Page 22

22

LA magazine

Vier vrijheden

Liberaal Archief De afgelopen 35 jaar bouwde Luc Pareyn het Liberaal Archief vanuit het niets uit tot de instelling die het nu is. Naar aanleiding van zijn pensionering brengen vrienden en kennissen in een liber amicorum hulde aan een bevlogen directeur. Tegelijk worden de huidige trends in de erfgoed­ wereld geschetst en zijn er bijdragen over historische thema’s die Luc Pareyn na aan het hart liggen: de negentiende eeuw, Gentse vrijmetselaarsloges, academische netwerken en sociaalliberalisme. 35 jaar erfgoedbeleid/35 jaar Liberaal Archief is samengesteld door Jan Kerremans, Peter Laroy en Walter Prevenier.

Barack Obama zal de geschiedenis ingaan als een Amerikaanse president met een opvallend retorisch talent, maar hij was niet de enige. Begin 1941, acht maanden voor de Verenigde Staten deelnamen aan de Tweede Wereldoorlog, hield Franklin Delano Roosevelt zijn State of the Union die beroemd werd als de Four Freedoms Speech. De toespraak was een kern­ achtige samenvatting van zijn liberaal-progressief gedachtegoed, gebaseerd op vier pijlers: vrijheid van menings­uiting, vrijheid van geloof, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van de Four Freedoms Speech publiceerde het Liberaal Archief De vier vrijheden van Franklin Delano Roosevelt waarin Dirk Verhofstadt de toespraak kritisch tegen het licht houdt.

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you