Page 21

magazine

Liberalen in het verzet

Liberales in de Blauwe Zaal

Veel liberalen gingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Sommigen uit patriottisme, anderen omdat ze democratische vrijheden en verworvenheden koste wat het kost wilden verdedigen. Vaak betaalden ze voor hun engagement een zware prijs. Ze werden opgepakt en gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen. Sommigen overleefden het, zoals Omer Vanaudenhove. Anderen, zoals Arthur Vanderpoorten of Henri Story, keerden nooit meer terug. Marleen Vanderpoorten, kleindochter van Arthur Vanderpoorten, erevoorzitter van het Vlaams Parlement en liberaal politica gaf tijdens de boekvoorstelling een bijzonder beklijvende toespraak. Ze drukte onder meer haar twijfel uit over de aanname dat zoiets nooit meer kan gebeuren: ‘Voor sommigen is een cocktail van machtswellust, frustratie en vernedering een vrijbrief voor ontsporing in terreur en vrijheidsberoving. Als ik de bedreigingen zie vanwege terroristische vechtmachines, als ik de kortzichtige en ongenuanceerde reacties hoor van sommigen op gebeurtenissen in onze steeds diverser wordende samenleving, leert mij dit dat een open en verdraagzame samenleving, met veel respect voor elkaar en met een brede vrije meningsuiting, nog altijd geen vanzelfsprekendheid is.’

Het debat over een waardig levenseinde is nog lang niet uitgewoed. Hoewel voor- en tegenstanders van de euthanasiewet in de media uitgebreid aan bod komen, blijft de nood aan duidelijkheid voor de patiënt groot. Wim Distelmans, voorvechter van een humane euthanasiewet­geving, benadert de problematiek vanuit het standpunt van arts én patiënt. Hij bespreekt hete hangijzers en veegt hardnekkige mythes en vooroordelen van tafel. Na de aanslagen in Brussel is terreurdreiging ook in ons land niet langer een abstract begrip. Dirk Verhofstadt onderzoekt de verhouding tussen salafistische organisaties en de aanslagen die in hun naam gebeuren. Vormt de radicale islam een gevaar voor de democratie? Hoe kunnen we ons ertegen wapenen binnen de krijtlijnen van de rechtstaat? Christenen geloven dat God almachtig en liefdevol is. Maar waarom is er dan lijden en kwaad in de wereld? Met de hem kenmerkende overtuigingskracht betoogt Etienne Vermeersch dat we het bestaan van God niet kunnen aannemen. Niet op rationele en niet op ethische gronden. Wat positief is, valt op een redelijke manier te verklaren. Wat negatief is, wordt absurd en onbegrijpelijk als we geloven in het bestaan van God.

Het Liberaal Archief en ASP bundelden de toespraken van de herdenkingsavond ‘70 jaar einde Tweede Wereldoorlog’, samen met extra teksten en getuigenissen, in het boek Liberalen in het verzet. Herinneringen. Dit boek werd voorgesteld in Kazerne Dossin (Mechelen).

Dirk Verhofstadt, Wim Distelmans en Etienne Vermeersch gaven lezingen voor Liberales in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief.

LA

21

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you