Page 11

magazine

Geo In het Vlaams-Brabantse Merchtem woont Georges De Buyser, in sportmiddens beter bekend onder zijn pseudoniem Geo. Georges is een vriendelijke, zachtaardige en uiterst bescheiden man. Een familie­ man, dierenvriend en al zijn leven lang gegrepen door de tekenmicrobe. Hij begon als loopjongen op de redactie van Het Laatste Nieuws, in de voor­malige kantoren op de Emile Jacqmainlaan in Brussel. In die tijd werden kranten nog echt ‘gemaakt’ en ‘gezet’. Hij herinnert zich directeur

Simpson op de Mont Ventoux in 1967 greep hem zo aan dat hij er een volledig stripverhaal aan wijdde. Ook tekende hij mooie portretten van sporters. Na zijn pensionering verdween Geo een beetje in de anonimiteit. Het Liberaal Archief nam contact met hem op naar aanleiding van Archief Sportief! Geo was bereid zijn tekeningen in bruikleen te geven voor de tentoonstelling. Hoewel hij zelf liever niet in de spotlights staat, krijgt hij op die manier toch de aandacht die hij verdient.

Albert Maertens als een minzaam maar streng man. Georges bleef zijn hele leven werken voor Uitge­ verij Hoste, later de Persgroep. Hij verzorgde de vormgeving van de tijdschriften, vooral van succes­ volle bladen als Sport 70 en Sport 80. De lay-out die hij ontwikkelde, was destijds vrij vernieuwend in Vlaanderen, met grote titels, grote foto’s en in verhouding relatief weinig tekst. Hoewel hij er zelf niet mee zal uitpakken, was Georges een pionier van dit soort moderne vormgeving in Vlaanderen. Ook zijn tekentalent bleef niet onopgemerkt door de uitgeverij. Hij specialiseerde zich in sportcartoons van bekende wielrenners of voetballers, die uiteraard verschenen in Sport 70 en Sport 80. Toch beschouwt Geo zichzelf niet als een cartoonist. Veel meer als een allround tekenaar. De dood van wielrenner Tom

Voor de tentoonstelling Archief Sportief! in de Blauwe Zaal, ging het Liberaal Archief in zijn collectie op zoek naar alles wat te maken heeft met sport en sportbeleving. Dat leverde een schat aan materiaal op: documenten, affiches, foto’s, vlaggen, publicaties, trofeeën en nooit vertoond filmmateriaal. Maar ook karikaturen van Geo, jarenlang de huiscartoonist van Het Laatste Nieuws. Naast de tentoonstelling publiceerde het Liberaal Archief de bundel Archief Sportief! Sporthistorische verkenningen in de collectie van het Liberaal Archief waarin een aantal maatschappelijke veranderingen worden belicht aan de hand van de geschiedenis van de sport.

LA

11

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you