Page 5

ընդամենը նշենք, որ Հայաստաում, Գյումրիից մինչև Կապան գնալիս մեքենան անցնում է մոտ 400 կմ.: Ու ահա այդ երկու սարքերից մեկից մյուսին պետք է փոխանցվեր ընդամենը մեկ բառ՝ «LOG» բառը: Սակայն, այդ փորձը չհաջողվեց, որովհետև բառի տառերից մեկը ճանապարհին «կորավ», այդ 600 կմ.­ի մեջ, իսկ վերջնակետին հասան միայն առաջին երկու՝ «LO» տառերը: Այսօր, երբ մենք երկար հաղորդագրություններ ենք ուղարկում աշխարհի ցանկացած կետ ընդամենը փոքրիկ բջջային հեռախոսի միջոցով, մեզ համար դժվար է պատկերացնել, որ այդ փորձը իսկական հեղափոխություն էր գիտության մեջ, որ կատարվել էր բեկումնային մի բան: Ու իսկապես բեկումնային էր: Այդ ցանցը, որը ստեղծվել ու մշակվել էր լոկ ռազմական նպատակներով, ունենալով ընդա­ մենը տեղեկատվության փոխանակության նշանակություն, աստի­ ճանաբար զարգացավ ու հասավ այս հանգրվանին: Այս ձեռնարկը կոչված է ընթերցողին ներկայացնել, թե ինչ է ­ Ես Pentium 3 համակարգիչ եմ գնել, դրա վրա կարո՞ղ ենք «օդնոկլասնիկ» աշխատացնել, ­ ձեռնարկի հեղինակներին հարցնում է 14 տարեկան մի աղջիկ, ով այսօր իր կյանքը չի պատկերացնում առանց համացանցի, իսկ ավելի ճիշտ՝ առանց odnoklassniki.ru սոցիալական ցանցի, որն ինքը սխալմամբ նույնականացնում է համացանցի հետ: համացանցը, կայքերի տեսակները, հաղորդակցման հարթակները, տվյալներ քաղելու հանգույցները: Այն նաև կոչված է ներկայացնել համացանցի վտանգները, համացանցից անվտանգ օգտվելու կանոն­ ները: Մենք վաղուց սովորել ենք երեխաներին մանկությունից սովոր­ եցնել փողոցն անցնելու կանոնները, սովորեցնել վարվեցողության կանոնները, անծանոթ քեռիների հետ փողոցում զրույցի բռնվելու վտանգները, դպրոց գնալու ու սովորելու անհրաժեշտությունը ու շատ ուրիշ բաներ: Այսօր, երբ համացանցը դառնում է մեր կյանքի անբաժանելի մասնիկը, մենք արդեն պետք է սովորենք դրանից ճիշտ օգտվելու կանոնները, հնարավորությունները: Պետք է սո­ վորենք. սովորենք, թե ի՞նչ է համացանցը, սովորենք ինչպե՞ս օգտվել համացանցից, ու նաև պետք է սովորենք սովորեցնել մեր սովորածը: Մի փոքրիկ նախադասություն, որի մեջ բազում «սովորել» բառը: ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

4

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...