Page 1

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Список літератури на тему

Миколаїв 2018


Білоус, В. Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір / В. Білоус, Н. Лазаренко, А. Коломієць // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 6 (251). – С. 19–23. Бондаренко, В. Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів / В. Бондаренко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6 (227). – С. 15–18. Гусева, Е. Н. Инновация как стратегия, фактор и условие развития библиотек (попытка доклада в нестандартной форме) / Е. Н. Гусева // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 3. – С. 10–14. Ніколаєнко, Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Н. Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12 (221). – С. 20–23. Панюта, Г. Полтавські зустрічі: популяризуємо українську книгу / Г. Панюта // Бібліотечна планета. – 2015. – № 4 (70). – С. 22–24. Польовик, С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4 (225). – С. 13–15. Проценко, Т. ІV Ярмарок бібліотечних інновацій "Сучасна бібліотека: міст ваш!" / Т. Проценко // Бібліотечна планета. – 2014. – № 3 (65). – С. 31–32. Прохорова, Г. Бібліотечний краудсорсинг: традиції чи інновації / Г. Прохорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3 (5). – С. 6–8. Рабаданова, Л. ІІ форум молодих бібліотекарів "Бібліотека в тренді" / Л. Рабаданова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4 (10). – С. 40–41. Цяпало, Л. Перша Львівська Медіатека як інноваційний бібліотечний простір / Л. Цяпало, Н. Білута, Д. Данильченко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 1 (71). – С. 21–22.


Інновації в бібліотечній справі  

...

Інновації в бібліотечній справі  

...

Advertisement