__MAIN_TEXT__

Page 1

Konguta Kool

TÖÖLEHTI 3.-6. KLASSI MUUSIKATUNDIDES KASUTAMISEKS KOOSTANUD JA KOKKU KOGUNUD KONGUTA KOOLI MUUSIKAÕPETAJA Katrin Libe

2012/2013 õppeaasta Konguta Kool


MUUSIKAÕPETUSE KONTROLLTÖÖ 3. KLASSILE RÜHMATÖÖ Nimed: ...................................................................................

KUULAMINE Kuula muusikapala. Vali õige variant ja tähista see ruudus märgiga X Muusikapala on valss polka marss Kuula tähelepanelikult muusikapala dünaamika vaheldumist. Vali õige variant ja tähista see ruudus märgiga X piano forte forte

piano

Kuula muusikapala. Tähista õige vastus ruudus märgiga X Muusikapala esitaja on vokaalsolist instrumentaalsolist Kuula muusikapala. Tähista õige vastus ruudus märgiga X Muusikapala esitaja on orkester koor Kuula muusikapala. Tähista õige vastus ruudus märgiga X Muusikapala on loonud G. W. Amadeus J. Strauss Ernesaks Mozart

Katrin Libe, Konguta Kool


TEOORIA Otsusta, kas väide on õige või vale ning tähista see tabelis märgiga X õige vale Polka on 3/4 taktimõõdus kiire pöörleva sammuga peotants. Gustav Ernesaks on koorijuht, helilooja ja muusikaõpetaja. Arvo Pärt on maailmakuulus pianist. Johann Strauss on valsikuningas. Astmerida JO-st – JO-ni on kurvakõlaline helilaad. Kirjuta kõik õpitud rütmifiguurid.. ................................................................................................................................. Kasutades õpitud rütme kirjuta üks 2-osalises ja üks 3-osalises taktimõõdus rütmiharjutus. 2 3 Kasuta õpitud rütmifiguure ja rütmista tekst.

2 ____________ ___________ _______________ _____________ HALL HUNT,

SÄÄ – SE – PARV,

TIL – LU – KE – NE SIIL,

____________________________________

_____________

PI – SI – KE – NE LIN – NU – KE – NE,

USS

TUBLI TÖÖ!! Katrin Libe, Konguta Kool

KIR – JU RÄHN,


KONTROLLTÖÖ MUUSIKAÕPETUSES 3. KLASS VOKAALMUUSIKA JA INSTRUMENTAALMUUSIKA NIMI: KUUPÄEV: HINNE:

Paiguta sõnad õigetesse tulpadesse. Sõnad vali siit: ORKESTER DUETT KOOR VOKAALSOLIST INSTRUMENTAALANSAMBEL DUO VOKAALANSAMBEL PIANIST INSTRUMENTAALMUUSIKA

MUUSIKA KUULAMINE. Nummerda muusikapalad esitajate järjekorras. Üks esitaja jääb üle!!!!! DUETT ORKESTER INSTRUMENTAALSOLIST KOOR VOKAALSOLIST

Katrin Libe, Konguta Kool

VOKAALMUUSIKA


4. KLASS HÄÄL JA HÄÄLELIIGID

Paremale 2. MADAL MEESHÄÄL 3. KESKMISE KÕRGUSEGA MEESHÄÄL 6. KESKMISE KÕRGUSEGA NAISHÄÄL 8. OOPERITEATER TALLINNAS 9. KÕRGE MEESHÄÄL Alla 1. OOPERITEATER TARTUS 4. MADAL NAISHÄÄL 5. HÄÄLELE OMANE KÕLAVÄRV 7. KÕRGE NAISHÄÄL

Katrin Libe, Konguta Kool


4. KLASS HÄÄL JA HÄÄLELIIGID

I

H

E

E

G

H B

K B

G Q

C

X

E

T

Q

Y

X

N

P

H O O B

D

V

W N

Q

S

W T

L

A

A

R

T

N

O K H

W C

A

I

H

N

D

C

V

Z

E

T

J

X

M

L

Z

K

O L

S

H Z

R

H T

D

O

E

U

A

E

J

P

H L

X

U

A

L

E

B

T

A

T

K

Z

N

O Q Y

N

T

T

T

N

S

R

G A

O

X

S

I

X

Y

U

G E

C

O L

N

I

W V

Y

S

Y

U

B

S

C

S

R

O

Y

Y

C

C

N

K M Z

W T

O A

M B

H O I

T

O

R

U

C

P

R

Q

S

P

F

E

P

R

I

T

A

K

U

I

J

G

S

P

Z

R

R

N

R

E

S

T

O

N

I

A

I

Y

L

C

A

A

A

A

I

T

L

A

F

C

E

J

M H N

S

B

N

O V

T

E

E

C

R

V

E

N

G

D

I

H G Q P

N

R

E

S

B

ALT ESTONIA METSOSOPRAN VANEMUINE

Katrin Libe, Konguta Kool

Z

BARITON KONTRAALT SOPRAN VOKALIST

BASS KONTRATENOR TENOR


TÖÖLEHT –HÄÄLELIIGID Nimi: Kuupäev:

Vasta küsimustele. Kasuta Google`i otsingumootorit. Millistes Eesti linnades asub ooperiteater? Mis nime need teatrimajad kannavad? Siia lisa pildid nendest teatritest.

Täida tabel Eestis ja mujal maailmas tegutsevatest lauljatest. HÄÄLELIIK

TENOR

BARITON

BASS

Katrin Libe, Konguta Kool

NIMI/NIMED

PILT


TÖÖLEHT –HÄÄLELIIGID Nimi: Kuupäev:

Vasta küsimustele.Kasuta Google`i otsungumootorit. Millistes Eesti linnades asub ooperiteater? Mis nime need teatrimaja kannavad? Siia lisa pildid nendest teatritest.

Täida tabel tänapäeval Eestis ja mujal maailmas tegutsevatest lauljatest. HÄÄLELIIK

SOPRAN

MEZZOSOPRAN

ALT

Katrin Libe, Konguta Kool

NIMI/NIMED

PILT


WOLFGANG AMADEUS MOZART Nimi: ................... Ringita õige vastusevariant/vastusevariandid. 1. Kuulus helilooja Wolfgang Amadeus Mozart sündis a) Prantsusmaal b) Austrias c) Indias 2. Mozartite peres oli tähtsal kohal a) tantsimine b) maalimine c) musitseerimine 3. Mozarti isa Leopold oli a) poliitik b) helilooja c) orkestrijuht d) viiuldaja 4. Wolfgang Amadeus Mozart oskas mängida a) trombooni b) viiulit c) klaverit 5. Esimesed kontserdid andis Wolfgang Amadeus Mozart a) kümneaastaselt b) kuueaastaselt c) kaheaastaselt 6. Väikese Wolfgang Amadeusi esinemisi saatis a) ebaedu b) edu c) kuulajate vaimustus 7. Kuulsale heliloojale meeldis kõige rohkem a) reisida b) ehitada c) muusikat kirjutada 8. Wolfgang Amadeus Mozart on kirjutanud a) instrumentaalmuusikat b) vokaalmuusikat c) rahvamuusikat 9. Mozarti tuntumad ooperid on a) ,,Paaniflööt“ b) ,,Don Giovanni“ c) ,,Võluflööt“ d) ,,Figaro pulm“ e) ,,Plokkflööt“ Katrin Libe, Konguta Kool


MUUSIKAINSTRUMENDID 4. Klass Nimi: ................................. Ringita õige vastusevariant 1. Klaver, klavessiin ja klavikord on a) löökpillid b) klahvkeelpillid c) klahvpuhkpillid 2. Orel, harmonium, ja akordion on a) puhkpillid b) klahvpuhkpillid c) klahvkeelpillid 3. Kitarr ja harf on a) poogenpillid b) näppepillid 4. Poogenpillidel on tavaliselt a) 5 keelt b) 4 keelt c) 6 keelt 5. Poogenpille mängitakse a) poognaga tõmmates b) sõrmedega näppides 6. Viiul, vioola, tšello ja kontrabass on a) rahvapillid b) poogenpillid c) näppepillid 7. Flööt, oboe, klarnet, fagott ja saksofon on a) vaskpuhkpillid b) puupuhkpillid c) klahvpuhkpillid 8. Trompet, metsasarv, tromboon ja tuuba on a) vaskpuhkpillid b) rahvapillid c) löökpillid 9. Brassbänd on a) keelpillidest koosnev ansambel b) vaskpuhkpillidest koosnev ansambel c) rahvapillidest koosnev ansambel 10. Kindla helikõrgusega löökpillid on a) ksülofon b) marakad c) timpanid d) triangel e) torukellad Katrin Libe, Konguta Kool


KONTROLLTÖÖ 5. klass Eesti rahvamuusika NIMI: KUUPÄEV: KLASS:

Täida tabel õige infoga, mis on antud tabeli kohal olevates sulgudes. (REGILAUL,

ALGRIIM, LÕPPRIIM, PUUDUB KINDEL AUTOR, EESLAULJA JA KOORI VAHELDUMISI LAULMINE, TEKST KOONDUNUD SALMIDESSE, TEKST KOONDUNUD VÄRSIRIDADESSE, ÜHEHÄÄLNE, ÜKSI VÕI KOOS LAULMINE, SAI ALGUSE 18.SAJ. LÕPUS, TÖÖLAULUD, REFRÄÄNSÕNAD, ILMA PILLI SAATETA, VIISID PÕHINESID 3-4 HELIL, TEKKIS UMBES 2000 A. TAGASI, VIISID PÕHINEVAD TANTSUVIISIDEL ) EESTI VANIM RAHVALAUL

Katrin Libe, Konguta Kool

EESTI UUEM RAHVALAUL


KONTROLLTÖÖ 5. KLASS EESTI, SOOME, VENE JA ROOTSI RAHVAMUUSIKA NIMI: ...................................... HINNE: ................................... Leia paarid. Kirjuta õige variandi täht tabeli all olevate numbrite järele. NB! VASTUSEVARIANTE ON ROHKEM KUI VAJA! 1. EESTI VANIM RAHVALAUL. A. JEAN SIBELIUS 2. SOOME VANIM B. PUUKINGAVIIUL RAHVALAUL. 3. SOOME POPULAARNE C. BALALAIKA RAHVAPILL. 4. EESTI JA SOOME HÜMNI D. MOLL VIISI AUTOR. 5. ROOTSI RAHVAPILL. E. JOIG 6. SOOME KUULSAIM F. VÕRUTRUMM HELILOOJA. 7. VENE HELILOOJA – G. PARMUPILL BALLETI „PÄHKLIPUREJA“ AUTOR. 8. LAPLASTE RAHVALAUL. H. KANTELE 9. VENE RAHVAPILL. I. REGILAUL 10. ROOTSI RAHVALAULU J. BÕLIINA HELILAAD. 11. EESTI RAHVAPILL. K. RUNOLAUL 12. VENE SANGARILAUL EHK L. PUULUSIKAD 13. LAPLASTE RAHVAPILL. M. DUUR 14. LÖÖKPILLID VENE N. FREDERIK PACIUS RAHVAMUUSIKAS. O. PJOTR TšAIKOVSKI P. GUSTAV ERNESAKS 1. ....., 2. ....., 3. ....., 4. ....., 5. ....., 6. ....., 7. ....., 8. ....., 9. ....., 10. ....., 11. ....., 12. ....., 13. ....., 14. .....

Katrin Libe, Konguta Kool


Vastused 천petajale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

I K H N B A O E C D G J F L

Katrin Libe, Konguta Kool


KONTROLLTÖÖ MUUSIKAÕPETUS 5.KLASS PAARISTÖÖ NIMED:................................................ KUUPÄEV:............................................ HINNE: ................................................ KUULAMINE: Mis pill soleerib? Märgi õige vastus ristikesega. viiul flööt

kontrabass

Mis pill kõlab saatepillina? Märgi õige vastus ristikesega. klaver

kitarr

Mis eesti rahvapill kõlab? Märgi õige vastus ristikesega. lõõtspill kannel torupill Mis helilaadis kõlab muusikapala? Märgi õige vastus ristikesega. duur moll

MUUSIKAALASED TEADMISED Nimeta täiskasvanud lauljatest koosnevaid kooriliike: ................................. ....................................... ........................................... ............................ Mis kooriliigiga on tegemist? TTBB -...................................................... Millal ja kus toimus esimene üldlaulupidu? .......................................................................................................................................... Mis on Eesti vabariigi hümni a) pealkiri, b) kes on viisi autor ja c) kes on sõnade autor? a) ......................................................................................... b) ......................................................................................... c) .......................................................................................... Nimeta sümfooniaorkestris kõlavad pillirühmad a) ................................................................................ b) ............................................................................... c) ............................................................................... d) ............................................................................... Mida tähendab lühend ERSO? ....................................................................................................................................................... Katrin Libe, Konguta Kool


Mis on moll? ............................................................................................................................. Mis on duur? ............................................................................................................................. Mis on bemoll? .......................................................................................................................... Mis on diees? ............................................................................................................................. Kuidas nimetatakse viiulivõtit teise nimega? ........................................................................... Ühenda sõnad erinevate maade muusikaga SOOME MUUSIKA NORRA MUUSIKA

EESTI MUUSIKA ROOTSI MUUSIKA

VENE MUUSIKA

BALALAIKA JAURAM KANTELE HARDANGERI VIIUL PUULUSIKAD DOMRA „PEER GYNT“ – E. GRIEG „PÄHKLIPUREJA“-P. TšAIKOVSKI ALGRIIM JOIG REGILAUL „FINLANDIA“ – J. SIBELIUS PUUKINGAVIIUL „PIPI LAUL“ RUNOLAUL

Ühenda pilt sõnaga KITARR

FAGOTT

METALLOFON

Katrin Libe, Konguta Kool


LÕÕTSPILL

PARMUPILL

AKORDION

HARF

Katrin Libe, Konguta Kool


KONTROLLTÖÖ MUUSIKAÕPETUSES 5. KLASS KOOR JA ORKESTER NIMI: Jooni alla õige vastusevariant. 1. Metsosopran on keskmine naishääl madal naishääl keskmine meeshääl 2.

Madal meeshääl on bariton bass tenor

3. Mõiste choros (koor) on pärit Hispaaniast Inglismaalt Antiik-Kreekast 4. Choros tähistas Antiik-Kreekas solistide rühma lauljate ja tantsijate rühma näitlejate rühma 5. Kooriliike eristatakse selle põhjal, kui pikad on lauljad kes kooris laulavad kui kaua lauljad on laulmisega tegelenud 6. Naiskooris laulavad ainult aldid aldid ja tenorid aldid ja sopranid 7. Tenorid ja bassid laulavad meeskooris poistekooris segakooris 8. Sümfooniaorkestris on 5 pillirühma 4 pillirühma 6 pillirühma 9.

Pillide asetuses orkestris on arvestatud pillide suurust pillide välimust pillide kõlatugevust

Katrin Libe, Konguta Kool


10. Vaiksema kõlaga pillid on eespool külgedel taga 11. Kõige taha on paigutatud puupuhkpillid vaskpuhkpillid löökpillid 12. Keelpillirühma suurima keeltearvuga pill on kontrabass vioola harf 13. Madalaima häälega vaskpuhkpill on tuuba fagott tromboon 14. Kõrgeima häälega puupuhkpill on Klarnet (piccolo) flööt fagott 15. Kontsertmeister on orkestri esiviiuldaja orkestri direktor kontserdi teadustaja 16. Pajataolised löökpillid on timpanid gongid taldrikud 17. Eesti esindusorkester on Eesti Riiklik Orkester Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Eesti Sümfoonikud 18. Orkestri dirigendil on dirigeerides käes taktikepp varras helihark 19. Partituur on orkestri nimi orkestri noodikogu orkestri koondnoodistik 20. Orkester esitab instrumentaalmuusikat vokaalmuusikat

Katrin Libe, Konguta Kool


21. Koor esitab instrumentaalmuusikat vokaalmuusikat 22. "Dirigere" t채hendab ladina keeles suunama, juhatama 천petama kamandama, k채sutama 23. Dirigent juhatab koori v천i orkestrit firmat klassi

Katrin Libe, Konguta Kool


KONTROLLTÖÖ 5. KLASS SOOME, VENE JA ROOTSI MUUSIK NIMI: KUUPÄEV: HINNE: Täida lüngad sobivate sõnadega, mis asuvad kastis. TšAIKOVSKI SOOMLASED VÕRUTRUMMI RUNOLAULUKS RAHULIKU SIBELIUS KANTELE PACIUS JOIG BÕLIINA GUSLI 5/4 BALALAIKA PUULUSIKAID SAAMID NUKRA 5 PÄHKLIPUREJA ÜHEHÄÄLNE MOLL PUUKINGAVIIUL SARNASEID MITME-

Eestlaste lähim sugulusrahvas on .......................................... Eesti ja soome rahvamuusikas on mitmeid .......................................... jooni. Soome vanimat rahvalaulu nimetatakse ............................................................... , mis on tavaliselt ............................. taktimõõdus, .................................meloodiaga ja ......................................rütmiga. Soome populaarne rahvapill on .............................................., millel on ............................ keelt. Eesti ja Soome hümnil on ühesugune viis, mille on kirjutanud helilooja Frederik ..................................... Soome kuulsaim helilooja on Jean .......................................... Soome, Norra ja Rootsi põhjaosas elavad ........................... ehk laplased. Laplaste rahvalaul on ..........................Selle saateks mängitakse ........................................................ Vene rahvalaul on sageli .....................häälne. Väga populaarne oli sangarilaul ehk .....................Vene rahvapillid on ..........................., domra, ................................... Löökpillidena kasutati .............................................................. Vene kuulsamaid heliloojaid on Pjotr ................................... , kes on kirjutanud kauni balleti „...........................................................“ Rootsi rahvalaul on ...................................salmilaul. Laululiikidest on enam levinud lüürilised laulud ja ballaadid. Rootsi rahvalauludele on omane ................................-helilaad.Omapärasem rootsi rahvapill on ................................................, mis meisterdati kantud puukingale.

Katrin Libe, Konguta Kool


VASTUSTE LEHT ÕPETAJALE

Eestlaste lähim sugulusrahvas on SOOMLASED. Eesti ja soome rahvamuusikas on mitmeid SARNASEID jooni. Soome vanimat rahvalaulu nimetatakse RUNOLAULUKS, mis on tavaliselt 5/4 taktimõõdus, NUKRA meloodiaga ja RAHULIKU rütmiga. Soome populaarne rahvapill on KANTELE, millel on 5 keelt. Eesti ja Soome hümnil on ühesugune viis, mille on kirjutanud helilooja Frederik PACIUS. Soome kuulsaim helilooja on Jean SIBELIUS. Soome, Norra ja Rootsi põhjaosas elavad SAAMID ehk laplased. Laplaste rahvalaul on JOIG. Selle saateks mängitakse VÕRUTRUMMI. Vene rahvalaul on sageli MITME-häälne. Väga populaarne oli sangarilaul ehk BÕLIINA.Vene rahvapillid on GUSLI, domra, BALALAIKA. Löökpillidena kasutati PUULUSIKAID. Vene kuulsamaid heliloojaid on Pjotr TšAIKOVSKI, kes on kirjutanud kauni balleti „PÄHKLIPUREJA“. Rootsi rahvalaul on ÜHEHÄÄLNE salmilaul. Laululiikidest on enam levinud lüürilised laulud ja ballaadid. Rootsi rahvalauludele on omane MOLLhelilaad.Omapärasem rootsi rahvapill on PUUKINGAVIIUL, mis meisterdati kantud puukingale.

Katrin Libe, Konguta Kool


MUUSIKAÕPETUSE KONTROLLTÖÖ 5. KLASS Eesti rahvalaul

NIMI: ................... Täida lüngad sõnadega, mis on antud kastis. 3-4 ; RAHVA SEAS ; KINDEL AUTOR ; ÜHE ; REGILAULUKS ; LIHTSAD ; TÖÖLAULUDEKS; EESLAULJA; VÄRSSIDEKS; 8 ; ALG TAVANDILAULUDEKS ; SETU ; PÕLVEST PÕLVE; KOOR Rahvalaulud on tekkinud .............................................................. ja edasi kandunud ................................................... Vanemat rahvalaulu nimetatakse ......................................... Rahvalaulul puudub ................................................... Regilaul on ..........................- häälne. Erandi moodustavad ......................................... laulud. Viisid on ............................................. ja põhinevad .................helil. Regilaulu tekst jaguneb ................................................ Värsirida on ...................- silbiline. Regilaulu ompära on ............................riim. Regilaulu esitasid vaheldumisi ............................................. ja .................................. Regilaulud jagunevad ..................................................... ja ......................................................................

Leia õpikust üks regilaul ja vasta küsimustele. Mis on regilaulu pealkiri? - ................................................................ Kust on see regilaul pärit? - ............................................................... Kas see regilaul kuulub töölaulude või tavandilaulude alla? .................................................................................................... Mitmest värsireast see regilaul koosneb? ..................................................................................................... Mitu silpi on igas värsireas? - ...................................................... Mis on selle laulu refräänsõnaks? - .................................................. Too näide algriimist selles laulus. - ....................................................

Katrin Libe, Konguta Kool


6. KLASSI MUUSIKAÕPETUSE KONTROLLTÖÖ PAARISTÖÖ NIMED:................................................................... KUUPÄEV: ............................................................. 1. Otsusta, kas väide on TÕENE või VÄÄR

Taktimõõt näitab, mitu lööki on ühes taktis. ................................. Dünaamika on muusikapala esitamise kiirus. ................................. Tervenoot on 4 lööki. ................................... Allegro, moderato ja ritenuto on tempo mõisted. ........................... Viiul, kontrabass, tšello on keelpillid. .................................. 2. Täida lüngad Tuleta meelde Eesti hümni sõnad. Kirjuta lünka õige sõna.

„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, muusika F. ...................................., sõnad J. V. ..................................... Sa oled mind ju ................................... ja üles ............................................. sind ............................... ............................. alati ja ................................ sull` truiks .................................... . Mull` ............................. .................................... oled sa, Mu kallis isamaa! 3. Tõmba joon alla õigele vastusevariandile

Ooperiteater Estonia asub Tartus/ Viljandis/ Tallinnas. Esimene üldlaulupidu toimus Tallinnas/ Tartus, 1986/1869 aastal. Sopran on kõrge naishääl/ keelpill/ kooriliik. Diees on madaldusmärk/ keelumärk/ kõrgendusmärk.

Katrin Libe, Konguta Kool


4. Loe tähelepanelikult teksti. Tähista õige vastus ruudus märgiga x.

Olav Ehala on eesti tuntud dirigent helilooja Gustav Ernesaks on eesti tuntud koorijuht pianist Rein Rannap on eesti tuntud viiuldaja pianist Valsi sünnimaa on Inglismaa

Austria

5. Mis pillid need on ja millisesse pillirühma kuuluvad? 4.

1.

2.

5.

Katrin Libe, Konguta Kool

3.


KUULAMINE Kuula muusikapala. Vali õige variant ja tähista see ruudus märgiga X Muusikapala on valss polka marss Kuula tähelepanelikult muusikapala dünaamika vaheldumist. Vali õige variant ja tähista see ruudus märgiga X piano forte piano forte

piano

forte

Milline pill mängib soolot? Tähista õige vastus ruudus märgiga X Soleeriv pill on flööt trompet viiul Määra esitaja hääleliik. Tähista õige vastus ruudus märgiga X tenor sopran bass Määra laulu esitaja kooriliik. Tähista õige vastus ruudus märgiga X segakoor meeskoor naiskoor

Katrin Libe, Konguta Kool


TEMPO

PAREMALE

2. KIIRESTI,RÕÕMSALT 5. RAHULIKULT,JALUTADES 6. LAIALT,VÄGA AEGLASELT 7. PARAJAL,TMÕÕDUKALT 8. ÜLIKIIRESTI

ALLA

1. RAHULIKULT 3. AEGLUSTAMINE 4. VÄGA KIIRESTI 5. LIIKUVALT,KERGELT

Katrin Libe, Konguta Kool


TEMPO Leia s천nasegadikust tempoterminid

Y V S R Q R Z Y O M P D C Y I

A N D A N T E R D R E E U R B

H A D V A F G H E A Q X U J F

ADAGIO ALLEGRETTO ALLEGRO ANDANTE LARGO MODERATO PRESTISSIMO PRESTO

Katrin Libe, Konguta Kool

Z M R V C E F S K L U J D B X

Q A R D L O T O G R A L E O W

O V Y L I I A W G U Q K Y D Q

Q P A J S G L Q O U J Q O F G

M H S S Q A L P F S Y Y N D U

Q O I O M D E X E R T C D L K

E M D M T A G S C P O T Y I Q

O E K E Q S R K U H P C X S S

Z S Z D R T E R H W L D R T P

P W I U H A T R O K R V D N W

J U N T I J T O P S T V P L X

D Z Y D D P O O H C G E G H C


KONTROLLTÖÖ MUUSIKAÕPETUSES, 6. KLASS PAARISTÖÖ Nimed: ..........................................................  Paiguta sõnad õigetesse tulpadesse: CRESCENDO DULCIMER FORTE JIG LENDLER PIANISSIMO ADAGIO GALOPP ALPHORN ANDANTE PRESTO VIIUL MEZZOPIANO BAZUNA MORRIS ALLEGRO MELODEON POLONEES TEMPO DÜNAAMIKA RAHVATANTSUD RAHVAPILLID

 Leia paarid. Kirjuta õige variandi täht tabeli all olevate numbrite järele. 15. MÄRK, MIS KÕRGENDAB HELI POOLE TOONI VÕRRA. 16. RÕÕMSAKÕLALINE HELILAAD JOST-JO-NI 17. MUUSIKATEOSE HELITUGEVUS JA SELLE MUUTMINE 18. MUUSIKA, MIS ON LOODUD PILLIDEL ESITAMISEKS 19. VAIKUSE MÄRK MUUSIKAS 20. APARAAT TEMPO TÄPSEMAKS KINDLAKSMÄÄRAMISEKS 21. PEOTANTS, MIS 19. SAJANDI ALGUSES ARENES VÄLJA AUSTRIA RAHVATANTSUST LENDLERIST 22. HELIVÄLTUSTE KORRASTATUD JÄRGNEMINE 23. VALGED JA MUSTAD KLAHVID KLAHVPILLIL 24. HELITÖÖ ESITAMISE KIIRUS 25. RAHVATANTS SUURBRITANNIAS JA IIRIMAAL 26. ARV, MIS NÄITAB LÖÖKIDE ARVU ÜHES TAKTIS 27. TšEHHI PÄRITOLU RAHVATANTS, LEVINUD KA EESTIS

Q. DÜNAAMIKA R. INSTRUMENTAALMUUSIKA S. VALSS T. RÜTM U. DIEES V. KLAVIATUUR W. TEMPO

X. DUUR Y. METRONOOM Z. TAKTIMÕÕT AA. PAUS BB. POLKA CC. JIG

....., 2. ..., 3. ...., 4. ...., 5. ...., 6. ...., 7. ...., 8. ...., 9. ....., 10. ....., 11. ...., 12. ...., 13. ......

Katrin Libe, Konguta Kool


ÜHENDA SÕNA PILDIGA VIIUL TSELLO KONTRABASS KANNEL HARF AKORDION LÕÕTSPILL FLÖÖT KLARNET SAKSOFON OBOE FAGOTT TROMPET METSASARV TROMBOON TUUBA

Katrin Libe, Konguta Kool


TÖÖLEHT ÕPILASELE POOLA, UNGARI, AUSTRIA, SAKSAMAA NIMI: KUUPÄEV:

RIIK

LIPP

POOLA

UNGARI

AUSTRIA

SAKSAMAA

Katrin Libe, Konguta Kool

RAHVALAUL

RAHVAPILL

RAHVATANTS

HELILOOJA


TÖÖLEHT ÕPILASELE SUURBRITANNIA JA IIRIMAA- RAHVAMUUSIKA NIMI: KUUPÄEV: RIIK

LIPP

INGLISMAA

ŠOTIMAA

WALES

IIRIMAA

Katrin Libe, Konguta Kool

RAHVALAUL

RAHVAPILLID

JOONISTUS

RAHVATANT SUD


Katrin Libe, Konguta Kool

Profile for katrin Libe

Töölehtede komplekt 3.-6. klassi muusikaõpetuses  

Töölehti ja kontrolltöid muusikaõpetuse materjalide kordamiseks ja kinnistamiseks

Töölehtede komplekt 3.-6. klassi muusikaõpetuses  

Töölehti ja kontrolltöid muusikaõpetuse materjalide kordamiseks ja kinnistamiseks

Profile for libekatr
Advertisement