Page 21

հեշտությամբ գտնել ծանոթներին, ընդլայնել սեփական ընկերների ցանկը, կապերը, գտնել նույն նախասիրություններն ունեցող նո­ րանոր մարդկանց: Սոցիալական ցանցերի բազում հնարավորություններից մեկն էլ տեղադրած նկարներում ընկերներին նշելն է: Նկարների վրա ոչ միայն կարելի է մեկնաբանություններ գրել, այլև սլաքով նշել ձեր ընկերների ցանկում գտնվող ընկերոջը, ու այդ նկարն անմիջապես կհայտնվի նաև ձեր ընկերոջ սեփական էջում: Նկարների համար հաճախ կիրառվում են գնահատման համակարգեր, որոնցում, որպես կանոն, նկարների մասին մեկնաբանություններ թողնելու հնարավորություն է լինում: Աշխարհի ամենահայտնի սոցիալական ցանցերից է Facebook կայքը (http://www.facebook.com): Այս սոցիալական ցանցը բաց է 13 և ավելի մեծ տարիքի անձանց համար, իսկ ձեռնարկի պատրաստման ընթացքում այս սոցիալական ցանցի ակտիվ օգտագործողները 640 միլիոնից ավե­լի էին, ու թեև կայքն ամերիկյան է, բայց օգտագործողների շուրջ 70%-ն այլ երկրներից է: Այս սոցիալական ցանցն ունի նաև լրացուցիչ ծրագ­ րերի հնարավորություն, որոնք կարող է ստեղծել ու համակարգին կցել ցանկացած ծրագրավորող: Այս ծրագրերը կարող են լինել խաղեր, վիկտորինաներ, տրամաբանական թեստեր, գիտելիքները ստուգող թեստեր և այլն: Facebook-ի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ այն օգտագործողներին հասանելի է տարբեր լեզուներով: Հենց սոցիալական ցանցի մասնակիցները կարող են ներառվել թարգմանիչների խմբում ու համակարգը թարգմանել իրենց լեզվով: Ներկայումս այս սոցիալական ցանցը հասանելի է նաև հայերենով: Ռուսաստանում, ինչպես նաև հայաստանցի հայերի շրջանում առավել տարածված են Odnoklassniki (http://www.odnoklassniki.ru) և Vkontakte (http://www.vkontakte.ru) սոցիալական ցանցերը: Vkontakte կայքն իր հնարավորություններով ու արտաքին տեսքով հիշեցնում է facebook-ը: Ձեռնարկի պատրաստման պահին այն օգտագործողներն ավելի քան 110 միլիոն էին: Այս համակարգը հիմնականում տարածված է Ռուսաստանում և Ուկրաինայում, բայց facebook-ի նման սա էլ ունի տարբեր լեզուներով թարգմանվելու հնարավորություն: Արդեն իսկ գործում է դրա հայերեն տարբերակը, որը կարող եք ընտրել կայքի ստորին մասից: Odnoklassniki կայքը, որը ներկայումս մեծ ժողովրդականություն է վայելում Հայաստանում, ձեռնարկի պատրաստման պահին ու­ ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

20

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you