Page 23

magazine

Progressistenloge Als gevolg van ideologische meningsverschillen in de Gentse vrijmetse­laarsloge Le Septentrion, ontstond in 1866 La Liberté. Tot na de Eerste Wereldoorlog profileerde La Liberté zich als een vooruitstrevende en politiek geëngageerde werkplaats. Haar geschiedenis was nauw verbonden met die van de jonge liberale partij, maar ze knoopte ook banden aan met de prille arbeidersbeweging. Vrijmetselarij en vooruitgang van René Vermeir en Jeffrey Tyssens is verschenen ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van La Liberté. De publicatie werd verwezenlijkt met de steun van het Liberaal Archief.

Brieven van het front Emile Varlez, zoon van de sociaal bewogen liberale jurist Louis Varlez, was pas negentien toen hij Gent ontvluchtte om als soldaat aan het IJzerfront te gaan vechten. Slechts heel af en toe slaagde hij erin om via tussenpersonen brieven naar huis te smokkelen. Het gebrek aan nieuws over hun zoon was voor zijn ouders een ware beproeving. Er zijn enkele brieven aan zijn familie bewaard, net als tweeëntwintig brieven aan zijn Parijse ‘oorlogs­meter’ (marraine de guerre). Ze schetsen een beeld van de oorlog en laten zien hoe een jonge intellectueel uit de Gentse bourgeoisie tegen het leven aankeek. Un volontaire à l’armée. Lettres d’Emile Varlez 1917-1919 is door het Liberaal Archief uitge­geven in de oorspronkelijke taal, het Frans. De brieven zijn door Daniël Vanacker bestudeerd, geannoteerd en voorzien van een grondige inleiding.

LA

23

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you