Page 37

երբ վնասակար ծրագրի կոնկրետ մի օրինակ ուսումնասիրվում է հակավիրուսային ծրագիր մշակող ընկերության լաբորատորիայում։ Երբ մեր համակարգչում տեղադրած հակավիրուսային ծրագրի տվյալների բազան թարմացնում ենք, նոր վնասակար ծրագրի կոդի մասին ինֆորմացիան ևս ավելանում է այնտեղ։ Ստուգման ժամանակ հակավիրուսային ծրագիրը համեմատում է համակարգչի ֆայլերը իր տվյալների բազայի հետ։ Համընկնման դեպքում ծրագիրը ճանաչվում է որպես վնասակար։ Այս մեթոդով աշխատող հակավիրուսային ծրագիր տեղադրելու դեպքում անհրաժեշտ է պարբերաբար թարմացնել տվյալների բազան, որպեսզի մեր համակարգչում գործող հակավիրուսը կարողանա նկատել նորաստեղծ վնասակար ծրագրերը։ Պրոակտիվ մեթոդ. Այս մեթոդով աշխատանքը թույլ է տալիս նկատել վնասակար ծրագիրը մինչև նրա ուսումնասիրումը ընկերության լաբորատորիայում և տվյալների բազայի թարմացումը։ Այս մեթոդի ընթացքում հակավիրուսային ծրագիրը ուսումնասիրում է կասկածելի ծրագրի կոդը և եթե այնտեղ նկատում է գործողություն, որը բնորոշ է վնասակար ծրագրերին, կամ եթե կասկածելի ծրագիրն ունի չափազանց երկար անուն, ունի բազմակի կոդավորման համակարգ և այլն, այն ճանաչում է որպես վնասակար ծրագիր։ Այս մեթոդի մեջ մտնում է նաև վարքի ուսումնասիրությունը. Երբ հակավիրուսը ուսումնասիրում է այս կամ այն կոնկրետ ծրագրաշարի գործողությունները և իր կասկածների մասին տեղեկատվություն է տրամադրում օգտագործողին։ Այս մեթոդն ունի ինչպես առավելություններ, այնպես էլ թերություններ։ Առավելությունը ռեակտիվ մեթոդի համեմատ այն է, որ հնարավորություն է տալիս նկատել վնասակար ծրագիրը մինչև մշակող ընկերության կողմից տվյալների բազայի թարմացումը։ Իսկ թերությունն այն է, որ, ի տարբերություն ռեակտիվ մեթոդի, վնասակար ծրագիրը նկատվում է այս կամ այն հավանականությամբ։ Անկախ նկատման մեթոդից՝ դուք միշտ կարող եք կասկածելի ֆայլն ուղարկել մշակող ընկերություն, որտեղ այն մանրամասն կուսումնասիրեն և կպարզեն արդյոք դա վնասակար ֆայլ է, թե ոչ։ Հակավիրուսային ծրագրեր մշակող ընկերության կայքում դուք կարող եք պարզել, թե որ հասցեով է պետք ուղարկել կասկածելի ֆայլը։ Ցանկացածհակավիրուսայինծրագիրներառումէմիքանիմոդ ուլներ. ֆայլային և փոստայինմոնիթորինգ (վերջինս ստուգում ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

36

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Advertisement