Page 13

magazine

Het Liberaal Archief is geen eiland. Het organiseert regelmatig evenementen, ook in samenwerking met andere erfgoedorganisaties.

Zeg het met bloemen Het druilerige voorjaarsweer probeerde een spel­ breker te zijn, maar toch was de editie 2016 van de Gentse Floraliën opmerkelijk. Het evenement beperkte zich ditmaal niet tot één locatie. De bloemenpracht was te bewonderen op verschillende plaatsen in het Kunstenkwartier. Vele duizenden bezoekers vonden ook de weg naar het Kramersplein: het Liberaal Archief was een van de partners en stond in voor een historische toets. Met de tentoonstelling Gent. Vier eeuwen in bloei, blikte het terug op de ontstaans­geschiedenis van de populaire Floraliën. Aan de hand van onder meer rijk geïllustreerde historische publicaties, schilderijen, prenten, affiches en foto’s, belichtte de expo drie thema’s: de vroege belangstelling voor plantkunde, de groei van de tuinbouw en het ontstaan van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP) aan het begin van de negentiende eeuw. De naam ‘Floraliën’ ontleent het Gentse evenement aan de Romeinse tijd, toen de bloemengodin Flora elk jaar werd gevierd met gelijknamige festiviteiten. Al in de oudheid krijgen sommige planten en bloemen een decoratieve waarde of symbolische betekenis, terwijl andere bekend worden om hun geneeskrachtige eigenschappen. Vanaf de renaissance neemt de botanica een hoge vlucht. Planten worden systematisch geordend en afgebeeld in prachtig geïllustreerde boeken. Het is een hele uitdaging om uitheemse planten in huis te halen en te kweken. In en rond Gent rijzen de serres als paddenstoelen uit de grond. In 1837 zijn het er al 230. De azalea’s, camelia’s, rododendrons en orchideeën die daar worden geteeld, zijn tot in Rusland een succes. De KMLP zorgt voor ondersteuning en promotie van die bloeiende tuinbouw.

De verenigde hoveniers houden in 1809 een eerste tentoonstelling in de herberg Au Jardin de Frascati aan de Coupure. Maar het estaminet is te klein voor de overweldigende belangstelling, zodat de KMLP in 1835 een eigen tentoonstellingsruimte opent: het Casino. Daar wordt in 1839 onder massale belangstelling de eerste internationale bloemententoonstelling gehouden. De Gentse Floraliën zijn geboren.

Het Liberaal Archief organiseerde de drukbezochte tentoonstelling Gent. Vier eeuwen in bloei. Aan de hand van werken uit de bibliotheek van de KMLP, vaak unieke stukken, blikte de expo terug op de ontstaansgeschiedenis van de populaire Floraliën.

LA

13

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you