Page 26

26

LA magazine

De familie Buysse met Cyriel helemaal rechts

Onverwachts sportieve BIBLIOTHEEK vondsten Zo’n 60.000 titels telt de bibliotheek van het Liberaal Archief, en nog elk jaar groeit de collectie aan. De focus ligt op publicaties over de historische en actuele liberale beweging, het vrije denken en handelen, en aanverwante thema’s als vrijzinnigheid, schoolstrijd, ethische kwesties, scheiding tussen kerk en staat, antiklerikalisme. Toch zitten er in de rekken ook onverwachte werken verscholen. Dat mochten de medewerkers ondervinden in de aanloop naar de tentoonstelling Archief Sportief! Ze stootten op een bibliotheek met boeken over turnen en lichaamsbeweging, gepubliceerd in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De theoretische beginselen van de gymnastiek vulden de meeste pagina’s, maar toch waren er ook hele publicaties gewijd aan turnoefeningen. Hoe bouw je een menselijke piramide of hoe treed je op met je turngroep: onze medewerkers kwamen er alles over te weten. Een echt pareltje was Le livre d’or jubilaire de l’URBSFA: 1895-1945, samengesteld door de legendarische sportman Victor Boin – zwemmer, waterpolospeler en schermer, maar dus ook schrijver. Het huldeboek (foto’s rechts) bevat tientallen foto’s uit de begindecennia van het Belgische voetbal en informatie over de clubs uit die periode. De eerste bondsbazen hadden een liberale stempel en de portretten in dit boek zijn vaak de enige

die van hen zijn bewaard. De iconografie van het Liberaal Archief werd zo via een omweggetje aangevuld. Ook in de literaire werken werd gespeurd naar pagina’s over sport. Ze werden gevonden in Levensleer, geschreven door Cyriel Buysse en zijn tante Virginie Loveling. Het boek schetst de stedelijke burgerlijke milieus van het fin de siècle en is doorspekt met hun typische taalgebruik, een vaak komisch aandoende mengeling van Frans en Nederlands. En sportbeoefening? Ja, ook die komt aan bod: de lezer komt te weten hoe de Gentse roeisport floreert in de Club Nautique.

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you