Page 1

Як написати статтю та скласти прес-реліз: методичні рекомендації

Новини Бібліорепортер


Що таке прес-реліз? Прес-реліз

(анонс, пост-реліз) – повідомлення, що

містить важливу новину, наприклад, про майбутню презентацію, зустріч, круглий стіл тощо. Він готується в такому вигляді, щоб його можна було повністю або фрагментарно опублікувати. Розсилається за деякий час до події або надається під час прес-конференції.


Вимоги до написання прес-релізу: коли і де проходив захід

якій події він був присвячений

для якої аудиторії готувався захід

хто приймав участь і про що розповідав

вкажіть точно вчені звання учасників

який книжковоілюстративний матеріал супроводжував захід


Вимоги до написання прес-релізу: одна новина – один прес-реліз

задайте собі питання: навіщо я це пишу? Для кого? Для якої аудиторії? заголовок має бути коротким (максимум 7 слів)

поясніть актуальність інформації найважливіше необхідно писати на початку повідомлення продовжте додатковою, але важливою інформацією речення мають бути короткими


Вимоги до написання прес-релізу: розшифровуйте всі абревіатури

не повинно бути схожості з рекламою відомості про контакти текст вичитайте декілька раз прикріплюйте додаткову інформацію: адресу відео на YouTube, фотографії, посилання на Ваш бібліотечний сайт, блог

обсяг прес-релізу – це одна сторінка, написана шрифтом Times New Roman висотою 12 пунктів


Поради бажаючим уникнути типових помилок: не варто ховати головну новину десь в неосяжних просторах непотрібних ліричних відступів і описів не можна писати нудно – текст повинен бути ЦІКАВИМ не бажано використовувати надто багато спеціальної професійної лексики, статистики й абревіатур уникайте незаслуженої похвали і необґрунтованих заяв


Структура пресрелізу: офіційний бланк, «шапка» установи

відео

ПРЕС-РЕЛІЗ (напис)

фото

заголовок

довідка

дата поширення

контакти

вступна частина (вріз)

основна частина


Що таке стаття? Стаття

- це науковий або публіцистичний твір невеликого

розміру, який відзначається ґрунтовним аналізом матеріалу, високим

ступенем

Використовуючи

узагальнення,

різноманітні

факти,

чіткістю

яскраві

висновків.

приклади,

статистичні дані, автор статті досліджує злободенні події та проблеми.


Структура статті: Заголовок – коротке, лаконічне, інформативне речення. Правильно підібраний заголовок привертає увагу читача і змушує його читати текст далі, не покидаючи сторінку. Вступ – 2-3 речення про зміст і мету статті. Вступ утримує увагу читача і сприяє продовженню читання. Головна частина – виклад в логічній послідовності основного тексту статті. Висновок – кілька речень, у яких автор підводить підсумок досліджуваного питання.


стаття повинна бути оптимально короткою, із простими фразами текст повинен бути цікавим і відповідати змісту розглянутих подій будь-яка стаття чи замітка починається з підготовки матеріалу визначте мету: що ви, власне, збираєтеся сказати цією статтею визначте коло читачів: їх приблизний вік, сферу інтересів визначте стиль статті

використовуйте план


текст потрібно поділяти на абзаци фото повинні передавати зміст, емоції, нести додаткову інформацію

дотримуйтесь літературної мови і стилю спеціальні терміни краще розшифрувати, адже читач може й не знати їх вживайте сполучники (тому що, хоча, оскільки, незважаючи на); вставні слова (по-перше, по-друге, нарешті, таким чином та інші)

не зловживайте сполучниками «але», «і», «а» на початку речення перевіряйте текст на орфографічні та пунктуаційні помилки


Дякуємо за увагу! Сподіваємось, що наші рекомендації допоможуть

вам при написанні хорошого, цікавого і пізнавального матеріалу!

Прес реліз  
Прес реліз  
Advertisement