Page 18

բայց դրանցում գրառումներ անելու հնարավորություն տրվում է մի­ այն խմբակի անդամներին: Նման խմբակները սովորաբար ունենում են ղեկավարներ: Ֆորումի մասնակիցները կարող են հայտ տալ խմբակին անդամակցելու համար, իսկ խմբակի ղեկավարը որոշի՝ հայտն ընդունե՞լ, թե՞ մերժել: Ֆորումների մեծ մասն ունի նաև ներկցված փոստային համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս ֆորումի մասնակիցներին այլոց աչքից հեռու հաղորդակցվել միմյանց հետ՝ առանց ֆորումից դուրս գալու: Ֆորումի մասնակիցներն ունենում են իրենց սեփական անձնա­ գիրը (profile), որտեղ կարող են լրացնել (որոշ ֆորումներում պահանջվում է) որոշակի տեղեկատվություն իրենց մասին, այդ թվում՝ անհապաղ հաղորդակցման համակարգերի հասցեներ, բնակավայր, սեռ, տարիք, ծննդյան ամսաթիվ, հետաքրքրություններ, նախասիրություններ և այլն: Մասնակիցները կարող են ունենալ, այսպես կոչված, ավատարներ: Ավատարները փոքր չափի նկարներ են, որոնք պատկերվում են մասնակցի բոլոր գրառումների մոտ՝ մականվան կողքին: Սա հնա­ րավորություն է տալիս ակնառու ճանաչել մասնակցին, առանց նրա մականունը կարդալու, ինչպես որ առօրյա կյանքում ինչ-որ ծանոթի տեսնելիս պարտադիր չէ, որ նա ասի՝ «Ես Պետրոսն եմ»: Բայց միշտ չէ, որ ավատարներին պետք է վստահել, որովհետև մասնակիցը այն կարող է փոխել, կամ էլ կարող է հանդես գալ ուրիշի նկարով: Մասնակիցներն ունենում են նաև ստորագրություն ընտրելու հնարավորություն, որը պատկերվում է նրանց կատարած բոլոր գրառումների տակ: Ստորագրության համար տարբեր ֆորումներում տարբեր սահմանափակումներ են դրվում, սկսած դրա երկարությունից, վերջացրած դրանցում նկարներ տեղադրելու թույլտվությունից: Ֆորումներից շատերում կա թեմաները գնահատելու համակարգ: Շատերում կան նաև մասնակիցների գրառումները գնահատելու, այսպես կոչված վարկանիշների համակարգ: Ընդ որում, գրառումը կարելի է գնահատել թե՛ դրական, թե՛ բացասական: Այդպիսի ֆո­ րումներում, ըստ ստացված գնահատականների, որոշվում է տվյալ մասնակցի հեղինակության աստիճանը: Կան նեղ ուղղվածությամբ, այսպես կոչված՝ «մասնագիտացված» ֆորումներ, նաև կան ընդհանուր, լայն կիրառման ֆորումներ, որոնք առաջարկում են բազում թեմատիկ բաժիններ: ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

17

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Advertisement