Page 15

magazine

(Her)bronnen De vijfde editie van de Dag van het Gentse Historische Onderzoek stond in het teken van 200 jaar Universiteit Gent (1817-2017). Onder de noemer ‘(Her)bronnen’ werden in de namiddag workshops voor studenten geschiedenis ingericht. Zij gingen rond dit thema aan de slag met het bronnenmateriaal van vijf archieven en één museum. Een mede­werker van het Liberaal Archief liet de studenten kennis­ maken met bronnen over de verneder­landsing van de universiteit vóór de Eerste Wereldoorlog.

Digitale tips & tricks De digitalisering heeft onze wereld ingrijpend veranderd en blijft evolueren. Zo snel zelfs, dat bijbenen niet altijd simpel is. Tijdens de Digitale Week hielp het Liberaal Archief genealogen, heemkundigen en lokale historici aan praktische tips & tricks. Deskundigen lieten zien welke softwareprogramma’s genealogen kunnen inzetten, hoe digitale beeldbanken of krantencollecties een schat aan nieuwe informatie opleveren, en hoe Facebook of YouTube uitstekende instrumenten zijn om nieuwe netwerken en informatie aan te boren.

Het Liberaal Archief werkte tijdens de Digitale Week samen met Familiekunde.

Externe expo’s Het Liberaal Archief stelt niet alleen delen van zijn collectie regelmatig tentoon in de Blauwe Zaal, maar helpt ook andere organisatoren aan materiaal voor exposities. Zo ontleende het BELvue museum in Brussel porseleinkaarten om er de vernieuwde overzichtsgalerij mee te illustreren (foto). In de kerk van Mullem liep een gelegenheidstentoonstelling over schrijver Reimond Stijns die praktisch werd ondersteund door het Liberaal Archief. Seafront Zeebrugge maakte voor de expo Belegerde kust, bezette haven. WOI en Zeebrugge dankbaar gebruik van interessante stukken over het verleden van de haven van Zeebrugge uit de collectie van het Liberaal Archief: kaarten en kartons met zeezichten, ontwikkelingsplannen en oorlogsbeelden.

De Dag van het Gentse Historische Onderzoek wordt georganiseerd door de Koninklijke Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde en het STAM. Het Liberaal Archief, het AmsabISG, de Universiteitsbibliotheek, het Stadsarchief Gent-De Zwarte Doos, het Universiteitsarchief en de Gentse Universitaire Musea (GUM) sloten zich aan voor de workshops.

LA

15

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you