Page 12

ընկալել, պետք է հստակ հասկանանք, թե համացանցում ինչն ինչ դեր ու նշանակություն ունի: Այստեղ մենք քննարկելու ենք առավել հաճախ հանդիպող կայքերի տեսակները, փորձելու ենք հասկանալ դրանց դերն ու նշանակությունը, լուծելիք խնդիրները: Այսօր շատերիս շուրթերից է հնչում բլոգ, բլոգեր, ֆորում, սոցիալական ցանց ու նման շատ այլ տերմիններ: Մեր դիտարկում­ ները ցույց են տալիս, որ հաճախ շատերը չեն էլ հասկանում, գիտակցում, թե դրանցից որն ինչ է: Մենք հաճախ ենք լսում օրինակ նման արտահայտություն՝ «Օդնակլասնիկներում սայտ եմ բացել», մինչդեռ սոցիալական կայքում կարելի է ունենալ անձնական հաշիվ, էջ, բայց ոչ կայք: Ու դրա համար մենք ուզում ենք փոքր-ինչ մանրամասն խոսել դրանց մասին, ներկայացնել, թե որն ինչ է:

²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

11

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Advertisement