Page 1

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Cписок літератури на тему

Миколаїв 2014


Підручники та навчальні посібники 1. Україна. Кодекси Водний кодекс України ; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра / М-во юстиції України. – К. : Форум, 2008. – 220 с. (1 прим.) 2. Гавриленко, Б. Б. Соціальна екологія : навч. посібник / Б. Б. Гавриленко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 240 с. (1 прим.) 3. Запольський, А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води : підруч. / А. К. Запольський. – К. : Вища шк., 2005. – 671 с. (10 прим.) 4. Кінько, Т. Земля – планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи. Кн. 1 / Т. Кінько, М. Кінько. – К. : Літопис–ХХ, 2004. – 285 с. (2 прим.) 5. Ковальчук, П. І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : навч. посібник / П. І. Ковальчук. – К. : Либідь, 2003. – 208 с. (90 прим.) 6. Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підруч. / С. С. Левківський, М. М. Падун. – К. : Либідь, 2006. – 280 с. (27 прим.) 7. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області : метод. посібник / В. Б. Мокін та ін. ; під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2009. – 228 с. (1 прим.) 8. Охрана окружающей среды : учеб. / авт.-сост. А. С. Степановских. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 559 с. (1 прим.)

2


Статті з періодичних видань 9. Григор'єва, Т. Деякі питання щодо правового стимулювання збереження й захисту водних живих ресурсів / Т. Григор'єва // Юридична Україна. – 2011. – № 8. – С. 92–96. У статті проаналізовані питання щодо правового стимулювання захисту й охорони водних живих ресурсів. 10. Гулієва, Н. М. Інформаційне забезпечення водопідготовки питної води / Н. М. Гулієва // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12 (138). – С. 160–166. У статті розглянуто проблеми інформаційного забезпечення водопідготовки питної води, описано характерні особливості кількісного та якісного аналізу, визначено загальні передумови створення сучасної інформаційної системи. 11. Коритко, Л. Міждержавне природоохоронне співробітництво в ХІХ ст. (на прикладі Австро-Угорщини та Італії) / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С. 14–17. Розглядаються основні правила використання об'єктів тваринного світу у водному середовищі. Вони були встановлені угодою про впорядкування рибальства на озері Гарда, укладеною між урядами Австро-Угорщини та Італії у 1883 році. 12. Луць, В. Якість води: порівняльний аналіз директиви Європейського Союзу та нормативно-правових актів України / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 51–55. У статті розглянуто законодавче врегулювання стандартів якості води, призначеної для споживання людьми.

3


13. Огонь, Ц. Г. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів / Ц. Г. Огонь // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 16–28. У статті розглянуто питання ефективності оподаткування водних ресурсів у контексті побудови економічного механізму раціонального їх використання й відновлення. 14. Трохименко, Г. Г. Оцінка впливу розробки Сафонівського родовища урану методом свердловинного вилуговування на водні ресурси / Г. Г. Трохименко, А. В. Кубрак // Вісник Національного університету кораблебудування : електрон. серійне наук. вид. комбін. використ. на DVD-ROM. – Миколаїв, 2010. – № 5. Досліджено вплив процесу свердловинного вилуговування на водне середовище і доведено доцільність та ефективність його використання на прикладі Сафонівського родовища урану. 15.

Правове регулювання ненавігаційного використання транскордонних водних ресурсів: європейські стандарти та договірна практика України // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 137–142. Метою даної статті є аналіз двосторонніх угод України з державами-членами ЄС, які створили правову основу для їх співробітництва у сфері транскордонних вод.

16.

Формування нової водної політики в Україні // Екологічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 7–8. Робиться огляд роботи засідання Національної екологічної ради України "Формування нової водної політики України", яке відбулося 22 березня 2013 р.

4

Водні ресурси України  
Водні ресурси України  

Тематичний список літератури

Advertisement