Page 20

ընկերների և խմբերի հնարավորություններն են: Օգտագործողներից մեկը ցանցում գտնելով իր հին ծանոթին կամ էլ հետաքրքրությունների համընկնմամբ՝ նորին, նրան կարող է ընկերանալու հրավեր ուղար­ կել: Ընկերների համակարգը շատ ճկուն է ու տալիս է բազում հնարավորություններ, ինչպես, օրինակ, կարելի է սեփական անձի մասին տվյալները, կամ ալբոմները տեսնել թույլատրել միայն ընկեր­ ներին: Սոցիալական համակարգերի մեծ մասում օգտագործողն իր էջում տեսնում է իր ընկերների էջերում եղած շարժը, ինչպես, օրինակ, նոր նկարներ ավելացնելու կամ նոր ընկեր ձեռք բերելու մասին տեղեկատվությունը: Սեփական էջերում սովորաբար լինում է հաղորդագրությունների հարթակ, որտեղ ձեր էջ այցելած մյուս մասնակիցները կարող են ձեզ հաղորդագրություն ուղարկել, շնորհավորել ծնունդը, քառատող նվիրել և այլն, ու այդ հաղորդագրությունները տեսանելի կլինեն ձեր էջ այցելած բոլոր օգտագործողներին: Սրանից բացի, սոցիալական ցանցերը տալիս են նաև անձնական հաղորդագրությունների հնարավորություն, որով կարելի է կապ հաստատել այլ օգտագործողների հետ, զրուցել, քննարկել որոշակի հարցեր, և այդ ամենը տեսանելի կլինի միայն ձեզ և ձեր զրուցակցին: Սա նամակագրական համակարգ է, որը գործում է միայն տվյալ սոցիալական ցանցի սահմաններում: Սոցիալական ցանցերի մեծ մասում կա որոշակի ուղղվածությամբ խմբակներ ստեղծելու հնարավորություն, որոնց անդամակցելով՝ կարող եք մասնակցել այդ խմբակի ներքին կյանքին, քննարկումներին: Քննարկումներն անցկացվում են ներկցված ֆորումային համա­ կարգում, որն իր հնարավորություններով ու ճկունությամբ, որպես կանոն, զիջում է առանձին ֆորումային համակարգերին: Այսպիսի խմբակները կարող են լինել բաց և փակ: Փակ խմբակներում տեղի ունեցածը կարող են տեսնել միայն խմբակին անդամակցողները, իսկ բացերում եղածը կարող են տեսնել բոլորը, բայց, որպես կանոն, ներքին կյանքին մասնակցել չեն կարող: Հաճախ սոցիալական ցանցերն, ի թիվս այլ հնարավորությունների, օգտագործողներին տալիս են նաև բլոգների հնարավորություն, որոնք, սակայն, իրենց հնարավորություններով ու ճկունությամբ զիջում են առանձին բլոգային համակարգերին: Օգտագործողի սեփական էջերում, ի թիվս մյուս տվյալների, սովորաբար երևում են նաև օգտագործողների ընկերների, ինչպես նաև ընկերների ընկերների ցանկերը: Սա հնարավորություն է տալիս ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

19

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you