Page 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Суслов Віталій Павлович Бібліографічний покажчик до 90-річчя від дня народження

Миколаїв 2012


УДК 012 ББК 91 С 90

Суслов Віталій Павлович : бібліографічний покажчик / уклад. С. Ю. Гординець, Т. С. Панченко. – Миколаїв : НУК, 2012. – 27 с.

Бібліографічний покажчик присвячується 90-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора кафедри будівельної механіки корабля Кораблебудівного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Суслова Віталія Павловича.

© Національний університет кораблебудування, 2012 © Наукова бібліотека НУК, 2012

2


Передмова Бібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений 90-річчю з дня народження Віталія Павловича Суслова – доктора технічних наук, професора кафедри будівельної механіки корабля Кораблебудівного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. Мета покажчика – відобразити наукові праці вченого. До його складу увійшли підручники, навчальні посібники, авторські свідоцтва, статті, тези доповідей і навчально-методичні матеріали. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Література розташована за роками опублікування в алфавітному порядку. Бібліографічний опис надано згідно ГОСТу 7-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления". Скорочення слів виконано згідно діючих стандартів: ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", ГОСТу 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов в русском языке. Общие требования и правила".

3


Короткий нарис науково-педагогічної діяльності

Віталий Павлович Суслов народився 26 серпня 1922 року в с. Заруд'є на Дніпропетровщині в сім'і сільського коваля. Його дитинство і юність пройшли в робочому середовищі на одному з рудників Криворіжжя. Закінчивши середню школу 4


в 1939 році, з романтичних

міркувань

вступив

до

Миколаївського

кораблебудівного інституту (МКІ) на кораблебудівний факультет. У серпні 1941 р. добровільно вступив до діючої армії з другого курсу МКІ через Новомосковський воєнкомат Дніпропетровської області. Приймав участь у бойових діях до кінця війни у складі 1-ої Гвардійської мотострілкової Московсько-Мінської орденоносної дивізії на різних фронтах. Мав поранення. Отримав бойові нагороди: ордени "Славы III степени" та "Отечественной войны I степени"; медалі "За отвагу", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" та ін. Після демобілізації у грудні 1945 року продовжив навчання в рідному інституті, який успішно закінчив у 1949 році, і отримав кваліфікацію інженера-кораблебудівника. В цьому році вступив до аспірантури по кафедрі будівельної механіки корабля, яку закінчив у березні 1953 р. у Ленінградському кораблебудівному інституті (ЛКІ) із захистом кандидатської дисертації. У 1953-1959 рр. працював в МКІ на тій же кафедрі асистентом, старшим викладачем, доцентом. З 1959 р. по 1993 р. працював за конкурсом на посаді завідувача кафедри будівельної механіки корабля. В 1973 р. захистив докторську дисертацію, а в 1976 році отримав вчене звання професора, яке має донині. В 1957-1959 рр. за сумісництвом працював деканом кораблебудівного факультету, а в 1962-1965 рр. – проректором з навчальної та наукової роботи. Його сумлінна праця відмічена трудовими нагородами: орденом "Знак почета", Грамотою Ради Міністрів України. Сусловим В. П. підготовлено 8 кандидатів та 2 доктора технічних наук. У 1983 році йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". В 1988 році професору Віталію Павловичу Суслову (як одному із авторів) на Всесоюзному конкурсі посібників була присуджена 2-га премія за наступну

5


роботу: Строительная механика корабля и теория упругости : учеб. для вузов. В 2 т. Указом Президента України № 591/2010 від 30.04.2010 р. професора кафедри будівельної механіки корабля Віталія Павловича Суслова нагороджено орденом "За заслуги III ступеня". Цю нагороду ветеран Великої Вітчизняної війни отримав за бойові заслуги перед державою в тяжкі роки боротьби з фашизмом. Нині Віталій Павлович продовжує працювати професором на кафедрі, завідувачем якої був більше тридцяти років. Бажаємо заслуженому ветерану війни і праці міцного здоров'я і успіхів у підготовці спеціалістів для суднобудування.

6


Бібліографія праць Віталія Павловича Суслова 1953 р. 1.

Суслов, В. П. Расчет прочности судовых стержневых мачт [Текст] :

автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. П. Суслов ; ЛКИ. – Л., 1953. – 13 с. 2.

Суслов, В. П. Расчет прочности судовых стержневых мачт [Текст] :

дис. ... канд. техн. наук / В. П. Суслов ; ЛКИ. – Л., 1953. 1954 р. 3.

Суслов, В. П. Об определении критических чисел оборотов судового

валопровода [Текст] / В. П. Суслов // Тр. ЛКИ. – Л., 1954. – Вып. 12. 1956 р. 4.

Суслов,

В.

П.

Приближенный

метод

расчета

прочности

вращающихся дисков [Текст] / В. П. Суслов // Тр. НКИ. – Николаев, 1956. – Вып. 8. – С. 71-87. 1958 р. 5.

Суслов, В. П. Метод последовательных приближений в применении к

расчету балок на упругом основании и упругих опорах [Текст] / В. П. Суслов, О. Л. Чернышев // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1958. – Вып. 13. – С. 13-31.

7


6.

Суслов,

В.

П.

Некоторые

упрощения

расчета

прочности

пространственных рам [Текст] / В. П. Суслов // Тр. НКИ. – Николаев, 1958. – Вып. 9. – С. 39-57. 1959 р. 7.

Суслов,

В.

П.

Приближенный

метод

расчета

прочности

вращающегося диска с учетом температурных напряжений [Текст] / В. П. Суслов // Тр. НКИ. – Николаев, 1959. – Вып. 18. – С. 77-89. 1960 р. 8.

Суслов, В. П. Вопросы прочности при спуске китобойной базы

"Советская Украина" [Текст] / В. П. Суслов, К. Ф. Иваницкий // Судостроение. – 1960. – № 3. 1961 р. 9.

Суслов, В. П. Упрощенный способ вычисления опорных моментов

многопролетных балок на жестких опорах [Текст] / В. П. Суслов // Тр. НКИ. – Николаев, 1961. – Вып. 23. – С. 121-127. 1966 р. 10. Суслов, В. П. К вопросу об определении нагрузок

на днищевые

перекрытия при спуске судна с продольного стапеля [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1966. – Вып. 2. 8


11. Суслов, В. П. Об одном способе усиления сходимости процесса последовательных приближений при расчете непризматических балок на упругом основании [Текст] / В. П. Суслов // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1966. – Вып. 2. 1968 р. 12. А. с. 212089 СССР. Способ пересадки судна со строительного на спусковое устройство [Текст] / Суслов В. П., Арюпин В. Л., Баландин И. Я., Дурмашкин С. Ш., Куриленко Н. И., Студенко Л. И., Соколов В. Ф., Суслова Л. П. (СССР). – Заявл. 08.09.66 ; опубл. 19.02.68, Бюл. № 8. 13. Кочанов, Ю. П. О прочности носовой оконечности при действии баксового давления [Текст] / Ю. П. Кочанов, В. П. Суслов // Тр. НКИ. – Николаев, 1968. – Вып. 25. – С. 9-20. 14. Разработка методики расчета, норм проектирования и рекомендаций по конструированию мачт надводных судов и кораблей [Текст] / В. П. Суслов, В. Н. Спихтаренко, А. А. Баландин и др. // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1968. – № 4. 15. Рекомендации по применению и проектированию гофрированных стенок надстроек, рубок и шахт судов [Текст] : альбом типовых конструкций / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, Н. В. Гречко и др. – М., 1968. 16. Суслов,

В.

П.

Влияние

изгиба

днищевых

перекрытий

на

распределение реакций спускового устройства при продольном спуске судов [Текст] / В. П. Суслов, И. А. Телегина // Тр. НКИ. – Николаев, 1968. – Вып. 25. – С. 3-8. 17. Суслов, В. П. О методах последовательных приближений в применении к расчету рам [Текст] / В. П. Суслов // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1968. – Вып. 9. 9


18. Теоретические и экспериментальные исследования прочности судов и спусковых устройств при спуске с продольного стапеля [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, В. Н. Спихтаренко и др. // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1968. – № 3. 1969 р. 19. Суслов,

В.

П.

Исследования

возможности

применения

гофрированных стенок для надстроек, рубок и шахт надводных судов и кораблей [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1969. – № 4. 1970 р. 20. Кочанов, Ю. П. О расчете днищевых прямоугольных пластин при изгибе поперечной периодической нагрузкой [Текст] / Ю. П. Кочанов, В. П. Суслов // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1970. – Вып. 12. – С. 83-91. 21. Кочанов, Ю. П. Прочность судов при спуске с продольного стапеля и вопросы проектирования оптимальных спусковых устройств [Текст] / Ю. П. Кочанов, В. П. Суслов // Тр. НТО судпрома. – Л., 1970. – Вып. 152. 22. Кочанов, Ю. П. Прочность судов при спуске с продольных стапелей и некоторые вопросы строительной механики корабля [Текст] / Ю. П. Кочанов, В. П. Суслов // Тр. НКИ. – Николаев, 1970. – Юбил. вып. – С. 20-29. 23. Прочность днищевых конструкций при спуске судов с продольного стапеля [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, В. Н. Спихтаренко и др. // Тр. НТО судпрома. – Л., 1970. – Вып. 152.

10


24. Суслов,

В.

П.

Методы

и

результаты

экспериментальных

исследований прочности судов при спуске с продольного стапеля [Текст] / В. П. Суслов, В. Л. Арюпин // Тр. НТО судпрома. – Л., 1970. – Вып. 152. 25. Суслов, В. П. Об учете продольной деформации стержней для простых рам [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский, А. А. Баландин // Тр. НКИ. – Николаев, 1970. – Вып. 41. – С. 3-7. 26. Суслов, проектированию

В.

П.

Разработка

методики

и

рекомендаций

спускового устройства и обеспечению прочности

по

судна

проекта 1562 при спуске с продольного стапеля [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, В. Н. Спихтаренко // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1970. – № 7-8. 27. Суслов, В. П. Устойчивость Л-образных рам [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский, А. А. Баландин // Тр. НКИ. – Николаев, 1970. – Вып. 41. – С. 8-13. 1971 р. 28. Испытания

сминающегося

основания

баксовой

балки

и

рекомендаций по ее проектированию [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Малярчук, Л. П. Суслова и др. // Судостроение. – 1971. – № 5. 29. Кочанов, Ю. П. Напряженное состояние пластины в районе круглого отверстия с подкрепленным краем при действии растяжения, сдвига и изгиба [Текст] / Ю. П. Кочанов, В. П. Суслов // Тр. НКИ. – Николаев, 1971. – Вып. 46. – С. 20-28. 30. Кочанов, Ю. П. О проектировании непрерывной части спускового устройства судов [Текст] / Ю. П. Кочанов, В. П. Суслов // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1971. – Вып. 14. – С. 48-57.

11


31. Новая конструкция баксового устройства для спуска судов [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Малярчук, В. Г. Третьякова и др. // Судостроение. – 1971. – № 4. 32. Результаты испытаний сминающегося основания баксовой балки [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Малярчук, А. Я. Станишевский и др. // Судостроение. – 1971. – № 5. 33. Суслов, В. П. Исследование напряженного состояния палубного перекрытия средних траулеров при расположении порталов в районе крупных вырезов [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский, А. А. Баландин // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1971. – № 6. 34. Суслов, В. П. К расчету днищевого перекрытия как составной пластины [Текст] / В. П. Суслов, И. А. Телегина // Тр. НКИ. – Николаев, 1971. – Вып. 46. – С. 3-11. 35. Суслов,

В.

П.

Метод

расчета

перекрытий

с

несколькими

перекрестными связями, учитывающий сдвиг и плоское напряженное состояние [Текст] / В. П. Суслов, И. А. Телегина // Тр. НКИ. – Николаев, 1971. – Вып. 50. – С. 59-64. 36. Суслов, В. П. Об одном способе расчета перекрытий с учетом сдвига и плоского напряженного состояния в сплошном настиле [Текст] / В. П. Суслов, И. А. Телегина // Строительная механика корабля : сб. тр. – Л. : Судостроение, 1971. – Вып. 161. 37. Суслов, В. П. Общий продольный изгиб корпуса судна с парными люками [Текст] / В. П. Суслов // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1971. – Вып. 17. 38. Суслов, В. П. Расчет прочности баксовой балки при спуске судов с продольного стапеля [Текст] / В. П. Суслов // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1971. – Вып. 17.

12


39. Суслов, В. П. Теоретические и экспериментальные

исследования

прочности гофрированных и плоских переборок морских судов и разработка рекомендаций [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, В. И. Батовкин // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1971. – № 4. 1972 р. 40. Исследования напряженного состояния и устойчивости

балок

судового набора с вырезами и рекомендации по их проектированию [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, Л. И. Коростылев и др. // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1972. – № 4. 41. Суслов, В. П. Исследование напряженного состояния балок в районе излома кромок и поясков [Текст] / В. П. Суслов, А. А. Баландин, В. В. Журба // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1972. – № 4. 42. Суслов, В. П. Исследование напряженного состояния палубного настила среднего траулера [Текст] / В. П. Суслов, А. А. Баландин, А. Л. Лещинский // Материалы Дальневосточ. науч.-техн. конф. по повреждениям и эксплуатационной надежности судовых конструкций. – Владивосток : ДВПИ, 1972. 43. Суслов, В. П. К вопросу о выборе параметров коробчатых и волнистых гофров переборок морских судов [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, Н. В. Гречко // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1972. – Вып. 19. – С. 16-28. 44. Суслов, В. П. О расчете судовых перекрытий с учетом сдвига и плоского напряженного состояния в сплошном настиле [Текст] / В. П. Суслов, И. А. Телегина // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1972. – Вып. 19.

13


45. Суслов, В. П. О редукционном коэффициенте пояска балки, имеющей излом оси [Текст] / В. П. Суслов, А. А. Баландин // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. по проблемам прочности и конструирования крупнотоннажных судов. – Л. : Судостроение, 1972. – Вып. 182. – С. 123-129. 46. Суслов, В. П. Определение максимальных напряжений на контуре вырезов в стенках балок судового набора [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов // Материалы Дальневосточ. науч.-техн. конф. по повреждениям и эксплуатационной надежности судовых конструкций. – Владивосток : ДВПИ, 1972. – С. 109-112. 47. Суслов, В. П. Практические формулы для расчета устойчивости ослабленных вырезами стенок балок судового набора [Текст] / В. П. Суслов, Л. И. Коростылев // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1972. – Вып. 56. – С. 3-12. 48. Суслов, В. П. Редукционный коэффициент пояска в районе его излома [Текст] / В. П. Суслов, А. А. Баландин // Материалы Дальневосточ. науч.-техн. конф. по повреждениям и эксплуатационной надежности судовых конструкций. – Владивосток : ДВПИ, 1972. 49. Суслов, В. П. Строительная механика корабля и основы теории упругости [Текст] : учеб. для вузов / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, В. Н. Спихтаренко. – Л. : Судостроение, 1972. – 720 с. 50. Суслов,

В.

П.

Устойчивость

стенок

судового

набора

с

подкрепленными и неподкрепленными вырезами [Текст] / В. П. Суслов, Л. И. Коростылев // Тр. НТО судпрома. – Л. : Судостроение, 1972. – Вып. 182. – С. 116-122. 51. Суслов, В. П. Формулы для определения максимальных напряжений на контуре вырезов в стенках балок судового набора [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов // Тр. НТО судпрома. – Л. : Судостроение, 1972. – Вып. 182. – С. 112-115. 14


1973 р. 52. Суслов, В. П. Определение собственных частот и форм колебаний непризматических стержней [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1973. – Вып. 20. – С. 11-17. 53. Суслов, В. П. Основы тензометрирования [Текст] : учеб. пособие / В. П. Суслов, В. В. Журба. – Николаев : НКИ, 1973. – 57 с. 54. Суслов, В. П. Приближенное теоретическое решение задачи о напряженном состоянии балок, имеющих изломы поясков [Текст] / В. П. Суслов, А. А. Баландин // Судостроение и морские сооружения : сб. тр. ХГУ. – Х., 1973. – Вып. 20. 55. Суслов, В. П. Прочность судов и спусковых устройств при продольном спуске [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.08.02 / В. П. Суслов ; ЛКИ. – Л., 1973. – 43 с. 56. Суслов, В. П. Прочность судов и спусковых устройств при продольном спуске [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.08.02 / В. П. Суслов ; ЛКИ. – Л., 1973. 1974 р. 57. Суслов, В. П. Разработка методики

расчета прочности и

проектирования корпусов судовых вкладных цистерн [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов, В. И. Батовкин // РЖ "Водный транспорт". Сер. 15. – М. : ВНТИЦ, 1974. – № 6. 58. Суслов, В. П. Упруго-пластический изгиб пластин, гнущихся по цилиндрической поверхности [Текст] / В. П. Суслов, О. Е. Лугинин // Судостроение. – 1974. – Вып. 25. 15


1975 р. 59. Суслов, В. П. Об устойчивости ферменных мачт [Текст] / В. П. Суслов, Л. И. Коростылев, А. А. Баландин // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1975. – Вып. 98. – С. 18-25. 1976 р. 60. Суслов, В. П. Динамический расчет прочности судовых грузовых порталов [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1976. – Вып. 113. – С. 55-62. 61. Суслов, В. П. О методе расчета постановки судов в сухой док в особых случаях [Текст] / В. П. Суслов, И. А. Телегина, О. Е. Лугинин // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1976. – Вып. 113. – С. 7-11. 1977 р. 62. Лещинский, А. Л. Расчет свободных колебаний непризматической балки с использованием жесткой ортогонализации [Текст] / А. Л. Лещинский, В. П. Суслов // Вопросы прочности и применения численных методов расчета корпусных конструкций : сб. тр. – Л. : Судостроение, 1977. – Вып. 262. – С. 103-112. 63. Суслов, В. П. Задачник по строительной механике корабля и основам теории упругости [Текст] / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов. – Л. : Судостроение, 1977. – 215 с. 64. Суслов, В. П. Применение метода жесткой ортогонализации к расчету свободных колебаний корпуса судна [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. 16


Лещинский // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1977. – Вып. 125. – С. 25-36. 65. Суслов, В. П. Уравнения несвязанной квазистатической задачи термоупругости для трехслойных пластин с заполнителем из пенопласта [Текст] / В. П. Суслов // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1977. – Вып. 125. – С. 106-115. 1978 р. 66. Исследование напряженного состояния и причин

нарушения

вибрационной прочности фундаментов главных двигателей СТ пр. 503 [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский, В. И. Батовкин и др. // Материалы VII Дальневосточ. науч.-техн. конф. по повреждениям и эксплуатационной надежности судовых конструкций. – Владивосток : ДВПИ, 1978. 67. Суслов, В. П. Динамическая структура морского волнения и вопросы оценки экстремальных волновых нагрузок на корпуса судов [Текст] / В. П. Суслов, А. Н. Сердюченко // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1978. – Вып. 136. – С. 3-9. 68. Суслов, В. П. К вопросу об определении экстремальных значений волновых изгибающих моментов в корпусах судов [Текст] / В. П. Суслов, А. Н. Сердюченко // Материалы VII Дальневосточ. науч.-техн. конф. по повреждениям и эксплуатационной надежности судовых конструкций. – Владивосток : ДВПИ, 1978. 69. Суслов, В. П. Об экстремальных волновых нагрузках, действующих на корпуса судов на морском волнении [Текст] / В. П. Суслов // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1978. – Вып. 136. – С. 15-28. 70. Суслов, В. П. Расчет свободных колебаний ферменных мачт [Текст] / В. П. Суслов, А. Н. Сердюченко // Судостроение. – 1978. – Вып. 27. 17


71. Суслов, В. П. Рациональная форма сечения судовых грузовых мачт [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский // Судостроение. – 1978. – Вып. 27. 1979 р. 72. Исследование

усталостной

прочности

фундаментов

главных

двигателей средних траулеров [Текст] / В. П. Суслов, В. И. Батовкин, В. Н. Брянский и др. // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1979. – Вып. 151. – С. 67-74. 1980 р. 73. Коростылев, Л. И. Методические указания к выполнению расчетнографических работ по разделу "Основы теории упругости" [Текст] / Л. И. Коростылев, В. П. Суслов. – Николаев : НКИ, 1980. – 50 с. 74. Suslov, V. P. Zur Bestimung von Maximal-belestungen auf den Schiffcnorpep [Теxt] / V. P. Suslov, A. N. Serdjuchenko // Shiffbantechnishes Simp. – Rostok, 1980. 1981 р. 75. Суслов, В. П. Некоторые вопросы ходовой вибрации промысловых судов [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский // Тр. II науч.-техн. конф. "Совершенствование

эксплуатации

и

ремонта

корпусов

судов".

Калининград, 1981.

18


1983 р. 76. Коростылев, Л. И. О методах оптимального проектирования судовых грузовых мачт [Текст] / Л. И. Коростылев, В. П. Суслов // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. "Проектирование судовых корпусных конструкций" (Корпус – 83). – Николаев : НКИ, 1983. – С. 49-50. 77. Суслов, В. П. О давлении во взволнованной жидкости [Текст] / В. П. Суслов // Гидродинамика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1983. – С. 26-36. 78. Суслов, В. П. О присоединенных поясках балок, работающих в составе перекрытий со сплошными настилами [Текст] / В. П. Суслов, О. С. Козлова // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1983. – С. 19-27. 1984 р. 79. Суслов, В. П. Исследование уровней ходовой вибрации рыболовных судов [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский // Тр. III науч.-техн. конф. "Совершенствование

эксплуатации

и

ремонта

корпусов

судов".

Калининград, 1984. 80. Суслов, В. П. Сопоставление потенциальных и трохоидальных волн конечной амплитуды в расчетах волновых нагрузок [Текст] / В. П. Суслов, А. Н. Сердюченко // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1984. – С. 44-52. 81. Суслов, В. П. Учет нелинейных эффектов в расчетах волновых нагрузок на оконечности судов [Текст] / В. П. Суслов, А. Н. Сердюченко // Материалы IX Дальневосточ. науч.-техн. конф. по повреждениям и эксплуатационной надежности судовых конструкций. – Владивосток, 1984.

19


1985 р. 82. Лещинский, А. Л. Нормирование вибрации промысловых судов [Текст] / А. Л. Лещинский, В. П. Суслов // Судостроение. – 1985. – Вып. 34. – С. 3-11. 83. Суслов, В. П. Об оценке

экстремальных волновых

условий в

расчетах прочности судов [Текст] / В. П. Суслов // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1985. 1986 р. 84. Суслов,

В.

П.

Вопросы

оптимального

проектирования

многостержневых корабельных мачт [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский // Материалы Всесоюз. науч.-техн. конф. по проблемам прочности судов. – Л., 1986. 85. Суслов, В. П. О расчетах нагрузок, действующих на суда в экстремальных волновых условиях [Текст] / В. П. Суслов // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1986. – С. 3-11. 86. Суслов, В. П. Об определении максимальных волновых нагрузок в расчетах прочности судов [Текст] / В. П. Суслов // Материалы Всесоюз. науч.техн. конф. по проблемам прочности судов. – Л., 1986. 1987 р. 87. Коростылев, Л. И. О расчетной оценке усталостной прочности конструктивных узлов судового корпуса [Текст] / Л. И. Коростылев, В. П. Суслов, Н. А. Штырев // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1987. – С. 35-42. 20


88. Строительная механика корабля и теория упругости [Текст] : учеб. для вузов. В 2 т. Т. 1. Теория упругости и численные методы решения задач строительной механики корабля / В. А. Постнов, Д. М. Ростовцев, В. П. Суслов и др. – Л. : Судостроение, 1987. – 288 с. 89. Строительная механика корабля и теория упругости [Текст] : учеб. для вузов. В 2 т. Т. 2. Изгиб и устойчивость стержней, стержневых систем, пластин и оболочек / В. А. Постнов, Д. М. Ростовцев, В. П. Суслов и др. – Л. : Судостроение, 1987. – 416 с. 90. Suslov, V. P. Extreme Wave

conditions and Stress limits in vessel

Strength Calculations [Теxt] / V. P. Suslov // Тр. IV конгр. междунар. морской ассоц. Восточного Средиземноморья. – Варна, 1987. 91. Suslov, V. P. Prediction of vibration characteristics of fishing vessels [Теxt] / V. P. Suslov, A. L. Leschinsky // Тр. IV конгр. междунар. морской ассоц. Восточного Средиземноморья. – Варна, 1987. 92. Suslov, V. P. Uber Hochstschiffsbelactyngen unter extremen Seever halt nissen [Теxt] / V. P. Suslov // Интерн. симп. по судовой технике. – Росток, 1987. 1988 р. 93. Суслов, В. П. Вероятностно-детерминированный метод определения максимальных волновых нагрузок [Текст] / В. П. Суслов // Тр. конф. НТО судпрома "Бубновские чтения". – Горький, 1988. 94. Суслов, В. П. Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса СМК [Текст] / В. П. Суслов, И. А. Телегина // Новые формы организации учебного процесса : тр. НКИ. – Николаев, 1988. – С. 58-59.

21


1989 р. 95. Коростылев, Л. И. О расчетном методе оценки усталостной прочности узлов судового корпуса [Текст] / Л. И. Коростылев, В. П. Суслов // Конструкция и строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1989. – С. 53-62. 96. Суслов, В. П. Волновые нагрузки и продольная качка судов в экстремальных волновых условиях (нелинейный неустановившийся процесс) [Текст] / В. П. Суслов // Тр. конф. НТС судпрома "Крыловские чтения". – Л., 1989. 97. Suslov, V. P. Special Methods for the Estimation of Ship Hull Structural Vibration [Теxt] / V. P. Suslov, A. L. Leschinsky // Furth Intern. Symp. on Practical Design of Ship and Mobil Units. – Rostok, 1989. – Vol. 2. 1990 р. 98. Коростылев, Л. И. Разработка расчетного метода оценки усталостной прочности узлов [Текст] / Л. И. Коростылев, В. П. Суслов // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. "Проблемы прочности и снижение металлоемкости корпусных конструкций перспективных транспортных судов и плавучих сооружений". – Л. : Судостроение, 1990. – С. 106-107. 99. Суслов, В. П. Алгоритм и ЭВМ-программа для расчета нелинейной продольной качки и волновых нагрузок судов на экстремальном волнении [Текст] / В. П. Суслов, А. Р. Паплаускас // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1990. – С. 3-16. 100. Суслов, В. П. Вероятностно-детерминированная схема расчета нагрузок, действующих на суда в экстремальных условиях [Текст] / В. П.

22


Суслов // Тр. конф. НТО судпрома памяти академика Ю. А. Шиманского. – Л., 1990. 1991 р. 101. А. с. 1659748 СССР. Устройство для измерения сжимающих усилий [Текст] / Суслов В. П., Сухарев С. А., Белоконь А. И. (СССР). – Заявл. 12.01.89 ; опубл. 30.06.91, Бюл. № 24. 102. Суслов В. П. Волновые нагрузки, действующие на суда в штормовых условиях [Текст] : учеб. пособие / В. П. Суслов. – Николаев : НКИ, 1991. – 98 с. 103. Суслов, В. П. Уточненные нелинейные уравнения продольной качки большой амплитуды [Текст] / В. П. Суслов, А. Л. Лещинский // Строительная механика корабля : тр. НКИ. – Николаев, 1991. – С. 3-10. 1998 р. 104. Суслов,

В.

П.

О

вероятностно-детерминированном

методе

определения волновых нагрузок, действующих на суда [Текст] / В. П. Суслов, С. В. Суслов // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв, 1998. – № 5. – С. 44-55. 2000 р. 105. Коростылев, Л. И. Усталостная долговечность конструктивных узлов судового корпуса [Текст] / Л. И. Коростылев, В. П. Суслов // Тез. докл. Междунар. конф. "Оценка и обоснование продления ресурса элементов конструкций". В 2 т. – К. : Ін-т проблем міцності НАН України, 2000. – Т. 1. – С. 107-112. 23


2003 р. 106. Суслов, В. П. Основи чисельних методів будівельної механіки корабля [Текст] : навч. посібник / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 72 с. 2009 р. 107. Суслов, В. П. Применение законов сохранения в задачах о волновых нагрузках судов [Текст] / В. П. Суслов // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 25-33. 2010 р. 108. Суслов, В. П. Об учете сопротивления в расчетах динамических деформаций судовых конструкций [Текст] / В. П. Суслов // Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию проф. В. В. Козлякова. – О. : изд. Н. Дубров, 2010. – С. 248-251.

24


Алфавітний авторський покажчик Арюпин В. Л. 12, 24 Баландин А. А. 14, 25, 27, 33, 40, 41, 45, 48, 54, 59 Баландин И. Я. 12 Батовкин В. И. 39, 57, 66, 72 Белоконь А. И 101 Брянский В. Н. 72 Гречко Н. В. 15, 43 Дурмашкин С. Ш. 12 Журба В. В. 40, 53 Иваницкий К. Ф. 8 Козлова О. С. 78 Коростылев Л. И. 40, 47, 50, 59, 73, 76, 87, 95, 98, 105 Кочанов Ю. П. 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 39, 40, 43, 46, 49, 51, 57, 63, 106 Куриленко Н. И. 12 Лещинский А. Л. 25, 27, 33, 41, 52, 60, 62, 64, 67, 71, 75, 79, 82, 84, 103 Лугинин О. Е. 58, 61 Малярчук А. Л. 28, 31, 32 Паплаускас А. Р. 99 Постнов В. А. 88, 89 Ростовцев Д. М. 88, 89 Сердюченко А. Н. 67, 68, 70, 80, 81 Соколов В. Ф. 12 Спихтаренко В. Н. 14, 18, 23, 26, 49 Станишевский А. Я. 31 Студенко Л. И 12 25


Суслов В. П. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Суслов С. В. 104 Суслова Л. П. 12, 28 Сухарев С. А 101 Телегина И. А. 16, 34, 35, 36, 44, 61, 94 Третьякова В. Г. 31 Чернышев О. Л. 5 Штырев Н. А. 87 Leschinsky A. L. 91, 97 Serdjuchenko A. N. 74 Suslov V. P. 74, 90, 91, 92, 97

26


Зміст

Передмова

3

Короткий нарис науково-педагогічної діяльності

4

Бібліографія праць Віталія Павловича Суслова

7

Алфавітний авторський покажчик

25

27

Суслов Віталій Павлович  

Бібліографічний покажчик

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you