Page 10

10

LA magazine

Emancipatie en democratisering Lange tijd blijft sport een mannendomein. Vrouwen mogen turnen en fietsen – dat laatste wordt aan het einde van de negentiende eeuw zelfs aanbevolen door sommige art‘Vrouwen mogen sen, maar met mate en zeturnen en ker niet professioneel. Ook fietsen, maar zwemmen en tennis wormet mate en den gelei­delijk aan geschikt zeker niet bevonden voor dames. Na professioneel’ de Tweede Wereld­ oorlog speelt sport een niet te onderschatten rol als instrument voor de eman­cipatie, waarbij vrouwen stilaan de sportvelden veroveren. In de jaren 1960 en 1970 komen lokale besturen tege­moet aan de vraag van de babyboomers naar een betere accommodatie, met de bouw van zwembaden en sportcomplexen. Daar is ook plaats voor nieuwe groeps­ sporten als basket- en volleybal, badminton en handbal. De amerikanisering zet zich dus ook daar door.

La magazine 02 2017  

LA-Magazine is een uitgave van het Liberaal Archief en verschijnt eenmaal per jaar. Deze editie blikt terug op de werking van het Liberaal A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you