Page 16

16

LA magazine

Digitalisering, ja maar... De digitale transitie stelt de archiefwereld voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Hoe pakt het Liberaal Archief de zaak aan? Directeur Peter Laroy licht enkele belang­ rijke vraagstukken toe.

Dat je digitaliseert, is intussen een evidentie, maar wat digitaliseer je? Is het de bedoeling om op termijn alles te digitaliseren of kies je in eerste instantie voor de belangrijkste fracties? Veel specialisten vinden dat je alles hoort te digitaliseren. Maar dat is moeilijk, bijna utopisch. Wij kiezen ervoor om in eerste instantie de meest relevante zaken te digitaliseren. We ‘Digitaliseren is hebben een prioriteitenlijst opgeeen integraal steld en hanteren een bewuste deel van scanpolitiek. Zomaar ad hoc digionze werking taliseren is niet meer aan de orde. geworden’ Digitaliseren is een integraal deel van onze werking geworden. We hebben één scanner die voortdurend draait. Hij wordt bemand door een vijftal medewerkers. In een beurtrol, zodat het werk niet te afstompend wordt.

Wat doe je met de originele documenten wanneer ze gedigitaliseerd zijn. Weggooien? Nee, voorlopig bewaren we nog van alles de papieren versie. Wat gedigitaliseerd is, is een aanvulling van onze collectie. Dat doen we niet alleen uit voorzichtigheid, ook omdat de context op die manier beter bewaard blijft. Bij het digitaliseren gaat die soms verloren omdat alles tot hetzelfde format wordt herleid. Jullie hebben dit jaar een collectiebeheersysteem aangekocht. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we gebruikers ook digitaal naar het Liberaal ‘Als mensen iets Archief toe moeten trekken. niet vinden We bereiken ze al met een via Google, goede dienstverlening en met bestaat het niet’ onze activiteiten, maar digitaal komen ze nog niet vlot genoeg bij ons terecht. Het collectie­ beheersysteem moet daaraan tegemoetkomen. Zo’n systeem zorgt ervoor dat resultaten snel zichtbaar worden via de zoekmachines. Dat is onontbeerlijk. Want hoe beginnen mensen te zoeken? Via een zoekrobot. En wat ze niet meteen vinden via Google, bestaat niet. Vanaf wanneer zal het nieuwe systeem beschikbaar zijn? Vanaf 2017 gaan we het vullen en de eerste resultaten zullen normaal gezien in het najaar zichtbaar zijn. Het zal ook ons nuttige informatie bieden. Het stelt ons immers ook in staat om na te gaan waar de interesses van onze gebruikers liggen. We kunnen zien wat wordt aangeklikt en daar kunnen we vervolgens weer op inspelen. Intuïtief gaan we ervan uit dat foto’s populair zijn, maar misschien zijn er nog andere, minder voor de hand liggende zaken die ons publiek aanspreken.

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you