Page 1

Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Інформаційно-бібліографічний відділ

Миколаїв – 2012


Багрий-Шахматов, Л. В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции, теневой экономики и борьбы с ними : учеб. пособие / Л. В. Багрий-Шахматов. – О. : Латстар, 2001. – 530 с. (1 прим.) Берізко, В. Деякі аспекти механізмів побудови системи протидії відмиванню "брудних" грошей / В. Берізко // Право України. – 2005. – № 7. – С. 134-138. Бондарєва, М. Місце нотаріату в механізмі боротьби з процесами "тінізації" економіки / М. Бондарєва // Право України. – 2007. – № 3. – С. 55-60. Вєткін, А. "Конвертаційні центри": інституціональні особливості і роль у тіньовій економіці / А. Вєткін // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 12-19. Глущенко, О. О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні / О. О. Глущенко // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 191-200. Грудзевич, Я. В. Міжнародний досвід формування органу фінансової розвідки / Я. В. Грудзевич, А. В. Яцковець // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 166-172. Джужа, О. Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії / О. Джужа, С. Чернявський // Право України. – 2005. – № 12. – С. 3540. Дяченко, Я. Я. Детінізація економіки у системі макроекономічного регулювання / Я. Я. Дяченко // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 68-77.


Засанська, О. В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 28-34. Засанська, О. В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 76-84. Клименко, А. Недоліки нормативного регулювання ідентифікації клієнтів фінансових установ / А. Клименко, О. Легка // Право України. – 2005. – № 5. – С. 49-51. Коваленко, В. В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах / В. В. Коваленко, Д. В. Шиян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5 (131). – C. 41-50. Кравчук, С. Прийняття і реалізація концепції боротьби зі злочинністю у сфері економіки шлях до припинення економічної злочинності / С. Кравчук // Право України. – 2010. – № 7. – С. 151-156. Кубах, Т. Г. Деякі аспекти легалізації доходів на капіталу / Т. Г. Кубах // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – С. 151-158.

ринку № 2. –

Логвиненко, М. Проблеми детінізації економіки в умовах нової економіко-правової політики / М. Логвиненко, П. Пушкаренко // Право України. – 2005. – № 7. – С. 97-100. Мазур, І. Корупція як інститут тіньової економіки / І. Мазур // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 68-74. Мамутов, В. Законодавче забезпечення економічної політики / В. Мамутов // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 112-120.


Мірошниченко, О. В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки / О. В. Мірошниченко // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 49-60. Міщук, Г. Ю. Визначення обсягів тіньових прибутків підприємництва / Г. Ю. Міщук // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 60-65. Мортіков, В. Фігура фрірайдера в сучасній економіці / В. Мортіков // Економіка України. – 2009. – № 3. – С. 65-73. Мортіков, В. В. Імпліцитні угоди в сучасній економіці / В. В. Мортіков // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 32-38. Озерський, І. Місце тіньової економіки у сучасному економічному середовищі / І. Озерський // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 6. – С. 25-28. Олейнікова, Л. Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2011. – № 3 (184). – С. 3541. Паєнтко, Т. В. Мінімізація податкових платежів та її наслідки держави / Т. В. Паєнтко // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 44-52.

для

Прилипко, Ю. Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки / Ю. Прилипко // Економіка України. – 2005. – № 6. – С. 37-44. Ревенко, А. П. Оплата праці у структурі виробництва / А. П. Ревенко // Економічна теорія. – 2007. – № 2. – С. 70-80.


Скрипник, А. Оцінка податкового навантаження і детинізація фонду оплати праці / А. Скрипник, Г. Гендлер // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 1726. Харазішвілі, Ю. Вимірювання тіньового ВВП на основі функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції / Ю. Харазішвілі // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 57-64. Чижов, О. В. Механізм зниження тіньової економіки через діяльність банків і страхових організацій / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1 (127). – С. 252-259. Шарікова, О. В. Економічні наслідки тінізації економічної системи / О. В. Шарікова // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 1. – С. 3-6. Шелест, В. В. Тіньові фінансові операції: види та шляхи запобігання / В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3. – С. 190-195. Шостко, О. Про доцільність створення Національної Служби Розслідувань (НСР) в Україні / О. Шостко // Юридична Україна. – 2007. – № 1. – С. 94-99.

Тіньова економіка  

Тематичний список літератури

Тіньова економіка  

Тематичний список літератури

Advertisement