Page 2

Vijf kerntaken

Raad van bestuur

Herkennen en verzamelen De meer dan tien km lange collectie is heel gevarieerd: onder meer archief, boeken, tijdschriften, foto’s, affiches, beeld- en geluidsopnamen, kranten, vlaggen, borstbeelden, medailles, schilderijen en digitale bestanden. De collecties worden systematisch uitgebreid, geregistreerd, benoemd en in kaart gebracht.

Voorzitter Jan Kerremans

Behouden en borgen De collectie wordt in adequate omstandigheden bewaard en geconserveerd – zo nodig, gerestaureerd – volgens de internationaal geldende normen.

Secretaris Prof. dr. Guy Schrans

Onderzoeken Het Liberaal Archief is een wetenschappelijke instelling die onderzoek voert op (basis van) de eigen collecties, onder meer in samenwerking met de universiteiten. Presenteren en toeleiden Het Liberaal Archief ontsluit zijn collecties – meer en meer langs digitale weg – en stelt ze voor raadpleging en gebruik ter beschikking. Via onder meer tentoonstellingen en sociale media maakt het grote publiek kennis met de collecties.

Ondervoorzitters Prof. dr. Walter Prevenier Prof. dr. Patrick Stouthuysen

Penningmeester Philippe Proost Leden Kurt Braeckman, Lieve De Cock, Miriam De Lille, Willy Devestel, Philippe Duyck, Elisabeth Gepts, Mehmet Sadik Karanfil, Herman Mennekens, Fons Mouling, Luc Pareyn, Antoinette Pecher, prof. Manu Vandenbossche, Marleen Vanderpoorten, Paul Van de Voorde, Dirk Van Mechelen, Hilde Vautmans, prof. dr. Walter Ysebaert

Participeren Het Liberaal Archief betrekt de erfgoedgemeenschappen actief bij de erfgoedwerking, onder meer via vrijwilligerswerking en workshops.

Directeur Peter Laroy

Inhoud

Medewerkers

Niets weggooien, alles bijhouden

4

Sport, de belangrijkste bijzaak in het leven

8

Samenwerking

13

Digitalisering, ja maar...

16

Het feestmenu van de betere kringen

18

Vinger aan de pols

20

1846 – De Liberale Partij, het prille begin

24

Onverwachts sportieve vondsten 26

Situatie 1 januari 2017 Sébastien Baudart, Christine Broodcoorens, Jeroen Buysse, Geertrui Coppens, Nancy Criel, Kris De Beule, Laurent De Clercq, Els De Kreyger, Christoph De Spiegeleer, Bart D’hondt, Anne Duhameeuw, Marc Haegeman, Jan Jacobs, Tania Schelstraete, Erwin Smets, Veerle Vandeputte

Missie van het Liberaal Archief vzw 27

Colofon

Contact

LA magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar

Liberaal Archief vzw Kramersplein 23, 9000 Gent, 09 221 75 05 info@liberaalarchief.be www.liberaalarchief.be

Verantwoordelijke uitgever Peter Laroy, Kramersplein 23, 9000 Gent Teksten en productie Vormgeving en druk Illustraties Tekst & Beeld, Gent Karakters, Gent Liberaal Archief Coverbeeld affiche van het jaarlijks turnfeest in Ninove op 2 december 1951

Openingstijden maandag tot vrijdag, 9-12 u / 13-17 u

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you