Page 34

main.com ֆիշինգային հասցե։

3. Խոցելի գործառույթներ 3.1 Ֆայլեր և թղթապանակներ առավել հաճախ վնասակար ծրագրերը հանգրվանում են հետևյալ հասցեներում • Տրամաբանական սկավառակների արմատներում. C: \ և այլն։ • Օգտատերերի (User) թղթապանակներում. օրինակ՝ C:\Docu­ ments and settings Windows XP-ի համար։ • Օպերացիոն համակարգի թղթապանակում. C:\Windows Վարակի համար հիանալի հնարավորություն են ստեղծում ընդհանուր օգտագործման թղթապանակները (Shared folder), որոնք կիրառվում են միևնույն տեղային ցանցում միավորված մեկից ավելի համակարգիչների կողմից։ Ցանցի համակարգիչներից մեկի վարակվելը բերում է բոլոր համակարգիչների վարակմանը։ 3.2 Ռեեստր. սա օպերացիոն համակարգի ռեեստրային բազան է, որտեղ պահվում են համակարգչում առկա ծրագրերի պարամետրերն ու օպերացիոն համակարգի որոշ կոմպոնենտներ։ 3.3 Օպերացիոն համակարգի ցանցային գործառույթներ ըստ էության այս ֆունկցիան ստեղծվել է համակարգիչների միջև կապ ապահովելու համար, սակայն միաժամանակ չարամիտներն այն օգտագործում են իրենց «արտադրանքի» տարածման նպատակով։ 3.4 Զննարկիչ (browser) ժամանակակից զննարկիչներն ունեն տեխնոլոգիական այնպիսի հնարավորություններ, որոնք համացանցում աշխատանքը հարմարավետ դարձնելուն զուգահեռ կարող են օգտագործվել վնասակար ծրագրերով համակարգիչը վարակելու համար։ • Սկրիպտներ, որոնք վնասակար ծրագրեր

կարող

են

ինքնուրույն

տեղադրել

• Թաքնված վերանավարկում • Զննարկիչների համար նախատեսված տարբեր լրացումներ, որոնք քողարկվելով օգտակար դիմակով, տեղեկություններ են փոխանցում պատվիրատուին • Ակտիվ բաղադրիչներ, որոնք կարող են լինել նաև անլեգալ և հնարավորություն տալ զննարկիչի միջոցով իրականացնել համակարգչի ֆայլերի կառավարում։ ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

33

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Advertisement