorjaar van 2017 gestemd wordt in het Vlaams Parlement. Ter voorbereiding hiervan werd een Conceptnota uitgewerkt, met medewerking van het brede erfgoedveld. Ook het Liberaal Archief dacht mee na over de inhoud. Het decreet wil de zorg voor het cultureel erfgoed bevorderen, een kwaliteitsvolle en duurzame cultureel-erfgoedwerking uitbouwen en de maatschappelijke inbedding van het cultureel erfgoed verhogen. Anders gezegd, de minister van Cultuur biedt meer kansen aan de erfgoedsector, maar verwacht ook meer kwaliteit, iets wat we als Liberaal Archief enkel kunnen toejuichen. We hebben als Liberaal Archief niet gewacht op dit nieuwe decreet om onze toekomst voor te bereiden. In de algemene vergadering werd een nieuwe missietekst goedgekeurd, die u op de laatste bladzijde van dit magazine integraal kunt lezen. De verbreding van onze werking die in deze missie is verwoord, focust op de liberale waarden van ons maatschappelijk bestel. En dit op een ogenblik dat deze waarden, zoals ze voortkomen uit de Verlichting, meer en meer onder druk staan. In die optiek verwijs ik graag naar de toespraak van Marleen Vanderpoorten (te lezen in onze nieuwsbrief en op onze website) op de boekvoorstelling van Liberalen in het verzet, waarin ze parallellen trekt tussen de jaren 1930-1940 en de aanvallen op onze democratische waarden vandaag. Verder was 2016 het jaar van de directeurswissel. Directeur Peter Laroy volgde Luc Pareyn op. Naar aanleiding van de pensionering van Luc publiceerden wij het boek 35 jaar Erfgoed­ beleid/35 jaar Liberaal Archief. In dit LA magazine leest u verder hoe het Liberaal Archief resoluut de weg van de digitalisering inslaat, hoe we door een gericht verzamelbeleid onze collectie verder uitbouwen en deze door publieksactiviteiten, tentoonstellingen en publicaties valoriseren. In 2017 staat de voorbereiding van ons nieuwe beleidsplan 2019-2023 hoog op de agenda. Het belangrijkste punt daarin wordt de focus op liberale en democratische waarden, die ook vandaag soms in gevaar zijn. Uiteraard is het vooral aan de politiek, de pers, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld om hierover te waken. Maar vanuit het adagium dat men de geschiedenis moet kennen om de toekomst voor te bereiden, moeten wij ook als wetenschappelijke archiefinstelling ons steentje bijdragen. Jan Kerremans Voorzitter Liberaal Archief

LA

3

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you