Page 12

12

LA magazine

Colloquium

Buitenlandse studenten

Sport werpt grenzen op, maar overschrijdt ze ook. Hoe is sport geëvolueerd van elitair tijd­verdrijf tot massabezigheid? En wat is haar emancipatorische rol? Wie was Nicolaas Jan Cupérus? Die kwesties kwamen aan bod tijdens een colloquium dat het Liberaal Archief in het kader van Archief Sportief! organiseerde, in samenwerking met het Sportimo­ nium. Ook de verzuiling en ontzuiling van het sportieve verenigingsleven werd aan de hand van case­studies belicht. Sprekers waren dr. Carmen Van Praet (UGent en Liberaal Archief), prof. dr. Marjet Derks (foto; Radboud Universiteit Nijmegen), em. prof. dr. Ronald Renson (KUL en Sporti­ monium), dr. Stijn Knuts (KUL), Dries De Zaeytijd (Wieler­ museum Roeselare), Bregt Brosens (Sporti­monium) en Michel Vermote (Archiefbank Vlaanderen).

De Olympische geest waarde in de augustusmaand ook door het Liberaal Archief. Drie buitenlandse studenten uit de zomercursus Nederlands (Taalunie i.s.m. Centrum voor Talenonderwijs Universiteit Gent) kwamen er terecht voor een tweedaagse stage. Eleonore uit de Verenigde Staten, Ekatarina uit Rusland en José uit Spanje werkten actief mee aan de voorbereidingen van Archief Sportief! Ze doorploegden tientallen dossiers met verkiezings­ materiaal en gingen na of het thema sport erin voorkwam.

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you