Page 13

´Èà¶Üºð

¶ÈàôÊ

Բլոգները վեբ կայքերի տեսակ են, որոնց բովանդակությունը պար­­­­բե­րաբար թարմացվող գրա­ ռում­ներն են: Գրառումները կա­ րող են պարունակել տեքստ, պատկերներ, մուլտիմեդիա: Բլոգ բառն առաջացել է անգլերեն web և log (վեբ և գրանցում) բառերի համադրությունից: Բլոգներն, ըստ էության, ցանցային օրագրեր են, բայց, ի տարբերություն օրագրերի, բլոգները նախատեսված են նաև «կողմնակի աչքի» համար: Բլոգներում գրառումները դասավորվում են ժամանակագրությանը հակառակ հերթականությամբ, ինչը նշանակում է, որ կայքի այցելուն սկզբից տեսնում է վերջին գրառումը: Բլոգները նաև մեկնաբանությունների ու քննարկումների հնա­ րավորություն են տալիս: Ընդունված է բլոգների հեղինակներին կոչել բլոգերներ (հայերեն, գուցե, բլոգագիրներ): Բլոգները կարող են ունենալ մեկ հեղինակ, կամ էլ դրանք կարող են վարվել հեղինակների խմբի կողմից: Կան թեմատիկ բլոգներ և ընդհանուր, լայն բովանդակության բլոգներ: Հիմնականում բլոգները կրում են անձնական բնույթ, դրանցում բլոգի հեղինակի մտորումներն են, նախասիրությունները: Նեղ ուղղվածության բլոգներ հաճախ են հանդիպում. ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

12

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you