Page 38

է ֆայլերը դրանց բացելու պահին), կարանտինևթարմացման ծառայություն։

ըստ

պահանջիստուգիչ,

Կախված տեսակից այն կարող է պարունակել նաև այլ բաղադրիչներ, օրինակ՝ վեբ - մոնիթորինգ: Այս բաղադրիչը ստուգում է համացանցային էջերը, մինչև դրանց բացելը, որը թույլ է տալիս այս կերպ կանխել վարակը համացանցային էջերի միջոցով։ 2. Արգելապատնեշներ (Brandmauer, firewall,) Բառացի թարգմանելու դեպքում գերմաներեն brandmauer և անգլերեն firewall բառերն էլ ունեն նույն իմաստը՝ արգելապատնեշ։ Հայալեզու որոշ գրականության մեջ կիրառվում է նաև հրապատ տերմինը։ Հրդեհի տարածումը կանխելու համար նախկինում շինությունների արանքում կառուցում էին արգելապատնեշներ։ Համակարգչային տեխնոլոգիաներում արգելապատնեշն ապա­ ­ հո­վում է համակարգչի ցանցային միացումների նկատմամբ վերա­ հսկողությունը։ Նրա հիմնական հնարավորություններն են. • Խոցելի ծառայությունների մուտքի ֆիլտրում • Վերահսկում է ցանցային ռեսուրսների մուտքը • Իրականացնում է ներքին ցանց դրսից մուտք գործելու և հակառակ ուղղությամբ բոլոր փորձերի հաշվառում և կարգավորում • Տեղեկություն է տրամադրում ինչպես պաշտպանվող օբյեկտների, այնպես էլ հենց իր վրա կատարված հարձակումների մասին Արգելապատնեշի պաշտպանողական գործողությունների հետևանքով կարող են արգելափակվել նաև մի շարք օգտակար ծրագրեր և ծառայություններ. Օրինակ՝ telnet, ftp և այլն։ Դրա համար էլ արգելապատնեշի տեղադրման և կարգավորման ժամանակ ցանկալի է մասնագետի ներկայությունը։ Արգելապատնեշի օգտագործումը նվազեցնում է համացանցից օգտվելու արագությունը և ցանցի թողունակությունը անընդհատ ֆիլտրացիայի պատճառով։ Բացի արգելապատնեշային ծրագրերից գոյություն ունեն նաև սարքային արգելապատնեշներ, որոնք սովորաբար կցվում են ցանցային սարքավորումներին, օրինակ՝ երթուղիչներին՝ ապահովելու համար ցանցի անվտանգությունը դրսի հարձակումներից։ ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

37

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Advertisement