Page 1

1


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Наукова бібліотека

Миколаїв 2017

2


УДК 001.891 : 004.65 (36) В 42 Укладач: Т. Д. Корольова, завідуюча Електронним читальним залом Наукової бібліотеки НУК. Відеодовідник по наукометричних БД : Веб-навігатор. / уклад. : Т. Д. Корольова. – Миколаїв: НБ НУК, 2017. – 30 c.

У Веб-навігаторі представлені найбільш відомі та значущі наукометричні бази даних, а також корисні навчальні та інформаційні відеоматеріали, які стануть у нагоді при вивченні або використанні цих інформаційних систем.

© Корольова Т. Д., 2017 © НБ НУК імені адмірала Макарова, 2017

3


Зміст

Міжнародні наукометричні бази даних

5

Наукометричні інструменти для науковців

9

Ресурси Clarivate Analytics (до 2016 р. Thomson Reuters) для наукових досліджень

15

Інформаційні продукти Elsevier для наукових досліджень

22

Google Академія для наукових досліджень

27

Система Science Index/eLIBRARY/РИНЦ для наукових досліджень

29

IndexCopernicus Scientists для наукових досліджень

30

4


Міжнародні наукометричні бази даних Наукометрична база даних – це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. На сьогоднішній день існує велика кількість міжнародних систем цитування (бібліографічних баз): Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. Найавторитетнішими з них (їх індекси визнаються в усьому світі) є Web of Science і Scopus. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, що мають високий індекс цитування, свыдчить про високу ефективність та результативність діяльності вишу в цілому. Розглянемо найбільш відомі наукометричні БД. Web of Science http://bit.ly/2juV0Wu Web of Science (до початку 2014-го року – Web of Knowledge) – платформа, на якій розміщені інформаційні продукти корпорації Clarivate Analytics (Thomson Reuters), основна з яких – Web of Science Core Collection. WoS Core Collection – авторитетна політематична реферативно-бібліографічна і наукометрична (бібліометрична) БД. У ній індексуються близько 12 500 найбільш впливових журналів у світі, включаючи журнали, що знаходяться у відкритому доступі, і 160 тис. матеріалів конференцій. Деякі з них датуються 1990 р. Ці ресурси не містять повних текстів статей, однак включають посилання на повні тексти в першоджерелах і списки всіх бібліографічних посилань, що зустрічаються в кожній публікації. Імпакт-фактор будь-якого журналу, який включено до бази Web of Science, можна дізнатися безпосередньо на сайті кожного журналу. У жовтні 2016 р. інтелектуальну власність та бізнес компанії Thomson Reuters придбали Onex Corporation and Baring Private Equity Asia. Нова корпорація має назву Clarivate Analytics. Scopus https://www.scopus.com Scopus – одна з найбільших уніфікованих реферативних та цитатних БД рецензованої науководослідної літератури. Власником та розповсюджувачем є компанія Elsevier – провідне видавництво, яке щороку випускає близько чверті всіх статей світових наукових журналів (засноване у 1880 р., м. Амстердам, Нідерланди). У 1999 р. видавництвом було створено платформу Sciencedirect – онлайнову БД ресурсів видавництва, яка стала важливим інформаційним ресурсом міжнародного науково-дослідного співтовариства. На основі Sciencedirect у 2002 р. 5


була створена БД Scopus. Scopus не містить повних текстів, але надає посилання на них. Для статей є бібліографічні описи, анотації та списки цитованої літератури. Функціонал платформи дозволяє шукати всі статті, що посилаються на цю статтю; доступне сортування за кількістю цитувань статті (від найбільш цитованих до найменш). Доступ до Scopus потребує передплати, однак актуальний перелік включених видань завжди можна переглянути на сторінці продукту http://bit.ly/1lEchtb. Переглянути наявність інформації щодо публікацій певного автора можна на Author Preview http://bit.ly/2iw344Z. Index Copernicus (IC) http://bit.ly/2jaasUq Index Copernicus (Польща) (Index Copernicus Journals Master List) – міжнародна наукометрична база, яка включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. БД має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих вчених або науково-дослідних установ. Щорічно вона публікує рейтинг видань та проводить детальний аналіз не тільки наукового рівня кожного журналу, але і його оформлення, розповсюдженості, привабливості для читачів тощо. Платформа ІС була створена у Польщі у 1999 році. Google Академія https://scholar.google.com.ua/ Google Академія (англ. Google Scholar) є пошуковою системою вільного доступу, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій усіх форматів та дисциплін. Система працює з листопада 2004 року. Індекс Google Академії включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Google Академія дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової або фізичної копії статей онлайн або в бібліотеках. Наукові результати пошуку генеруються з використанням посилань з повнотекстових журнальних статей, технічних звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших документів, у тому числі обраних веб-сторінок, які вважаються науковими. 6


Google Академія має інструмент для підрахунку кількості цитувань http://bit.ly/2juUmbh. Цей сервіс враховує загальну кількість цитувань, загальну кількість цитованих публікацій та індекс Хірша. Завдяки своїй функції «Цитується в», Google Академія надає доступ до анотацій статей, у яких процитовано конкретну статтю. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://bit.ly/2etZruD РІНЦ – це бібліографічна БД наукового цитування, яка акумулює понад 9 млн. публікацій російських авторів, а також інформацію про цитування цих публікацій з понад 6 000 російських журналів. Вона призначена не тільки для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але є також потужним аналітичним інструментом, що дозволяє здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, вчених, рівня наукових журналів і т.д. Проект РІНЦ був запущений у 2006 р. за підтримки Міністерства освіти і науки Російської Федерації. Journal Citation Reports® http://tmsnrt.rs/24RG7ip Journal Citation Reports®п – система об'єктивного оцінювання і порівняння провідних світових науково-дослідних журналів шляхом складання статистики їх цитування та кількості публікацій практично за всіма галузями природничих, соціальних та прикладних наук. JCR аналізує понад 7 600 журналів за 220 дисциплінами, які публікуються 3 300 видавництвами по всьому світу, та допомагає виявити найбільш впливові видання в окремій галузі науки. JCR має два видання: JCR Science Edition та JCR Social Sciences Edition. Scimago Journal & Country Rank (SJR) http://www.scimagojr.com/ Scimago Journal & Country Rank (SJR) – сайт показника рівня цитованості наукових журналів більше 230 країн світу на базі інформаційної системи Scopus (Elsevier BV). Показники можуть бути використані для оцінки і аналізу наукових областей. Ресурс доступний вільно.

7


ResearchBib https://www.researchbib.com/ ResearchBib (Японія) – це відкрита за доступом високо стандартизована БД для індексації наукових праць дослідників і видавців, яка архівує статті з журналів або тези конференцій, журнальний профіль, дослідницькі позиції і т. д. БД сприяє побудові наукових співтовариств для знайомства і просування інтернет-ресурсів із усього світу. ResearchBib є найбільшою БД журналів (понад 420 тисяч найменувань), які подано у вільному доступі в мережі Інтернет. J-Gate https://jgateplus.com J-Gate (Індія) являє собою БД видань різної тематичної спрямованості зі всього світу та забезпечує безперешкодний доступ до мільйонів журнальних статей, що пропонуються тисячами видавців. Це потужна БД, яка оновлюється щодня і містить більше ніж 49 млн статей. J-Gate в даний час індексує зміст 46 847 електронних журналів від 13 179 видавництв з посиланнями на повний текст на їхніх сайтах. В J-Gate проіндексовано 9 982 946 статей з 23 546 журналів відкритого доступу та надаються лінки на них.

8


Наукометричні інструменти для науковців ORCID и ResearchID – что это такое? Зачем нужно? Как зарегистрироваться? http://bit.ly/2rmiyMw Опубліковано: 25 травня 2017 р. Open Science in Ukraine. У відео надано інформацію про проект ORCID і про те, як у ньому зареєструватися. Також розповідається про те, навіщо потрібен ORCID, як додати в нього Ваші роботи і як зв'язати ORCID, Scopus і ResearchID. Крім того, бонусом показано як зареєструвати свій профіль в ResearchID і як додати в нього свої роботи. Как узнать свой индекс Хирша (H-index) в Scopus и Google Scholar http://bit.ly/2sTbCbD Опубліковано: 28 квітня 2017 р. Open Science in Ukraine. У відео розповідається про те, як дізнатися свій hindex (Індекс Хірша/Гірша) в Scopus і Google Scholar.

Регистрация журнала в Ulrich'sweb (ProQuest) http://bit.ly/2rmhvfM Опубліковано: 28 квітня 2017 р. Open Science in Ukraine. У цьому відео показано, як зареєструвати науковий журнал у міжнародній базі даних Ulrich'sweb (ProQuest).

Регистрация журнала в DOAJ http://bit.ly/2sTodM2 Опубліковано: 26 квітня 2017 р. Open Science in Ukraine. У відео продемонстровано процес реєстрації журналу в Directory of Open Access Journals (DOAJ), докладно розповідається про важливі моменти в заповненні анкети. Обновление OJS (Open Journal Systems) с 2.4.3 до 3.0.2 http://bit.ly/2tcaEqq Опубліковано: 24 квітня 2017 р. Open Science in Ukraine. У відео розповідається, як оновити Open Journal Systems до версії 3.0.2 з версій 2.4.

9


Создание журнала и настройка Open Journal Systems 2.4.3 (OJS) http://bit.ly/2sTbiJX Опубліковано: 21 квітня 2017 р. Open Science in Ukraine. У відео наочно показано, як створити журнал на платформі OJS, зроблена демонстрація налаштування OJS і розповідається про пункти налаштування. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях. Онлайн-тренінг http://bit.ly/2hS2Hlc Прямий ефір: 26 лютого 2016 р. Освітній портал «Педагогічна преса» представляє онлайн-тренінг «Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях», частина перша.

Частина 2. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях. Онлайн-тренінг. http://bit.ly/2hMVqGa Прямий ефір: 26 лютого 2016 р. Освітній портал «Педагогічна преса» представляє онлайн-тренінг «Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях», частина друга.

Инструменты ученого: ORCID, Scopus, Google Академия http://bit.ly/2h2SeVH Опубліковано: 19 лютого 2015 р. Дані інструменти служать для визначення ефективності роботи вченого і популяризації його робіт і досліджень. У відео покроково розбирається, як зареєструватися в ORCID і Google Академії, а також, як зв'язати акаунт у ORCID і Scopus. Как выбрать журнал для опубликования результатов научных исследований http://bit.ly/2hjzLBZ Опубліковано: 9 грудня 2015 р. НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна пропонує переглянути відео «Як вибрати журнал для опублікування результатів наукових досліджень» Частина 1. Основні бази даних наукового цитування: Web of Science (Thomson Reuters), Scopus (Elsevier).

10


Бренд ученого: как организовать востребованное исследование? http://bit.ly/2hMZqGS Опубліковано: 28 вересня 2015 р. Мехман Сулейманович Юсубов, професор, доктор хімічних наук, розповідає про те, що таке наукове середовище, про специфіку наукового середовища університетів за кордоном, як реалізувати свій науковий потенціал і організувати затребуване дослідження. Регистрация автора на ORCID ID http://bit.ly/2i1GHbc Опубліковано: 18 лютого 2015 р. НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна пропонує переглянути відеоурок «Реєстрація учасника на ORCID».

Поиск журналов в Scopus, Thomson, Web of Science http://bit.ly/2hS6nU4 Опубліковано: 11 лютого 2015 р. Пошук журналів з БД Scopus, Web of Science в новому пошуковому сервісі.

Как подать статью в журнал открытого доступа на платформе OJS http://bit.ly/2r9KTGR Опубліковано: 16 листопада 2014 р. Як подати статтю в журнал на платформі OJS. Приклад: Журнал «Антропологические измерения философских исследований» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. ORCID integration into researcher information systems 2014 May Outreach Meeting https://vimeo.com/96513721 Опубліковано: 26 травня 2014 р. Відео включає обговорення інтеграції ідентифікатора ORCID в численні інформаційні дослідницькі платформи, що доступні для наукової спільноти, а також питання політики, потік даних між системами, участь дослідника, виявлення можливостей, поліпшення показників і звітності.

11


Как рассчитать свой индекс Хирша. Часть 1 http://bit.ly/2hN5IGr Опубліковано: 14 квітня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. В 1-й частині розглядаються такі питання: - Що таке індекс Хірша? - Як він розраховується? - Приклад розрахунку індексу Хірша вченого. Как узнать свой индекс Хирша (наукометрические базы данных). Часть 2 http://bit.ly/2h4bvb3 Опубліковано: 24 квітня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 2-й частині розглядаються такі питання: - Індекс Хірша в Scopus, - Індекс Хірша в РІНЦ, - Індекс Хірша в Google Академії. Импакт-фактор журналов. Часть 3 http://bit.ly/2i7GI9y Опубліковано: 5 травня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 3-й частині розглядаються такі питання: - Що таке імпакт-фактор журналу? - Як розраховується імпакт-фактор журналу? - Приклад розрахунку імпакт-фактора журналу. Импакт-фактор журналов (наукометрические базы данных). Часть 4 http://bit.ly/2hMwdJQ Опубліковано: 12 травня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 4-й частині розглядаються такі питання: - Імпакт-фактор журналу по Web of Science. - Імпакт-фактор журналу по РІНЦ. - SJR і Scopus. JR журналов в Scopus. Часть 5 http://bit.ly/2h36GgL Опубліковано: 19 травня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 5-й частині розглядаються такі питання: - Що таке SJR? - Рейтинг журналів по SJR? - Як дізнатися SJR журналу? 12


Рейтинг журналов по GoogleАкадемии. Часть 6 http://bit.ly/2hjHMH9 Опубліковано: 26 травня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 6-й частині розглядаються такі питання: - Google Академія. - Рейтинг журналів. - Індекс Хірша журналів. Поиск журнала в WorldCat. Часть 7 http://bit.ly/2i1Wd6V Опубліковано: 3 червня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. В 7-й частині розглядаються такі питання: - WorldCat. - Пошук журналів і статей в WorldCat. - Пошук бібліотек в WorldCat. - Інформація про журнали в WorldCat. Регистрация ученого в РИНЦ. Часть 8 http://bit.ly/2hSgl8f Опубліковано: 16 червня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 8-й частині розглядаються такі питання: - Реєстрація користувача в РІНЦ. - Реєстрація вченого в РІНЦ. - Ідентифікаційні коди. ORCID – международный реестр ученых. Часть 9 http://bit.ly/2gUygJK Опубліковано: 23 червня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 9-й частині розглядаються такі питання: - ORCID. - Ідентифікаційний номер учасника. - Додавання інформації, робіт. Как использовать ORCID. Часть 10 http://bit.ly/2hjD7oB Опубліковано: 1 липня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 10-й частині розглядаються такі питання: - Використання ORCID в Scopus. - Використання ORCID в ResearcherID. - Використання ORCID у «Науковій періодиці України». 13


ORCID vs ResearcherID. Часть 11 http://bit.ly/2hjv9Mw Опубліковано: 7 липня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. В 11-й частині розглядаються такі питання: - ORCID. - ResearcherID. - Інтеграція профілів. - Наукометричні показники авторів. «DOI – как повысить количество цитирований». Часть 12 http://bit.ly/2hSkJ78 Опубліковано: 14 липня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 12-й частині розглядаються такі питання: - Що таке DOI? - Як знайти DOI? - Як використовувати DOI? Наукометрические базы данных. Часть 13 http://bit.ly/2i1ZIu2 Опубліковано: 21 липня 2014 р. ПП «Технологічний Центр» представляє цикл відеоуроків з наукометричних показників. У 13-й частині розглядаються такі питання: - Літературний огляд. - Пошук. - Наукометричні бази даних. Управление h-индексом (Хирш) http://bit.ly/2h4s6LW Опубліковано: 12 травня 2014 р. Бізнес-інкубатор ІжГТУ імені М. Т. Калашникова. Показані прийоми отримання інформації про величину індексу Хірша, як найважливішого показника активності публікацій вчених – студентів, кандидатів, докторів наук. Надані рекомендації для управління індексом Хірша через взаємне цитування і самоцитування результатів своїх наукових досягнень і важливість встановлення контактів із зарубіжними дослідниками. Бренд учёного: как сделать так, чтобы нас цитировали? http://bit.ly/2h2Sd4j Опубліковано: 4 жовтня 2012 р. Семінар «Бренд учёного: как сделать так, чтобы нас цитировали?», ПНДПУ (РФ), 21.09.2012 р.

14


Ресурси Clarivate Analytics (до 2016 р. Thomson Reuters) для наукових досліджень Аналіз публікаційної діяльності наукової установи за даними Web of Science http://bit.ly/2wUFJ3T Опубліковано: 9 серпня 2017 р. Вебінар Ірини Тихонкової на каналі «Clarivate Analytics українською». Розглянуто питання: функція «Профіль організації»; робота з визначеними часовими проміжками; аналіз отриманих даних; за відсутності «Профілю організації» пошук усіх варіацій назв установи; збереження отриманих результатів; підготовка і оновлення звітів; підготовка даних для створення «Профілю організації». Як написати і опублікувати хорошу статтю? http://bit.ly/2uAqLmY Опубліковано: 19 липня 2017 р. Вебінар Ірини Тихонкової на каналі «Clarivate Analytics українською» з оновленими у червні даними. Розглянуто питання: мета публікації, типи статей, джентльменський набір журналу, ISSN, doi, підбір видання для публікації, структура статті, формат списку літератури, EndNote, рецензенти і рецензування, ResearcherID. Що робити гуманітаріям з Web of Science? Вебінар 12.04.2017. http://bit.ly/2vzNvkg Опубліковано: 15 липня 2017 р. Вебінар Ірини Тихонкової на каналі «Clarivate Analytics українською». Розглянуто питання: пошук літератури, підбір видань, робота з пристатейною літературою, можливості розширеного пошуку, авторські ідентифікатори. Вступ до Web of Science http://bit.ly/2wGW9gU Опубліковано: 8 липня 2017 р. Вебінар Ірини Тихонкової на каналі «Clarivate Analytics українською». Запис вебінару від 28 лютого 2017 року. Розглянуто питання: основні можливості платформи Web Of Science, імпакт фактор та Jounral Citation Report, референс-менеджер EndNote, авторські ідентифікатори ResearcherID, Orcid та інші. 15


Web of Science для біомедичних спеціальностей http://bit.ly/2wGA2Hy Опубліковано: 7 липня 2017 р. Вебінар Ірини Тихонкової на каналі «Clarivate Analytics українською». Запис вебінару від 14 березня 2017 р. Відеопоради, що згадуються, за адресою: https://youtu.be/Al-DmvJ_x7o .

Не кормите хищников. Как распознать недобросовестные журналы и избежать публикаций в подобных изданиях http://bit.ly/2vuV0dS Опубліковано: 7 липня 2017 р. Вебінар Ірини Тихонкової на каналі «Clarivate Analytics українською». Запис вебінару від 6.07.2017 р. (російською мовою). Автор дає рекомендації, як розпізнати недобросовісні журнали і уникнути публікацій в подібних виданнях. Как найти полный текст статьи при помощи Web of Science http://bit.ly/2j9GFLM Опубліковано: 16 вересня 2016 р. У цьому відео розповідається про різні можливості пошуку повного тексту статей (Full text) в Web of Science Core Collection.

Индекс Хирша (h-индекс) ученого. Метод расчета http://bit.ly/2iZIc9W Опубліковано: 16 вересня 2016 р. У відео розповідається про те, як розрахувати індекс Хірша на основі даних Web of Science Core Collection.

Поиск по автору и ResearcherID – базовый семинар http://bit.ly/2j9CSOq Опубліковано: 16 вересня 2016 р. Запис онлайн-семінару з базових можливостей ResearcherID. Розглянуто такі функції: пошук по автору в Web of Science, створення звітів з цитування, додавання статей в ResearcherID, пошук інших вчених в ResearcherID. 16


Аналитический инструмент InCites – обзорный семинар http://bit.ly/2jkCZWu Опубліковано: 21 липня 2016 р. Оглядовий семінар з аналітичного сервісу InCites, призначеного для порівняльного аналізу, оцінки та управління науковою діяльністю, його основні показники і призначений для користувача інтерфейс InCites. Как обратиться в техническую поддержку для изменения информации http://bit.ly/2iVGeH6 Опубліковано: 18 квітня 2016 р. У відео розповідається, як можна зв'язатися з технічною підтримкою для внесення змін в інформацію, яка відображається в Web of Science, або повідомити про відсутні статті. Платформа Web of Science: расширенные возможности http://bit.ly/2jkYfvy Опубліковано: 18 квітня 2016 р. Запис онлайн-семінару про розширені можливості Web of Science. Розглянуто такі функції: особливості пошуку по інформаційній платформі WoS, формулювання пошукових запитів за допомогою пошукових операторів, пошук по пристатейним бібліографічним списками та можливості розширеного пошуку в WoS Core Collection. Платформа Web of Science: базовые возможности поиска http://bit.ly/2iaiHkS Опубліковано: 7 квітня 2016 р. Запис онлайн-семінару з базових можливостей WoS. Розглянуто такі функції: основи пошуку на платформі, панель «Уточнення результатів», повний запис в WoS, робочий список «Зазначених публікацій», налаштування оповіщень про появу нових публікацій, персональний профіль у WoS. Работа с библиографией в программе EndNote Online http://bit.ly/2i8K0ZP Опубліковано: 7 квітня 2016 р. Запис онлайн-семінару з базових можливостей EndNote. Розглянуто наступні функції: додавання записів в бібліотеку, можливості прикріплення файлів і документів, створення груп посилань, оформлення списків літератури на сайті і в процесі оформлення тексту в MS Word (модуль Cite-WhileYou-Write), а також функцію EndNote Match для пошуку журналу для публікації. 17


Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation Reports http://bit.ly/2iviyWS Опубліковано: 7 квітня 2016 р. Запис онлайн-семінару по Journal Citation Reports. Ми розглядаємо такі функції інструменту: пошук і навігація по останньому випуску Journal Citation Reports, сортування списків за різними критеріями і створення списку журналів з найбільшим впливом, пошук інформації за категоріями журналів. Поиск по организации в Web of Science http://bit.ly/2iZMOwJ Опубліковано: 7 квітня 2016 р. У семінарі розглянуто наступні питання: пошук публікацій по організації в БД Web of Science Core Collection, використання поля пошуку «Адреса» та оператора пошуку «SAME», використання розширеного пошуку для пошуку по організації, створення вивіреного профілю організації «Організація-покращений» (Organization Enhanced). Реєстрація в ResearcherID http://bit.ly/2iaj7ry Опубліковано: 22 лютого 2016 р. Відеоінструкція «Як зареєструватися в ResearcherID» від НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна.

Как найти журнал для публикации статьи на платформе Web of Science. Способ 1. Web of Science. http://bit.ly/2iadXMi Опубліковано: 30 вересня 2015 р. У відео Ви дізнаєтеся про те, як правильно підібрати журнал для публікації результатів своїх наукових досліджень за допомогою платформи Web of Science. Как найти журнал для публикации статьи на платформе Web of Science. Способ 2. Journal Citation Report http://bit.ly/2jkUO85 Опубліковано: 30 вересня 2015 р. У відео розповідається про те, як правильно підібрати журнал для публікації результатів своїх наукових досліджень за допомогою інструменту Journal Citation Reports.

18


Как найти журнал для публикации статьи на платформе Web of Science. Способ 3. EndNote Match http://bit.ly/2iVEaPw Опубліковано: 30 вересня 2015 р. У відео розповідається про те, як правильно підібрати журнал для публікації результатів своїх наукових досліджень за допомогою інструменту EndNote Match. Как зарегистрировать профиль ResearcherID http://bit.ly/2i8WeBi Опубліковано: 18 вересня 2015 р. У відео розповідається про те, як зареєструвати свій профіль дослідника ResearcherID, і пропонується детальна покрокова відеоінструкція з коментарями і роз'ясненнями. Как редактировать профиль ResearcherID http://bit.ly/2j9CkYK Опубліковано: 18 вересня 2015 р. У відео розповідається про те, як редагувати профіль ResearcherID: додавати, змінювати або видаляти інформацію. Крім детальної покрокової відеоінструкції, ви знайдете коментарі та роз'яснення ключових моментів, наприклад, чому так важливо правильно вибирати ключові слова і вказувати всі варіанти написання імені. Как добавлять публикации к профилю ResearcherID http://bit.ly/2iUGcwX Опубліковано: 18 вересня 2015 р. У відео розповідається про те, як додавати публікації до вашого профілю ResearcherID. Крім детальної покрокової відеоінструкції, пропонуються коментарі і відповіді на основні питання: навіщо потрібно оновлювати свій профіль, і на які моменти необхідно звернути увагу при додаванні публікацій рідною мовою. Как зарегистрироваться на онлайн-семинары Thomson Reuters http://bit.ly/2iZQ2A7 Опубліковано: 4 вересня 2015 р. У відео розповідається про те, як зареєструватися на онлайн-семінари Thomson Reuters з наукових досліджень, детально описується процес підключення до вебінару і умови отримання сертифіката.

19


Новое поколение Journal Citation Reports на платформе InCites http://bit.ly/2jl2V4u Опубліковано: 4 липня 2014 р. Запис онлайн-семінару, на якому демонструються можливості і інтерфейс звітів по цитуванню журналів Journal Citation Reports на оновленій плафтормі InCites.

EndNote online – расширенный семинар http://bit.ly/2ivuojM Опубліковано: 11 травня 2014 р. Запис онлайн-семінару по розширеним можливостям EndNote. Розглянуто такі функції: захват посилань Capture References, спільна робота з групами, управління вкладеннями, розширені можливості модуля Cite-While-You-Write (комбіновані посилання, редагування посилань). Платформа Web of Science – базовый семинар http://bit.ly/2ivF2ax Опубліковано: 24 квітня 2014 р. Запис онлайн-семінару з базових можливостей Web of Science. Розглядаються такі функції: основи пошуку та навігації по системі, панель «Refine Results», повний запис в Web of Science, робочий список «Marked List», профіль в Web of Science. Поиск по организации в Web of Science Core Collection http://bit.ly/2i93zkk Опубліковано: 24 квітня 2014 р. Пошук публікацій за назвою організації: з чого почати, як правильно сформулювати пошуковий запит. На семінарі розглянуті функції розширеного пошуку, використання поля пошуку «Address» і оператора «SAME». Поиск по автору и ResearcherID – базовый семинар http://bit.ly/2iZTx9P Опубліковано: 11 березня 2014 р. Запис онлайн-семінару з базових можливостей ResearcherID. Розглядаються такі функції: пошук по автору в Web of Science, створення звітів з цитування, додавання статей в ResearcherID, пошук інших вчених в ResearcherID.

20


Платформа Web of Science – расширенный семинар http://bit.ly/2iVztoF Опубліковано: 11 березня 2014 р. Запис онлайн-семінару про розширені можливості платформи Web of Science. Розглядаються такі функції: особливості пошуку по всіх базах даних «All Databases», оператори пошуку, функція «Analyze Results», робота з пристатейною бібліографією (Cited Reference Search), розширений пошук «Advanced Search», можливості експорту даних з БД. Поиск по автору и ResearcherID – расширенный семинар http://bit.ly/2ivBd58 Опубліковано: 11 березня 2014 р. Запис онлайн-семінару про розширені можливості ResearcherID. Розглядаються такі функції: пошук по автору в Web of Science, Author Search, профіль ResearcherID. Journal Citation Reports – базовый семинар http://bit.ly/2j9L1Cf Опубліковано: 11 березня 2014 р. Запис онлайн-семінару з базових можливостей Journal Citation Reports. Розглядаються такі функції: основи пошуку та навігації по системі, індикатори активності публікацій журналів, імпакт-фактор, рейтинг журналів по категоріям і квартилям, пошук журналів по категоріям і по країнам. Journal Citation Reports – расширенный семинар http://bit.ly/2iVHF8v Опубліковано: 11 березня 2014 р. Запис онлайн-семінару про розширені можливості Journal Citation Reports. Розглядаються такі функції: пошук журналів по системі, огляд додаткових наукометричних індикаторів по журналам і предметним областям, виключення журналів з підрахунку імпакт-фактора, можливості експорту даних. EndNote online – базовый семинар http://bit.ly/2jl13ZD Опубліковано: 11 березня 2014 р. Запис онлайн-семінару з базових можливостей EndNote. Розглянуто такі функції: додавання записів в бібліотеку, можливості прикріплення файлів і документів, створення груп посилань, оформлення списків літератури на сайті і в процесі оформлення тексту в MS Word (модуль Cite-While-You-Write). 21


Інформаційні продукти Elsevier для наукових досліджень Критерии принятия статьи к публикации в Scopus http://bit.ly/2gJtJN2 Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про основні критерії прийняття статті до публікації у БД Scopus. Профиль организации http://bit.ly/2zekPxB Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про особливості створення профілю організації у БД Scopus.

Профиль автора http://bit.ly/2xKWfZ6 Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про особливості створення профілю автора у БД Scopus.

Поиск в Scopus http://bit.ly/2wZTnD7 Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про особливості пошуку інформації у БД Scopus. Подготовка публикации в Scopus http://bit.ly/2ythoG8 Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про особливості підготовки публікації у БД Scopus.

Оценка журналов Scopus http://bit.ly/2ysdInQ Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про особливості оцінки журналів у БД Scopus.

22


Как узнать что журнал индексируется в Scopus http://bit.ly/2yNF89d Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про індексування журналів у БД Scopus.

Как отличается Scopus от аналогов http://bit.ly/2ys2gZw Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про унікальність БД Scopus.

Как наполняется Scopus http://bit.ly/2zdlDDa Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про особливості наповнення БД Scopus.

Для чего нужен Scopus http://bit.ly/2ieX2up Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про найбільшу у світі наукометричну БД Scopus.

Выбор научного журнала для публикации в Scopus http://bit.ly/2xJ0fEC Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про особливості вибору наукового журналу для публікації в Scopus. Как получить доступ к Scopus http://bit.ly/2gIjA2T Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про умови доступу до БД Scopus.

23


Как бесплатно опубликоваться в Scopus http://bit.ly/2go4JxV Опубліковано: 10 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про особливості публікації в БД Scopus.

Что такое Scopus http://bit.ly/2gJPwnz Опубліковано: 9 жовтня 2017 р. World Science. У відеосюжеті розповідається про найбільшу в світі накометричну базу даних Scopus (http://www.scopus.com/)

Как узнать, есть ли журнал в Scopus? http://bit.ly/2skal0r Опубліковано: 7 червня 2017 р. Open Science in Ukraine. У відео показано, як перевірити наявність того чи іншого журналу в Scopus, а також як переглянути всі журнали країни або тематики, які Вас цікавлять.

Последнее обновление Scopus от 23.05.2017 р. https://www.youtube.com/watch?v=-p331ct_rRg Опубліковано: 23 травня 2017 р. Open Science in Ukraine. Йде оновлення Scopus. У відео надано інформацію про нововведення у БД.

Новый Scopus! http://bit.ly/2sewble Опубліковано: 22 травня 2017 р. Open Science in Ukraine. Представлено огляд нового дизайну, інтерфейсу і функціоналу Scopus.

24


Информационные продукты Elsevier для подготовки конкурентоспособных научных публикаций. 1-я часть http://bit.ly/2hAXb92 Опубліковано: 28 березня 2016 р. Презентація А. Локтєва (Elsevier) в ЦНБ ім. Я. Коласа про інформаційні продукти Elsevier для підготовки конкурентоспроможних наукових публікацій.

Информационные ресурсы Elsevier для подготовки конкурентоспособных научных публикаций. 2-я часть http://bit.ly/2hjwCCt Опубліковано: 28 березня 2016 р. Презентація А. Локтєва (Elsevier) в ЦНБ ім. Я. Коласа про інформаційні продукти Elsevier для підготовки конкурентоспроможних наукових публікацій. Семинар по работе с базой данных Scopus http://bit.ly/2hB7oT4 Опубліковано: 18 березня 2016 р. Навчальний семінар Elsevier з аналізу наукових трендів і планування науково-дослідної діяльності компаній за допомогою Scopus. Вебінар присвячений методикам ефективного використання БД Scopus для визначення напрямків наукових досліджень, пошуку та аналізу світових наукових даних, пошуку партнерів для досліджень. Окрему увагу приділено профілям автора і організації, основним метрикам, важливим для звітності дослідників. Scopus Tip: Use the analyze search results tool to uncover trends & find collaborators http://bit.ly/2hMw6xN Опубліковано: 7 березня 2016 р. Відео розповідає, як використовувати Scopus для виявлення тенденцій у наукових дослідженнях.

Как опубликоваться в журналах, индексируемых Scopus http://bit.ly/2i7MuYC Опубліковано: 23 грудня 2015 р. Вебінар для українських дослідників про доступні можливості публікації в БД Scopus.

25


Scopus Citation Searching – from one article to many http://bit.ly/2hjEILh Опубліковано: 21 липня 2015 р. Це відео демонструє використання однієї статті, щоб знайти сотні додаткових статей через цитування в Scopus.

Get started with Scopus http://bit.ly/2hMGLIA Опубліковано: 17 березня 2015 р. Дізнайтеся, як почати використовувати Scopus для ваших інформаційних потреб в області досліджень.

Tutorial on Using Scopus http://bit.ly/2hMDmtn Опубліковано: 9 листопада 2014 р. Це навчальне відео було створено як завдання для LIS 631: бібліотеки вищих навчальних закладів і наукові комунікації.

Searching Scopus http://bit.ly/2hSoCZC Опубліковано: 18 березня 2014 р. У відеопідручнику розповідається про основи пошуку в Scopus, що включає пошук за ключовими словами, комбінований пошук і експорт записів.

Тренинг по использованию системы Scopus http://bit.ly/2hjx1Vv Опубліковано: 12 березня 2012 р. Відеотренінг з використання системи Scopus компанії Elsevier, що є однією з найбільших у світі наукометричних БД.

26


Google Академія для наукових досліджень Реєстрація в Google Академії http://bit.ly/2uAp8FH Опубліковано: 26 жовтня 2016 р. Створення профілю в Google Академії та його налаштування.

Как работать в Google Академии http://bit.ly/2hjMWD1 Опубліковано: 3 лютого 2016 р. Роз'яснення роботи в наукометричній Google Академія.

БД

Створення наукового профілю у Google Академії http://bit.ly/2gUBVaa Опубліковано: 10 листопада 2015 р. Створення профілю в Google Академії та його налаштування. Відеоурок від Наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету. Google Scholar Tutorial http://bit.ly/2h3fNxT Опубліковано: 4 серпня 2015 р. Це навчальне відео про можливості Google Scholar було створено Sarah Anne Brewer у 2015 р. виключно в освітніх цілях.

Создание профиля ученого в наукометрической системе «Google Академия» http://bit.ly/2h4vSF4 Опубліковано: 18 лютого 2015 р. Відеоурок «Створення профілю вченого в наукометричній системі «Google Академія»» від НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна

27


Show Your Research Impact with a Google Scholar Profile http://bit.ly/2hMzIQc Опубліковано: 6 червня 2014 р. Дізнайтеся, як можна побачити цитати до вашої роботи і h-індекс через профіль Google Scholar.

Using Google Scholar for Academic Research http://bit.ly/2dbeD3F Опубліковано: 13 серпня 2012 р. Створення профілю в Google Scholar та його налаштування.

Using Google Scholar and other Google resources for education http://bit.ly/1oGdqyP Опубліковано: 6 січня 2012 р. Дізнайтеся, як використовувати Google Scholar для пошуку патентів, судових висновків. А також наукових статей в рецензованих журналах.

28


Система Science Index / eLIBRARY / РИНЦ для наукових досліджень Регистрация в системе Science Index / eLIBRARY / РИНЦ http://bit.ly/2jlgVel Опубліковано: 7 квітня 2016 р. Покрокова інструкція реєстрації в системі Science Index / eLIBRARY / РІНЦ.

Что такое elibrary.ru? http://bit.ly/2w1gEYp Опубліковано: 12 лютого 2016 р. Можливості платформи E-LIBRARY для проведення наукових досліджень і оцінки результатів наукової діяльності. Экскурсия по РИНЦ http://bit.ly/2iaIKZ8 Опубліковано: 12 січня 2015 р. Відео присвячено знайомству з Російським індексом наукового цитування: пошук авторів і перегляд основних публікаційних показників; пошук журналів, що входять до переліку ВАК; перегляд інформації про них; формування пошукових запитів. Регистрация в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) http://bit.ly/2iVWCaI Опубліковано: 12 травня 2014 р. На прикладі роз'яснюються особливості реєстрації на elibrary.ru – Російському індексі наукового цитування. Показана необхідність реєстрації з поясненнями вибору розділів тематичного рубрикатора, заповнення полів анкетних даних для отримання ідентифікаційного номера в надбудові Science Index, як важливого етапу при виконанні дипломних робіт, захисту дисертацій. Инструкция по работе с электронной библиотекой eLYBRARY (1 часть) http://bit.ly/2juV0Wu Опубліковано: 6 лютого 2014 р. Відео покликане допомогти авторам здійснювати моніторинг своїх публікацій, прикріплювати у своєму аккаунті публікації, а також аналізувати свою публікаційну активність. Відео розраховане на користувачів початкового рівня. 29


IndexCopernicus Scientists для наукових досліджень Index Copernicus – регистрация открыта до 31 июля 2017 р. http://bit.ly/2uD75L0 Опубликовано: 26 червня 2017 р. Open Science in Ukraine. Реєстрація в Index Copernicus журналів наукових установ. Після заповнення анкети потрібно надіслати в офіс Index Copernicus друкований варіант журналу за 2016 р., а також електронний варіант на е-пошту. Новый Index Copernicus v 0.0.2 http://bit.ly/2rmeRX6 Опубліковано: 31 травня 2017. Open Science in Ukraine. Розповідається про новий і оновлений Index Copernicus, про реєстрацію журналу в БД.

Регистрация журнала в IndexCopernicus (ICI Journals Master List) http://bit.ly/2rmpXva Опубліковано: 3 травня 2017 р. Open Science in Ukraine. У цьому відео показано, як зареєструвати свій журнал в IndexCopernicus (ICI Journals Master List) і як правильно заповнити анкету для прийому. Також розповідається про етапи включення журналу в цю базу даних і про терміни подачі/прийому журналу. Регистрация ученого в «IndexCopernicus Scientists». Часть 1 http://bit.ly/2i1ZB1E Опубліковано: 10 березня 2015 р. Покрокова інструкція реєстрації в «IndexCopernicus Scientists» від НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна.

Регистрация ученого в «IndexCopernicus Scientists». Часть 2 http://bit.ly/2hNjedm Опубліковано: 22 березня 2015 р. Покрокова інструкція реєстрації в «IndexCopernicus Scientists» від НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна.

30

Видеодовидник  
Видеодовидник  

...

Advertisement