Page 25

magazine

campagne voor de verkiezingen van 1847 en rijven in de Kamer evenveel zetels binnen als de katholieken. Op 12 augustus ruimt de unionistische regering plaats voor de allereerste partijregering onder leiding van de liberaal Charles Rogier.

Woelige tijden De eerste liberale regering start niettemin onder een slecht gesternte. Grote delen van Europa kreunen onder een ‘De eerste zelden geziene laagconjunctuur, liberale regering misoogsten leiden tot hongersstart onder een nood, de mechanisering van de slecht gesternte’ textielnijverheid drijft de ver­ pauperde thuisarbeiders naar de al overbevolkte steden. 1848 is een woelig jaar, ook in België. Brussel wordt overspoeld door agitatoren, onder wie Karl Marx, die samen met Friedrich Engels Het Communistisch Manifest publiceert. De regering treedt krachtdadig op, maar zonder de ruime vrijheden die door de Grondwet worden gegarandeerd in het gedrang te brengen. Om een antwoord te bieden op de revolutionaire sfeer maakt Charles Rogier werk van de uitbreiding van het stemrecht door de verlaging van de kiescijns. Hij verruimt ook de persvrijheid door de afschaffing van de belasting op

de krantenverkoop. Die laatste maatregel heeft meteen gevolgen: in 1848 ziet het eerste Nederlandstalige dagblad van België, het Handelsblad der Stad en Provincie Antwerpen, het licht. Minister van Financiën Walthère Frère-Orban gaat voluit voor een vrijhandelspolitiek, waardoor de snelle industrialisering van het land nog krachtiger vooruit wordt gestuwd. Dit doortastende beleid leidt in 1848 tot een verpletterende verkiezingsoverwinning voor de liberalen. Met 83 nemen ze plaats in de Kamer, tegenover slechts 25 katholieken. In de Senaat leggen ze beslag op 31 van de 54 zitjes. Nog jarenlang kan de Liberale Partij werk maken van de programmapunten die ze in haar stichtingscongres van 1846 voorop heeft gesteld.

Meer weten? In Vrijheid voorop. Een kennis­ making met het liberalisme schetst professor Patrick Stouthuysen de geschiedenis van het liberalisme. Het boek werd uitgegeven door en voorgesteld in het Liberaal Archief.

LA

25

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you