Page 17

magazine

LA

Archief Interactief Wordt ook de website in een nieuw kleedje gestoken? Ja, ook dat is gepland voor eind 2017. Het wordt het sluitstuk van de hele operatie. Een website is je vitrine. Daarachter zit je archief. De onze gaat al lang mee. Je zou dus kunnen zeggen dat we 15 jaar geleden een performante website hebben gebouwd. Maar de gebruiker wordt tegenwoordig graag meer verwend. We hebben het nu voornamelijk gehad over de digitale output, maar een andere kwestie is hoe je digitaal materiaal duurzaam bewaart. Ook daarover bestaan nog veel vragen. Er is een stortvloed aan informatie, maar niet alles wordt bewaard. Zeker van de vroege jaren 1990, de beginjaren van het internet, is zeer veel verloren ‘Er is een stortvloed gegaan. We moeaan informatie, ten onze achterban maar niet alles actief sensibiliseren wordt bewaard’ om digitale bestanden te bewaren en binnen te brengen. Foto’s kregen we vroeger vrij systematisch aangereikt door de verenigingen, maar nu staan ze vaak ergens op de mobiele telefoon van een secretaris, met het risico dat ze verloren gaan. Nieuwsbrieven en websites, hoe worden die bewaard? We beschikken over software die nieuwsbrieven opslaat. Websites worden één keer per jaar gedownload, al krijg je dan natuurlijk slechts een momentopname. Maar hoe ze geconsulteerd zullen worden, dat weet nu nog niemand. Het is een beetje het verhaal van Hillary Clinton en de gelekte e-mails. Hoe zijn ze daar doorheen gegaan, door al die bestanden?

Het Liberaal Archief is ook actief op de sociale media. Het heeft een Facebookpagina, een Twitter­ account, een LinkedIn-stek en een YouTube-kanaal. Als allereerste Vlaamse culturele erfgoedinstelling heeft het ook een pagina op Flickr The Commons, een beeldbank waarop historisch waardevolle foto­ collecties worden ontsloten en gedeeld voor een internationaal publiek. Op de site zijn duizenden foto’s van Amerikaanse en Europese archieven en musea te bewonderen, en sinds 2016 ook van het Liberaal Archief. Dankzij Twitter en Facebook blijven geïnteresseerden op de hoogte van de evenementen en tentoonstel­ lingen in het Liberaal Archief. Mooie collectiestukken vinden langs deze weg een breder publiek en worden vooral gepresenteerd als er een link is met de actu­ aliteit. Populair is ook #collectievissen, een Neder­ lands initiatief waar het Liberaal Archief zich bij heeft aangesloten. Elke week wordt een thema gelanceerd, waarna museum- of archief­beheerders in hun col­ lecties ‘vissen’ naar een stuk dat daarmee verband houdt. Duizenden kunst- en cultuurliefhebbers kijken week na week uit naar de ‘vangst’. Sociale media zijn per definitie interactief. Verslagen en foto’s van evenementen worden geliket, becom­ mentarieerd en gedeeld. Surfers, lezers en gebrui­ kers reiken tips, complimenten, kritiek of advies aan. Zo bleek een bericht over de tentoonstelling Archief Sportief! in de smaak te vallen bij de collega’s van het Felixarchief uit Antwerpen. Hun oog was geval­ len op een stuk over wielerclub Het Blauwe Wiel. Prompt doken ze in hun eigen collectie en diepten daar een vlag op van wielerclub… Het Rode Wiel.

17

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you