Page 20

20

LA magazine

Het Liberaal Archief is veel méér dan een archief. Het houdt de vinger aan de pols van de samenleving en speelt in op wat leeft en beweegt in de maatschappij.

Het Betere Boek

De kracht van rituelen Op zoek naar de schrijversziel van Jan Cox Schilder Jan Cox publiceerde tussen 1948 en 1980 regelmatig teksten in het cultuurtijdschrift De Vlaamse Gids, waarvan de volledige reeks (1905-2000) op het Liberaal Archief wordt bewaard. Hij schreef over persoonlijk kunstenaarschap en over de heersende tendensen in de kunstwereld, maar reflecteerde ook over socioculturele kwesties. Op basis van zijn bespiegelingen in deze artikels maar ook in andere geschriften (brieven, dagboeken), wil Claire Van Damme de kunstenaar, artistiek verslaggever, opinieschrijver en mens Jan Cox doorgronden.

Het Liberaal Archief organiseerde de boekvoorstelling van Schrijven is verbinden. Ontmoeting met Jan Cox in De Vlaamse Gids in ING Antwerpen samen met de Vrienden van de Galerie De Zwarte Panter en de Vrienden van het M HKA.

Rik Pinxten blijft ontzettend productief. In zijn jongste boek De eeuw van onze kinderen gebruikt hij zijn eigen verhaal – een Antwerpse volksjongen die onderzoek doet bij de Navajoindianen en professor wordt – om te reflecteren over verschuivingen in de maatschappij. Als antropoloog blijft hij gefascineerd door rituelen en initiaties. Ze zijn van alle tijden en duiken overal op. Maar wat zijn rituelen precies, en waarom zijn ze zo krachtig en betekenisvol?

‘Ik ben heel blij en sta te trillen op mijn benen’, zei Lize Spit toen ze niet onverwacht de Bronzen Uil voor het beste debuut in ontvangst nam. De prijs werd uitgereikt aan het slot van het literaire festival Het Betere Boek, dat meer en meer uitgroeit tot een vaste waarde. De zesde editie focuste op Duitsland. Auteurs die het land en de literatuur goed kennen, zoals Marc Reugebrink en Piet De Moor, spraken in een volle Blauwe Zaal over hun werk. Literatuurliefhebbers konden ook terecht in de leeszaal, die voor de gelegenheid was omgevormd tot een boekhandel met de oogst van het voorbije jaar.

Rik Pinxten opende de tentoonstelling De symbolische mens. Rituelen en initiaties uit diverse culturen met een lezing over de rol van rituelen.

Het Betere Boek is een organisatie van het Willemsfonds en vindt onder meer plaats in het Liberaal Archief.

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you