Page 1

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ВЕБ-навігатор

1


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ВЕБ-навігатор

Миколаїв 2016 2


УДК 620.92 : 004.738.5 (036) А58 Укладач: Т. Д. Корольова, завідуюча Електронним читальним залом Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова. Консультант: Ю. М. Харитонов, доктор технічних наук, професор, декан факультету морської інфраструктури НУК імені адмірала Макарова.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ : ВЕБ-навігатор / НУК ім. адм. Макарова, Наук. б-ка; уклад. Т. Д. Корольова. – Миколаїв: НБ НУК, 2016. – 22 c.

Веб-навігатор зарубіжних і вітчизняних наукових ресурсів з альтернативних джерел енергії та енергозбереження. Навігатор був задуманий як пошуковий засiб, що акумулює наукові веб-адреси і допомагає користувачам орієнтуватися в сучасних зарубіжних і українських веб-ресурсах з альтернативних джерел енергії та енергозбереження у відкритому доступі. В Україні є значний потенціал основних видів відновлюваних джерел енергії, але на даний час вони становлять досить незначну частку в загальному енергобалансі держави. Альтернативні та відновлювані джерела енергії останнім часом стали одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти, яка розглядає їх використання як один із найбільш перспективних шляхів вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення. Україні, яка має багато проблем із енергозабезпечення та бажає у майбутньому стати членом європейської спільноти, також потрібно будувати свою енергетичну політику з урахуванням цього перспективного напряму.

© Корольова Т.Д., 2016 © НБ НУК імені адмірала Макарова, 2016

3


Зміст 1. Офіційна інформація

5

2. Сайти, портали з розвитку альтернативних джерел енергії

9

та енергозбереження у світі та Україні 3. Періодичні видання

14

4. Книги, статті

16

5. Електронні бібліотеки, бази даних, архіви документів

20

4


1. Офіційна інформація Про альтернативні джерела енергії. Закон України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-15 Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.

Енергетична стратегія України на період до 2030 р. http://bit.ly/2fNLAAF В Енергетичній стратегії України на період до 2030 року передбачається збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному балансі встановлених потужностей до рівня 12,6 % до 2030 р., що за базовим сценарієм становить близько 8 Гвт.

Альтернативні джерела енергоресурсів в Українському Причорномор'ї. Аналітична записка http://www.niss.gov.ua/articles/232/29 В аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень проаналізовано стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні, проведено дослідження: специфіки використання відновлювальної енергії сонця, вітру, геотермальної енергії, енергії біомаси; світового досвіду використання та державного підтримання розвитку відновлювальної енергетики на прикладі європейських країн та США; природного потенціалу Українського Причорномор’я для розвитку відновлювальної енергетики в регіоні; ефективності існуючих законодавчих інструментів державного стимулювання компаній, що працюють на ринку альтернативної енергетики України.

5


REMAP – 2030 Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року http://bit.ly/2fNMEEq До 2030 року Україна може досягти частки енергії з відновлюваних джерел у кінцевому енергоспоживанні на рівні 21,5 %. Такий прогноз зробили експерти Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики IRENA під час презентації проекту Дорожньої карти розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року REMAP-2030.

Крістіне Розенбергер ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ http://bit.ly/2gayUH9 Метою даного аналізу є дослідження та оцінка політики, яку Україна проводить зараз в енергетичній сфері, через призму зміни енергетичної політики у ФРН. Наступним кроком стане демонстрація того, що потенціал виробництва відновлюваної енергії значно перевищує рівень, визначений як мета України у стратегії до 2030 року.

Державне підприємство «Енергоринок» http://www.er.gov.ua/ На ДП «Енергоринок» згідно з Законом України «Про електроенергетику», ліцензії НКРЕ, Статутом та ДЧОРЕ покладені наступні функції: оптового постачальника електроенергії; Розпорядника системи розрахунків; Розпорядника коштів ОРЕ; Секретаріату Ради ОРЕ; Головного Оператора системи комерційного обліку електроенергії; Сторони ДЧОРЕ, яка відповідає за підтримку системи забезпечення функціонування ОРЕ. Крім цього, важливими напрямами діяльності ДП «Енергоринок» є розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази функціонування ОРЕ; укладення міжнародних договорів щодо забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та участь у забезпеченні зовнішньоекономічних відносин з енергосистемами суміжних країн; здійснення експортно-імпортних операцій з електроенергією з дотриманням норм та процедур митного законодавства; юридичне супроводження діяльності оптового постачальника електроенергії. 6


Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» http://bit.ly/2e6a4ap Основною метою Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (Проект USAID) є підвищення енергетичної безпеки України через: удосконалення енергетичної політики; розвиток енергоефективності; збільшення інвестицій в енергетичний сектор. Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» робить свій вагомий внесок у розвиток енергетичних проектів USAID в Україні. Проект підтримує діяльність у сфері енергоефективності для досягнення загальних цілей та завдань енергетичного сектору України, в тому числі інтеграції з енергетичним законодавством Європейського Союзу (ЄС). Крім того, важливим завданням Проекту USAID є значне скорочення викидів парникових газів, які є результатом неналежного використання енергетичних ресурсів на місцевому рівні. У розділі «Бібліотека» http://bit.ly/2dy8DPL представлено: Посібник з муніципального енергетичного менеджменту; Посібник з підготовки проектних пропозицій з чистої енергії; Методичні рекомендації з організації та проведення громадських слухань із розгляду планів дій зі сталого енергетичного розвитку міста; Посібник з підготовки та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні; Керівництво з відбору проектних технологій для житлово-комунального господарства України. UKEEP: UKRAINE ENERGY EFFICIENCY PROGRAMME http://ukeep.org/ Українська програма підвищення енергоефективності – це кредитна лінія, яка створена Європейським Банком Реконструкції та Розвитку у 2007 р. Мета програми UKEEP – надання цільового фінансування для проектів з енергозбереження та відновлюваної енергетики українським приватним підприємствам. Головна перевага програми UKEEP полягала у наданні незалежної технічної консалтингової підтримки, що здійснювалась міжнародними та місцевими експертами та фінансувалась Австрійським Федеральним Міністерством Фінансів.

7


USELF: Програма фінансування альтернативної енергетики в Україні http://www.uself.com.ua/ Програма USELF є кредитною лінією в обсязі до 140 мільйонів євро, відкритою Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) для сприяння реалізації проектів з використання відновлюваних джерел енергії в Україні. У рамках USELF надаються кредити та допомога в розробці проектів, що відповідають фінансовим, технічним і екологічним критеріям Програми. Структура USELF забезпечує пряме фінансування малих і середніх проектів безпосередньо від ЄБРР за спрощеним та пришвидшеним процесом схвалення, що знижує операційні витрати. УАВЕ: Українська асоціація відновлюваної енергетики http://uare.com.ua/ Офіційний сайт Української асоціації відновлюваної енергетики. УАВЕ – це некомерційна асоціація учасників ринку відновлюваної енергетики в Україні; незалежний координаційний центр для підвищення ефективності ініціатив у сфері відновлюваної енергетики, її всебічного розвитку та популяризації. У Бібліотеці знань з відновлюваної енергетики представлено доповіді, рейтинги, дорожні карти, середньострокові звіти, практичні посібники з відновлюваної енергетики. Атомна енергетика в Україні http://atom.org.ua/ Сайт створено за підтримки Національного екологічного центру України. На сайті представлені рубрики: «Відходи», «Економіка», «Зміна клімату», «Нові реактори» тощо. Надається доступ до буклетів, текстів доповідей, офіційних документів, пресрелізів, статей. Здійснюється розсилка новин на email.

8


2.

Сайти, портали з розвитку альтернативних джерел енергії та енергозбереження у світі та Україні Енергія природи: Інформаційний портал про альтернативні джерела енергії у світі та Україні http://alternative-energy.com.ua/ Альтернативна енергія все більше цікавить вчених, підприємців, та й усіх інших людей. Справа в тому, що завдяки енергії сонця, вітру, води та землі можна забезпечити все населення нашої планети електроенергією, не забруднюючи при цьому атмосферу. На сайті можна дізнатись про: види альтернативної енергії; цікаві факти про енергію вітру, сонця, води та землі; вітчизняний та світовий досвід використання альтернативної енергії для забезпечення енергонезалежності від викопного палива. EcoTown http://ecotown.com.ua/ EcoTown – спеціалізований ресурс про альтернативну енергетику в Україні. Місія EcoTown: - поліпшити екологічну ситуацію в Україні; - зменшити енергетичну залежність; - популяризувати використання відновлюваної енергії та енергозберігаючих технологій. Альтернативна енергетика http://moesonce.com/ Альтернативна енергетика – інформаційний ресурс про розвиток та впровадження в життя новітніх технологій у галузі використання поновлюваних енергетичних ресурсів в Україні та за її межами. Сайт розраховано як на спеціалістів у галузі відновлювальної енергетики, так і на широке коло осіб, зацікавлених у поширенні «зелених технологій».

ALTERN-ENERGY. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА http://altern-energy.com.ua/ На сайті представлено статті, які допоможуть отримати непогані знання про альтернативну енергетику, новітні технології, природні джерела енергії, вироблення енергії, найважливіші рішення в цих напрямках. Також представлені новини світової енергетики і окремих країн. Інформація розподілена по розділах: енергозбереження, електропостачання, теплопостачання, біоенергетика. 9


Центр Альтернативних та відновлюваних джерел енергії http://aesd.org.ua/ Центр «Альтернативних та відновлюваних джерел енергії» було створено у рамках проекту «Біоенергія Карпат», що реалізується у програмі транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-РумуніяУкраїна. Реєстраційний номер проекту HUSKROUA/0901/031. Центр «Альтернативних та відновлюваних джерел енергії» є структурним підрозділом ГО «Асоціація студентів-економістів Закарпаття», яка виступає партнером у даному проекті. Центр АВДЕ забезпечує консультації щодо можливостей використання альтернативних джерел енергії, а також допомагає їм у реалізації відповідних проектів. Консультації надаються безкоштовно. ЭСКО: Портал об энергосбережении http://journal.esco.co.ua/ Електронний журнал ЕСКО – інформаційний проект енергосервісної компанії «Екологічні Системи». Журнал видається з січня 2002 року, щодня його сторінки відвідують понад 4000 користувачів. Журнал ЕСКО – це журнал про енергосервісні компанії і для енергосервісних компаній. А також для всіх, чий бізнес пов'язаний з ефективним використанням енергії та захисту навколишнього середовища. На порталі представлені журнали: ЕСКО. Енергетичний сервіс; ЕСКО. Зелена енергетика; ЕСКО. Міста і будівлі; ЕСКО. Енергетика і промисловість; ЕСКО. Міста в ХХІ столітті; ЕСКО. Енергетичний сервіс. Лучшие практики энергосбережения в городах http://www.misto.esco.co.ua/ Сайт «Лучшие практики энергосбережения в городах» – новий проект інформаційного департаменту енергосервісної компанії «Екологічні Системи», почав реалізовуватися в 2008 р. Створено як доступний для всіх сайт кращих практик енергозбереження в містах України та світу. Успішний досвід і деталі енергоефективних перетворень у муніципалітетах Європи і країн СНД – це головне інформаційне поле сайту. Реалізація енергоефективних програм і технологій у муніципалітетах і бюджетній сфері, тепломережах, водоканалах, у системах міського освітлення, в будівлях і поселеннях – це основні напрямки діяльності для редакції нового бюлетеня. Усі матеріали розподілені по розділах: плани сталого енергетичного розвитку міст; 10


кращі практики міст світу; кращі практики міст України; посібники, огляди і збірники; нормативна і законодавча база енергозбереження в ЖКГ; енергозбереження в архітектурі Білорусі. Промислова екологія. Технології захисту навколишнього середовища http://bit.ly/2dBI77u Cпільнота фахівців-екологів «Промислова екологія» пропонує матеріали за темами: альтернативна енергетика та ресурсоенергозбереження; атмосфера; відтворення екосистем і екомережі; відходи, забруднення навколишнього середовища; вода, водний кодекс; геоінформаційні системи; грунти та агроекологія; екологічний моніторинг; екологія людини; економіка природокористування; екоправо; зміни клімату, кіотський протокол; радіоекологія, чорнобильська катастрофа; сталий розвиток; техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми; управління природоохоронною діяльністю; фундаментальні дослідження та інші. RenewableEnergy. Возобновляемая энергетика http://renewable.com.ua/ Інформаційний ресурс про відновлювану енергетику. Завдання сайту – надавати інформацію про нові технології, новаторські ідеї, оцінювати існуючі рішення в галузі відновлюваної енергетики. На сайті представлені статті за такою тематикою: біоенергетика; накопичувачі енергії; енергетика в Україні; геотермальна енергетика; енергетика у світі; вітроенергетика; гідроенергетика; теплові машини; сонячна енергетика; енергозбереження.

11


Інтернет-проект Зелена Хвиля http://ecoclubua.com/ Зелена Хвиля – це сайт екологічних новин та спільнота людей, які прагнуть поширювати принципи сталого розвитку в усіх сферах суспільного життя, підтримуючи тим самим розвиток конкурентної та ефективної української держави. Зелена Хвиля – це можливість першим дізнаватися про ключові екологічні новини та отримувати найактуальнішу інформацію про розвиток екологічних технологій, пріоритети екологічної політики та екологічні ініціативи бізнесу. Енергозберігаючі технології та автономна енергетика http://autosavingenergy.com/ Даний сайт містить вичерпну інформацію про енергозберігаючі технології та автономну енергетику. Для цього було створено чотири основні рубрики: «Електроенергія», «Енергозберігаючі технології», «Енергозберігаючі пристрої», «Рідке паливо».

Альтернативна енергетика http://saee.gov.ua/uk/ae На сайті Держенергоефективності (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України) представлено інформацію про альтернативні джерела енергії: невикопні джерела енергії, які постійно існують або періодично з’являються в навколишньому природному середовищі, такі як енергія сонця, вітру, геотермальна, аеротермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів. Матеріал згруповано у розділи: біоенергетика; вітроенергетика; сонячна енергетика; гідроенергетика; геотермальна енергетика; енергія довкілля; законодавча база; нормативно-правові документи; проект Дорожньої карти розвитку сонячної енергетики в Україні на період до 2020 року для обговорення.

12


ЕКОЦЕНТР. Впровадження систем на альтернативних джерелах енергії http://www.ecosvit.net/ ЕКОЦЕНТР із впровадження альтернативних джерел енергії – це група компаній та фізичних осіб, які активно працюють над розробкою систем альтернативного енергозабезпечення з використанням відновлюваних джерел та впровадженням енергозберігаючих технологій. Український форум з альтернативної енергетики’16 http://bit.ly/2bl2d2D 3 листопада 2016 року у готелі InterContinental Kyiv відбудеться «Український форум з альтернативної енергетики ’16». Форум вперше стане найбільшою міжнародною платформою в Україні, що об’єднає учасників українського ринку та міжнародних інвесторів (з фокусом на інвестиційні можливості вітчизняного ринку альтернативної енергетики). Українська енергетика UA-Energy.org http://ua-energy.org/ Інформаційно-аналітичний ресурс «Українська енергетика UA-Energy.org» є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики. Сьогодні сайт є одним з провідних Інтернетвидань з енергетичної тематики, який щоденно публікує новини в енергетичній сфері (як українські, так і міжнародні), аналітичні записки, найбільш популярні статті та матеріали зарубіжних think-tanks, анонси та репортажі про ключові події галузі, блоги, інтерв’ю та коментарі експертів. Він також має декілька спеціальних проектів, які присвячені тематиці прозорості, зокрема Ініціативі прозорості видобувних галузей (EITI) та діяльності асоціації «ЕнергоТранспарентність». Енергетичні реформи http://enref.org/ Експерти провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі енергетики та охорони довкілля об’єдналися в коаліцію «Енергетичні реформи». Спільними зусиллями група просуватиме реформи, що випливають із зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства. Коаліцію «Енергетичні реформи» було створено в рамках проекту «Покращення імплементації зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства через посилення ролі громадськості», що здійснюється ГО «Діксі Груп» спільно з Ресурсноаналітичним центром «Суспільство і довкілля» за фінансової підтримки Європейського Союзу. 13


ПАТРІОТ-НРГ Національний портал з енергозбереження www.patriot-nrg.ua Національний портал з енергозбереження PATRIOT-NRG з'явився в результаті зростаючої потреби у створенні інформаційного поля з питань ефективного використання енергетичних ресурсів. Портал охоплює широкий спектр питань ефективного використання енергоресурсів – від найпростіших порад стосовно енергозаощадження до найскладніших проблем екології, від побутових заходів підвищення енергоефективності до галузевих програм енергозбереження. КТ-Енергія http://kt-energy.com.ua/ Команда ТОВ «КТ-Енергія» є розробником та консультантом проектів у сфері енергетики, енергоефективності та скорочення викидів парникових газів з 2007 року. Серед клієнтів – міжнародні компанії із світовим ім’ям та лідери промисловості України.

3. Періодичні видання Восточно-Европейский журнал передовых технологий http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive Основні наукові сфери «Східно-Європейського журналу передових технологій»: інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. Публікація наукових статей саме за цими напрямками і є основними «векторами» розвитку цього електронного видання. Один з томів журналу має назву «Енергозберігаючі технології та обладнання». Журнал підтримує політику відкритого доступу. Енергетика: технології, екологія, економіка http://energy.kpi.ua/ Сайт наукового журналу «Енергетика: технології, екологія, економіка». Основні рубрикижурналу: глобальні проблеми енергетики та енергетична безпека; енергетика сталого розвитку; міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі; 14


енергетичні системи та комплекси; лібералізовані ринки енергії; smart grid системи та технології; енергетична ефективність та енергозбереження, енергетичний менеджмент та аудит; технології та обладнання в енергетиці; моніторинг, діагностика та керування енергетичними процесами та обладнанням; економічні аспекти енергетики; системні еколого-енергетичні дослідження; екологічні проблеми в енергетиці. На сайті надається відкритий доступ до архіву номерів журналу в електронному форматі з 2004 р. включно. Інтегровані технології та енергозбереження http://web.kpi.kharkov.ua/ite/uk/golovna/ Сайт науково-практичного журналу «Інтегровані технології та енергозбереження». У публікаціях журналу виконується аналіз розвитку енергетики та сучасних методів енергозбереження. Розглядаються питання та проблеми сучасної енергетики, енерготехнології енергоємних галузей промисловості; нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження; питання моделювання процесів промислового обладнання, процеси та обладнання різноманітних галузей промисловості (хімічної, харчової, комунальної енергетики, медичного обладнання тощо); питання автоматизованих систем управління та обробки інформації тощо. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит http://eee.khpi.edu.ua/ Сайт загальнодержавного науково-виробничого та інформаційного журналу «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», заснованого Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут». Основні розділи журналу: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація та управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці. На сайті надається відкритий доступ до архіву номерів журналу в електронному форматі з 2010 р. включно.

15


4. Книги, статті Перспективи становлення енергетичної незалежності України в умовах «української кризи» http://bit.ly/2fNLglg Автор: Блага Т., аналітик ІАС. Події в Україні 2013-2015 рр. докорінним чином змінили різні аспекти функціонування національної економічної системи та зовнішньої економічної політики України. Ратушняк Г. С., Джеджула В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання http://posibnyky.vntu.edu.ua/e_z/zmist.html У підручнику розглянуто такі питання: сучасний стан та перспективи розвитку біогазових технологій в Україні; конструктивні особливості біогазових установок; шляхи підвищення ефективності роботи біогазових реакторів; енергозберігаюче управління процесами біоконверсії; комплексне енергозберігаюче теплохолодопостачання приватного будинку. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии http://mjob.by/science-development/250 Стаття присвячена нетрадиційним і відновлювальним джерелам енергії: сонячній, вітровій та геотермальній енергії, енергії морських припливів і хвиль, біомасі (рослини, різні види органічних відходів), низькопотенційній енергії навколишнього середовища. MJOB.BY – це інформаційний ресурс про освіту, науку і кар'єру. Тут представлені новини, корисні статті та багато іншої інформації. Лабейш В. Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии http://bit.ly/2dVF79C Навчальний посібник містить необхідні для фахівця в галузі теплоенергетики відомості з гідравлічних, вітрових, сонячних, геотермальних джерел енергії і енергетичних установок, біопалива та використання вторинних енергетичних ресурсів.

16


Городов Р. В. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учебное пособие http://bit.ly/2dBz32s У навчальному посібнику викладено основні напрямки розвитку відновлюваних джерел енергії як можливої альтернативи традиційній енергетики. Розглянуто способи перетворення енергії вітру, сонця, геотермальної енергії, а також енергії океану в електричну і теплову з урахуванням останніх досягнень техніки і технологій.

Воронин С. М. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Курс лекций http://bit.ly/2dNQVXh Описано проблеми традиційної енергетики, наведені відомості про нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (НВДЕ), методи і способи їх використання. Особливу увагу приділено застосуванню НВДЕ в сільському господарстві. Наводяться відомості про пристрої перетворення НВДЕ в інші види енергії, дані методи розрахунку параметрів перетворювачів, в тому числі і працюючих в автономних системах енергопостачання. Ляшков В. И., Кузьмин С. Н. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии http://bit.ly/2dy3Wpm У посібнику наведено відомості про традиційні та нетрадиційні джерела енергії, запаси та ресурси джерел енергії, динаміку споживання енергоресурсів і розвиток енергетичного господарства. Відображено екологічні проблеми енергетики.

Униговский Л. М. Возобновляемые источники энергии и их роль в достижении целей энергетической стратегии Украины на период до 2030 г. http://bit.ly/2dxXVIK У статті проаналізовано Проект оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, яка визначає розвиток відновлюваної енергетики як одного з важливих і пріоритетних напрямків для забезпечення енергетичної незалежності країни. 17


Сокольский А. К. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии http://bit.ly/2dVzU1l У навчальному посібнику подано опис основних видів нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, представлена роль цих джерел у сучасному світі та наведено оцінку зростання цієї ролі у зв'язку з екологічними і ресурсними обмеженнями розширеного використання викопних видів палив. Розглянуто схеми і конструкції установок для використання і перетворення енергії вітру, сонця, малих річок і тепла Землі. Магомедов А. М. Нетрадиційні поновлювані джерела енергії http://bibliograph.com.ua/alterEnergy/index.htm Книга присвячена важливій і актуальній проблемі – проблемі більш розумного і ефективного використання людиною природних енергетичних багатств. Розглянуто стан і напрямки розробки технічних рішень нетрадиційних поновлюваних джерел енергії.

Енергетика: історія, сучасність і майбутнє http://energetika.in.ua/ Друге, перероблене науково-пізнавальне видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» не енциклопедія і не довідник з енергетики. Його призначення – розкрити перед читачами внутрішній механізм розвитку науки про енергетику, показати міцність фундаменту, на якому базується будова сучасної енергетики, пояснити, як окремі спостереження та експерименти завершуються встановленням загальних закономірностей. Тільки енергетика відзначилась такою кількістю геніальних відкриттів, філософських прозрінь, досліджень та висновків видатних представників людства, які присвятили їй свій талант, знання та досвід. Це видання складається із книг: «Від вогню та води до електрики», «Пізнання й досвід – шлях до сучасної енергетики», «Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики», «Розвиток атомної енергетики та об’єднаних енергосистем», «Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі». Колектив авторів видання: провідні вчені й спеціалісти різних регіонів України: Києва, Донецька, Львова, Миколаєва, Харкова. 18


Поліщук О. В. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку http://www.er.gov.ua/doc.php?f=2582 Глобальні процеси в сучасному світі, зростання світового промислового виробництва призводять до значного збільшення споживання енергоресурсів і, як наслідок, – нанесення суттєвої екологічної шкоди світовому довкіллю. В останні роки ця проблема все більше хвилює світову спільноту, оскільки людині для її життя необхідне максимально чисте навколишнє середовище. Тому, в даний момент є підстави вважати екологічні проблеми одними з найважливіших для забезпечення майбутнього сталого розвитку людства, саме ці проблеми несуть найбільшу загрозу для світової спільноти. Півняк Г. Г., Шкрабець Ф. П. Альтернативна енергетика в Україні http://bit.ly/2f7VxI0 В монографії наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергії в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії альтернативних джерел.

Баранов Н. Н. Нетрадиционные возобновляемые источники и методы преобразования их энергии http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1782605 У книзі розглядаються основні напрямки досліджень, розробок і досягнуті результати в галузі використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії та методів прямого перетворення видів енергії. Простежується динаміка нарощування робіт в провідних країнах світу за останні 30–40 років, а також прогнозні тенденції та перспективи більш широкого залучення нетрадиційних енергоджерел у світову енергетику в найближчі десятиліття.

19


5. Електронні бібліотеки, бази даних, архіви документів Energy Transition. The German Energiewende http://energytransition.de/ Німеччина приклала багато зусиль для просування стратегії Energiewende, метою якої є перехід до поновлюваної енергетики в економіці, поступове згортання ядерної енергетики і відхід від використання викопного палива. У чому ж полягає німецька енергетична трансформація: як вона працює, і які проблеми їй належить вирішити? Аби відповісти на ці питання, Фонд імені Гайнріха Бьолля запустив новий інформаційний ресурс «German Energy Transition». Його метою є висвітлення фактів цього процесу, а також пояснення політики та стратегії для міжнародної аудиторії. Окрім цього, сайт демонструє вплив енергетичної трансформації на німецьку економіку, навколишнє середовище і суспільство, розглядаючи найбільш важливі питання. Electronic Journals Library (EZB) http://bit.ly/2dEOtqQ На сайті представлена електронна бібліотека журналів бібліотеки університету Регенсбурга. Містить публікації з питань енергетики, охорони довкілля, ядерної енергетики, електротехніки, вимірювання та управління технологіями. З альтернативної енергетики представлено 3 журнали: Distributed Generation and Alternative Energy Journal (Formerly: Cogeneration and Distributed Generation Journal; Cogeneration and Competitive Power Journal) (доступ тільки після передплати); Electric Power Annual / Energy Information Administration, Office of Coal, Nuclear, Electric and Alternate Fuels, U.S. Department of Energy (відкритий доступ); Renewable Energy Annual / Energy Information Administration, Office of Coal, Nuclear, Electric and Alternate Fuels, US Department of Energy (відкритий доступ). Energy and Energy Conservation (Science.gov) http://www.science.gov/browse/w_121.htm Англомовні безкоштовні бази даних з питань енергетики та енергозбереження з серверу наукової інформації США (Science. gov). З альтернативної енергетики представлено понад 1000 документів.

20


Energy Efficiency and Environment Archive of Science Articles (Berkeley Lab) http://bit.ly/2g9tADJ Архів наукових статей з 1996 р. лабораторії Берклі з енергоефективності у вільному доступі.

SciTech Connect http://www.osti.gov/scitech/ База даних науково-технічної інформації Департаменту енергетики США (DOE) забезпечує вільний доступ до більш ніж 260 тисяч повнотекстових документів і бібліографічних посилань (матеріали конференцій, журнальні статті, книги, дисертації, патенти. Дослідження в галузі фізики, хімії, біології, екології, енергозберігаючих технологій, інженерних, комп'ютерних та інформаційних наук, поновлювання джерел енергії та інших тем, що представляють інтерес у зв'язку з місією DOE). Хронологічне охоплення з 1991 року до сьогодення. Enerdata http://www.enerdata.net/enerdatauk/ Enerdata – незалежна інформаційноконсалтингова компанія, областю досліджень якої є енергетичні галузі промисловості в міжнародному масштабі і ринок квот на емісію вуглецю. Компанія володіє більш ніж 30-річним досвідом економічних досліджень в галузі транспортування і збуту енергоносіїв в світовому масштабі. Застосовуючи передові методики прогнозування і використовуючи бази даних кількісної інформації, команда Enerdata, що складається з досвідчених економістів, аналітиків, інженерів і фахівців у сфері енергетики та інформаційних технологій, створює передову базу експертних знань, призначених для вирішення складних політичних, економічних і фінансових питань. Щорічник 2016 http://bit.ly/2fqaYOF Enerdata випустила оновлену версію безкоштовного онлайн додатка, що предоствляє енергетичну статистику до 2015 року на інтерактивній карті світу з графіками і діаграмами за всіма типами енергії, а також викидам CO2.

21


Библиотека WWER http://lib.wwer.ru/ Електронна бібліотека з атомної енергетики WWER входить до бази знань з атомної науки і техніки некомерційного підприємства «Російська асоціація ядерної науки та освіти» (РАЯНО), містить документи з теорії та історії атомної енергетики. Всі книги поширюються безкоштовно і призначені виключно для приватного некомерційного використання в просвітницьких цілях. Книги по альтернативным источникам энергии http://bit.ly/2fQtv7x На сайті «Бесплатной технической библиотеки» можна скачати книги, журнали, довідники, підручники та навчальні посібники з альтернативних джерел енергії.

Сайт теплотехника http://teplokot.ru/ Велика технічна бібліотека «Сайт теплотехника» включає статті і журнали, книги, автореферати та дисертації з теплотехніки, енергетики, екології та багатьох інших напрямків.

22

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you