Page 1


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату ВЕБ-навігатор

Миколаїв 2017


УДК 001.891 : 004.45 (036) П 78 Укладач: Т. Д. Корольова, завідуюча Електронним читальним залом Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату : вебнавігатор / НУК ім. адм. Макарова, Наук. б-ка; уклад. Т. Д. Корольова. – Миколаїв : НБ НУК, 2017. – 21 c.

У веб-навігаторі представлено огляд зарубіжного і вітчизняного програмного забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату.

© Корольова Т.Д., 2017 © НБ НУК імені адмірала Макарова, 2017


ЗМІСТ Професійні системи для покращення академічного письма

5

Програми та сервіси, що здійснюють перевірку текстів на ознаки плагіату

10

Основні програми для перевірки текстів на ознаки плагіату, які використовуються у ВНЗ України Список джерел

15 21

3


Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату Головною вимогою при підготовці і написанні наукового тексту є його унікальність. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення плагіату: «плагіат – привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора» 1. Плагіат – це цілеспрямований процес навмисного привласнення та оприлюднення результатів наукової чи творчої діяльності інших людей. Згідно проекта нового закону «Про освіту» «академічна доброчесність – це сукупність принципів і правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної та відповідальної особистості, спроможної навчатися, викладати і здійснювати наукову діяльність, дотримуючись етичних та правових норм» (п.1 ст.354) 2. Попри те, що в самому проекті закону є тлумачення основних принципів академічної доброчесності, важливу роль у донесенні цих принципів відіграють установчі документи кожного ВНЗ, адже згідно з п.7. ст.35 законопроекту «Про освіту», «порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності встановлюється установчими документами закладів освіти» 2. Тобто, відповідають за урегулювання дотримання цих принципів самі виші, відповідно, вони мають бути зацікавлені в тому, аби учасники академічного процесу були ознайомлені з вищезгаданими засадами. На сьогоднішній день існує багато програмних засобів та сервісів, які допоможуть встановити відсоток унікальності тексту. Використання антиплагіатних програм при перевірці наукових робіт – це неодмінна реальність сучасного освітнього процесу. Сьогодні будь-який науковець або студент при написанні наукової роботи може самостійно перевірити свою роботу на унікальність. Для перевірки потрібно використовувати таке програмне забезпечення, що буде чітко вказувати, які частини тексту було запозичено та з яких джерел, щоб дійсно можна було б перевірити чи це є плагіат 3. Для цього важливим є аналіз основних, найбільш вживаних програм та он-лайн сервісів.

4


ПРОФЕСІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА Академічне письмо визначає загальні норми та принципи побудови наукових текстів, а також вимоги до якісного оформлення наукових публікацій на засадах академічної доброчесності 4. Оволодіння компетенціями з академічного письма є запорукою конкурентоспроможності фахівця в професійному середовищі і у сфері міжнародних наукових комунікацій. Бібліографічний менеджер – це програма, розроблена для зберігання бібліографічних даних, повних текстів, оформлення посилань і списків літератури. При виборі бібліографічного менеджера можна встановити стаціонарну програму на власний комп'ютер, працювати онлайн, а також універсально: онлайн + оффлайн. Biblioscape http://www.biblioscape.com/ Biblioscape – програма для організації посилань, приміток про дослідження, автоматичного створення посилань і автоматичного створення бібліографічних списків, пошуку і отримання бібліографічних даних в Інтернеті, а також розміщення бібліографічних БД в мережі. Biblioscape – програма, створена для того, щоб допомогти дослідникам колекціонувати і управляти бібліографічними даними. У програмі немає вбудованого поштового клієнта, але є доступ до наукових ресурсів онлайн, БД для посилань на літературу і навіть вбудований текстовий редактор для підготовки наукових текстів. Biblioscape також дозволяє вести замітки, складати розклад і т.д. Програма комерційна. BibTeX http://www.bibtex.org/ BibTeX – це програмне забезпечення для створення форматованих списків бібліографії. BibTeX дозволяє легко працювати зі списками джерел. BibTeX використовується спільно з LaTeX'ом і входить у всі відомі дистрибутиви TeX і LaTeX, включаючи MiKTeX. Основні переваги BibTeX:  список літератури генерується автоматично з усіх посилань, згаданих у тексті;  можна використовувати єдину бібліографічну базу (bib-файл) у всіх своїх текстах, у всіх роботах відділу і т. ін .;  легко обмінюватися бібліографічними базами з колегами;  немає необхідності пам'ятати правила оформлення бібліографічних списків, так як BibTeX робить цю роботу автоматично.

5


Citavi https://www.citavi.com/ Citavi – програма управління бібліографічною інформацією для Microsoft Windows, розроблена компанією Swiss Academic Software (Веденсвіль, Швейцарія). Програма побудована на програмній платформі .NET. Програма Citavi претендує на те, щоб бути не тільки бібліографічним менеджером, але й повноцінним менеджером знань, середовищем написання наукової роботи «під ключ» на всіх етапах: збору інформації, створення карток-цитат, запису власних думок, створення структури майбутнього тексту і розподілу по ньому всіх матеріалів і, нарешті, зведення всіх напрацювань в готовий текстовий файл з автоматично згенерованим бібліографічним списком. Citavi допомагає організовувати наукову діяльність за трьома напрямками: складання каталогу книг, упорядкування цитат і думок з того чи іншого проекту, а також планування завдань. Дозволяє вставляти бібліографічні посилання і цитати в Microsoft Word, OpenOffice Writer і ряд TeX редакторів. Витягує бібліографічні метадані з ISBN, DOI, штрихкодів, PDF-файлів. Інтегрується за допомогою спеціальних плагінів в браузери Mozilla Firefox і Google Chrome, а також в Adobe Reader і Adobe Acrobat. CrossRef Plagiarism Check https://www.crossref.org/services/similaritycheck/ CrossRef Plagiarism Check – система відстеження оригінальності наукових публікацій і пошуку плагіату (працює на етапі підготовки матеріалів до друку). CrossRef – це створений за ініціативою PILA, заснований на технології DOI міжнародний реєстр науково-інформаційних матеріалів та пов'язаних з ними метаданих. PILA є власником і оператором цієї системи. Видавці, які є членами PILA, можуть реєструвати через систему CrossRef ідентифікатори DOI для своїх ресурсів і отримувати вигоди від служб і сервісів CrossRef, основними з яких, крім CrossRef Plagiarism Check, є:  CrossRef Reference Linking – база даних взаємної цитованості науково-інформаційних матеріалів. Використовується для підрахунку індексів цитування наукових публікацій;  CrossRef Publication Record – система контролю версій наукових публікацій, що дозволяє відстежувати перевидання, доповнення, 6


виправлення, повідомлення про помилки і т.ін.  CrossRef Funding Data – база даних інформації про джерела фінансування публікацій. Використовується для обліку та аналізу ефективності використання коштів від наукових грантів. EndNote ONLINE (Clarivate Analytics) http://endnote.com/ EndNote – це онлайн-версія популярної програми для управління посиланнями і створення бібліографічних списків. Вона допомагає економити час на пошук інформації, правку, перевірку та форматування наукових документів. EndNote можна використовувати в режимі онлайн разом з сервісом Web of Science, версією EndNote для ПК або в якості самостійного продукту. Залежно від рівня доступу користувача до EndNote ONLINE, надані йому можливості і опції будуть відрізнятися. Безкоштовний пакет надається в онлайн версії програми – EndNote ONLINE. Для доступу до бібліотеки EndNote необхідно скористатися обліковим записом Web of Science або зареєструватися. Mendeley (Elsevier) www.mendeley.com Mendeley – платформа, що надає послуги спільної роботи з бібліографічними даними, яка була створена для побудови соціальної мережі вчених на основі їх публікацій. Mendeley – це унікальне рішення об'єднує в собі reference manager (засіб збору і каталогізації наукових статей для подальшої підготовки пристатейних списків), а також наукову мережу щоб знаходити однодумців і вивчати тренди сучасних досліджень. Mendeley доступний абсолютно безкоштовно для індивідуальних користувачів у вигляді додатку для PC і Mac (найближчим часом з'явиться додаток для Android пристроїв), у вигляді онлайн-додатку для всіх сучасних браузерів (www.mendeley.com), в AppStore для iPhone і iPad. За допомогою Mendeley кожен користувач може:  легко збирати статті і управляти власною електронною науковою бібліотекою;  читати і анотувати статті у своїй бібліотеці з домашнього комп'ютера, через сайт або мобільний додаток;  вести спільну роботу над статтями з колегами у відкритих і закритих групах; 7


 формувати посилання і пристаттєву літературу, використовуючи один з 6750 вбудованих в Mendeley стилів або створити свій власний стиль оформлення посилань;  створити свій власний профіль в мережі і публікувати для всього наукового співтовариства результати своїх досліджень;  шукати в мережі Mendeley наукові статті, рекомендації колег і однодумців. RefWorks https://www.refworks.com/ RefWorks – це менеджер бібліографічних списків і БД, який дозволяє користувачам створювати власну БД, імпортуючи посилання з текстових файлів або БД, наявних в Інтернеті. RefWorks при імпорті бібліографічних описів автоматично створює покажчики авторів, дескрипторів і періодичних видань так, що для пошуку потрібно лише вибрати потрібне слово. За допомогою команди «Швидкий пошук» (Quick Search) можна здійснити пошук по всіх полях для найбільш повного пошуку або звузити пошук в рамках спеціальних термінів і полів за допомогою команди «Розширений пошук» (Advanced Search). Річна ліцензія коштує $ 100. Протягом 30 днів надається можливість безкоштовного використання. Turnitin http://turnitin.com/ До електронних програм, які використовують технології перевірки текстових документів на наявність запозичень із загальнодоступних мережевих джерел, відноситься, зокрема, система світового рівня Turnitin. Вона є не просто програмним забезпеченням перевірки на плагіат, а інструментом для викладачів та студентів з покращення академічного письма. Система перевіряє текст на унікальність за допомогою своєї бази дипломних робіт, авторських текстів, монографій тощо, та, у разі відсутності даного тексту у своїй базі, доповнює ним базу, створюючи тим самим, досить прості умови для виявлення джерел оригінального тексту. Система є достатньо закритою, доступ до неї мають виключно ВНЗ на платній основі.

8


WIKINDX http://wikindx.sourceforge.net/ WIKINDX – це програма для роботи з бібліографією і цитатами/примітками, а також система для авторської роботи над статтями, розрахована як на індивідуального користувача (працюючого в різних операційних системах), так і на групу користувачів, які здійснюють спільну роботу в мережі Інтернет. Програма дозволяє додавати необмежену кількість файлів-вкладень до кожного ресурсу і створювати каталог ресурсів за категоріями і ключовими словами. Програма також надає численні опції для експорту даних (в інші бібліографічні програми). Доступна безкоштовно. Zotero https://www.zotero.org/ Zotero – бібліографічний менеджер, який підходить як для індивідуальної, так і колективної роботи, для хмарного зберігання повних текстів статей у особистій або колективній бібліотеці. Zotero є персональним додатком для реферування, виконаним у вигляді плагіна до Firefox або Chrome. Розробником програмного продукту є компанія Center for History and New Media. Програма реалізована на JavaScript, в якості БД використовується SQL Lite. Програмний продукт випускається під ліцензією GNU, що робить його безкоштовним у використанні. Zotero дозволяє підвищити ефективність роботи зі збору, акумуляції, зберігання бібліографічної інформації з подальшою підготовкою коректно оформлених списків бібліографічних джерел. Використання Chrome і Safari версії не рекомендується через проблеми з сумісністю.

9


ПРОГРАМИ ТА СЕРВІСИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРЕВІРКУ ТЕКСТІВ НА ОЗНАКИ ПЛАГІАТУ Існує ціла низка програм та сервісів, що здійснюють перевірку текстів на унікальність, і якими користуються вищі навчальні заклади. Для перевірки потрібно використовувати таке програмне забезпечення, яке буде чітко вказувати, які частини запозичення тексту було використано, та з яких джерел, щоб дійсно можна було перевірити чи був плагіат. Для цього важливим є аналіз основних, найбільш вживаних програм та онлайн сервісів. CopyLeaks https://copyleaks.com/ CopyLeaks сканує на плагіат веб-сайти, знаходить дублювання контенту в більш ніж 60 трильйонів сторінок Інтернет. Підтримує декілька форматів файлів будь-якою мовою. CopyLeaks API дозволяє інтегрувати сервіс CopyLeaks і включити його як частину вашого продукту. Працює з різними форматами документів і різними мовами. Перевіряє як сайти, так і сам текст. Не вимагає установки, потрібна лише реєстрація. Технології CopyLeaks Plagiarism Checker дозволяють отримати доступ до академічних журналів та архівів, які не є відкритими в Інтернеті. Це дозволяє провести ретельну перевірку робіт студентів, щоб гарантувати оригінальність контенту. А для викладачів це найпростіший спосіб перевірки дубльованого контенту в усьому Інтернеті. Мінуси: Тільки для онлайн-контенту. Необхідно створити обліковий запис для використання 5. Copyscape http://www.copyscape.com/ Сopyscape – інтернет-сервіс, що дозволяє виявити плагіат і підрахувати коефіцієнт унікальності сторінки в мережі Інтернет. Сервіс Сopyscape є безкоштовним, але є і платний варіант. Платний пакет використання Сopyscape передбачає автоматичну перевірку зазначених сторінок на наявність плагіату.

10


Double Content Finder (DCFinder) https://textbroker.ru/main/dcfinder.html DCFinder – програмний продукт для перевірки унікальності текстів від біржі копірайтингу – textbroker.ru. Одна з найбільш відомих програм для первірки тексту на унікальність. Інтерфейс DCFinder гранично простий та доброзичливий. Текст перевіряється будь-яким з трьох способів: додати текст з буфера обміну, завантажити файл з текстом або вказати інтернетадресу, за якою розташована стаття, що перевіряється. Після перевірки прийде повідомлення, чи текст унікальний, чи ні. В останньому випадку будуть відображені посилання, де розташовані копії статті (максимум 50 адрес). Dupli Checker http://www.duplichecker.com/ Dupli Checker – надійний пакет інструментів для пошуку дублікатів, сторінок-клонів, копійованих фрагментів тексту, порушення авторського права в наукових чи творчих роботах тощо. Простий швидкий пошук безкоштовний, але потребує реєстрації. Сканує завантажені текстові файли або через URL-адресу сканує онлайн контент сайту. Мінуси: Незареєстровані користувачі можуть виконувати тільки один пошук в день, зареєстровані – 50 5. Istio https://istio.com/rus/text/analyz/ Istio – безкоштовний онлайн сервіс для семантичного аналізу текстів та перевірки на унікальність. Текст вставляється у віконце з назвою «Текст для аналізу» і натискається кнопка «Пошук копій». Перевірка унікальності тексту російською мовою здійснюється дуже добре, але для перевірки текстів написаних українською мовою програма не розрахована. Paper Rater https://www.paperrater.com/ Програмне забезпечення було розроблено за ініціативою та безпосередньою участю професійних лінгвістів, тому воно не тільки перевіряє текст на унікальність, але також дає оцінку граматиці і пунктуації. Існує платна версія з розширеним функціоналом, більш об'ємною базою даних і поліпшеною оптимізацією. Paperrater – безкоштовний онлайн інструмент перевірки студентських робіт на помилки та оригінальність, працює для документів і файлів 11


англійською мовою. База містить більш ніж 10 мільярдів документів в Інтернеті і в пресі. Для користувачів, які вимагають велику швидкість і точність, пропонуються послуги преміум-класу 5. Plagiarism Checker.com http://www.plagiarismchecker.com/ Plagiarism Checker — цей інструмент точно оцінять викладачі, котрим доводиться перевіряти велику кількість студентських робіт, написаних англійською. Plagiarism Checker дозволяє шукати плагіат в текстових файлах або безпосередньо в мережі Інтернет безкоштовно і без реєстрації 5.

Plagiarism Detector http://plagiarismdetector.net/ Plagiarism Detector – онлайн-сканер для пошуку плагіату. Сканує як безпосередньо з сайту, так і прикріплені файли. Він підтримує Google, Yahoo, Babylon, Google Scholar і Google Book. Буде корисним для студентів, редакторів, письменників, викладачів, дослідників і журналістів.

Plagiarisma http://plagiarisma.net/ Plagiarisma – у цього безкоштовного онлайнінструмента є ще й плагіни для браузерів, що дозволяє відшукати плагіат на будь-якій сторінці в інтернеті. Він підтримує Google, Yahoo, Babylon, Google Scholar і Google Book. Працює на Windows, Android, BlackBerry. Plagiarisma виявляє порушення авторських прав в есе, науково-дослідницьких роботах, курсових або дисертаціях. Буде корисним для студентів, викладачів, науковців, педагогів, вчених, публіцистів, письменників. Платна версія надає необмежені можливості пошуку плагіату 5.

12


Plagium http://www.plagium.com/ Plagium – онлайн-інструмент для перевірки на плагіат не лише в текстах чи файлах, але й навіть у соціальних мережах. Простий швидкий пошук – безкоштовний, але потребує реєстрації. Глибокий пошук і порівняння файлів – платне, але достатньо не дороге – від $ 0.004 до $ 0.08 USD за сторінку 5.

PlagScan http://www.plagscan.com/plagiarism-check/ PlagScan – онлайн-сканер для будь-яких текстів чи текстових фрагментів англійською мовою на предмет плагіату чи рерайтингу. PlagScan інтегрується в робочий процес. Система може бути інтегрована в будь-який LMS або CMS. Адміністратори можуть створювати і управляти сховищами даних своєї організації. Просте завантаження з Dropbox, Google Drive, OneDrive або з ПК. Ефективний аналіз і ясний звіт: плагіат підкреслюється в документі. Мінуси: Сканування обмежено до 1000 знаків. Досить складний інтерфейс 5. Комерційна розробка. PlagTracker http://www.plagtracker.com/ Plagtracker – зручний інструмент для викладачів у школах, коледжах та на перших курсах університетів для виявлення «чітерів» серед своїх студентів. Також може використовуватися командами, які створюють есе чи реферати «під ключ» для англомовних замовників, аби уникнути «копіпасти» та перевірити власні тексти на оригінальність. PlagTracker має базу даних об'ємом близько двадцяти мільйонів наукових робіт. Дає досить глибокий аналіз тексту 5. Є платна версія, яка має ще більшу базу даних, а також перевіряє граматику. PlagTracker перевіряє роботи на англійській, німецькій, французькій, іспанській, італьянській та румунській мовах.

13


Praide unique content analyzer http://www.nado.su/downloads.html Програма перевірки унікальності тексту в Інтернеті. Крім звичайних функцій, програма захищає IP-адреси користувача, щоб при частих запитах пошукові системи не прийняли користувача за робота. Додатковою функцією є вибір пошукової системи, в якій проходить пошук збігів. Необхідна установка програми на ПК. Quetext http://www.quetext.com/ Quetext – вільне інтелектуальне програмне забезпечення для виявлення плагіату. Введений текст аналізується на основі своїх лексичних частот, збігу фраз і багатьох інших важливих факторів. 100% безкоштовно. Простий у використанні інтерфейс. Необмежене використання без необхідності створювати обліковий запис або завантаження програмного забезпечення. Мінуси: Ви не можете завантажувати файли, тільки копіювати і вставляти текст 5. Viper http://www.scanmyessay.com/ Viper – програма для глибинного сканування творчих робіт, текстів, рефератів чи наукових досліджень на предмет плагіату. Опрацьовує лише матеріали англійською мовою. Рекомендована для студентів у вишах, де потрібно здавати наукові роботи чи есе цією мовою. База даних Viper складається з величезної кількості есе і наукових робіт. Окремою спеціалізацією є порівняння текстів для виявлення плагіату. За допомогою Viper можна перевіряти текст на багатьох сайтах та у пресі, яка опублікована в мережі Інтернет. Пошук плагіату може бути здійснений також на локальному диску комп’ютера. Програма може перевіряти одночасно два документи і виявити їх рівень схожості. Однаковий текст, який є в обох документах підсвічується іншим кольором, тобто показуються скомпільовані частини 5.

14


ОСНОВНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ОЗНАКИ ПЛАГІАТУ, ЯКІ ВИКОРИСТУЮТЬСЯ У ВНЗ УКРАЇНИ За дорученням Міністерства освіти та науки, Інститут освітньої аналітики МОН України у 2016 р. провів дослідження практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України для окреслення наявної ситуації і визначення ВНЗ, що вже мають досвід уведення у свою діяльність основних практик сприяння академічній доброчесності. В аналітичній довідці за результатами дослідження стверджується, що найбільш популярними в українських вишах є наступні програми: etxt.ru, Anti-Plagiarism (розробка ХНУ), Advego Plagiatus, Unplag, AntiPlagiarism.NET, Антиплагиат, Text.ru, Плагиата.НЕТ та STRIKEPLAGIARISM 6. Деякі ВНЗ (наприклад Хмельницький національний університет) мають програми перевірки на ознаки плагіату власної розробки. Пропонуємо розглянути ці програмні продукти, які представлено в алфавітному порядку. Advego Plagiatus https://advego.ru/plagiatus/ Advego Plagiatus – програма пошуку в Інтернеті часткових або повних копій текстового документа з достатньо простим інтерфейсом. Програма була розроблена біржею статей Advego. Можна перевірити текст двох видів: розташований в мережі Інтернет і скопійований в буфер. Plagiatus показує ступінь унікальності тексту, джерела тексту, відсоток унікальності тексту. Також програма перевіряє унікальність URL-адреси, перевіряє контент, візуалізує сайти, на яких були збіги матеріалу. Можна застосувати швидку і глибоку перевірку. Програма вимагає установки на ПК. Advego Plagiatus знаходиться в стадії публічного бета-тестування. Advego Plagiatus – безкоштовний і якісний інструмент пошуку плагіату. Anti-Plagiarism (Україна) https://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/ http://ap.khnu.km.ua/index_ua.shtml Anti-Plagiarism (Check on plagiarism) – програмне забезпечення, призначене для ефективного виявлення і таким чином запобігання плагіату. Розроблена і використовується у Хмельницькому національному університеті. Система Anti-Plagiarism є мультиплатформенною системою і може бути використана в різних операційних системах (Windows, Linux, Solaris, Unix тощо). Програмне забезпечення системи AntiPlagiarism розроблено з використанням мови Java і клієнт-серверних технологій. Можна здійснювати перевірку текстів будь-якою мовою. Також, у системі можна залежно від побажань користувачів 15


встановлювати граничний рівень плагіату та помилок. За допомогою Anti-Plagiarism можна перевіряти на плагіат не лише тексти, але й програмний код. Реалізована підтримка форматів *.rtf, *.doc, *.docx, *.pdf; а для коду – сумісність із мовами C, C++, C#, Java. Потребує установки на ПК. Комерційна розробка. Університети, що використовують AntiPlagiarism (всього 408):  AMA International University;  Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires;  Addis Ababa University;  Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria;  Ahmed Mahdy El Gamal;  Akita International University;  Al Farida investmants;  Al-Rafidain Journal of Computer Sciences and Mathematics;  Alliance University – School Of Business;  American Health Care Association; …  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;  Харківський національний університет внутрішніх справ;  Херсонський національний технічний університет;  Хмельницький університет економіки і підприємництва;  Хмельницький національний університет;  Хмельницький університет управління та права;  Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»;  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. AntiPlagiarism.NET https://antiplagiarism.net/ru/ AntiPlagiarism.NET – програмний продукт для перевірки тексту на наявність запозичень з різних джерел мережі Інтернет (умовно названі «неунікальні фрагменти»). Пошук плагіату проводиться за індексом найбільших пошукових систем Інтернету, включаючи Google, Yandex, Bing та інші. Визначає відсоток унікальності тексту. Неунікальні фрагменти в тексті виділяються різними кольорами. Пакетна перевірка. Перевірка 16


сайту. Розширені налаштування. Підтримка форматів: doc, docx, pdf, odt, html, txt, rtf. Простий інтерфейс. Підтримка списку проксі. eTXT.ru Антиплагиат https://www.etxt.ru/antiplagiat/ eTXT Антиплагіат – програма для перевірки унікальності тексту. Вона дозволяє провести детальний аналіз тексту і визначити оригінальність статті в процентному співвідношенні. Програма вимагає установки на ПК, але має також онлайн версію для перевірки коротких текстів до 5 000 знаків. Якщо необхідно перевіряти тексти у великому обсязі, то є можливість надання окремого серверу Антиплагіат. Програма eTXT Антиплагіат поширюється за принципом «як є». STRIKEPLAGIARISM.COM (Польща) http://strikeplagiarism.com/ Антиплагіатна інтернет-система є програмним комплексом, який автоматично перевіряє оригінальність тексту. У системи простий і зручний для користування інтерфейс. Документи, наприклад студентські роботи, дисертації, можна завантажувати в систему в багатьох популярних форматах (DOC, ODT, TXT, PDF). Текст порівнюється з ресурсами Інтернету і базою даних системи. Система доступна безпосередньо через веб-сайт (модель SaaS – «Software as a Service» / «програмне забезпечення як послуга»), або легко інтегрується з діючою системою управління навчанням (LMS), якою користується ВНЗ, і таким чином, доступна через неї. STRIKEPLAGIARISM використовується в наступних вишах:  Чернігівський національний технологічний університет;  Харківський державний університет харчування та торгівлі;  Харківський регіональний інститут державного управління;  Одеський національний політехнічний університет;  Національний юридичниий унiверситет іменi Ярослава Мудрого;  Запорізький державний медичний університет;  Одеський державний екологічний університет;  Тернопільський національний педагогіч17


ний університет;  Харківський радіоелектроніки.

національний

університет

Text.ru https://text.ru/ Text.ru – безкоштовний ресурс, що дозволяє перевірити унікальність скопійованих з буфера обміну текстових фрагментів онлайн. Працює досить швидко, результати вичерпні (список сайтів-порушників і відсоток запозичення). При реєстрації на сервісі автоматично знімаються обмеження перевірки, призначені для гостей, і є можливість перевіряти онлайн, за допомогою сервісу, набагато більшу кількість текстів. SEO-аналіз тексту від TEXT.RU – це унікальний сервіс, який не має аналогів. Можливість підсвічування «води», заспамленності і ключів в тексті дозволяє зробити аналіз тексту інтерактивним і легким для сприйняття. Unplag (Україна) https://unplag.com/ Unplag (компанія ТОВ «Антиплагіат») – це сервіс перевірки академічних та наукових робіт на плагіат, створений українськими розробниками у 2014 р. Він може використовуватись як окрема програма онлайн, а також інтегруватись з навчальними системами (LMS) (наприклад Moodle), які використовуються ВНЗ. Для роботи із сервісом достатньо комп’ютера з підключенням до інтернету. Надає зручний та легкий інтерфейс користувачу для роботи декількома мовами. Швидко перевіряє різними способами роботи на ознаки плагіату, порівнюючи їх з інтернетджерелами в реальному часі; усіма роботами, що вже завантажили у свої акаунти викладачі; між собою та власною базою робіт навчального закладу. Генерує інформативний звіт про перевірку текстів у різних форматах (PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, ZIP). Надає можливості одночасної перевірки до 100 робіт через інтернет та до 35 робіт через внутрішню базу із одного акаунту. Надає можливість перегляду документу та роботи із ним у системі без зміни його форматування. Дає можливість самостійно регулювати параметри пошуку плагіату. Знаходить і дає можливість вилучати 18


правильно процитовані речення та список використаної літератури. Автоматично визначає заміни символів і літер в тексті, підставляє в текст правильні символи і літери та здійснює пошук на плагіат 7. Більше 45 українських університетів та деякі іноземні (в США, Іспанії, Бельгії та інших країнах) вже використовують даний сервіс, наприклад:  Сумський державний університет;  Ізмаїльський державний гуманітарний університет;  Національний університет водного господарства та природокористування;  Донецький національний університет імені Василя Стуса;  Національний університет «Львівська політехніка»;  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;  Національний університет біоресурсів і природокористування України;  Львівський торговельно-економічний університет;  Тернопільський національний економічний університет;  Житомирський інститут медсестринства;  Київський національний університет імені Тараса Шевченка;  Білоцерківський національний аграрний університет;  Миколаївський національний аграрний університет;  Чернівецький національний університет;  Маріупольський державний університет;  Національний університет «Острозька академія»;  Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського та інші. АНТИПЛАГИАТ http://www.antiplagiat.ru/ Інтернет-сервіс «Антиплагиат» пропонує своїм користувачам набір послуг, що в сукупності реалізують технологію перевірки текстових документів на наявність запозичень. В якості основного інструменту аналізу документа в системі «Антиплагиат» пропонується повний звіт про перевірку на запозичення, що містить ранжируваний список виявлених джерел запозичень, повний текст 19


документа, що перевіряється, в якому особливим чином виділені запозичені фрагменти тексту. Повний звіт дозволяє досліджувати і кваліфікувати кожен запозичений фрагмент тексту. Функціональне ядро сервісу використовує унікальні алгоритми, що забезпечує швидкий і ефективний пошук запозичених фрагментів, а також гарантує коректну обробку текстів російською мовою. Область пошуку системи «Антиплагиат» включає кілька частин: проіндексовані сторінки мережі інтернет, колекцію повних текстів дисертацій та авторефератів Російської державної бібліотеки, колекцію текстів юридичних і нормативних документів Lexpro, колекцію повних текстів статей наукової електронної бібліотеки Elibrary.ru. Крім того, кожен навчальний заклад або компанія, що використовує систему «Антиплагиат», має можливість наповнення і включення в область перевірки власної колекції. Послуга надається будь-якому зареєстрованому відвідувачеві сайту antiplagiat.ru безкоштовно з обмеженою функціональністю або на платній основі з розширеною функціональністю (за принципом freemium). Також сервіс реалізує пакет «Антиплагиат. ВУЗ», що надає вищим навчальним закладам розгорнуту систему для перевірки робіт студентів. Підтримкою, розвитком і просуванням системи «Антиплагиат» займається Товариство з обмеженою відповідальністю «Анти-Плагиат». Плагиата.НЕТ http://mywebs.ru/plagiatanet.html Плагиата.НЕТ – безкоштовна програма для пошуку в Інтернеті часткових або повних копій текстових документів. Програма показує ступінь унікальності тексту у відсотках і джерела тексту. Можливості програми включають перевірку безлічі URL'ов і редагування з одночасною перевіркою на плагіат, а також заміну слів на синоніми. Вбудовані інструменти дозволяють отримувати всі URL'и із заданого сайту і, таким чином, перевіряти на плагіат сайти цілком. Додаткова функція «База користувача» дозволяє звіряти кілька документів або включити в порівняння джерела, не опубліковані в Інтернеті.

20


СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / за ред. В. Т. Бусел. – Київ : Ірпінь : Перун. – 2005. – 1728 с. 2. Про освіту [Електронний ресурс] : проект закону від 04.04.2016 № 3491-д // Верховна Рада України : офіц. портал. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2dUIwBI (дата звернення: 15.03.2017). – Назва з титул. екрана. 3. Проверка уникальности контента [Электронный ресурс] // Netpeak – интернетмаркетинг для бизнеса : сайт. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://bit.ly/2mZoqwN (дата обращения: 15.03.2017). – Загл. с титул. экрана. 4. Академічне письмо та оформлення наукових публікацій [Електронний ресурс] // БІБЛІОСИНЕРГІЯ: підтримка наукових досліджень : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2mtgkIV (дата звернення: 15.03.2017). – Назва з титул. екрана. 5. Pappas, Christopher. Top 10 Free Plagiarism Detection Tools For Teachers [Electronic resource] / Christopher Pappas // eLearning Industry : site. – Electronic data. – Access Mode: http://bit.ly/2eZeDj8 (date of Access: 15.03.2017). – Title from the screen. 6. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у ВНЗ України [Текст] / МОН України, Ін-т освіт. аналітики. – Київ, 2016. – 42 с. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://bit.ly/2mtTRw4 (дата звернення: 15.03.2017). 7. Ткаченко, С. Комплексне впровадження технічних засобів виявлення плагіату в академічних текстах та визначення авторства як чинник зменшення проявів порушення принципів академічної доброчесності [Текст] / С. Ткаченко // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали VIII наук.-практ. конф., 22–24 листоп. 2016 р. / МОН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – С. 184–190. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://bit.ly/2n9pMW5 (дата звернення: 15.03.2017).

21

Profile for library

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату  

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded